Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kompensasjonsordning for kulturarrangementer

Se vedtakslister

Viktig melding:

Kulturdepartementet meldte 26. juni at kompensasjonsordningen for arrangører nå inkluderer underleverandører i kultursektoren. Disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september. Vi venter at nye søknadsfrister og retningslinjer for ordningen vil være på plass i starten av juli.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet

Midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av COVID-19 utbruddet.

Åpne alle