Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen skal bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori. Det gis støtte til fotobøker, bøker om teori, monografier, artists’ books og utstillingskataloger, manusutvikling, bok- eller magasinserier, fanziner, og art writing.

I denne runden fikk 4 kataloger, 3 kunstnerbøker, 2 bokserier og 2 manusutviklingsprosjeker støtte.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Til fotografitriennalen ved Henie Onstad kunstsenter i 2020 er Melk ved Bezhad Farazollahi, Bjarne Bare og Christian Tunge invitert inn som medkuratorer og står ansvarlige for boka «Why Photography» utgitt på det italienske forlaget Skira Editore. Ulike tilnærminger til fotografiet preger intervjudelen i publikasjonen der teknologi, kropp, bildekultur-kommersielt fotografi, arkitektur og infrastruktur, digital collage og skulptur samt 3D er i fokus. Susanne Østby Sæther, kurator for fotografi og nye medier ved HOK står for introduksjonsessayet i boka og er hovedkurator for triennalen.

Videre må tre godt gjennomarbeidede kataloger trekkes fram. De skal følge større separatutstillinger ved Kristiansand kunsthall, der både Thomas Hestvold og Hanne Friis presenterer sine arbeider i høst. Hanne Heuch stiller ut ved Kunsthall Grenland i november.

Det arbeides fortsatt med bokserier og Øystein Aasan fikk støtte til «Never Ending Words» som er den andre boka i en serie på tre. En samling kritiske tekster forfattet av kunstneren selv er fint satt sammen og designet i to eller tre kolonner på hver side, der den tredje raden viser ulike redaksjonelle kommentarer, samt fotnoter og billedmateriale.

Arild Tveito har opprettet et nytt forlag kalt Dulheim sammen med det nyetablerte visningsstedet Dueslaget i Oslo. Han har i en årrekke drevet kunstbokforlag og en stor del av hans kunstneriske virke er å forske på metodikken til kunstnerboka og å profesjonalisere produksjonen. Blaker patafysiske institutts bibliotek står for designen. Publikasjonen som er støttet i denne runden er en antologi med forskjellige tekster på ulike språk om dueslag samt et opptrykk av diktsamlingen «Or duldo» av Ivar Mortensen-Egnund fra 1895.

Manusutviklingsstøtten skal stimulere skribenter til å skrive om samtidskunst i det visuelle kunstfeltet. Tallet på søknader i denne runden var lavere enn vanlig, det var tre som søkte og to ble tildelt støtte. Selene Wendt tar for seg den sosiopolitiske- og kulturelle rollen musikken har spilt i samtidskunsten i det Sør-Atlantiske området. Teksten skal brukes i en interaktiv, digital publikasjon til utstillingen «Listening to the Echoes of the South Atlantic» i regi av The Global Art Project og Oslo Kunstforening.

Barn og unge

Det var tre søknader til denne målgruppa, men kun ett bokprosjekt nådde opp i den kvalitetsmessige prioriteringen; «Endagsbøker» er tittelen på Per Jonas Lindstrøms bidrag til årets Høstutstilling. I flere år har han arbeidet med et større artists’ books-arkiv. Det skal arrangeres kunstnerbok-work shops for barn og unge på dagtid på utstillingen og med professjonelle kunstnere og kulturrarbeidere på ettermniddagen. Alle bøker som blir produsert, går inn i arkivet.

Det er 12 menn og 20 kvinner som har søkt.

Geografisk fordeler de 32 søknadene seg slik: Akershus (2) Hordaland (2), Nordland (2), Oppland (2), Oslo (15), Sogn og Fjordane (2), Telemark (1), Troms (1) Trøndelag (1). Vest-Agder (1), Aust-Agder (1), Østfold (2).

