Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

45 søknader var til behanding i denne søknadsrunden, med søknadssum kr 8 247 856 for perioden 2020-2022. Det ble gitt i alt kr 2 150 000 i tilskudd til 22 tiltak, hvorav én bevilgning ble gitt som tilsagn for 2021, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for Norsk kulturfond 2021. De støttede tiltakene dreier seg om litteraturarrangementer og -festivaler, en fagbok og en barnebokkonferanse som henvender seg til formidlere av barne- og ungdomslitteratur.

Det ble også gitt tilskudd til bokanmeldelser i en ukeavis. Helt siden etableringen av tilskudds-ordningen for litteraturmidling, har kritikere og utgivere av tidsskrift kunnet søke om tilskudd gjennom denne ordningen. I 2019 etablerte Kulturrådet en egen støtteordning for tidsskrift og kritikk, som har til hensikt å styrke og kvalitetssikre den offentlige ytrings- og refleksjonskulturen gjennom de uavhengige tidsskriftene og kritikken som skapes og utøves i ulike sjangre, formater og formidlingsformer. Kritikere og utgivere av tidsskrift som tidligere har søkt om økonomisk støtte gjennom tilskuddsordningen for litteraturformidling, skal i det videre søke om tilskudd gjennom denne nye støtteordningen. Imidlertid har tidsskrift- og kritikk-ordningen kun én søknadsfrist pr. år; primo september, så Kulturrådet tar frem til årets septemberfrist − som en overgangsfase − imot slike søknader til tilskuddsordningen for litteraturformidling.

Alle søknadene i denne søknadsrunden kom inn til fristen 03.03.2020, altså før det medio mars ble innført omfattende tiltak i Norge for å forhindre spredning av koronaviruset, blant annet gjennom forbud mot og stenging av kulturarrangementer og restriksjoner på reiser inn og ut av landet.

Bevilgningene er derfor gitt basert på de opplysningene som ble gitt i den enkelte søknad og de forutsetningene som gjaldt på søknadstidspunktet. Dersom støttede tiltak avlyses, utsettes eller endres som følge av koronasituasjonen, finner tilskuddsmottakere informasjon om hvordan man skal forholde deg til dette på våre nettsider.

23 av de 45 søknadene nådde ikke opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for litteraturformidling i Norsk kulturfond. Herav ble én søknad avslått på foreliggende grunnlag, med mulighet for søker til å sende inn ny oppdatert søknad til neste søknadsfrist. En annen søknad ble avslått da institusjoner som mottar tilskudd over statsbudsjettet, som hovedregel ikke skal innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Det ble ikke gitt flerårige bevilgninger, heller ikke tilsagn om økonomisk støtte for 2022.

I vurderingen av søknadene ble det lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Norsk kulturråds strategi for litteraturområdet. I den samlede prioriteringen av søknadene ble det også lagt vekt på gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 45

