Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det var 37 formidlingsprosjekter til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Faglig utvalg for litteratur fattet vedtak i 36 av sakene. Norsk kulturråd (rådet) fattet vedtak i én av sakene, som først var blitt vurdert av fagutvalget. I vurderingen av prosjektene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Det ble bevilget tilskudd til 25 av de 37 formidlingsprosjektene, med totalt kr 2 101 000 – til blant annet litteraturfestivaler, enkeltarrangement og arrangementsrekker, opplesninger, digitale lesesirkler og flerkunstneriske tiltak. I de tilfeller der det er relevant, forventes det at medvirkende forfattere honoreres etter Norsk Forfattersentrums «Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale litterære arrangement». Dersom støttede tiltak avlyses, utsettes eller endres som følge av koronasituasjonen, finner tilskuddsmottakere informasjon om hvordan man skal forholde seg til dette på Kulturrådets nettsider.

12 av de 37 søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Ett av disse avslagene var på foreliggende grunnlag, og søker er gitt mulighet til å sende inn ny søknad til neste søknadsfrist. Norsk Forfattersentrum Vestlandet og Nynorsk kultursentrum fikk avslag på sine søknader, begrunnet med hovedregelen om at institusjoner som mottar fast årlig statstilskudd, ikke skal innvilges støtte fra Norsk kulturfond. 13 søkte om flerårig tilskudd, men det ble kun gitt ettårige tilskudd i denne søknadsrunden.


Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 37
Søknadssum totalt: kr 6 398 900
Antall tildelinger: 25
Tildelingssum totalt: kr 2 101 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Vilde Valerie Bjerke Torset Scrypth - 2021-2022 Utlandet 2021 9500 23.9.2021 Avslag 0 Vilde Valerie Bjerke Torset Scrypth - 2021-2022 Utlandet 2022 14400 23.9.2021 Avslag 0 ANNE LINN VINGELSGAARD SCHÄRER Digital formidling fra Lilletun - 2021-2023 Trøndelag 2021 44500 8.9.2021 Avslått 0 ANNE LINN VINGELSGAARD SCHÄRER Digital formidling fra Lilletun - 2021-2023 Trøndelag 2022 88000 8.9.2021 Avslått 0 ANNE LINN VINGELSGAARD SCHÄRER Digital formidling fra Lilletun - 2021-2023 Trøndelag 2023 88000 8.9.2021 Avslått 0 ROESTAD BENTE Hvordan Blekkulf ble til - 2021-2022 Viken 2021 60000 8.9.2021 Avslått 0 ROESTAD BENTE Hvordan Blekkulf ble til - 2021-2022 Viken 2022 60000 8.9.2021 Avslått 0 ROESTAD BENTE Hvordan Blekkulf ble til - 2021-2022 Viken 2023 60000 8.9.2021 Avslått 0 SILJE ECKERMANN ROSTVÅG Høytlesning barnebok - 2021-2022 Viken 2021 30000 8.9.2021 Avslått 0 SILJE ECKERMANN ROSTVÅG Høytlesning barnebok - 2021-2022 Viken 2022 30000 8.9.2021 Avslått 0 NORSK FORFATTERSENTRUM VESTLANDET Litterært springbrett - 2021 Vestland 2021 120000 8.9.2021 Avslått 0 YELLOW LOG AS Mirage - 2021 Oslo 2021 100000 8.9.2021 Avslått 0 VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Olavsskikkelsen og olavsarven - 2022 Innlandet 2022 45000 8.9.2021 Avslått 0 Erling Pedersen Spansken - 12 byer - 12 noveller - 2021 Vestfold og Telemark 2021 80000 8.9.2021 Avslått 0 PERNILLE SKJELBRED Sult - 2022 Oslo 2021 150000 8.9.2021 Avslått 0 KUNSTGJØDSEL AS Søknadsjubel her og der - fra 1- nov. 2021 til 1. nov. 2022 Vestfold og Telemark 2021 34000 8.9.2021 Avslått 0 KUNSTGJØDSEL AS Søknadsjubel her og der - fra 1- nov. 2021 