Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstnerassistentordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen skal gi kunstnerne i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50% stilling i ett år. Målet er å utvikle unge kunstnerskap. Assistenten vil samtidig kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre typer tilskudd.


Formålet er å bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere samt samt å profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter. Det kan søkes om tilskudd til en assistentstilling i 50 prosent i ett år med mulighet til forlengelse inntil ett år. 


Tilskuddet tilsvarer 12 måneder i 50 prosent stilling i lønnstrinn 50 i hovedlønnstabellen for staten. En prosentdel av dette beløpet skal dekke arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, yrkesskade-forsikring og skatt.  


Økonomisk oversikt

Kto. 2217 Kunstnerassistentordningen
•    Til disposisjon: Kr 4 200 000
•    Vedtak i møtet i mars: Kr 4 200 000


Tall fra søknadsrunden

•    Antall søknader: 47
•    Søknadssum: Kr 18 600 000 
•    Antall tildelinger (vedtak): 14
•    Vedtakssum Kr 4 200 000

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

De fleste kunstneriske uttrykk er representert i søknadsbunken, men filmproduksjon/video, skulptur/installasjon samt maleri og større kunstprosjekt i offentlig rom peker seg ut. Videre er tekstil, keramikk, lydkunst, fotografi, tegning, performance, glass present. Man opprettholder også mangfoldet ved at flere eldre kunstnere og stadig flere kvinner søker. Som man ser av vedtakslisten, er det mange assistenter med internasjonal bakgrunn, samt at det er stor geografisk spredning. 


Det er syv nykommere i denne runden (først nevnt er assistenten): Ana Henriques Brotas - Bull.Miletic, Øystein Pålssønn Lønvik - Rina Charlott Lindgren, Mingshu Li – Irene Nordli, Erle Saxegaard - Anna Daniell, Magdaléna Manderlová - Elin Már Øyen Vister, Anders Hergum - Sverre Wyller, Matias Kiil – Sverre Gullesen. Det var også syv stillinger som ble videreført ett år(se listen), alle disse hadde sterke søknader, med flere kommende utstillinger for begge samt planer om ferdigstilling av større kunstprosjekt. 


I vurderingen til utvalget ble beskrivelsen av formålet og begrunnelsen for samarbeidet mellom kunstner og assistent særlig vektlagt, som også refleksjon over det å ha en assistent og hva dette innebærer av kunnskapsoverføring og arbeidssamtaler. Konkrete planer for perioden for begge skulle også utdypes og motivasjonsbrevet til assistenten der redegjørelse for egen utvikling ble vurdert som utslagsgivende. Strenge prioriteringer ble gjort av utvalget, ut fra kvalitet, faglig innhold, profesjonalitet, assistentens mulighet for utvikling av egen kunstnerisk karriere, bredde i kunstuttrykk og sjanger, samt gjennomføringsevne og geografisk spredning.


Det er den etablerte kunstneren som søker og det var 9 kvinner og 5 menn som fikk støtte. Hovedvekten av tildelingene gikk til Oslo (8), Nordland (2), Troms og Finnmark (1), Viken (2), Trøndelag (1).  

