Hopp til innhold
Vedtaksliste

Innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift (Avslutta)

Søk støtte
Søker Fylke Tittel Tilskudd
Tidsskrift
Arr - Idéhistorisk tidsskrift OSLO Arr - idéhistorisk tidsskrift - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Aschehoug/Samtiden OSLO Samtiden 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Bokvennen Forlag OSLO Bokvennen Litterært Magasin 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Cappelen Damm OSLO Vagant 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000 (2014) 220 000 (2015)
Dybdeforlaget as ROGALAND Plot 2014 - IO kulturtidsskrift 220000 (2014) 220 000 (2015)
Dype Skoger AS OSLO Josimar - tidsskriftet om fotball 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
ENO, norsk musikkmagasin OSLO Eno Magasin 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Kvinnefronten OSLO Fett 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Norsk filmklubbforbund OSLO Z Filmtidsskrift 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Norsk bibliotekforening Tidsskriftformidlingen OSLO Kompensasjon for administrasjon av innkjøpsordningen for kulturtidsskrift 2014 100000
Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift OSLO Norsk shakespeare og teatertidsskrift 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000 (2014) 220 000 (2015)
Syn og Segn OSLO Syn og Segn 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Tegnerforbundet OSLO Numer 2014 - kulturtidsskrift 2014 220000 (2014) 220 000 (2015)
Tidsskriftet Minerva OSLO Minerva 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Universitetsforlaget OSLO Kirke og kultur 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000
Universitetsforlaget OSLO Nytt Norsk Tidsskrift 2014 - IO kulturtidsskrift 2014 220000 (2014) 220 000 (2015)