Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

28 søknader var til behandling i denne søknadsrunden, og det ble bevilget tilskudd til i alt 16 formidlingsprosjekter. De spenner fra enkeltarrangement, arrangementsrekker og litteraturfestivaler til en film om en forfatter. Vedtak om tilskudd for 2020 ble gitt med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for Norsk kulturfond 2020. Tolv av søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Det ble ikke tildelt flerårig tilskudd.

I vurderingen av søknadene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknadene ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 28

Søknadssum totalt: 2 826 750
2019: kr 631 750
2020: kr 2 022 000
2021: kr 110 000

2022: kr 110 000


Antall tildelinger: 16
Tildelingssum totalt: kr 895 000
2019: kr 163 500
2020: kr 731 500
2021: kr 0

2022: kr 0

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14.11.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 12.12.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Espen Stueland Eilert Sundts «jeg» - 2019 Hordaland 2019 5750 14.11.2019 Bevilget 5000 Siri Milde Kvamme Litterær Salong - 2020 Rogaland 2020 70000 14.11.2019 Bevilget 70000 RØHMER PRESS Pendelen skrivekonkurranser - 2019-2020 Oslo 2020 16000 14.11.2019 Avslått 0 Mikajela Nilsen Alladin som lydbok på romanes - 2019 Akershus 2020 47000 14.11.2019 Bevilget 30000 ÅLESUND KOMMUNE Ny, norsk litteratur - 2019-2020 Møre og Romsdal 2019 96000 14.11.2019 Avslått 0 Hilde Elise Sakariassen Bie Litteraturens KRAFT - 2020 Aust-Agder 2020 50000 14.11.2019 Bevilget 30000 NORDLAND FYLKESKOMMUNE KULTUR MILJØ OG FOLKEHELSE Ord i spor 2020 Nordland 2020 85000 14.11.2019 Bevilget 50000 TIME KOMMUNE Garborgdagar 2020 Rogaland 2019 75000 14.11.2019 Avslått 0 TIME KOMMUNE Garborgdagar 2020 Rogaland 2020 0 14.11.2019 Bevilget 50000 STIFTELSEN KULT. SENTER FOR KUNST KULTUR OG KIRKE OSLO 4-4 og 7-7 - 2020 Oslo 2020 70000 14.11.2019 Bevilget 50000 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Sakprosafestivalen i Trondheim 2019 Trøndelag 2019 200000 14.11.2019 Bevilget 40000 Øivind Roos Östan om skratt - vestafor gråt - 2019 Hedmark 2019 50000 14.11.2019 Avslått 0 GRIMSTAD KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST Barnebokfestivalen 2020 Aust-Agder 2020 110000 14.11.2019 Bevilget 110000 KVAM MÅLLAG Bøker og blomar - 2019 Hordaland 2019 10000 14.11.2019 Avslått 0 KULTURMAGASINET KVEKUA Kulturmønstringa - 2020 Hedmark 2020 144000 14.11.2019 Avslått 0 SØRUM KOMMUNE KULTUR, HELSE OG OMSORG Sagn i sang og saga - 2019-2020 Akershus 2020 350000 14.11.2019 Avslått 0 BØ KOMMUNE ADMINISTRASJON KULTUR Bøker i Bø 2020 Telemark 2020 110000 14.11.2019 Bevilget 90000 ANDRÉ JENSEN YLTV-battles #3 - 2020 Oslo 2020 100000 14.11.2019 Bevilget 60000 LJODAHÅTT Ljodahått - Ensemblet - 2019 Buskerud 2019 50000 14.11.2019 Avslått 0 MONSTERFISH AS ReKonstruert - 2020 Buskerud 2020 100000 14.11.2019 Avslått 0 JANNE KARIN STØYLEN Grendesalongane: Bygda og bøkene - 2020 Sogn og Fjordane 2020 250000 14.11.2019 Bevilget 75000 BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Skrivekurs for ungdom - 2019 Hordaland 2019 13000 14.11.2019 Avslått 0 NANSENSKOLEN - NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN DIALOG NORSK FREDSSENTER Nansenskolens Bokdager 2019 Oppland 2019 35000 14.11.2019 Bevilget 35000 SUBSTANS FILM AS Einars Veg - 2020 Vest-Agder 2020 100000 14.11.2019 Bevilget 100000 MORTEN F. THOMSEN AS KanonCon 2020 Buskerud 2020 195000 14.11.2019 Bevilget 50000 STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN Stavanger sakprosafestival 2019 Rogaland 2019 50000 14.11.2019 Avslått 0 Håkon Jarle Sveen Foredrag om litteratur og empati - 2020 Oslo 2020 100000 14.11.2019 Avslått 0 Eirik Meling Havnes "Livet" - Live - 2020 Oslo 2020 25000 14.11.2019 Avslått 0 LILLEHAMMER KOMMUNE Litteraturhus Lillehammer - 2020 Oppland 2020 100000 14.11.2019 Bevilget 50000