Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Forsøksordning med distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek

Se vedtakslister

Viktig melding:

Nettsiden er under opprettelse og kan inneholde enkelte feil og mangler. Fullstendig nettside med all informasjon om ordningen vil publiseres i løpet av uke 40. Søknadsskjema vil bli publisert i begynnelsen av november. 

 

Søknadsfrist

des

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Innkjøp til skolebibliotek er en treårig forsøksprosjekt (2020-2022) med det formålet å gi barn og unge tilgang til et større utvalg av nye norske bøker enn de har i dag gjennom skolebiblioteket.

Ordningen sørger for distribusjon av kulturfondbøker til utvalgte skolebibliotek, og skal fungere som et supplement til den eksisterende distribusjonen til folkebibliotek av titler for barn og unge på Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur, Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa og Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier.

Skolebibliotekene som inkluderes i ordningen forplikter seg til å motta alle bøkene som inngår i forsøksordningen.

Forsøksordningen vil bidra med kunnskap om hva økt tilgang til litteratur i skolebiblioteket betyr for unges lesing, samtidig som det kartlegger omfanget av skolebibliotek som har ressurser til å ta imot og formidle ny norsk samtidslitteratur for barn og unge. Parallelt skal prosjektet sørge for en oversikt over hvilke skolebibliotek som allerede får videredistribuert innkjøpte titler fra folkebibliotek gjennom ordinære innkjøpsordninger for barn og unge.

Åpne alle

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om å motta bøker som er tilpasset målgruppe barn og unge (1.-10. trinn). Titlene som distribueres til skolebibliotekene gjennom forsøksordningen er enten:

  • påmeldt Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur i kategori 1
  • kvalitetsvurdert og innkjøpt på Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur i kategori 2
  • kvalitetsvurdert og innkjøpt på Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge
  • kvalitetsvurdert og innkjøpt på Innkjøpsordningen for tegneserier

Titlene skal distribueres direkte til de skolebibliotekene som inkluderes i forsøksordningen, og kommer i tillegg til den ordinære distribusjonen av bøkene på innkjøpsordningene. 

Hvem kan søke?

Skolebibliotek i grunnskolen (1. til 10. trinn) som har bibliotek i skolens lokaler og som har et budsjett for skolebiblioteket som sikrer en personalressurs. 

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og «Krav til søknaden» på denne nettsiden nøyefør du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Pass også på å lese alle hjelpetekstene. Disse finner du i søknadsskjemaet, merket med «?». Det er viktig at du leser «Krav til søknaden»samtidig som du fyller ut søknadsskjemaet.

Har du problemer med å registrere deg, logge deg på, velge skjema eller sende vedlegg?Se svar på ofte stilte spørsmål.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.