Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det var 33 formidlingsprosjekter til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Faglig utvalg for litteratur fattet vedtak i 32 av sakene. Norsk kulturråd (rådet) fattet vedtak i én av sakene, som først var blitt vurdert av fagutvalget. I vurderingen av prosjektene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Fagutvalget bevilget tilskudd til i alt 27 av de 33 prosjektene, totalt kr 3 220 000. 18 litteraturfestivaler fikk tildelt i sum kr 2 810 000. Fem litteraturarrangement og arrangementsrekker ble støttet med i alt kr 230 000. Det ble bevilget kr 60 000 til en faglitterær publikasjon, Benjamins Baudelaire av Ragnhild Evang Reinton. For øvrig er det gitt kr 120 000 til en butoh danseforestilling basert på Bestialitetens historie av Jens Bjørneboe, et musikkteater bygget over Ingeborg Refling Hagens tekster, og et tverrkunstnerisk prosjekt der litteraturen til sørlandsforfatteren Gabriel Scott blir løftet frem. I de tilfeller der det er relevant, forventes det at medvirkende forfattere honoreres etter Norsk Forfattersentrums «Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale litterære arrangement». Dersom støttede tiltak avlyses, utsettes eller endres som følge av koronasituasjonen, finner tilskuddsmottakere informasjon om hvordan man skal forholde seg til dette på Kulturrådets nettsider.

Seks søknader er avslått, hvorav fem ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den økonomiske rammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Norsk Forfattersentrum søkte om tilskudd til å utvikle en norsk, litterær kart-app, kalt TRASK. Søknaden ble avslått, begrunnet med hovedregelen om at institusjoner som mottar fast årlig statstilskudd, ikke skal innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Fem søkte om flerårig tilskudd, men det ble kun gitt ettårige tilskudd i denne søknadsrunden.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 33
Søknadssum totalt: kr 6 685 225
Antall tildelinger: 27
Tildelingssum totalt: kr 3 220 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26.6. - 27.5.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 16. - 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
TJØME LITTERÆRE FORUM Færder barnelitteraturfestival - 2021 Vestfold og Telemark 2021 100000 27.5.2021 Avslått 0 Nidam Mohammed Ghassam Najjar Maya’s fortellinger - 2021 Oslo 2021 280950 27.5.2021 Avslått 0 NORSK FORFATTERSENTRUM TRASK - 2021 Oslo 2021 350000 27.5.2021 Avslått 0 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga  - 2021 Møre og Romsdal 2021 60000 17.6.2021 Avslått 0 NATT&DAG AS Økt satsning på litteratur i Natt&Dag - 2021 Oslo 2021 287875 27.5.2021 Avslått 0 Marie Landmark Å se naturen gjennom ordene - 2021 Viken 2021 30000 27.5.2021 Avslått 0 SKIEN BIBLIOTEK Appelsinia litteraturfestival - 2021 Vestfold og Telemark 2021 200000 27.5.2021 Bevilget 150000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Audiatur - festival for ny poesi - 2021 Viken 2021 200000 27.5.2021 Bevilget 150000 OSLO INTERNASJONALE POESIFESTIVAL Barnas poesidag  - 2021 Oslo 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 100000 NICOLAYSEN 52 HERTZ HYBRID KUNST Bestialitetens historie i butoh - 2021 Agder 2021 43700 27.5.2021 Bevilget 43000 STIFTINGA DEN NORSKE BOKBYEN Boknatta litteraturfestival - 2021 Vestland 2021 150000 27.5.2021 Bevilget 80000 STIFTELSEN NANSENSKOLEN NANSENSKOLEN - NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN FREDSSENTER Forfatterseminaret 2021 - 2021 Innlandet 2021 40000 27.5.2021 Bevilget 20000 HAMMERFEST KOMMUNE BIBLIOTEK Hammerfest Poesifestival - 2021 Troms og Finnmark 2021 60000 27.5.2021 Bevilget 60000 STIFTELSEN IBSEN OG HAMSUN GRIMSTAD Ibsen og Hamsundagene - 2021 Agder 2021 200000 27.5.2021 Bevilget 200000 INGEBORG REFLING HAGENS KULTURHUS FREDHEIM Jeg vil hem att - 2021 Innlandet 2021 250000 27.5.2021 Bevilget 50000 Anne Bjørkvik Jernbyrden  - 2021 Agder 2021 27000 27.5.2021 Bevilget 27000 LARS OVE SELJESTAD Jernrosa Politisk Litteraturfestival - 2021 Viken 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 80000 RØROS LITTERATURLAG Litteraturfest Røros - 2021 Trøndelag 2021 150000 27.5.2021 Bevilget 120000 ULLENSVANG KOMMUNE BIBLIOTEK AVD ODDA Litteratursymposiet i Odda - 2021 Vestland 2021 700000 27.5.2021 Bevilget 650000 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Longyearbyen litteraturfestival - 2021 Svalbard 2021 180000 27.5.2021 Bevilget 70000 ANDREA LANGE Mellom himmel og hav - 2021 Oslo 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 50000 ORD I GRENSELAND Ord i Grenseland - 2021 Viken 2021 600000 27.5.2021 Bevilget 150000 Terje Lyngås Floberg Ordnært - 2021 Vestfold og Telemark 2021 72700 27.5.2021 Bevilget 35000 OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK Oslo Comics Expo - 2021-2023 Oslo 2021 750000 27.5.2021 Bevilget 225000 OSLO INTERNASJONALE POESIFESTIVAL Oslo internasjonale poesifestival  - 2021 Oslo 2021 325000 27.5.2021 Bevilget 325000 OSLO INTERNASJONALE POESIFESTIVAL Oslo poesifilm - 2021 Oslo 2021 175000 27.5.2021 Bevilget 175000 Henning Havnerås Bergsvåg Poesidigg! - 2021 Vestland 2021 120000 27.5.2021 Bevilget 120000 LITTERATURGARASJEN PER ERIK BUCHANAN ANDERSEN Porsgrunn litteraturfestival - 2021 Vestfold og Telemark 2021 450000 27.5.2021 Bevilget 50000 SOLUM BOKVENNEN AS Ragnhild Evang Reinton - Benjamins Baudelaire Oslo 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 60000 OSLO INTERNASJONALE POESIFESTIVAL Rap + poesi - 2021 Oslo 2021 160000 27.5.2021 Bevilget 60000 OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK Skandinaviske valgslektskaper - 2021-2023 Oslo 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 25000 Bård Kjøge Rønning Tøyen Forum Online - 2021 Oslo 2021 48000 27.5.2021 Bevilget 30000 OSLO INTERNASJONALE POESIFESTIVAL Zoom 2 - 2021 Oslo 2021 175000 27.5.2021 Bevilget 115000