Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - Internasjonale samarbeidsprosjekter

Se vedtakslister

Formål

 • A) Å bidra til flernasjonalt samarbeid: Gjennom tverrnasjonal mobilitet og utveksling skal kulturarbeidere, kunstnere og kulturproduksjoner få en europeisk arena for utvikling, interkulturell dialog og øke forståelsen for kulturelt mangfold og sosial inkludering.
 • B) Å bidra til publikumsutvikling: Dette er en ny prioritet i Kreativt Europa programmet og involvering av publikum er særlig vektlagt.
 • C) Å bygge kompetanse og styrke kultursektorens kapasitet til å operere internasjonalt

Det er tre prioriterte områder

 • C.1 Digitalisering
 • C.2 Nye forretningsmodeller
 • C.3 Praksis og utdanning, formell og uformell kompetanse
Åpne alle

Aktiviteter man kan søke om støtte til  (ikke uttømmende liste)

 • Utveksling gjennom opplæring og workshops samt produksjon av materiell og websider i tilknytning til dette.
 • Utveksling gjennom besøk og residensopphold mellom kulturaktører.
 • Samarbeid og utveksling mellom teatre, festivaler, orkestre, musikkgrupper, teatergrupper, konserthaller, operahus etc.
 • Sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander på tvers av landegrenser.

Små og store samarbeidsprosjekter

Man kan søke om støtte til små og store samarbeidsprosjekter:

Små prosjekter

 • Små prosjekter består av minimum tre kulturaktører fra minimum tre forskjellige land som er med i Kreativt Europa.
 • Man kan søke om støtte opp til 200 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 60 % av prosjektets totale budsjett. Det forutsettes en egenandel på minimum 40 % av budsjettet.
 • Maksimum varighet er 48 måneder.
 • Sjekk aktuelle utlysning for når aktiviteter kan starte opp.

Store prosjekter

 • Store prosjekter består av minimum seks kulturaktører fra minimum seks forskjellige land som er med i Kreativt Europa.
 • Man kan søke om støtte opp til 2 000 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 50 % av prosjektets totale budsjett.
 • Maksimum varighet er 48 måneder.
 • Sjekk aktuell utlysning for når aktiviteter kan starte opp.

Slik søker du

 1. For å søke støtte må du registrere deg i EUs søknadsportal her.
 2. Se utlysningen av støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter og last ned retningslinjer.

Det forventes kun mindre endringer i løpet av programmet. Retningslinjene for siste utlysning er  derfor veiledende.

 

Vurdering av søknaden

Søknaden vurderes ikke av Norsk  Kulturråd /nasjonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa.

Se Kap. 14 i Guidelines for utfyllende informasjon om vurdering av søknaden (PDF)

På denne siden kan du lese kriterier som brukes i vurderingen

Alle søkere får en tilbakemelding innen 6 måneder.