Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 27 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 17 er tildelt støtte.

29 søknader kom inn til fristen på kirkemusikkordningen, og av disse ble én trukket av søker og én avvist, da søknaden var sendt inn over en måned etter fristen. Antall søknader som skal betydelig mindre enn ved samme runde i 2017, og bunken er 25% mindre enn ved tilsvarende runde i fjor. En av grunnene til dette kan være den kommende omleggingen av kirkemusikkordningen, og at søkere har begynt å orientere seg mot andre relevante ordninger.

Over 85% av de innkomne søknadene er kategorisert som «klassisk/samtidsmusikk». Av disse er det ingen prosjekter som i sin helhet er rettet mot samtidsmusikk.

To av kirkemusikksøknadene denne runden er fra festivaler som også søker festivalordningen. Kirkemusikksøknadene omhandler egne kirkemusikk-konserter/-satsninger under festivalen. Det er ikke gitt prioritering av disse, da det heter i retningslinjene til festivalordningen at «Det kan ikke søkes ytterligere tilskudd fra Norsk kulturfond med mindre det er til spesifikke, tidsavgrensede prosjekter utenfor kjernevirksomheten eller som ikke avvikles i direkte tilknytning til selve festivalen».

Over halvpartene av søknadene er fra Østlandet. De øvrige søknadene er spredt utover Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet med fire fra hver region. Én søknad ble sendt inn fra Sørlandet. Den geografiske fordelingen av bevilgningene er omtrent lik som for søknadene. Det ble ikke gitt noen tilskudd eller tilsagn til Sørlandet denne runden, da den ene søknaden derfra ble avslått. Mens Troms topper fylkesstatistikken med tre søknader, ble det ikke sendt inn noen søknader denne runden fra Finnmark, Hedmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Vest-Agder eller Østfold.

Da omleggingen av kirkemusikkordningen ble vedtatt i rådet i september, er det ikke gitt tilsagn fra kirkemusikkordningen utover 2019. For ikke å binde opp for mye av avsetningen for 2019 i tilsagn, er vedtakene – i likhet med forrige runde – basert på en noe strengere prioritering enn det som har vært praksis tidligere år. Dette er også uttrykk for en skarpere konkurranse enn tidligere på kirkemusikkordningen og kan også tyde på at kvalitetsnivået på søknadene er hevet.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 29, hvorav én er trukket av søker og én er avvist på administrativt grunnlag. 27 søknader ble behandlet.

Søknadssum: 4 524 530 kr

Antall tildelinger: 17

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte: 28. - 30.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AUST-AGDER KAMMERORKESTER Aust-Agder Kammerorkester - Messias i Aust-Agder 2018 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2018 20000 29.11.2018 Avslått 0 INDERØY JAZZFORUM Soddjazz ved Inderøy jazzforum - Soddjazz 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 110000 29.11.2018 Avslått 0 ELI HELLAND SINGING PERFORMANCE Eli Helland - Hellige Birgittas bønner høst 2018, vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2019 20000 29.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival - Upon This Handful of Earth 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 300000 29.11.2018 Avslått 0 TØNSBERG DOMKOR Tønsberg domkirke - Musikk i gudstjenesten 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 94000 29.11.2018 Avslått 0 VESTOPPLAND KAMMERKOR Vestoppland Kammerkor - Konsertserie Høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 122000 29.11.2018 Avslått 0 OSLO ORATORIEKOR Oslo Oratoriekor - Konsertserie høst 2018, Rossini Stabat Mater Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 70000 29.11.2018 Avslått 0 Siv Anette Lorentzen Orgelfondet Sakshaug kirke - Orgelinnvielse Sakshaug kirke 2018 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2018 46000 29.11.2018 Avslått 0 Sverre Andre Clemetsen kirkens bymisjon - oppstandelsen Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 422170 29.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN PASJON Stiftelsen Pasjon - Pasjon 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 200000 29.11.2018 Avslått 0 DOLSTAD KAMMERKOR Dolstad kammerkor - Kirkelig kulturarbeid på tvers av grenser 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 100000 29.11.2018 Avslått 0 TRONDENES SOKN Trondenes menighet - Trondenesdagene 2018 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2018 30000 29.11.2018 Bevilget 27000 PAULUS OG SOFIENBERG SOKN Paulus og Sofienberg menighet - Internasjonale orgelkonserter 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 70000 29.11.2018 Bevilget 50000 JEVNAKER SOKN Jevnaker menighet - Sommerkonserter 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 18000 29.11.2018 Bevilget 18000 Daniel Rene Sagstuen Sæther Daniel Sæther - Bach mot natta 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 133360 29.11.2018 Bevilget 100000 MUSICA SACRA Musica Sacra - Sommerkurs 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 170000 29.11.2018 Bevilget 100000 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Nidaros domkirke og Vår Frue menighet - Store verk i Nidarosdomen 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 500000 29.11.2018 Bevilget 350000 LIER KIRKELIGE FELLESRÅD Frogner menighet - Konsertserie i Frogner kirke Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 30000 29.11.2018 Bevilget 25000 SENTRUM OG ST. HANSHAUGEN SOKN Sentrum og St. Hanshaugen sokn - Nåde 2019-2020: Musikkmeditasjon med bønn og stillhet Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 38000 29.11.2018 Bevilget 30000 SENTRUM OG ST. HANSHAUGEN SOKN Sentrum og St. Hanshaugen sokn - Nåde 2019-2020: Musikkmeditasjon med bønn og stillhet Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 38000 29.11.2018 Avslått 0 HIJOO MOON Arctic musicians - Bach i Nord-Syng Bach Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 180000 29.11.2018 Bevilget 100000 ØYONN GROVEN MYHREN Barokk Boreal - Dorothe Engelbretsdatters melodier – 2019, 2020, 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 20000 29.11.2018 Bevilget 20000 ØYONN GROVEN MYHREN Barokk Boreal - Dorothe Engelbretsdatters melodier – 2019, 2020, 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 40000 29.11.2018 Avslått 0 ØYONN GROVEN MYHREN Barokk Boreal - Dorothe Engelbretsdatters melodier – 2019, 2020, 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 60000 29.11.2018 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Domkor - Bergen Domkor 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 375000 29.11.2018 Bevilget 200000 SKIEN SOKN Skien kirke - Jubileum og orgelinnvielse 2019 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 127000 29.11.2018 Bevilget 40000 Harald Rise Harald Rise - Orgelportretter fra Trondheim 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 56000 13.12.2018 Bevilget 56000 Mari Askvik FEM I STEIN - Feb 2019: "In my end is my beginning" Sept 2019: "Maria" Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 343000 13.12.2018 Bevilget 250000 Ingeborg Christophersen Ingeborg Christophersen - Kantorissimo våren 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 72000 29.11.2018 Bevilget 72000 KRISTIN MELLEM Kristin Mellem - Kvenske salmemysterier Preproduksjon og konsert 2018 - 2019 Verdensmusikk Troms 2019 450000 13.12.2018 Bevilget 400000