Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. juni 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 32 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 17 er tildelt støtte. Også denne runden preges av at gjenstående midler til disposisjon for 2018 er betraktelig lavere enn til tilsvarende runde tidligere år, som igjen har ført til strenge prioriteringer.

33 søknader kom inn til fristen på kirkemusikkordningen, og av disse ble én trukket av søker. Hele 27 av de innkomne søknadene har søker kategorisert som klassisk musikk og/eller samtidsmusikk. Av disse omhandler to søknader samtidsmusikk eller nærliggende musikkuttrykk. Fire av de innsendte søknadene er merket som «flere sjangere musikk». Tre av disse søknadene har sterk overvekt av klassisk musikk. Det ble sendt inn kun én søknad om støtte til hver av sjangerkategoriene «folkemusikk/tradisjonsmusikk» og «jazz/improvisasjonsmusikk». Det kom ikke inn noen søkner til verdensmusikk- eller populærmusikkprosjekter.

Prosjektene som støttes på kirkemusikkordningen kan deles inn i fem hovedkategorier: Arrangørvirksomhet, utøverbasert virksomhet (turnéer), festivaler, rekrutteringstiltak og diverse tiltak. Denne runden kom det inn flest søknader om tilskudd til arrangørvirksomhet. To tredjedeler av rekrutterings- og arrangørtiltakene ble innvilget, mens kun en tredjedel av utøverprosjektene ble tildelt bevilgning. Tolv av de 15 arrangørsøknadene er søknader om tilskudd til helårs arrangørvirksomhet. Av disse ble ni innvilget.

Kategori Antall søknader Bevilgninger Innvilgelsesprosent
Utøver 9 3 33,3%
Arrangør 15 10 66,7%
Festival 5 2 40%
Rekruttering 3 2 66,7%
Annet 1 0 0%

Nesten 60 % av søknadene er fra Østlandet. Verken Aust-Agder, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Rogaland eller Telemark er representert i søknadsbunken.

Utvalget har prioritert søknader som svarer til ordningens formål om å «konsert- og kunstarena og å vitalisere og fornye profesjonelt musikkarbeid og konsertproduksjon i kirken» og som holder et høyt kvalitetsnivå.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 33, hvorav 1 er trukket av søker. 32 søknader ble behandlet.

