Hopp til innhold
Vedtaksliste

Innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift (Avslutta)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Under innkjøpsordninga for kulturtidsskrift kjøper Kulturrådet inn heile årgangar av inntil 15 tidsskrift for å gje dei vidare til norske folkebibliotek. For dette mottek utgjevar kr 220 000 for alle årets utgjevingar. I 2016 blei tilskotsordninga for nynorsk honorarstøtte avvikla. For 2017 er aktuelle søkarar for nynorsk honorarstønad bedne om å inkludere dette i søknaden om innkjøp. For 2017 mottek Folkemusikk og Syn og segn nynorsk honorarstønad.

Prosess:

  • Påmeldingsfrist: 2.6.2016 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for litteratur: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Velg hva tabellen skal vise

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeTilskudd
ARR IDEHISTORISK TIDSSKRIFT Arr.Idéhistorisk tidsskrift Oslo 220000 CAPPELEN DAMM AS Vagant Oslo 220000 DET NORSKE SHAKESPEARESELSKAP Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift Oslo 220000 DYPE SKOGER AS Josimar Oslo 220000 FETT Fett Oslo 220000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkemusikk Oslo 320000 FORLAGET FOTOGRAFI AS Fotografi Oslo 220000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Samtiden Oslo 220000 KUNSTFORUM AS KUNSTforum Oslo 220000 MEDIER OG LEDELSE Magasinet PLOT Oslo 220000 NORSK FILMKLUBBFORBUND Z filmtidsskrift Oslo 220000 STIFTELSEN ODIN Jazznytt Oslo 220000 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Syn og segn Oslo 420000 TIDSSKRIFTET MINERVA Minerva Oslo 220000 UNIVERSITETSFORLAGET AS Nytt Norsk Tidsskrift Oslo 220000