Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - Internasjonale samarbeidsprosjekter i Kulturarvåret 2018 (Avsluttet)

Se vedtakslister

Formål

Prosjektene skal promotere europeisk kulturarv som en felles ressurs, og skape bevissthet om vår felles europeiske historie og verdier. Prosjektene skal styrke følelsen av å høre til i Europa. 

Særlig skal prosjektene

 1. styrke europeisk identitet
 2. promotere og bruke kulturarv som en kilde til inspirasjon for samtidsproduksjon og innovasjon, og styrke samhendling mellom kulturarvfeltet og andre kulturelle og kreative sektorer.
Åpne alle

Hvem kan søke?

Søkere må være aktive i kulturell eller kreativ sektor. Prosjektleder må vise til eksistens som juridisk enhet i minst 2 år før søknaden sendes inn.

Følgende enheter kvalifiserer ikke som søkere:

 • Institusjoner for høyere utdanning og relaterte enheter som driver med forskning
 • Forskningsinstitutter, organisasjoner og andre som har sitt virke innenfor forskning
 • Enheter som jobber med turisme

Hva kan få støtte?

Du kan søke om støtte til aktiviteter innenfor en bred definisjon av kulturarv: materiell, immateriell og digital (både digital i utgangspunktet og digitalisert) kulturarv; monumenter og landskap; praksiser og håndverk; kunnskap og kreative uttrykk; samlinger som er konservert og administrert av offentlige og private institusjoner som museum, biblioteker og arkiv. Kulturarv inkluderer også filmarv. 

Fysiske intervensjoner på monumenter og bygninger kvalifiserer ikke for støtte. 

Aktiviteter som ikke kvalifiserer for støtte:

 • Aktiviteter dedikert til turisme eller forskning relatert til kulturarv
 • Spørreundersøkelser (en Eurobarometer undersøkelse på kulturarv blir gjennomført av EU)
 • Konferanser, utstillinger, workshops o.l. som kjerneaktiviteter i prosjektet (slike aktiviteter kan likevel være en del av prosjektet, særlig i forbindelse med kommunikasjonsdelen)¨

Lite samarbeidsprosjekt

Prosjektene har samme struktur som et lite samarbeidsprosjekt.

 • Små prosjekter består av minimum tre kulturaktører fra minimum tre forskjellige land som er med i Kreativt Europa.
 • Man kan søke om støtte opp til 200 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 60 % av prosjektets totale budsjett. Det forutsettes en egenandel på minimum 40 % av budsjettet.
 • Maksimum varighet er 24 måneder.
 • Aktivitetene må starte opp mellom januar og september 2018.

Vurdering av søknaden

Søknaden vurderes ikke av Norsk  Kulturråd /nasjonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa.

Se Kap. 14 i Guidelines for utfyllende informasjon om vurdering av søknaden (PDF)

Se kap. 9 i Guidelines for informasjon om kriterine som legges til grunn i vurderingen av søknaden

Alle søkere får en tilbakemelding innen 6 måneder.