Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte til kunst- og kulturkritikk (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Etter vedtak på andre runde med midler til forsøksordningen Prosjektstøtte kunst- og kulturkritikk mener Kulturrådet å kunne konstatere fornyet interesse for kritikken. Med strukturelle omstillinger i medie- og offentlighetsbilde som bakteppe viser enkeltkritikere og etablerte plattformer for publisering av kunst- og kulturkritikk, både evne og vilje til å kvalitetssikre kritikken og samtidig formidle bredt og i nye kanaler til et interessert publikum.

Denne runden kom det inn 43 søknader. 21 prosjekter fikk støtte. Dette er en relativt høy tildelingsprosent (49%). Med 3 millioner kroner til fordeling, reflekterer dette utvalgets oppfatning om mange gjennomgående gode søknader.

Visuell kunst dominerer blant fagområdene søkerne vier oppmerksomhet. Men alle fagområder er representert, og for råd og utvalg er det spesielt viktig at prosjekter som var særlig vektet i utlysningen, har fått tildelinger: dette gjelder dans, kulturarv og barn og unge. Det er også gledelig å se at interessen og dekningsgraden av kritikk har en viss geografisk spredning: ved at sentrale nettbaserte plattformer rapporterer om lesere fra hele landet, og ved at aktive miljøer for kritikk er i utvikling i eksempelvis Tromsø, Trondheim, Stavanger og Bergen.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i utvalg: 12.3.2018

