Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det var 25 formidlingsprosjekter til faglig vurdering i denne søknadsrunden. I vurderingen av prosjektene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Faglig utvalg for litteratur ga bevilgninger til i alt 15 av prosjektene. Norsk kulturråd (rådet) fattet vedtak om å gi tilskudd til ett prosjekt som først var blitt vurdert av dette og et annet fagutvalg. Tildelingene gikk til ulike litteraturarrangement, tre litteraturfestivaler og litteraturprogrammet på en barnekulturfestival. I tillegg ble det gitt tilskudd til én faglitterær publikasjon om litteratur, til formidling av skjønnlitterære tekster knyttet til den kristne påskefortellingen, folkemusikkpoesi i lydbokformat, podkaster som løfter frem vestlandsforfattere og til en 100-årsmarkering av at Knut Hamsun fikk Nobelprisen i litteratur for romanen Markens Grøde. I de tilfeller der det er relevant, forventes det at medvirkende forfattere honoreres etter Norsk Forfattersentrums «Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale litterære arrangement».

Alle bevilgningene er gitt under forutsetning av at tilskuddsmottaker ikke har fått tilskudd til samme prosjekt fra regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet, forvaltet av Norsk kulturråd. Som del av regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet ble det i oktober bevilget ekstra midler til Norsk kulturfond, rettet mot rettighetshaveres økonomi under koronakrisen. Norsk kulturråd (rådet) avsatte kr 3 mill. av denne ekstrabevilgningen til litteraturformidling, og ønsker med det å stimulere til aktivitet innenfor smitteverntiltakene som gjelder. Deler av disse stimuleringsmidlene ble brukt til formidlingsprosjekter i denne søknadsrunden.

Dersom støttede tiltak avlyses, utsettes eller endres som følge av koronasituasjonen, finner tilskuddsmottakere informasjon om hvordan man skal forholde deg til dette på Kulturrådets nettsider.

9 av de 25 søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Det ble ikke gitt bevilgninger for flere år, heller ikke tilsagn om økonomisk støtte til tiltak i 2022 og 2023.

Generelt har mange søkere til tilskuddsordningen for litteraturformidling uttrykt et tydelig behov for mer langsiktig finansiering fra Norsk kulturfond. De har derfor søkt om flerårig tilskudd, men de fleste har ikke kunnet innfri kravet om å presentere konkrete planer for hele perioden som det har vært søkt om tilskudd til, i form av programmerings- og formidlingsstrategi og programskisse, jf. Retningslinjer for Tilskuddsordning for litteraturformidling, § 5. Det er igangsatt en større gjennomgang av alle innkjøps- og tilskuddsordningene for litteratur i Norsk kulturfond, og eventuelle endringer av retningslinjene for formidlingsordningen vil skje først når den er gjennomgått en gang i løpet av 2021.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 25
Søknadssum totalt: kr 4 483 345
Antall tildelinger: 16
Tildelingssum totalt: kr 1 298 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 18.11.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
BARNAS MUSIKKTEATER AS Gullis Reise - formidlingsturné 2021 Agder 2021 40000 18.11.2020 Avslått 0 BARNAS MUSIKKTEATER AS Gullis Reise - formidlingsturné 2021 Agder 2022 506000 18.11.2020 Avslått 0 Marie Landmark Før og nå med skrevne ord - 2020-2021 Viken 2021 48000 18.11.2020 Avslått 0 RITA ABRAHAMSEN Cora i sin egen tekst - 2020 Trøndelag 2021 200000 18.11.2020 Avslått 0 ROGALAND MÅLLAG Ein språkleg samtale - 2021 Rogaland 2021 195000 18.11.2020 Avslått 0 Solfrid Helen Vinje Vestli Skidarima - minutt for minutt - 2021 Trøndelag 2021 60000 18.11.2020 Avslått 0 AUDIATUR BOKHANDEL AS Gunnar Berge - Det sier seg selv - 2021 Viken 2021 80000 18.11.2020 Avslått 0 FANFARE AS Et lite stykke demokrati - 2020-2021 Oslo 2021 75000 18.11.2020 Avslått 0 Marianne Therese Stenerud Reisen til jordens hjerte - 2021 Rogaland 2021 113240 18.11.2020 Avslått 0 PORSGRUNN BIBLIOTEK Forfatteren og Favoritten - 2020-2021 Vestfold og Telemark 2021 38105 18.11.2020 Avslått 0 NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Ord i spor 2021 Nordland 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 STIFTELSEN KULT. SENTER FOR KUNST KULTUR OG KIRKE OSLO 4-4 og 7-7 - 2021 Oslo 2021 70000 18.11.2020 Bevilget 70000 TIME KOMMUNE Garborgdagar 2021 Rogaland 2021 50000 18.11.2020 Bevilget 50000 STIFTELSEN BJØRNSONFESTIVALEN Litteraturhus Møre og Romsdal - 2021-2023 Møre og Romsdal 2021 500000 18.11.2020 Bevilget 200000 HALDEN LITTERATURFORENING Litteraturarrangementer høsten 2020 Viken 2020 25000 18.11.2020 Bevilget 25000 STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN KÅKÅnomics 2020 - litteraturprogrammet Rogaland 2020 150000 18.11.2020 Bevilget 150000 Mari Skeie Ljones Folkemusikkpoesi på lydbok - 2020 Oslo 2020 25000 18.11.2020 Bevilget 25000 KNUT HAMSUNLAGET I LOM Knut Hamsun Nobelprisen 100 år - 2020 Innlandet 2020 20000 18.11.2020 Bevilget 10000 LITTERÆR SCENE OSLO Litteratur på Blå - våren 2021 Oslo 2021 90000 18.11.2020 Bevilget 90000 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Norsk litterær årbok 2020 Oslo 2020 43000 18.11.2020 Bevilget 43000 GRIMSTAD KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST Barnebokfestivalen 2021 Agder 2021 250000 18.11.2020 Bevilget 200000 Kjersti Sandvik En litterær vekkelsespodkast - 2021 Vestland 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 HAUGESUND KINO OG KONSERTHUS KF Tekst - 2021 Rogaland 2021 85000 18.11.2020 Bevilget 15000 SUNNFJORD KOMMUNE Lese. Leve. - 2020-2021 Vestland 2021 200000 18.11.2020 Bevilget 120000 STIFTELSEN NANSENSKOLEN NANSENSKOLEN - NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN FREDSSENTER Nansenskolens bokdager 2020 Innlandet 2020 50000 18.11.2020 Bevilget 50000 JUBA JUBA AS Juba Juba 2021 Trøndelag 2021 150000 16.12.2020 Bevilget 50000