Hopp til innhold
Vedtaksliste

Innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift (Avslutta)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Under innkjøpsordningen for kulturtidsskrift kjøper Kulturrådet inn hele årganger av inntil 15 tidsskrift for å gi de videre til norske folkebibliotek. Antallet søknader for 2018 er på omtrent samme nivå som fjoråret. De 14 tidsskriftene som er kjøpt inn, representerer samlet en bredde av forskjellige fagområder og er vurdert til å være på et høyt faglig nivå. To tidsskrifter er nye på ordningen.

Nynorsk honorarstøtte

To av tidsskriftene har tidligere mottatt nynorsk honorarstøtte på tilskuddsordningen for nynorsk litteraturstøtte. I 2016 ble denne tilskuddsordningen avviklet, og tidsskriftene har siden da søkt og mottatt et høyere støttebeløp gjennom innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrift.

Prosess:

  • Påmeldingsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for litteratur: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
TIDSSKRIFTET RØYST Tidsskriftet Røyst - 2018 Hordaland 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 NORSK FILMKLUBBFORBUND Z filmtidsskrift - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 TIDSSKRIFTET MINERVA AS Minerva - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 DAGENS PERSPEKTIV AS Magasinet Plot - 2018 Oslo 2017 220000 7.9.2017 Avslått 0 UNIVERSITETSFORLAGET AS Kirke og Kultur - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Avslått 0 ARR IDEHISTORISK TIDSSKRIFT Arr Idéhistorisk tidsskrift - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 DYPE SKOGER AS Josimar - 2018 Oslo 2018 500000 7.9.2017 Bevilget 220000 UNIVERSITETSFORLAGET AS Nytt Norsk Tidsskrift - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 STIFTELSEN ODIN Jazznytt - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Samtiden - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 NORSK SHAKESPEARE- OG TEATERTIDSSKRIFT Norsk Shakespearetidsskrift - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 MELK MELK - 2018 Oslo 2018 250000 7.9.2017 Bevilget 220000 FORLAGET FOTOGRAFI AS Fotografi - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 FETT Fett - 2018 Oslo 2018 220000 7.9.2017 Bevilget 220000 DYADE-FORLAG INGER HALVORSEN Dyade - 2018 Oslo 2017 30000 7.9.2017 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Syn og Segn - 2018 Oslo 2018 420000 20.9.2017 Bevilget 420000 55PLUSS AS 55pluss - 2018 Østfold 2018 220000 7.9.2017 Avslått 0 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkemusikk - 2018 Oslo 2018 340000 20.9.2017 Bevilget 320000