Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det var 48 søknader til behandling i denne søknadsrunden, og det ble bevilget tilskudd til i alt 29 formidlingsprosjekter.

16 av bevilgningene er til litteraturfestivaler, der tyngden av dem formidler litteratur på tvers av litterære sjangre, mens et par festivaler fokuserer på kortformer innen litteraturen, én tar for seg tegneseriesjangeren og én festival vektlegger litteratur fra perioden 500-1500 i.v.t. Elleve tildelinger er til ulike litteraturarrangement, blant annet kritikerseminarer, en forestilling som formidler kontemplative tekster og et prosjekt som vil formidle europeisk litteratur fra antikken frem til i dag. To bevilgninger er til henholdsvis en tekst-workshop og et digitalt leksikon.

Én søknad ble avslått, da søker mottar tilskudd direkte over statsbudsjettet. I henhold til Kulturdepartementets tildelingsbrev til Norsk kulturråd, skal institusjoner med fast årlig statstilskudd, som hovedregel, ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond. De øvrige søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond.

I henhold til områdeplanen for litteratur, skal det stimuleres særskilt til at litteraturformidling til barn og unge preges av høy kvalitet og at det tas nyskapende grep i formidlingen. I denne søknadsrunden er det få søknader som er rettet direkte mot denne målgruppen, og kun én av dem fikk innvilget støtte. Mange av de støttede prosjektene når barn og unge med deler av sin formidling, særlig større litteraturfestivaler med egne programmoduler for barn og unge.

Syv søkte om flerårig tilskudd, men det ble kun tildelt ettårige tilskudd i denne søknadsrunden. Ingen av tiltakene er i særlig grad beskrevet utover det første gjennomføringsåret, for eksempel presenteres det ikke konkrete planer for hele perioden det søkes om støtte til, i form av programmerings- og formidlingsstrategi og programskisse, jf. Retningslinjer for Tilskuddsordning for litteraturformidling, § 5.

I vurderingen av søknadene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknadene ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 48

Søknadssum totalt: kr 12 768 765
2019: kr 10 347 765
2020: kr 1 291 000
2021: kr 1 130 000

