Hopp til innhold
Vedtaksliste

Innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift (Avslutta)

Søk støtte
Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Cappelen Damm OSLO Vagant 2012 200000
Det Norske Samlaget OSLO Syn og Segn 2012 200000
Samtiden OSLO Samtiden 2012 200000
Kvinnefronten OSLO Fett 2012 200000
Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift OSLO Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2012 200000
Bokvennen Forlag OSLO Bokvennen Litterært Magasin 2012 200000
Arr - Idéhistorisk tidsskrift OSLO Arr 2012 200000
C+C Records OSLO Josimar 2012 200000
Universitetsforlaget OSLO Nytt Norsk Tidsskrift 2012 200000
Universitetsforlaget OSLO Kirke og Kultur 2012 200000
Tidsskriftet Minerva OSLO Tidsskriftet Minerva 2012 200000
Dybdeforlaget as ROGALAND Magasinet Plot 2012 200000
Z Filmtidsskrift OSLO Z filmtidsskrift 2012 200000
Strek Media AS AKERSHUS Strek 2012 200000
Gyldendal Norsk Forlag OSLO Vinduet 2012 200000
Tidsskrift - markedsføringsstøtte
Tidsskriftet Kunsthåndverk OSLO Kunsthåndverk 2012 20000
Happy Jam Factory/Historie HORDALAND Historie 2012 20000
Q-Barnekultur ØSTFOLD Q Barnekultur 2012 20000