Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til søknadsfristen i september kom det inn 27 søknader om tilskudd til litteraturformidling. I tillegg var det søknader fra Audiatur/HOF og IBBY - Barnebokforum, som begge har mottatt driftstilskudd gjennom den nå nedlagte Støtteordning for driftstilskudd. Disse ble faset inn på formidlingsordningen i denne søknadsrunden.

Faglig utvalg for litteratur fattet vedtak i 27 av sakene, mens Norsk kulturråd (rådet) fattet vedtak i to saker som i forkant var blitt vurdert av fagutvalget. I vurderingen av det enkelte formidlingstiltaket ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for rådets strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Det ble gitt i alt 20 tilskudd, totalt kr 7 177 000 – til litteraturfestivaler, enkeltarrangement, arrangementsrekker og annen litteraturformidling samt til de to virksomhetene som var overført fra driftstilskuddsordningen.

Noen av bevilgningene ble gitt som tilsagn for 2022, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for Norsk kulturfond 2022. Norsk Litteraturfestival er ett av tiltakene som har fått tilsagn om bevilgning for neste år. Kulturrådet stiller i dette tilfellet krav til tilskuddsmottaker om delfinansiering fra lokale og regionale myndigheter, slik at den offentlige finansieringen deles i forholdet 60/40 mellom stat og fylke/kommune. Kr 100 000 av bevilgningen til Norsk Litteraturfestival er øremerket arbeidet med Nettverk for norske litteraturfestivaler.

Det forventes at tilskuddsmottakere bruker Norsk Forfattersentrums gjeldende satser, som et minimum, for utbetaling av honorarer til forfattere. Dette gjelder også for digital formidling.

Dersom støttede tiltak avlyses, utsettes eller endres som følge av koronasituasjonen, finner tilskuddsmottakere informasjon om hvordan man skal forholde seg til dette på Kulturrådets nettsider.

9 av søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Tre søkte om flerårig tilskudd, men det ble kun tildelt ettårige tilskudd i denne søknadsrunden.


Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 29
Søknadssum totalt: kr 11 359 500
Antall tildelinger: 20
Tildelingssum totalt: kr 7 177 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 24. - 25.11.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 14. - 15.12.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Barns møte med ord - 2021 Trøndelag 2021 130000 25.11.2021 Avslått 0 TELEMARK MUSEUM Karsten og Petras verden - 2022 Vestfold og Telemark 2021 300000 25.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN BUSKERUD TEATER Levende lesing - 2022-2023 Viken 2022 220000 25.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN BUSKERUD TEATER Levende lesing - 2022-2023 Viken 2023 230000 25.11.2021 Avslått 0 SHYBERT PRODUCTIONS AS Motstandskamp i Trondheim - 2022 Viken 2022 100000 25.11.2021 Avslått 0 SHYBERT PRODUCTIONS AS Motstandskamp i Trondheim - 2022 Viken 2023 100000 25.11.2021 Avslått 0 NOTODDEN BOK & BLUESHUS AVD BIBLIOTEK På dypet - 2022 Vestfold og Telemark 2022 60000 25.11.2021 Avslått 0 Jorun Larsen Romsleg - 2022 Vestland 2021 80000 25.11.2021 Avslått 0 Tore Tunsberg Renberg Tore Renberg Formidlingsturné - 2022 Rogaland 2022 132000 25.11.2021 Avslått 0 BIBLIOTEKENE I HORTEN Universell litteraturformidling - 2022 Vestfold og Telemark 2022 458000 25.11.2021 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg, verksted - 2022 Oslo 2022 170000 25.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KULT. SENTER FOR KUNST KULTUR OG KIRKE OSLO 4-4 og 12-12 kirkeruinen - 2022 Oslo 2022 120000 25.11.2021 Bevilget 100000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Audiatur + House of Foundation - 2022 Viken 2022 850000 25.11.2021 Bevilget 702000 GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS Ballistisk - 2021-2023 Oslo 2021 25000 15.12.2021 Bevilget 25000 GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS Ballistisk - 2021-2023 Oslo 2022 150000 15.12.2021 Bevilget 150000 OSTERØY BIBLIOTEK Bygdapraten - 2022 Vestland 2022 50000 25.11.2021 Bevilget 40000 KULTURKONTOR MIDT-TELEMARK KOMMUNE Bøker i Bø - 2022 Vestfold og Telemark 2022 150000 25.11.2021 Bevilget 110000 SUNNFJORD KOMMUNE Folkemusikken og forteljingane - 2022 Vestland 2022 100000 25.11.2021 Bevilget 40000 DEICHMAN LAMBERTSETER Formidlingsopplegg Beste norske - 2021 Oslo 2021 25000 25.11.2021 Bevilget 25000 HAMMERFEST KOMMUNE BIBLIOTEK Hekseprosessene i Finnmark - 2021 Troms og Finnmark 2021 11500 25.11.2021 Bevilget 10000 NORSK BARNEBOKFORUM/IBBY NORGE Ibbys høstkurs 2022 Oslo 2022 350000 25.11.2021 Bevilget 195000 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE LITTERATURFESTIVAL FOR SAKPROSA OG SKJØNNLITTERATUR LitFestBergen - Bergen int. litteraturfestival - 2022 Vestland 2022 2000000 25.11.2021 Bevilget 1200000 LITTERÆR SCENE OSLO Litteratur på Blå vårprogrammet - 2022 Oslo 2022 113000 25.11.2021 Bevilget 110000 STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN Litteraturprogram på KÅKÅnomics - 2021 Rogaland 2021 150000 25.11.2021 Bevilget 150000 MIRAGE DOCFEST AS Mirage - Art of the Real Festival - 2022 Oslo 2022 140000 15.12.2021 Bevilget 40000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Møllebyen Litteraturfestival - 2022 Viken 2022 400000 25.11.2021 Bevilget 225000 NORDISK POESIFESTIVAL - ROLF JACOBSEN-DAGENE Nordisk poesifestival - 2022 Innlandet 2022 250000 25.11.2021 Bevilget 250000 NORSK LITTERATURFESTIVAL SIGRID UNDSET-DAGENE Norsk Litteraturfestival - 2022 Innlandet 2022 3500000 25.11.2021 Bevilget 3300000 BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Se og les - 2022 Vestland 2022 350000 25.11.2021 Bevilget 350000 SKRIVEKUNSTAKADEMIET I HORDALAND Skrivekunstakademiets temakvelder - 2022 Vestland 2022 50000 25.11.2021 Bevilget 25000 NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING Stavanger sakprosafestival - 2021 Oslo 2021 150000 25.11.2021 Bevilget 100000 EHK KREATIV EVEN H KAALSTAD Åpen bok - 2022 Viken 2022 195000 25.11.2021 Bevilget 30000