til 1. nov. 2022 Vestfold og Telemark 2022 138000 8.9.2021 Avslått 0 NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTUR Tarjei Vesaas-året - 2022 Møre og Romsdal 2022 100000 8.9.2021 Avslått 0 SKRIVEKUNSTAKADEMIET I HORDALAND Temakveld - 2021-2023 Vestland 2021 50000 8.9.2021 Avslått 0 SKRIVEKUNSTAKADEMIET I HORDALAND Temakveld - 2021-2023 Vestland 2022 50000 8.9.2021 Avslått 0 SKRIVEKUNSTAKADEMIET I HORDALAND Temakveld - 2021-2023 Vestland 2023 50000 8.9.2021 Avslått 0 KRISTIANSAND KOMMUNE BIBLIOTEK Bjørneboedagene - 2021 Agder 2021 250000 8.9.2021 Bevilget 150000 TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE KULTUR bLest Litteraturfest i Tysvær - 2021 Rogaland 2021 120000 8.9.2021 Bevilget 120000 FLEKKEFJORD BIBLIOTEK Familielørdager på biblioteket - 2021-2022 Agder 2021 23000 8.9.2021 Bevilget 23000 Kristina Ragnhild Anna Marizza Sekne Quintano Flyktningenes krise  - 2021 Viken 2021 150000 8.9.2021 Bevilget 75000 DEN NORSKE FORFATTERFORENING Forfattere til låns - 2021 og 2022 Oslo 2021 100000 8.9.2021 Bevilget 50000 OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK Grorruddalen litteraturfestival - 2021 Oslo 2021 200000 8.9.2021 Bevilget 50000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Høytlesning for voksne - 2021 Oslo 2021 153000 8.9.2021 Bevilget 50000 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE AVD TØNSBERG OPPLÆRING, KULTUR OG TANNHELSE Kimen litteraturfestival - 2021 Vestfold og Telemark 2021 350000 8.9.2021 Bevilget 275000 KONGSBERG KRIM Kongsberg Krim - 2021 Viken 2021 80000 8.9.2021 Bevilget 80000 FALKBERGET-RINGEN Lisbet på Jarnfjeld - Falkberget - 2021 Trøndelag 2021 100000 8.9.2021 Bevilget 50000 HALDEN LITTERATURFORENING Litteraturarrangementer høsten 2021 - 2021 Viken 2021 25000 8.9.2021 Bevilget 25000 SARPSBORG KOMMUNE Litteraturuka Sarpsborg - 2021 Viken 2021 100000 8.9.2021 Bevilget 75000 MARKOMEANNU SEARVI Min leap háin dánne - 2021 Troms og Finnmark 2021 65000 8.9.2021 Bevilget 30000 TEKSTALLMENNINGEN AS Nordisk litterært språkmangfold - 2021 Vestland 2021 125000 8.9.2021 Bevilget 100000 NORDNORSK LITTERATURFESTIVAL Nordnorsk Litteraturfestival - 2021 Troms og Finnmark 2021 150000 8.9.2021 Bevilget 50000 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Norsk litterær årbok 2021 Oslo 2021 48500 8.9.2021 Bevilget 48000 NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING Norsk Sakprosafestival - 2021 Oslo 2021 100000 8.9.2021 Bevilget 100000 RJUKAN BIBLIOTEK Rjukan litteraturfestival - 2021 Vestfold og Telemark 2021 45000 8.9.2021 Bevilget 30000 SUNNFJORD KOMMUNE Rom for ord på bokbåten Epos - 2021 Vestland 2021 200000 8.9.2021 Bevilget 200000 SKUDENESHAVN INTERNASJONALE LITTERATUR OG KULTUR FESTIVAL (SILK) Silk - Skudeneshavn Int. Litteratur- og Kulturfestival - 2021 Rogaland 2021 150000 8.9.2021 Bevilget 150000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Spor Festival - 2022 Trøndelag 2022 150000 8.9.2021 Bevilget 150000 Mari Skeie Ljones Spring du fela - 2021-2023 Oslo 2021 40000 8.9.2021 Bevilget 40000 NORSK OVERSETTERFORENING Tekst i flukt 2021 - 2021 Oslo 2021 50000 8.9.2021 Bevilget 50000 VIKEN FYLKESKOMMUNE RÅDSOMRÅDE KULTUR Ungdomsbokgildet 21 - 2021 Viken 2021 50000 8.9.2021 Bevilget 50000 GJØVIK KOMMUNE Versus - Skeive litterære dager - 2022 Innlandet 2022 80000 8.9.2021 Bevilget 80000