Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det var 30 søknader til behandling i denne søknadsrunden, og det ble bevilget tilskudd til tre litteraturarrangement, seks litteraturfestivaler, ett nettidsskrift og seks andre tiltak for formidling av litteratur.

Én søknad ble avslått på foreliggende grunnlag, mens to av avslagene ble begrunnet med hovedregelen om at statsstøttede virksomheter ikke skal innvilges tilskudd fra Norsk kulturfond. De øvrige søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond.

I vurderingen av søknadene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknadene ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Det ble ikke gitt tilskudd utover ett år, primært fordi det ikke er presentert konkrete planer for hele perioden som det søkes om støtte til, i form av programmerings- og formidlingsstrategi og programskisse ˗ jf. retningslinjene for tilskuddsordningen for litteraturformidling, § 5.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 30

Søknadssum totalt: kr 4 277 081
2018: kr 556 081
2019: kr 2 996 000
2020: kr 495 000
2021: kr 180 000

Antall tildelinger: 16

Tildelingssum totalt: kr 1 921 500
2018: kr 749 000
2019: kr 1 172 500
2020: kr 0
2021: kr 0

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Eva Almhjell Olav Sletto-arkivet - 2019 Vestfold 2019 80000 16.11.2018 Avslått 0 HØGSKULEN I VOLDA Klart vi les! Barnelitterær fagdag - 2018 Møre og Romsdal 2019 10000 16.11.2018 Avslått 0 SØRLANDET SJØ OG FRITID AS Friluftsbokfestivalen 2018 Aust-Agder 2018 50000 16.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN KULT. SENTER FOR KUNST KULTUR OG KIRKE OSLO 4-4 og 7-7 - 2019 Oslo 2019 70000 16.11.2018 Bevilget 50000 Hans Tarjei Skaare Nansenskolens Bokdager 2018 Oppland 2018 35000 16.11.2018 Bevilget 35000 ATLE HÅLAND Paradis 2019 Vest-Agder 2019 60000 16.11.2018 Bevilget 60000 LILLEHAMMER KOMMUNE En by, en bok 2019 Oppland 2019 100000 16.11.2018 Avslått 0 Aud Jorunn Aano Kulturfondbøker 2019 formidling - 2019-2020 Rogaland 2019 100000 16.11.2018 Avslått 0 Aud Jorunn Aano Kulturfondbøker 2019 formidling - 2019-2020 Rogaland 2020 50000 16.11.2018 Avslått 0 ATLE HÅLAND Bokbad på Teateret 2019 Vest-Agder 2019 60000 16.11.2018 Bevilget 60000 TIME KOMMUNE Garborgdagar 2019-2021 Rogaland 2019 50000 16.11.2018 Bevilget 50000 TIME KOMMUNE Garborgdagar 2019-2021 Rogaland 2020 50000 16.11.2018 Avslått 0 TIME KOMMUNE Garborgdagar 2019-2021 Rogaland 2021 50000 16.11.2018 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Heming H. Gujord - Fløgstad verk. Skriftprosessar. Produksjonslinjer Oslo 2018 55000 16.11.2018 Avslått 0 Alexander Michael Delver Sen-Prosa - 2018 Oslo 2018 19000 16.11.2018 Avslått 0 NORDLAND FYLKESKOMMUNE KULTUR MILJØ OG FOLKEHELSE Ord i spor 2019 Nordland 2019 85000 16.11.2018 Bevilget 50000 BØLER SOKN Samlivsbrudd i litteraturen - 2018 Oslo 2018 12000 16.11.2018 Avslått 0 FORENINGEN GOD KRITIKK Ikke aktuelt - Barnebokkritikk 2019 Rogaland 2019 500000 13.12.2018 Bevilget 400000 Marie Bergby Handeland Kraftig Poesi, Vol. 1: Opera - 2019 Oslo 2019 156000 16.11.2018 Bevilget 156000 DET STILLE TEATERET ANS Bertil blir grei - 2019 Buskerud 2019 90000 13.12.2018 Avslått 0 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Ord langs elva - 2019 Trøndelag 2019 70000 16.11.2018 Bevilget 50000 NORSK OVERSETTERFORENING Oversatte dager - 2019 Oslo 2019 350000 16.11.2018 Bevilget 300000 VESTFOLD FYLKESBIBLIOTEK Litteraturuka i Vestfold 2018-2020 Vestfold 2018 275000 16.11.2018 Bevilget 275000 VESTFOLD FYLKESBIBLIOTEK Litteraturuka i Vestfold 2018-2020 Vestfold 2019 275000 16.11.2018 Avslått 0 VESTFOLD FYLKESBIBLIOTEK Litteraturuka i Vestfold 2018-2020 Vestfold 2020 275000 16.11.2018 Avslått 0 BØ KOMMUNE ADMINISTRASJON KULTUR Bøker i Bø 2019 Telemark 2019 90000 16.11.2018 Bevilget 90000 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Program VANNVOGNA Litteraturhus - 2018 og første kvartal 2019 Østfold 2019 85000 16.11.2018 Avslått 0 Liv Tora Gulbrandsen Gjenfortelling av Den yngre Edda - 2018 Oslo 2018 64581 16.11.2018 Bevilget 50000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Tekstformidling i Jakobmesser - 2019 vår Oslo 2019 60000 16.11.2018 Avslått 0 GRIMSTAD KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST Barnebokfestivalen 2019-2021 Aust-Agder 2019 110000 16.11.2018 Bevilget 110000 GRIMSTAD KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST Barnebokfestivalen 2019-2021 Aust-Agder 2020 120000 16.11.2018 Avslått 0 GRIMSTAD KOMMUNE KULTUR OG OPPVEKST Barnebokfestivalen 2019-2021 Aust-Agder 2021 130000 16.11.2018 Avslått 0 Liv Kristin Holmberg Nattens Lys 2018 Telemark 2018 35500 16.11.2018 Bevilget 35500 FØRDE KOMMUNE Mellom bok og scene 2019 Sogn og Fjordane 2019 350000 16.11.2018 Avslått 0 VIDARFORLAGET AS Eiliv Grue - Kjærlighetens smerte Oslo 2019 75000 16.11.2018 Avslått 0 UTEN TITTEL AS Kritikkseminar 2019 Oslo 2019 30000 16.11.2018 Avslått 0 ALERT FILM AS Sorry brødre, det ble meg - 2019 Oslo 2019 150000 16.11.2018 Bevilget 150000