Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det var 60 formidlingsprosjekter til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Faglig utvalg for litteratur fattet vedtak i 59 av sakene, mens Norsk kulturråd (rådet) fattet vedtak i én av sakene som først var blitt vurdert av fagutvalget. I vurderingen av prosjektene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Som del av regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet ble det i 2020 bevilget ekstra midler til Norsk kulturfond, blant annet rettet mot rettighetshaveres økonomi under koronakrisen. Rådet avsatte i alt kr 4,5 mill. av denne ekstrabevilgningen til litteraturformidling, og ønsker med det å stimulere til aktivitet innenfor smitteverntiltakene som gjelder. Deler av disse stimuleringsmidlene ble brukt til forrige søknadsrunde, mens resten ble benyttet til formidlingsprosjekter i denne søknadsrunden. 

Det ble bevilget tilskudd til 22 litteraturfestivaler, hvorav tre som søkte om tilleggsbevilgning i forbindelse med koronasituasjonen. Ni litteraturarrangement og arrangementsrekker fikk økonomisk støtte, likeså et forlag som skal utgi to faglitterære publikasjoner om dramatikk av henholdsvis Henrik Ibsen og Jon Fosse. For øvrig er det gitt tilskudd til formidling av bildebøker, ungdomslitteratur, til podkaster, bokpitchfilmer, en dokumentarfilm om forfatteren Gunvor Hofmo og det digitale oppslagsverket Norsk Oversetterleksikon. I de tilfeller der det er relevant, forventes det at medvirkende forfattere honoreres etter Norsk Forfattersentrums «Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale litterære arrangement». Dersom støttede tiltak avlyses, utsettes eller endres som følge av koronasituasjonen, finner tilskuddsmottakere informasjon om hvordan man skal forholde seg til dette på Kulturrådets nettsider.

20 av de 60 søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Ett av disse avslagene var på foreliggende grunnlag, og søker er gitt mulighet til å sende inn ny søknad til neste søknadsfrist. Foreningen Les, Foreningen Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge fikk avslag på sine søknader, begrunnet med hovedregelen om at institusjoner som mottar fast årlig statstilskudd, ikke skal innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Ni søkte om flerårig tilskudd, men det ble kun gitt ettårige tilskudd i denne søknadsrunden. 

