Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

29 søknader var til behanding i denne søknadsrunden, med søknadssum kr 11 652 120 for perioden 2020-2022. I vurderingen av søknadene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknadene ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Det ble gitt tilskudd il i alt 14 av tiltakene, i sum kr 3 964 000. Tolv av disse er litteraturfestivaler. De fleste av dem programmerer bredt både med hensyn til litterære sjangre og målgrupper, men her er også nisjefestivaler som fokuserer spesielt på henholdsvis barne- og ungdomslitteratur, sakprosa, krim, nynorsk litteratur, «skeiv» litteratur og sentral europeisk litteratur fra antikken og middelalderen.

Fire av de tolv festivalene har fått tilsagn om bevilgning for neste år, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for Norsk kulturfond 2021. Én av dem er Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene (NL), der det er stilt krav om delfinansiering fra lokale og regionale myndigheter, slik at den offentlige finansieringen deles i forholdet 60/40 mellom stat og fylke/kommune. Kr 100 000 av tildelingen til NL er øremerket arbeidet med Nettverk for norske litteraturfestivaler.

I tillegg ble det gitt tilskudd til et et seminar om formidling av ny ungdomslitteratur, som er rettet mot formidlere – òg til ett kritikkseminar. Helt siden etableringen av tilskuddsordningen for litteraturmidling, har kritikere og utgivere av tidsskrift kunnet søke om tilskudd gjennom denne ordningen. I 2019 etablerte Kulturrådet en egen støtteordning for tidsskrift og kritikk, som har til hensikt å styrke og kvalitetssikre den offentlige ytrings- og refleksjonskulturen gjennom de uavhengige tidsskriftene og kritikken som skapes og utøves i ulike sjangre, formater og formidlingsformer. Kritikere og utgivere av tidsskrift, deriblant de som tidligere har søkt om økonomisk støtte gjennom tilskuddsordningen for litteraturformidling, skal i det videre søke om tilskudd gjennom den nye støtteordningen.

Alle søknadene i denne søknadsrunden kom inn til fristen 03.06.2020, altså etter at det medio mars ble innført omfattende restriksjoner i Norge for å forhindre spredning av koronaviruset. Bevilgningene er derfor gitt basert på de opplysningene som ble gitt i den enkelte søknad og de forutsetningene som gjaldt på søknadstidspunktet. Dersom støttede tiltak avlyses, utsettes eller endres som følge av koronasituasjonen, finner tilskuddsmottakere informasjon om hvordan man skal forholde deg til dette på våre nettsider.

15 av de 29 søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Det ble ikke gitt flerårige bevilgninger, heller ikke tilsagn om økonomisk støtte for 2022.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 29

Søknadssum totalt: kr 11 652 120
Antall tildelinger: 14
Tildelingssum totalt: kr 3 964 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 3.9.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 23. - 24.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, IDRETT OG FRITID Bildeboka som døråpner! - 2020 Vestfold og Telemark 2020 50000 3.9.2020 Avslått 0 Erik Hageli Henriksen Skolebibliotek i ferien - 2020 Agder 2020 25000 3.9.2020 Avslått 0 Stefano Antonio De Santi Oss: Oslo - 2020 Utlandet 2020 100000 3.9.2020 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Giuliano D'Amico - Tilbake til fremtiden Oslo 2020 50000 3.9.2020 Avslått 0 TRONDHEIM KOMMUNE Nye ingredienser til kulturfonduen - 2020-2021 Trøndelag 2021 199150 3.9.2020 Avslått 0 SOLUMBOKVENNEN AS Sveinung Nordstoga - Der litteratur blir til Oslo 2020 122270 3.9.2020 Avslått 0 RADIORAKEL Radiorabulistene - 2020-2021 Oslo 2020 125000 3.9.2020 Avslått 0 LITTERATURFESTIVALEN KRAFT Kraft Litteraturfestival 2021 Agder 2021 50000 3.9.2020 Avslått 0 TEMA TEATER Uthaug Poesibloggen - poesi til folket - 2020 - 2022 Innlandet 2020 22000 3.9.2020 Avslått 0 TEMA TEATER Uthaug Poesibloggen - poesi til folket - 2020 - 2022 Innlandet 2021 22000 3.9.2020 Avslått 0 TEMA TEATER Uthaug Poesibloggen - poesi til folket - 2020 - 2022 Innlandet 2022 22000 3.9.2020 Avslått 0 SOLUMBOKVENNEN AS Jorunn Hareide - Min dybeste trang Oslo 2020 100000 3.9.2020 Avslått 0 TEKSTALLIANSE Forfattere fra vest - live on tape - 2020 Vestland 2020 100000 3.9.2020 Avslått 0 SIGRID UNDSET SELSKAPET Kristin Lavransdatter i 100 år - 2020-2022 Innlandet 2020 140000 3.9.2020 Avslått 0 SIGRID UNDSET SELSKAPET Kristin Lavransdatter i 100 år - 2020-2022 Innlandet 2021 140000 3.9.2020 Avslått 0 SIGRID UNDSET SELSKAPET Kristin Lavransdatter i 100 år - 2020-2022 Innlandet 2022 140000 3.9.2020 Avslått 0 ALWYNNE PRITCHARD I am Dog - 2020 Vestland 2020 50000 24.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN KÅKÅ på Kapittel 2020 Rogaland 2020 100000 3.9.2020 Avslått 0 Petzetera Nordisk flerspråklig litterær aften - 2020 Utlandet 2020 79700 3.9.2020 Avslått 0 RJUKAN BIBLIOTEK Rjukan Litteraturfestival 2020 Vestfold og Telemark 2020 45000 3.9.2020 Bevilget 30000 TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDE KULTUR bLEST Litteraturfest i Tysvær 2020 Rogaland 2020 130000 3.9.2020 Bevilget 90000 GJØVIK KOMMUNE Versus - Skeive litterære dager 2021 Innlandet 2021 50000 3.9.2020 Bevilget 40000 SKUDENESHAVN INTERNASJONALE LITTERATUR OG KULTUR FESTIVAL (SILK) SILK - Skudeneshavn Int. Litteratur- og Kulturfestival 2020 Rogaland 2020 200000 3.9.2020 Bevilget 100000 VIKEN FYLKESKOMMUNE RÅDSOMRÅDE KULTUR Ungdomsbokgildet 2020 Viken 2020 50000 3.9.2020 Bevilget 50000 NORSK KRITIKERLAG Litteratur i koronaens tid - 2020 Oslo 2020 75000 3.9.2020 Bevilget 40000 SKIEN KOMMUNE Appelsinia 2020 Vestfold og Telemark 2020 150000 3.9.2020 Bevilget 70000 KONGSBERG KRIM Kongsberg Krim 2020 Viken 2020 90000 3.9.2020 Bevilget 60000 NORSK LITTERATURFESTIVAL SIGRID UNDSET-DAGENE Norsk Litteraturfestival 2021 Innlandet 2021 3800000 3.9.2020 Bevilget 3200000 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK SPOR Festival 2021 Trøndelag 2021 150000 3.9.2020 Bevilget 120000 SARPSBORG KOMMUNE Litteraturuka Sarpsborg 2020 Viken 2020 150000 3.9.2020 Bevilget 55000 NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK Nynorske litteraturdagar 2020 Vestland 2020 85000 3.9.2020 Bevilget 40000 SUNNFJORD KOMMUNE Lutt litteraturfest 2021 Vestland 2021 100000 3.9.2020 Bevilget 40000 NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING Stavanger sakprosafestival 2020 Oslo 2020 150000 3.9.2020 Bevilget 29000