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SOLVEIG LØNSETH Mio Oribe Stuberg Ueno - Solveig Lønseth Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 POMIA KRISTIN SÆTERDAL Kornelia Remø Klokk - Kristin Tinsa Sæterdal Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 KØNSTVÆRK Signe Lidén Elly Stormer Vadseth - Signe Lidén Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 MAYA ØKLAND Nayara Leite - Maya Økland Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 LAWRENCE MALSTAF Mari Bø - Lawrence Malstaf Troms og Finnmark 300000 25.2.2021 Avslått 0 LAWRENCE MALSTAF Mari Bø - Lawrence Malstaf Troms og Finnmark 300000 25.2.2021 Avslått 0 LOFOTEN GLASS AS Yngvild Åm Sognnes - Cathinka Mæhlum Nordland 300000 25.2.2021 Avslått 0 LOFOTEN GLASS AS Yngvild Åm Sognnes - Cathinka Mæhlum Nordland 300000 25.2.2021 Avslått 0 ANDERS KJELLESVIK Meera Manjit Kaur - Anders Kjellesvik Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 CAMILLA FIGENSCHOU Jostein Venås - Camilla Figenschou Nordland 300000 25.2.2021 Avslått 0 FELIX GMELIN Berke Ince - Felix Gmelin Trøndelag 300000 25.2.2021 Avslått 0 FELIX GMELIN Berke Ince - Felix Gmelin Trøndelag 300000 25.2.2021 Avslått 0 CAMILLASTEINUM Liv Melin - Camilla Steinum Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 SIRI AURDAL Rachel Dagnall - Siri Aurdal Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 YAMILE CALDERON Yamile Calderon Bermudez Annelen Røe - Yamile Calderon Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 YAMILE CALDERON Yamile Calderon Bermudez Annelen Røe - Yamile Calderon Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 STEINAR T H KRISTENSEN Thomas Bremerstent - Steinar Haga Kristensen Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 ANNE-KARIN FURUNES Carlos Aleberto Da Fonseca Correia - Anne-Karin Furunes Trøndelag 300000 25.2.2021 Avslått 0 SAMOA REMY Patricia Risopatron Berg - Samoa Rémy Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 ARKITEKT JOHN-ROE LUNA John Luna - Jiri Havran Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 LØBERG MORTEN FOTOGRAF Christian André Strand - Morten Myhre Løberg Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 VANNA BOWLES Maja Bang Haugsgjerd - Vanna Bowles Viken 300000 25.2.2021 Avslått 0 KVASBØ TORBJØRN Marita Eri Mo - Torbjørn Kvasbø Innlandet 300000 25.2.2021 Avslått 0 JONAS BENDIKSEN PHOTOGRAPHY Julie Hrncirova - Jonas Bendiksen Viken 300000 25.2.2021 Avslått 0 SUSANNE MARTHA WINTERLING STUDIO (SMS STUDIO) Anaclara Talento Acosta - Susanne M. Winterling Trøndelag 300000 25.2.2021 Avslått 0 APOLONIJA SUSTERSIC STUDIO Sarah Kazmi - Apolonija Sustersic Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 APOLONIJA SUSTERSIC STUDIO Sarah Kazmi - Apolonija Sustersic Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 ANNE GURO LARSMON Asmaa Barakat - Anne Guro Larsmon Innlandet 300000 25.2.2021 Avslått 0 PIOTR MAREK NOWAK Helena Rajska - Piotr Nowak Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 EVA BAKKESLETT Audrey Hurd - Eva Bakkeslett Nordland 300000 25.2.2021 Avslått 0 FRAKIJIJI MEKEDES WELDEHANNA SHEBETA Ahmed Badry - Mekdes Weldehanna Shebeta Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 SVEINUNG RUDJORD UNNELAND Marie Vallestad - Sveinung R Unneland Vestland 300000 25.2.2021 Avslått 0 SVEINUNG RUDJORD UNNELAND Marie Vallestad - Sveinung R Unneland Vestland 300000 25.2.2021 Avslått 0 IVAN GALUZIN Sara-Lovise Ask Ewertson - Ivan Galuzin Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 KIRSTEN KOKKIN SKULPTUR Ragnhild Prestholt - Kirsten Kokkin Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 JENNIE KRISTINA HAGEVIK BRINGAKER Helene Duckert - Jennie K. H. Bringaker Viken 300000 25.2.2021 Avslått 0 JENNIE KRISTINA HAGEVIK BRINGAKER Helene Duckert - Jennie K. H. Bringaker Viken 300000 25.2.2021 Avslått 0 HILDE ANGEL DANIELSEN Terese Stenhjem - Hilde A Danielsen Vestland 300000 25.2.2021 Avslått 0 HILDE ANGEL DANIELSEN Terese Stenhjem - Hilde A Danielsen Vestland 300000 25.2.2021 Avslått 0 OBLIQUE INSTITUTE AS Sive Hamilton Helle - Knut Åsdam Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 OBLIQUE INSTITUTE AS Sive Hamilton Helle - Knut Åsdam Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 LIV BUGGE Andrea Galiazzo - Liv Bugge Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 SYNNE TOLLERUD BULL Ana Henriques Brotas - Bull.Miletic Oslo 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 SYNNE TOLLERUD BULL Ana Henriques Brotas - Bull.Miletic Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 VIBEKE TANDBERG Marie Louise Jacobs - Vibeke Tandberg Oslo 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 RINA LINDGREN Øystein Pålssønn Lønvik - Rina Charlott Lindgren Nordland 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 APICHAYA WANTHIANG Jasmine Christensson - Apichaya Wanthiang Oslo 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 PER KRISTIAN NYGÅRD BILLEDKUNSTNER Eva Margrethe Ballo - Per Kristian Nygård Trøndelag 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 IRENE NORDLI Mingshu Li - Irene Nordli Oslo 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 ANNAS BOKS Anna Daniell Erle Saxegaard - Anna Daniell Viken 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 ANNAS BOKS Anna Daniell Erle Saxegaard - Anna Daniell Viken 300000 25.2.2021 Avslått 0 SUNSHINE SOUND PRODUCTIONS Elin Øyen Vister Magdaléna Manderlová - Elin Már Øyen Vister Nordland 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 JAVIER BARRIOS Jon Gorospe - Javier Barrios Oslo 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 KRUTTHUSET OSLO SA Anders Hergum - Sverre Wyller Oslo 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 KRUTTHUSET OSLO SA Anders Hergum - Sverre Wyller Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 NANGO DESIGN Robert Julian B. Hvistendahl - Joar Nango Troms og Finnmark 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 ANE HJORT GUTTU Natacha Souyris - Ane Hjort Guttu Oslo 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 ANE HJORT GUTTU Natacha Souyris - Ane Hjort Guttu Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 ANE GRAFF Hanna Roloff - Ane Graff Oslo 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 ANE GRAFF Hanna Roloff - Ane Graff Oslo 300000 25.2.2021 Avslått 0 SVERRE GULLESEN Matias Kiil - Sverre Gullesen Viken 300000 25.2.2021 Bevilget 300000 SVERRE GULLESEN Matias Kiil - Sverre Gullesen Viken 300000 25.2.2021 Avslått 0