Antall tildelinger: 29

Tildelingssum totalt: kr 5 755 000
2019: kr 5 755 000
2020: kr 0
2021: kr 0

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 6.3.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 2. - 3.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Aleksander Heggelund Slippfest for antologi - 2019 Oslo 2019 23500 6.3.2019 Avslått 0 COMNICON Comnicon 2019 Rogaland 2019 35200 6.3.2019 Avslått 0 SOLUM FORLAG AS Dag T. Andersson - Walter Benjamin og erindringens filosofi - 2019 Oslo 2019 90375 6.3.2019 Avslått 0 TROMSØ BIBLIOTEK Debutanten iFokus - 2019 Troms 2019 50000 6.3.2019 Avslått 0 ATLE HÅLAND Flytende tallerkener - 2019 Vest-Agder 2019 125000 6.3.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Skyskerker. Våthjerte. - 2019 Oslo 2019 200000 6.3.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Skyskerker. Våthjerte. - 2019 Oslo 2020 30000 6.3.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Skyskerker. Våthjerte. - 2019 Oslo 2021 30000 6.3.2019 Avslått 0 Sara Birgitte Øfsti Nesje Store for små, norske klassikere - 2019 Oslo 2019 147000 6.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN LITTERATURHUSET I BERGEN LittfestBergen 2019 Hordaland 2019 1000000 6.3.2019 Avslått 0 Audhild Lønne Færder Barnefest 2019 Vestfold 2019 140000 6.3.2019 Avslått 0 Erling Pedersen Reformasjonen i ord og toner - 2019, 2020 Vestfold 2019 50000 6.3.2019 Avslått 0 Erling Pedersen Reformasjonen i ord og toner - 2019, 2020 Vestfold 2020 50000 6.3.2019 Avslått 0 FORENINGEN LES Videreutvikling av Bokslukerprisen - 2019 Oslo 2019 300000 6.3.2019 Avslått 0 STEINWENDER TEKST Litteratur for alle (Lfa) - 2019 Vestfold 2019 168290 6.3.2019 Avslått 0 VAGANT AS Tekstallianse 2019 Trøndelag 2019 200000 6.3.2019 Avslått 0 ART BOOK & FILM PUBLISHING INTERNATIONAL Frode Saugestad Litteratur Oslo 2019 Oslo 2019 600000 6.3.2019 Avslått 0 INKLUSIVE BOOKS MPIKE ENTERPRISES Are the kids' books alright? - 2019 Oslo 2019 20000 6.3.2019 Avslått 0 VIDARFORLAGET AS Erling Aadland - Litteraturens verden - 2019 Oslo 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 FRK. PHIL AS TEKST - 2019 Rogaland 2019 30000 6.3.2019 Avslått 0 FORLAGET BEIJING TRONDHEIM Poesiti 2019 Trøndelag 2019 40000 6.3.2019 Avslått 0 FORENINGEN LES Konferanse om Bokstart - 2019 Oslo 2019 40000 6.3.2019 Avslått 0 VÅGAN KOMMUNE Litteraturfestivalen Bok i Lofoten 2019 Nordland 2019 40000 6.3.2019 Bevilget 40000 OLAV DUUN STIFTINGA I NAMDALEN ODIN Olav Duun-stemnet i Namdalen 2019 Trøndelag 2019 50000 6.3.2019 Bevilget 50000 HAVFERD AS Godnatt, Oslo 2019 Oslo 2019 200000 6.3.2019 Bevilget 75000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Møllebyen Litteraturfestival 2019 Østfold 2019 175000 6.3.2019 Bevilget 175000 SKIENS KUNSTFORENING Greenlightdistrict Litteratur 2019 Telemark 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 45000 POESIHUSET Missa Mystica 2019 Østfold 2019 85000 6.3.2019 Bevilget 60000 NARVIK BIBLIOTEK Samisk litteratur på tur - 2019-2020 Nordland 2019 136000 6.3.2019 Bevilget 100000 STIFTELSEN BJØRNSONFESTIVALEN Bjørnsonfestivalen 2019 Møre og Romsdal 2019 1700000 6.3.2019 Bevilget 1500000 NORSK KRITIKERLAG Utvidelse av kampsonen - 2019 Oslo 2019 155000 6.3.2019 Bevilget 120000 ORDKALOTTEN -TROMSØ INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL STIFTELSEN Ordkalotten 2019 Troms 2019 350000 6.3.2019 Bevilget 300000 DIKTARDAGAR SA Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå 2019 Oppland 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 80000 NYNORSK KULTURSENTRUM Litteraturdagane i Vinje 2019 Møre og Romsdal 2019 150000 6.3.2019 Bevilget 150000 LITTERATURGARASJEN PER ERIK BUCHANAN ANDERSEN Bjørg Vik-dagene 2019 Telemark 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 50000 HALDEN LITTERATURFORENING Halden litteraturformidling - litteraturarrangementer våren 2019 Østfold 2019 20000 6.3.2019 Bevilget 20000 KULTURSTASJONEN Litterær hagefest på Løkken 2019 Vestfold 2019 220000 6.3.2019 Bevilget 80000 Bård Kjøge Rønning Tøyen Forum - 2018-2019 Oslo 2019 37400 6.3.2019 Bevilget 30000 ÅRAM PLUSS Åram Pluss 2019 Møre og Romsdal 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 75000 RØROS LITTERATURLAG Litteraturfest Røros 2019 Trøndelag 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 100000 OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK Oslo Comics Expo 2019 Oslo 2019 250000 6.3.2019 Bevilget 225000 NORDISK POESIFESTIVAL - ROLF JACOBSEN-DAGENE Nordisk poesifestival 2019 Hedmark 2019 180000 6.3.2019 Bevilget 180000 LOFOTEN INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL Reine Ord 2019 Østfold 2019 350000 6.3.2019 Bevilget 200000 NATTJAZZ Nattjazz Ordlyd 2019 Hordaland 2019 50000 6.3.2019 Bevilget 50000 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Litteraturhuset i Trondheim - vårprogram 2019 Trøndelag 2019 250000 6.3.2019 Bevilget 120000 LITTERÆR SCENE OSLO Litteratur på Blå - våren 2019 Oslo 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 80000 NORSK OVERSETTERFORENING Norsk Oversetterleksikon - 2019–2021 Oslo 2019 550000 6.3.2019 Bevilget 400000 STIFTELSEN SENTRALBADET LITTERATURHUS Sentralbadet - arrangementsrekkje våren 2019 Hordaland 2019 70000 6.3.2019 Bevilget 50000 SØLVBERGET KF Kapittel 2019 Rogaland 2019 1240000 6.3.2019 Bevilget 1200000 NOTODDEN KOMMUNE SEKSJON FOR KULTUR OG STEDSUTVIKLING På sporet av vår litterære arv - 2019-2020 Telemark 2019 50000 6.3.2019 Bevilget 50000 MIDDELALDERBYEN TØNSBERGS VENNER Sagafestivalen 2019 Vestfold 2019 80000 6.3.2019 Bevilget 50000