Hopp til innhold

Søk støtte

Forskningsprogram

Kunst og sosiale fellesskap

Se vedtakslister

Programmet er et samarbeid mellom Norsk kulturråd og Statens Kunstfond, Danmark. Gjennom utlysning av midler til forskningsprosjekter skal programmet legge til rette for nordisk forskningssamarbeid og studier med utgangspunkt i den nordiske kunstscenen.

Se mer om forskningsprogrammet her

Åpne alle