Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det var 30 søknader til behandling i denne søknadsrunden, og det ble bevilget tilskudd til i alt 15 formidlingsprosjekter. Deriblant er syv litteraturfestivaler som alle er «gjengangere» på tilskudds-ordningen for litteraturformidling. Tre av dem er sjangerfestivaler, mens de øvrige programmerer på tvers av litterære sjangre. Resten av tildelingene er til ulike litteraturarrangement, som spenner fra kritikersalonger til sesongprogram i litteraturforeninger og på litteraturhus, samt tiltak som vil styrke formidlerkomptansen på barne- og ungdomslitteratur.

Det er stilt krav til Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene (NL) om delfinansiering fra lokale og regionale myndigheter, slik at den offentlige finansieringen deles i forholdet 60/40 mellom stat og fylke/kommune. Kr 100 000 av tildelingen til NL er øremerket arbeidet med Nettverk for norske litteraturfestivaler. Av de nevnte tilskuddene er flere gitt som tilsagn for 2020, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for Norsk kulturfond 2020.

15 av søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Syv av disse avslagene gjelder søknader om flerårig tilskudd, der tiltakene i liten grad er beskrevet utover det første gjennomføringsåret, jf. Retningslinjer for Tilskuddsordning for litteraturformidling, § 5.

I vurderingen av søknadene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknadene ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 30

Søknadssum totalt: kr 8 378 000
2019: kr 2 878 500
2020: kr 5 094 500
2021: kr 405 000

Antall tildelinger: 15

Tildelingssum totalt: kr 4 674 000
2019: kr 1 004 000
2020: kr 3 670 000
2021: kr 0

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 4.9.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STEINWENDER TEKST Les og snakk om norske klassikere - 2019 Vestfold 2019 7000 4.9.2019 Avslått 0 KVAM MÅLLAG LittLarm 2019 Hordaland 2019 10000 4.9.2019 Avslått 0 INGVILL SOLBERG Mistesmykket - 2019 Oppland 2019 50000 4.9.2019 Avslått 0 LITTERATURHUSET I KRAGERØ Litteraturhuset i Kragerø - 2019-2020 Telemark 2019 120000 4.9.2019 Avslått 0 LITTERATURHUSET I KRAGERØ Litteraturhuset i Kragerø - 2019-2020 Telemark 2020 47000 4.9.2019 Avslått 0 JUAN GUTIERREZ - MAUPOME Forfattarar og omsetjarar samkoma - 2019 Telemark 2019 50000 4.9.2019 Avslått 0 MARIT SEHL MUSIKK For eit liv - 2019 Buskerud 2019 20000 4.9.2019 Avslått 0 LITTERATURFESTIVALEN I GRUE Litteraturfestivalen i Grue 2019 Hedmark 2019 30000 4.9.2019 Avslått 0 KULTURPRODUKSJONER Svein Gundersen Seminar om Ingeborg Refling Hagen - 2019, 2020 Hedmark 2019 30000 4.9.2019 Avslått 0 KULTURPRODUKSJONER Svein Gundersen Seminar om Ingeborg Refling Hagen - 2019, 2020 Hedmark 2020 120000 4.9.2019 Avslått 0 Elfi Sverdrup Harald Sverdrup-dagen 2019 Vestfold 2019 32000 4.9.2019 Avslått 0 BLOMSTER & BUREAU Nettside - 2019 Oslo 2019 30000 4.9.2019 Avslått 0 LYKKELANDET FORLAG AS Novellemysteriet - 2019-2020 Buskerud 2019 245000 4.9.2019 Avslått 0 BRILLEFILM RUTLE Den store bokjakten - 2020 Oslo 2020 350000 4.9.2019 Avslått 0 BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Akademisk lunsj - 2019-2020 Hordaland 2019 22500 4.9.2019 Avslått 0 BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Akademisk lunsj - 2019-2020 Hordaland 2020 22500 4.9.2019 Avslått 0 INTERNASJONALT SENTER FOR LITTERATUR KULTUR OG UTGIVELSE ICFCLAP Internasjonal Poesi Festival 2019 Oslo 2019 60000 4.9.2019 Avslått 0 NORSK TIDSSKRIFTFORENING Tidsskriftdebatter - 2019 Oslo 2019 308000 4.9.2019 Avslått 0 HALDEN LITTERATURFORENING Litteraturarrangementer høsten 2019 Østfold 2019 20000 4.9.2019 Bevilget 20000 TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE KULTUR bLEST Litteraturfest i Tysvær 2019 Rogaland 2021 130000 4.9.2019 Bevilget 130000 NORSK KRITIKERLAG Kritikersalonger, litteratur - 2019 Oslo 2019 75000 4.9.2019 Bevilget 60000 SARPSBORG KOMMUNE Litteraturuka Sarpsborg 2019 Østfold 2019 75000 4.9.2019 Bevilget 75000 BUSKERUD FYLKESBIBLIOTEK Ungdomsbokgildet 2019 Buskerud 2019 50000 4.9.2019 Bevilget 50000 SKUDENESHAVN INTERNASJONALE LITTERATUR OG KULTUR FESTIVAL (SILK) SILK-Skudeneshavn Inter.Littfestival - 2019 Rogaland 2019 250000 4.9.2019 Bevilget 150000 KONGSBERG KRIM Kongsberg Krim 2019 Buskerud 2019 85000 4.9.2019 Bevilget 85000 RAPTUS FORENINGEN Raptus 2019 Hordaland 2019 225000 4.9.2019 Bevilget 190000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK SPOR 2020 Trøndelag 2020 120000 4.9.2019 Bevilget 120000 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Høstprogram - 2019 Trøndelag 2019 250000 4.9.2019 Bevilget 120000 BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Se og les 2020 Hordaland 2020 300000 4.9.2019 Bevilget 250000 FORENINGEN HALDEN KULTURHUS VANNVOGNA Halden Litteraturhus Vannvogna 2019-2020 Østfold 2019 160000 4.9.2019 Bevilget 50000 LITTERÆR SCENE OSLO Litteratur på Blå høsten 2019 Oslo 2019 70000 4.9.2019 Bevilget 70000 NORSK LITTERATURFESTIVAL SIGRID UNDSET-DAGENE Norsk Litteraturfestival 2020 Oppland 2020 3700000 4.9.2019 Bevilget 3300000 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Norsk litterær årbok 2019 Oslo 2019 54000 4.9.2019 Bevilget 54000