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 60
Søknadssum totalt: kr 21 790 796
Antall tildelinger: 40
Tildelingssum totalt: kr 7 415 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 3. - 4.3.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 24. - 25.3.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NOTODDEN LITTERATURFORUM Litteraturkvelder - 2020 Vestfold og Telemark 2020 25000 4.3.2021 Avslått 0 EXISTENZ FORLAG HOLM-HANSEN Lansere to bøker om samtidsfilosofi - 2021 Oslo 2021 10000 4.3.2021 Avslått 0 SVANØY FOLKEAKADEMI Lyrikk sitt møte med annleismusikk - 2021 Vestland 2021 25000 4.3.2021 Avslått 0 RISØR BIBLIOTEK/RISØRHUSET Insektshotell i Hollenderhagen - 2021 Agder 2021 37000 4.3.2021 Avslått 0 Yohei Shanmugaratnam Bruddet - 2021 Oslo 2021 120000 4.3.2021 Avslått 0 ANDRÉ JENSEN Ferdig snakka - digital forestilling - 2021 Oslo 2021 174000 4.3.2021 Avslått 0 Freddy Fjellheim Hva kan litteraturen romme? - 2021 Viken 2021 90000 4.3.2021 Avslått 0 BØKEKRIM - VESTFOLD OG TELEMARK KRIMFESTIVAL Vestfold og Telemark krimfestival - 2021 Vestfold og Telemark 2021 100000 4.3.2021 Avslått 0 ATLE HÅLAND littkrs.no - 2021 Agder 2021 80000 4.3.2021 Avslått 0 FORENINGEN LES Uprisen feirer 15 år! - 2021 Oslo 2021 100000 4.3.2021 Avslått 0 NORSK FORFATTERSENTUM MIDT-NORGE Æ Å Trondheim litteraturfestival - 2021 Trøndelag 2021 200000 4.3.2021 Avslått 0 NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTUR Ulvik poesifestival (2020) 2021 - Tilleggssøknad 365599 Møre og Romsdal 2021 235000 4.3.2021 Avslått 0 Ann-Turi Ford Podkast: Sanghistorier - 2021–2022 Viken 2021 65000 4.3.2021 Avslått 0 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Kroppsøving - 2021 Trøndelag 2021 150000 4.3.2021 Avslått 0 Alexander Niskac Open air library Bokbazaar 2021 - 2021 Utlandet 2021 700000 4.3.2021 Avslått 0 LEVANGER BIBLIOTEK Levanger Litteraturfestival - 2021 Trøndelag 2021 60000 4.3.2021 Avslått 0 LILLESTRØM KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG SAMFUNN Fokus på helse - 2021-2023 Viken 2021 2000000 4.3.2021 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER MiniFjorden - 2021-2023 Vestfold og Telemark 2021 300000 4.3.2021 Avslått 0 STIFTINGA JÆRMUSEET Haugtussa - kortspelet - 2021-2022 Rogaland 2021 125000 4.3.2021 Avslått 0 NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING Sakprosafestivalen i Trondheim - 2021 Oslo 2021 120000 4.3.2021 Bevilget 80000 VINJE-SENTERET Litteraturdagane - 2021 Vestfold og Telemark 2021 150000 4.3.2021 Bevilget 150000 STORD FOLKEBIBLIOTEK Stor(d)bokbad - 2021-2022 Vestland 2021 18500 4.3.2021 Bevilget 30000 ORDKALOTTEN -TROMSØ INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL STIFTELSEN Ordkalotten litteraturfestival - 2021 Troms og Finnmark 2021 350000 4.3.2021 Bevilget 325000 NES BIBLIOTEK Ord i bilde - 2021 Viken 2021 105000 4.3.2021 Bevilget 50000 SØLVBERGET KF Kapittel - 2021 Rogaland 2021 1250000 4.3.2021 Bevilget 1250000 OPPDAL FOLKEBIBLIOTEK Date a Book - 2021 Trøndelag 2021 63200 4.3.2021 Bevilget 50000 ALERT FILM AS Ingen hverdag mer - 2021 Oslo 2021 150000 4.3.2021 Bevilget 150000 SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRITID Bildeboka som kulturell døråpner - 2021 Vestfold og Telemark 2021 50000 4.3.2021 Bevilget 25000 KULTURKONTOR MIDT-TELEMARK KOMMUNE Bøker i Bø (2020) 2021 - Tilleggssøknad 353461 Vestfold og Telemark 2021 20400 4.3.2021 Bevilget 20000 DIKTARDAGAR SA Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå - 2021 Innlandet 2021 100000 4.3.2021 Bevilget 80000 Martin Martinius Sørhaug Virginia Woolf-seminar - 2021 Viken 2021 120000 4.3.2021 Bevilget 80000 Vibeke Riiser-Larsen Poesisyndikatet - 2021 Oslo 2021 67000 4.3.2021 Bevilget 40000 OLAV DUUN STIFTINGA I NAMDALEN ODIN Olav Duun-stemnet i Namdalen - 2021 Trøndelag 2021 50000 4.3.2021 Bevilget 25000 POESIHUSET Poesi i Grenseland - 2021 Viken 2021 118000 4.3.2021 Bevilget 100000 SOLUM BOKVENNEN AS Eivind Tjønneland - «Abnorme» Kvinner – Henrik Ibsen og dekadansen Oslo 2021 82130 4.3.2021 Bevilget 40000 STIFTELSEN BJØRNSONFESTIVALEN Bjørnsonfestivalen - 2021 Møre og Romsdal 2021 1750000 4.3.2021 Bevilget 1600000 SOLUM BOKVENNEN AS Drude von der Fehr - Dramatikk og metafysikk (Fosses dramatikk) Oslo 2021 90000 4.3.2021 Bevilget 40000 PETER STRASSEGGER Jorddøgn Litteraturfestival - 2021 Rogaland 2021 100000 4.3.2021 Bevilget 50000 HAVFERD AS God natt, Oslo - 2021 Oslo 2021 300000 4.3.2021 Bevilget 100000 LITTERATURFESTIVALEN KRAFT Litteraturfestivalen Kraft - 2021 Agder 2021 50000 4.3.2021 Bevilget 50000 STORMEN BIBLIOTEK 5 nordnorske - 2021 Nordland 2021 140000 4.3.2021 Bevilget 50000 HADELAND DIALEKT- OG MÅLLAG Terje Johanssen-dagene, Hadeland - 2021 Innlandet 2021 40000 4.3.2021 Bevilget 20000 DET VILDE ORD Litteraturfestivalen Det Vilde Ord - 2021 Nordland 2021 120000 4.3.2021 Bevilget 70000 FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK Finnlitt (2020) 2021 - Tilleggssøknad 365502 Troms og Finnmark 2021 100000 4.3.2021 Bevilget 100000 BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Bokpitch digital formidling - 2021 Vestland 2021 110000 4.3.2021 Bevilget 70000 UNIMA NORGE Myklehelg - 2022 Oslo 2021 150000 25.3.2021 Bevilget 35000 NORSK LITTERATURFESTIVAL SIGRID UNDSET-DAGENE Norsk Litteraturfestival 2021 - Tilleggssøknad 373248 Innlandet 2021 500000 4.3.2021 Bevilget 200000 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fagbokfestivalen Mimes brønn - 2021 Trøndelag 2021 95970 4.3.2021 Bevilget 40000 DEICHMAN GRÜNERLØKKA Akerselva litteraturfestival - 2021 Oslo 2021 110000 4.3.2021 Bevilget 50000 LOFOTEN INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL Reine Ord - 2021 Viken 2021 350000 4.3.2021 Bevilget 200000 LITTERÆR HAGEFEST PÅ LØKKEN Litterær hagefest på Løkken - 2021 Vestfold og Telemark 2021 275000 4.3.2021 Bevilget 100000 STORD KOMMUNE KULTURKONTORET Falturiltu - 2021 Vestland 2021 250000 4.3.2021 Bevilget 250000 Gina Forberg Hauketo skoles litteraturdager - 2021 Oslo 2021 5000 4.3.2021 Bevilget 5000 SUNNFJORD KOMMUNE Folkemusikken og forteljingane - 2021 Vestland 2021 75000 4.3.2021 Bevilget 40000 NORSK OVERSETTERFORENING Norsk Oversetterleksikon - 2021-2023 Oslo 2021 550000 4.3.2021 Bevilget 400000 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL FOR SAKPROSA OG SKJØNNLITTERATUR LitFestBergen - 2021 Vestland 2021 1200000 4.3.2021 Bevilget 1200000 STIFTELSEN SENTRALBADET LITTERATURHUS Arrangementsrekkje - 2021 Vestland 2021 100000 4.3.2021 Bevilget 100000 SILKEVEIEN Silkeveien Kulturkafé - 2021 Oslo 2021 200000 4.3.2021 Bevilget 100000 stichting iwosyg - Tijdschrift Terras Ålesund Litteraturfestival - 2021 Utlandet 2021 60000 4.3.2021 Bevilget 50000