  • Vedtak i Rådet: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
CECILIE TYRI HOLT Cecilie Tyri Holt - Kunstpodden Oslo 2018 250000 12.3.2018 Avslått 0 NORDNORSK MAGASIN AS Nordnorsk Magasin AS - Kva skjer på utsida av lyskastarane? Troms 2018 95000 12.3.2018 Avslått 0 HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Hverdag Books - A new platform for writing about artist's books Oslo 2018 100000 12.3.2018 Avslått 0 CINEMA FORLAG AS Cinema Forlag AS - Kritikksatsing på cine.no Oslo 2018 225000 12.3.2018 Avslått 0 GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Walter Wehus - Ny nettsidefunksjonalitet for Empirix.no Oslo 2018 120000 12.3.2018 Avslått 0 MEZZO MEDIA AS Klassiskmusikk.com - Musikkritikk fra hele landet samt relevante internasjonale begivenheter. Vestfold 2018 150000 12.3.2018 Avslått 0 LITTERATURGARASJEN PER ERIK BUCHANAN ANDERSEN Litteraturgarasjen - Dissens Telemark 2018 50000 12.3.2018 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - How the Universe Works - activities for adults Oslo 2018 90000 12.3.2018 Avslått 0 SKADBERG AS Gisle Alexander Gregersen Skadberg - Mannen i Speilet Rogaland 2018 500000 12.3.2018 Avslått 0 Julie Messel Julie Messel - Kunst- og kulturkritikk Oslo 2018 300000 12.3.2018 Avslått 0 NORGES MUSEUMSFORBUND Norges museumsforbund - Mer utstillingskritikk! Oslo 2018 75000 12.3.2018 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Vinduet, Gyldendals tidsskrift for litteratur. - Litteratukritikk 1968 / 2018 / 2068 Oslo 2018 200000 12.3.2018 Avslått 0 NORGES KULTURVERNFORBUND Norges Kulturvernforbund - Typisk norsk - Kulturvernkonferansen 2018 Oslo 2018 100000 12.3.2018 Avslått 0 DANSEARENA NORD Dansearena nord - Scenekunstkritikk i et internasjonalt perspektiv / 2 forløp Finnmark 2018 150000 12.3.2018 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Prologer - KOK på kanten (Kunst- og kulturkritikk) Sør-Trøndelag 2018 295300 12.3.2018 Avslått 0 Maja Kristine Sievers Skanding Maja Kristine Sievers Skanding - Kritikk og offentlig debatt rundt Den kulturelle skolesekken Hordaland 2018 80000 12.3.2018 Avslått 0 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Høstscena(Ålesund Teaterfestival) - «Kritikkløftet – en styrking av den uavhengige kunst- og kulturkritikken. Et seminar og verksted» Møre og Romsdal 2018 100000 12.3.2018 Avslått 0 ANDREAS BREIVIK Vi ser på kunst - Vi ser på kunst Oslo 2018 250000 12.3.2018 Avslått 0 ØSTNORSK JAZZSENTER Østnorsk jazzsenter og MØST - Prosjekt: RØST Oslo 2018 200000 12.3.2018 Avslått 0 AUDUN LINDHOLM Vagant - Fremtidslaboratoriet Hordaland 2018 69000 12.3.2018 Avslått 0 NATT&DAG AS NATT&DAG: Kanvas - kunst til folket - NATT&DAG presenterer kunst til folket Oslo 2018 400000 12.3.2018 Avslått 0 Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Nete Nørgaard Kristensen - Undergang eller overgang? Et baseline studie af kulturkritikkens status i nordiske nyhedsmedier Utlandet 2018 695000 12.3.2018 Avslått 0 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim AS - Videreføring av Nye forbindelser og kunnskapsutveksling for skribenter Sør-Trøndelag 2018 220000 12.3.2018 Bevilget 220000 NORSK BARNEBLAD SA Norsk Barneblad - Meiner barn og vaksne det samme om barnekultur? Oslo 2018 40000 12.3.2018 Bevilget 40000 ABM-MEDIA AS Museumsnytt - Kritikk av museumsutstillinger (KAM) Oslo 2018 216000 12.3.2018 Bevilget 200000 MEDIEHUSET ITROMSØ AS Mediehuset iTromsø - Feedback Litteratur Troms 2018 150000 12.3.2018 Bevilget 40000 BOKVENNEN FORLAG AS Bokvennen Litterær Avis BLA - Kritikk av akademisk litteratur og lærebøker for grunn og videregående skole Oslo 2018 450000 12.3.2018 Bevilget 250000 NORSK KRITIKERLAG Norsk kritikerlag - Utvidelse av kampsonen – Den beste litteraturkritikken gjennom 150 år Oslo 2018 100000 12.3.2018 Bevilget 100000 FORENINGEN KRITIKK AV KUNST FOR BARN OG UNGE Periskop Kritikk av kunst for barn og unge - Videokritikk Oslo 2018 450000 12.3.2018 Bevilget 325000 Maria Veie Sandvik Maria Veie Sandvik - Kritikk for en fraværende leser Sør-Trøndelag 2018 55000 12.3.2018 Bevilget 40000 FANFARE AS Fanfare - Den alternative kulturmeldingen Oslo 2018 50000 12.3.2018 Bevilget 50000 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge | Se Kunst Magasin - Mer nordnorsk kunstkritikk! Nordland 2018 120000 12.3.2018 Bevilget 120000 FORENINGEN GOD KRITIKK Foreningen God Kritikk - Barnebokkritikks Podcast Hordaland 2018 99000 12.3.2018 Bevilget 90000 MEDIEHUSET MINERVA AS Tidsskriftet Minerva AS - Sentrum, periferi, «innenfor» og «utenfor» i norsk kulturliv: En artikkelserie. Oslo 2018 290000 12.3.2018 Bevilget 200000 NORGES MUSEUMSFORBUND Norges museumsforbund - Unge kritikere Oslo 2018 475000 12.3.2018 Bevilget 325000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Plot/Oslo - Plot/Kunstkritikk Oslo 2018 150000 12.3.2018 Bevilget 100000 Cecilie Tyri Holt Tidsskriftet Kunsthåndverk - Kunsthåndverkskritikk Oslo 2018 96500 12.3.2018 Bevilget 90000 Solveig Styve Holte Solveig Styve Holte, Dansens Hus Oslo på vegne av Dansekritikksamarbeidet - Dansekritikksamarbeid Oslo 2018 140000 12.3.2018 Bevilget 140000 H. SØRSTRØM Hilde Sørstrøm - Videreutvikling av kunstkritikk-bloggen Hakapik.no Troms 2018 105600 12.3.2018 Bevilget 70000 Anna Blekastad Watson Anna Blekastad Watson og Ragnhild Freng Dale - Levende Kritikk Hordaland 2018 226600 12.3.2018 Bevilget 150000 STIFTELSEN KUNSTKRITIKK Stiftelsen Kunstkritikk - Kunstkritikk Live Oslo 2018 479260 12.3.2018 Bevilget 240000 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Audun Stokke Hole - Eit løft for folkemusikk-­ og folkedanskritikken Oslo 2018 270000 12.3.2018 Bevilget 150000