Hopp til innhold
Vedtaksliste

Innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift (Avslutta)

Søk støtte
Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Arr - Idéhistorisk tidsskrift OSLO Arr - idéhistorisk tidsskrift 2013 220 000
Bokvennen Forlag OSLO Bokvennen Litterært Magasin 2013 220 000
Dybdeforlaget as ROGALAND Plot 2013 220 000
ENO Magasin OSLO ENO 2013 220 000
Josimar OSLO Josimar - tidsskrift om fotball 2013 220 000
Kirke og kultur OSLO Kirke og Kultur 2013 220 000
Kvinnefronten OSLO Fett 2013 220 000
Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift OSLO Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2013 220 000
Samtiden OSLO Samtiden 2013 220 000
Strek Media AS AKERSHUS Strek 2013 220 000
Syn og Segn OSLO Syn og Segn 2013 220 000
Tegnerforbundet OSLO Numer 2013 220 000
Tidsskriftet Minerva OSLO Minerva 2013 220 000
Universitetsforlaget OSLO Nytt Norsk Tidsskrift 2013-2015 220 000
Vidarforlaget AS OSLO Personae 2013 220 000