Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - integrering av flyktninger (Avsluttet)

Viktig melding:

Ordningen er avsluttet. For info om hvem som har fått tildeling, se: Oversikt over prosjekter som har fått tildeling og oversikt over partnere (PDF, engelsk)

Formål

Ny utlysning i Kreativt Europa om støtte til sektorovergripende prosjekt med fokus på integrering av flyktninger via kunst og kultur.

Med bakgrunn i flyktningsituasjonen i Europa ønsker EU å bruke kunst og kultur som virkemiddel for bedre integrering av flyktninger. Ordningen er finansiert i EU-programmet Kreativt Europa der også norske aktører kan søke.

Målet med utlysningen er å støtte sektorrovergripende kulturelle og audiovisuelle prosjekt for å bidra til integrering av flyktninger, øke gjensidig kulturell forståelse, fremme interkulturell og interrelegiøs dialog, toleranse og respekt for andre kulturer.

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Hvem kan søke?

Alle juridiske enheter som har vært registrert i minst to år kan søke. Potensielle søkere må bygge allianser med minst tre institusjoner/organisasjoner i to ulike land i Europa. Partnerskapet må bestå av minst en hovedsøker og to partnerorgansiasjoner. Hovedsøker og minst en av partnerorgansiasjonene må jobbe innen de kulturelle og kreative sektorene. I tillegg til kan også institusjoner fra andre sektorer delta. Dette kan for eksempel være humanitære organisasjoner, organisasjoner innen offentlig sektor, utdanning, helse, sosiale organisasjoner eller andre typer aktivitet som bidrar til integrering av flyktninger.

Støtten som gis er minimum 100.000 og maks 200.000 Euro per prosjekt. Egenandelen i prosjektene er på 20%. Prosjektene kan vare i opptil to år og det legges vekt på at prosjektene kan ha overføringsverdi for andre aktører. Totalbudsjettet for utlysningen er 1,6 millioner euro og søknadsfrist er 28. april 2016. 

Utlysning av støtte til integrering av flyktninger

Vurdering av søknaden

Søknaden vurderes ikke av Norsk  Kulturråd /nasjonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa.

Se Kap. 14 i Guidelines for utfyllende informasjon om vurdering av søknaden.

denne siden kan du lese kriterier som brukes i vurderingen.

Alle søkere får en tilbakemelding innen 6 måneder.