Søknadssum: Kr 7 365 174

Antall tildelinger: 17

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 30.8.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Harald Rise Harald Rise - Orgelportretter fra Trondheim, CD 2018 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 56000 30.8.2018 Avslått 0 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø Domkor - Kirkemusikkprosjekter 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 120000 30.8.2018 Avslått 0 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø Domkor - Kirkemusikkprosjekter 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2020 155000 30.8.2018 Avslått 0 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø Domkor - Kirkemusikkprosjekter 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2021 220000 30.8.2018 Avslått 0 GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN Gamlebyen og Grønland menighet - Grønland mot natta. Musikk i Østkantens katedral. 2019. Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 150000 30.8.2018 Avslått 0 ACCOWORKS MYKOLA SHEREMETA Mykola Sheremeta - konsert "Ave Maria" Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 20000 30.8.2018 Avslått 0 ACCOWORKS MYKOLA SHEREMETA Mykola Sheremeta - konsert "Ave Maria" Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 20000 30.8.2018 Avslått 0 ACCOWORKS MYKOLA SHEREMETA Mykola Sheremeta - konsert "Ave Maria" Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 20000 30.8.2018 Avslått 0 TROMSØ KIRKEAKADEMI Tromsø internasjonale kirkefestival - TIK 2018 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2018 24200 30.8.2018 Avslått 0 DOVREJUL Dovrejul - Dovrejul 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2018 50000 30.8.2018 Avslått 0 TUSEN ORD TEATER DA Tusen ord Teater DA - Det innerste mørke - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 100000 30.8.2018 Avslått 0 KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM Melhus, Kolstad og Heidmdal menigheter - Musikk I Melhus, Heimdal og Kolstad menigheter, 2018 - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 160000 30.8.2018 Avslått 0 KRISTIANSAND DOMKOR Kristiansand Domkor - Kirkemusikkdagene 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 380000 30.8.2018 Avslått 0 MODUM SOKN Modum menighet - Jazz Mass i Modum 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Buskerud 2019 40000 30.8.2018 Avslått 0 UNG KIRKESANG Ung kirkesang - Guttekorprosjekt "Gullskatter til hele landet" 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 150000 30.8.2018 Avslått 0 UNG KIRKESANG Ung kirkesang - Guttekorprosjekt "Gullskatter til hele landet" 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2020 150000 30.8.2018 Avslått 0 UNG KIRKESANG Ung kirkesang - Guttekorprosjekt "Gullskatter til hele landet" 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2021 150000 30.8.2018 Avslått 0 KONGSBERG KANTORI Kongsberg Kantori - Mozart Grosse messe c-moll høsten 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 80000 30.8.2018 Avslått 0 ASBJØRN BERSON Lyden av kirken - Konserter i Levanger kirke 2018 og Sakshaug kirke 2019. Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2018 35000 30.8.2018 Avslått 0 ASBJØRN BERSON Lyden av kirken - Konserter i Levanger kirke 2018 og Sakshaug kirke 2019. Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2019 35000 30.8.2018 Avslått 0 Lars Henrik Johansen L’État Libre de Neige - M.-A. Charpentiers Leçons de Ténebres - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 30000 30.8.2018 Avslått 0 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Eidsberg kirkelige fellesråd - Sommerkonserter 2018 i Eidsbergs kirker Jazz/improvisasjonsmusikk Østfold 2018 25000 30.8.2018 Avslått 0 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Egil Hovland-akademiet - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 150000 30.8.2018 Bevilget 100000 NIDAROSDOMENS GUTTEKOR Nidarosdomens Guttekor - Virksomhetsstøtte 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2019 550000 30.8.2018 Bevilget 400000 NES SOKN Nes menighetsråd - Kammermusikk i kulturkirken Nes 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 60000 30.8.2018 Bevilget 60000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Klingende kirkelandskap i Tønsberg - ROM - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 323700 30.8.2018 Bevilget 180000 Ola Øivind Eide Kulturutvalet i Spjelkavik Kyrkje - Kulturdagane i Spjelkavik 2018 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2018 70000 30.8.2018 Bevilget 50000 JEVNAKER SOKN Jevnaker menighet - Sommerkonserter 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2018 18000 30.8.2018 Bevilget 18000 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikk og gudsteneste - "-Av kjelder klåre" 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2019 160000 30.8.2018 Bevilget 125000 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikk og gudsteneste - "-Av kjelder klåre" 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2020 160000 30.8.2018 Avslått 0 ÅL KYRKJELEGE FELLESRÅD Folkemusikk og gudsteneste - "-Av kjelder klåre" 2019 - 2021 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2021 160000 30.8.2018 Avslått 0 LEVANGER SOKN Levanger menighet - Levanger kulturkirke 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nord-Trøndelag 2019 500000 30.8.2018 Bevilget 250000 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Eiker kirkemusikk - Norske domorganister spiller i Hokksund 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 35000 30.8.2018 Avslått 0 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Eiker kirkemusikk - Norske domorganister spiller i Hokksund 2019-2020 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 35000 30.8.2018 Bevilget 35000 DOMKIRKEN SOKN Kristiansand Domkirke - ORGEL PLUSS KONSERTER 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2019 270000 30.8.2018 Bevilget 100000 ØSTRE AKER OG HAUGERUD SOKN Østre Aker og Haugerud kulturutvalg - Kultur i katedralen 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 130000 30.8.2018 Bevilget 80000 MOSS SOKN Arena, Moss kirke- og kultursenter - Fire konsertserier 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 450000 30.8.2018 Bevilget 400000 MOSS SOKN Arena, Moss kirke- og kultursenter - Fire konsertserier 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2020 450000 30.8.2018 Avslått 0 MOSS SOKN Arena, Moss kirke- og kultursenter - Fire konsertserier 2019-2021 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2021 450000 30.8.2018 Avslått 0 LILLESTRØM SOKN Lillestrøm menighet - Konsertserie høsten 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 35000 30.8.2018 Bevilget 25000 STIFTELSEN OSLO DOMKOR Oslo Domkor - Musikkgudstjenester 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 507000 30.8.2018 Bevilget 300000 ØYSTEIN WYLLER ODDEN Øystein Wyller Odden - Mains Hum, 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 111274 30.8.2018 Bevilget 40000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø internasjonale orgelfestival - Bodø internasjonale orgelfestival 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 450000 30.8.2018 Bevilget 300000 MARI ASKVIK FEM I STEIN - "Skritt for skritt" - Konsertserie 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2018 50000 30.8.2018 Bevilget 40000