Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

30 søknader ble behandlet og 12 bokprosjekt ble tildelt støtte på tilsammen kr 808 000.

Den diskursive, kunstpolitiske og teoretiske plattformen FRANK samler aktiviteten i bokform, der også utstillinger og ulike arrangementer gjennom fem år blir dokumentert.

Sammenslutningen, drevet av Liv Bugge og Sille Storihle, har fokusert på queer-feminisme, normalitetsbegrepet og hegemoniske strukturer.

I årets nummer av «Fukt # 17 – The Word Issue» - magasin for tegning, presenteres trettifire kunstnere som alle på ulike vis tar opp forholdet mellom tegning og ord. Her samles artikler om konkret poesi, asemic writing (en ordløs, kunstnerisk abstrakt skriveform), outsider art, skissebøker. Bjørn Hegardt, initiativtager og redaktør, evner å endre hver utgivelse, med overraskende tematikk og ny design.

Anngjerd Rustand er utdannet billedkunstner fra KHiB og har nettopp gått på Skrivekunstakademiet i Bergen. Hun driver også småbokforlaget Trippelpunkt som gjerne undersøker billedkunstens og litteraturens randsoner. Kunstnerboka «Det nære skipet» er den andre i en serie og forener prosadikt med tegninger og akvareller. Den visuelle delen pakker inn og omslutter det tekstlige i boka. Det eksperimenteres her med form og sjanger og boka blir et kunstverk i seg selv.

I denne runden fikk hele fem fotobøker støtte. Her må særlig den nyetablerte kunstneren Bjørn Henrik Lybecks «Europa», utgitt på Topos forlag, trekkes fram. Hans fotobokprosjekt undersøker og dokumenterer landskap og tomme byrom, kun ved hjelp av det naturlige lyset. Videre ble «Plucked» av Geir Moseid, Nina Strands «Residency» og «Too Familiar To Ignore, Too Different To Tolerate» av Christian Tunge tilgodesett, samt at Morten Andersens «Fast City» fra 1999 fikk støtte til nytt opplag.

Manusutvikling ble gitt til et prosjekt initiert av Tone Gjevjon og Inge Ås som beskriver den politiske kunsten og aktivismen som særlig nyfeministiske og lesbiske kunstnerkollektiv bidro til i perioden 1970 – 1985. Tematikken for Risto Holopainens tekst er neonmeditasjoner og praksis, og søker å formidle lys som fenomen koplet opp mot lydteknologi. Paul Brands virke som kunstner, formgiver og pedagog blir ført i pennen av Stein Rønning og Carin Dirdal.

Geografisk fordeler de 30 søknadene seg slik: Akershus (4), Aust-Agder (1) Hordaland (3), Oppland (1), Oslo (19), Trøndelag (2).

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 30

Søknadssum: kr 2 311 105

Antall tildelinger: 12, vedtakssum kr 808 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk: 28.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelBoktypeFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
HORDALAND KUNSTSENTER Kate Newby Manusutvikling Hordaland 2018 40000 28.11.2018 Avslått 0 Kristine Fornes Eskapistiske innretninger Katalog Oslo 2019 85325 28.11.2018 Avslått 0 Martina Bobrikova martinka bobrikova & oscar de carmen - kitchen dialogues Katolog Oslo 2019 100000 28.11.2018 Avslått 0 Dan Skjæveland Bill Dane - It's the pictures Fotobok Trøndelag 2019 30000 28.11.2018 Avslått 0 Kathrine Geard Kunstnerkommunen- pionerene som forandret Nesodden Bok om Nesodd-kunstnere Akershus 2018 90000 28.11.2018 Avslått 0 SIRI SKOGSTAD Kataloger Digitalt Samtidsgalleri Digitale kataloger Oslo 2019 235000 28.11.2018 Avslått 0 Øystein Sjåstad Jan Valentin Sæther. Magisk Realisme Manusutvikling Oslo 2019 90000 28.11.2018 Avslått 0 Sverre Vegard Strandberg Folk Culture Foto-fanzine Oslo 2019 24500 28.11.2018 Avslått 0 Egil Martin Kurdøl DEBRIS Manusutvikling Oppland 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 KRISTINE ØKSENDAL Scenes from the Garden Katalog Oslo 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 Knut Oscar Severin Qvale Exotic Assets Bok om teknologi og sjamanisme Oslo 2019 58000 28.11.2018 Avslått 0 Kjetil Røed Transkritikk. Utvalgte tekster 2002-2018 Manusutvikling Oslo 2019 60000 28.11.2018 Avslått 0 FORLAGET PRESS AS Automemento Bok Oslo 2019 140000 28.11.2018 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA Dialogus Arctica, Nr 2 Manusutvikling Trøndelag 2018 60000 28.11.2018 Avslått 0 GJERDRUM KOMMUNE LANDART GJERDRUM 2012-2017 Bok om Land Art Akershus 2018 75000 28.11.2018 Avslått 0 Hanna Gjelten Hattrem Vodoley: Stories from a Roma village Manusutvikling Oslo 2019 88280 28.11.2018 Avslått 0 Sidsel Hødnebø Palimpsest Kunstnerbok Aust-Agder 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 Sidsel Hødnebø Palimpsest Kunstnerbok Aust-Agder 2020 10000 28.11.2018 Avslått 0 Tonje Høydahl Sørli Glimt fra ei tid Artist's Book Oslo 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 Björn Hegardt FUKT Magazine - The Words Issue Magasin for tegning Oslo 2018 80000 28.11.2018 Bevilget 80000 Geir Moseid Plucked Fotobok Oslo 2019 90000 28.11.2018 Bevilget 50000 FORLAGET FOTOGRAFI AS Fast City Fotobok Oslo 2018 110000 28.11.2018 Bevilget 50000 FORENINGEN FRANK FRANK (arbeidstittel) Bok Oslo 2018 150000 28.11.2018 Bevilget 120000 Christian Tunge Too Familiar To Ignore, Too Different To Tolerate Fotobok Oslo 2018 40000 28.11.2018 Bevilget 33000 Nina Solevåg Strand Residency Fotobok Oslo 2018 60000 28.11.2018 Bevilget 50000 Stein Rønning Monografi Paul Brand Manusutvikling Oslo 2019 90000 28.11.2018 Bevilget 90000 Bjørn-Henrik Lybeck Europa Fotobok Hordaland 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Risto Holopainen Neonmeditationer i teori och praktik Manusutvikling Oslo 2019 60000 28.11.2018 Bevilget 60000 TONJE GJEVJON Vi spiste, sov og drakk feminisme Manusutvikling Akershus 2018 90000 28.11.2018 Bevilget 90000 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen 2019 Jubileumskatalog Akershus 2019 85000 28.11.2018 Bevilget 85000 Anngjerd Rustand Det nære skipet Artist's book Hordaland 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 50000