Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Korttids­engasjement koreograf (Avsluttet)

Se vedtakslister

Ordningen er avsluttet - se ny ordning

Denne ordningen er slått sammen med to andre forprosjektordninger på scenekunstfeltet. Her finner du søkerveiledning og informasjon om den nye ordningen: Støtteordning for Forprosjekt scenekunst

Åpne alle

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for scenekunstfeltet vurderes også. Andre hensyn som tas med i betraktning i den samlede prioriteringen av søknader er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og kulturelt mangfold.

Søknadene vurderes av Faglig utvalg for dans som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med Kulturfondets formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.