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 32

Søknadssum: Kr 4 211 875

Antall tildelinger (vedtak): 11

Vedtakssum Kr 770 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk: 29.8.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelBoktypeFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Sara Skorgan Teigen Interior Landscape Fotobok/kunstnerbok Oslo 2019 81000 29.8.2019 Avslått 0 Nora Adwan Shadows, A Journey in Three Parts Fotobok Hordaland 2019 54000 29.8.2019 Avslått 0 Tove Astrid Holm Stenersen Dagens undring - starten på samtalen Billedbok Oslo 2019 140000 29.8.2019 Avslått 0 Tove Astrid Holm Stenersen Dagens undring - starten på samtalen Billedbok Oslo 2020 353500 29.8.2019 Avslått 0 KAREN HELGA MAURSTIG Snu ein stein Drodlebok Sogn og Fjordane 2019 265000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET KISTEFOS-MUSEET Sculpture Park book project Bok om skulpturparken på Kistefos-Museet Oppland 2019 200000 29.8.2019 Avslått 0 Elise By Olsen Early Works Manusutvikling Oslo 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 UTENFOR ALLFARVEI AS Kom for alt er ferdig Fotobok Troms 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 DAG NORDBRENDEN Buzios Beginnings Fotobok Oslo 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 EIDSKOG KUNSTFORENING Arthur Eriksen: Med Norden som hjemstavn Oevrekatalog Sogn og Fjordane 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 INA OTZKO / IO PRODUCTIONS / IO YOGA 100 Norwegian Photographers Fotobok Nordland 2019 300000 29.8.2019 Avslått 0 Mia Marianne Gjerdrum Helgesen UTPUST - Mia Gjerdrum Helgesens tresnittmalerier Artist's Book Akershus 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 TONJE GJEVJON Vi spiste, sov og drakk feminisme Bok om feminisme Akershus 2019 290000 29.8.2019 Avslått 0 Maria Gullaksen Brinch INYA LAKE - Maria Brinch Katalog Oslo 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 Anngjerd Rustand Bøker til Tegnetriennalen Kunstnerbokserie Hordaland 2019 70000 29.8.2019 Avslått 0 Sara Louise Evelyn Brown Pocket Guide to Håøya Miniguide Østfold 2019 25000 29.8.2019 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND BANDE À PART Bok fra seminar Oslo 2019 240000 29.8.2019 Avslått 0 Kim Andre Hagen Simen Dyrhaug Kunstnerbok Oslo 2019 139800 29.8.2019 Avslått 0 STEREO NORD AS Wunderkammer Bok om blyanttegninger Nordland 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 MARIANNE STRANGER TØMMERBLYANTENE Artist's Book Østfold 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 MARIANNE STRANGER TØMMERBLYANTENE Artist's Book Østfold 2020 94500 29.8.2019 Avslått 0 Hedda Roterud Amundsen Det relasjonelle aspektet øker i kompleksitet når det er flere ulike typer grenser som krysses Artist's Book Oslo 2019 20000 29.8.2019 Avslått 0 PETER DEAN Jeg har mindre til felles med dette landskapet enn med de jeg er vant med. Fotobok Oslo 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Hanne Heuch Katalog Telemark 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 50000 Selene Cecilie Wendt Listening to the Echoes of the South Atlantic Manusutvikling til interaktiv digital publikasjon Oslo 2020 90000 29.8.2019 Bevilget 60000 Thomas Hestvold Fra naturen Katalog Aust-Agder 2019 50000 29.8.2019 Bevilget 50000 Ulf Verner Carlsson Skuggi kastar skugga Artist's Book Oslo 2020 154200 29.8.2019 Bevilget 80000 Marit Gunhild Arnekleiv Samleren, Arken og Radioamatøren Manusutvikling Oppland 2019 60000 29.8.2019 Bevilget 30000 Ingvild Hovland Kaldal Blod som skuggor i vatten Artist's Book Trøndelag 2019 129875 29.8.2019 Bevilget 60000 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI Why Photography ? Katalog om samtidsfotografi Oslo 2019 120000 29.8.2019 Bevilget 120000 Øystein Aasan Never Ending Words Større bok som samler tekster om kunst Vest-Agder 2019 120000 29.8.2019 Bevilget 80000 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Dueslaget, en antologi + Or Duldo Kunstnerbok/antologi Oslo 2019 150000 29.8.2019 Bevilget 80000 HANNE FRIIS Spiral, arbeider 2015-19 Katalog Oslo 2019 280000 29.8.2019 Bevilget 80000 Per Jonas Lindstrøm endagsbøker Artists' Books-arkiv Oslo 2019 125000 29.8.2019 Bevilget 80000