Søknadssum totalt: kr 8 247 856
Antall tildelinger: 22
Tildelingssum totalt: kr 2 150 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.3.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27.5.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
BJØRNSTJERNE BJØRNSON-AKADEMIET Bjørnsonprisen 2020 Innlandet 2020 60000 27.5.2020 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Kunstbokmessen Bastard 2020 Innlandet 2020 100000 27.5.2020 Avslått 0 DIKTARSTIEN - ORD PÅ VANDRING Diktarstigen - ord på vandring - 2020 Møre og Romsdal 2020 82500 27.5.2020 Avslått 0 KARMØY KOMMUNE KULTURSJEFENS KONTOR Ei mongolsk dronning på Avaldsnes 2020-2021 Rogaland 2020 250000 27.5.2020 Avslått 0 KARMØY KOMMUNE KULTURSJEFENS KONTOR Ei mongolsk dronning på Avaldsnes 2020-2021 Rogaland 2021 250000 27.5.2020 Avslått 0 STIFTINGA DEN NORSKE BOKBYEN Bokbyen - ein litteraturformidlar - 2020 Vestland 2020 150000 27.5.2020 Avslått 0 ATLE HÅLAND Bokbad på podcast - 2020 Agder 2020 50000 27.5.2020 Avslått 0 FJELLHEIM FREDDY OLSEN Forfatternes klimaaksjon 2020-2021 Viken 2020 230000 27.5.2020 Avslått 0 Steffen Rene Marandon Sørum Novellemysteriet - 2020 Oslo 2020 245000 27.5.2020 Avslått 0 NOTODDEN BOK & BLUESHUS AVD BIBLIOTEK Illustratøren - 2020 Vestfold og Telemark 2020 92181 27.5.2020 Avslått 0 Ragnhild Elisabeth Burum Eskeland Stemmer i litteraturen - 2020 Oslo 2020 120500 27.5.2020 Avslått 0 Ragnhild Elisabeth Burum Eskeland Stemmer i litteraturen - 2020 Oslo 2021 130500 27.5.2020 Avslått 0 Ragnhild Elisabeth Burum Eskeland Fra tekst til manus - 2020 Oslo 2020 112000 27.5.2020 Avslått 0 Ragnhild Elisabeth Burum Eskeland Fra tekst til manus - 2020 Oslo 2021 161500 27.5.2020 Avslått 0 NORD-ODAL FOLKEBIBLIOTEK Åpningsfestival - 2020 Innlandet 2020 50000 27.5.2020 Avslått 0 STIFTELSEN NANSENSKOLEN NANSENSKOLEN - NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN FREDSSENTER Forfatterseminaret 2020 Innlandet 2020 35000 27.5.2020 Avslått 0 NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING Norsk Sakprosafestival 2020 Oslo 2020 200000 27.5.2020 Avslått 0 LITTERÆRT KOLLEKTIV Litteraturfestivalen Ugress 2020 Trøndelag 2020 100000 27.5.2020 Avslått 0 KJØLENKORET Lofotkista - 2020 Troms og Finnmark 2020 20000 27.5.2020 Avslått 0 Vidar Kvalshaug Bok365live: En god nummer to - 2020-2021 Oslo 2020 74000 27.5.2020 Avslått 0 Vidar Kvalshaug Bok365live: En god nummer to - 2020-2021 Oslo 2021 74000 27.5.2020 Avslått 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Sara og friheten - 2020 Troms og Finnmark 2020 300000 27.5.2020 Avslått 0 Hanna Malene Lindberg Barnas litteraturdag - 2020 Trøndelag 2020 63000 27.5.2020 Avslått 0 BACKSTAGE STUDENTBEDRIFT Alle mennesker har en backstage - 2020 Oslo 2020 130000 27.5.2020 Avslått 0 IDUN ALMA TORVIK RAMSDAL Sorga i bokhylla - 2020 Møre og Romsdal 2020 85000 27.5.2020 Avslått 0 FORENINGEN HALDEN KULTURHUS VANNVOGNA Møt forfatteren på Vannvogna - 2020 -2021 Viken 2020 80000 27.5.2020 Avslått 0 FORENINGEN HALDEN KULTURHUS VANNVOGNA Møt forfatteren på Vannvogna - 2020 -2021 Viken 2021 80000 27.5.2020 Avslått 0 INKYPEN AS Norwegian Indie InkyPen - 2020 Vestland 2020 400000 27.5.2020 Avslått 0 Iselin Kleppestø Thorsen Litteraturscenen Bokhuset 2020 Rogaland 2020 250000 27.5.2020 Bevilget 50000 DAG OG TID AS Støtte til sakprosameldingar - 2020 Oslo 2020 300000 27.5.2020 Bevilget 150000 STIFTINGA DEN NORSKE BOKBYEN Boknatta litteraturfestival 2020 Vestland 2020 80000 27.5.2020 Bevilget 60000 LARS OVE SELJESTAD Jernrosa Politisk Litteraturfestival 2020 Viken 2020 100000 27.5.2020 Bevilget 50000 SUNNFJORD KOMMUNE Rom for ord - 2020 Vestland 2020 300000 27.5.2020 Bevilget 50000 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Longyearbyen litteraturfestival 2020 Svalbard 2020 80000 27.5.2020 Bevilget 30000 NOTODDEN BOK & BLUESHUS AVD BIBLIOTEK T. Singer-festivalen 2020 Vestfold og Telemark 2020 75000 27.5.2020 Bevilget 30000 SØLVBERGET KF Nordisk barnebokkonferanse 2021 Rogaland 2021 100000 27.5.2020 Bevilget 50000 OSLO INTERNASJONALE POESIFESTIVAL Barnas poesidag 2020 Oslo 2020 120000 27.5.2020 Bevilget 100000 TORBORG NEDREAAS-SELSKAPET Nedreaas i 2020 Vestland 2020 30000 27.5.2020 Bevilget 20000 OSLO INTERNASJONALE POESIFESTIVAL Oslo poesifilm 2020 Oslo 2020 175000 27.5.2020 Bevilget 130000 DET VILDE ORD Det Vilde Ord 2020 Nordland 2020 100000 27.5.2020 Bevilget 50000 NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING Sakprosafestivalen i Trondheim 2020 Oslo 2020 115000 27.5.2020 Bevilget 80000 RAPTUS FORENINGEN Raptus 2020 Vestland 2020 250000 27.5.2020 Bevilget 50000 Henning Havnerås Bergsvåg Poesidigg 2020 Vestland 2020 200000 27.5.2020 Bevilget 60000 SOLUMBOKVENNEN AS Erik Egeberg - Aleksandr Puškin: Russlands store dikter Oslo 2020 82675 27.5.2020 Bevilget 40000 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Tekst - 2020 Rogaland 2020 85000 27.5.2020 Bevilget 30000 OSLO INTERNASJONALE POESIFESTIVAL Oslo internasjonale poesifestival 2020 Oslo 2020 450000 27.5.2020 Bevilget 325000 ADEL KHAN FAROOQ Litterære ungdomskvelder - 2020 Viken 2020 70000 27.5.2020 Bevilget 50000 STORD KOMMUNE KULTURKONTORET Falturiltu 2020 Vestland 2020 250000 27.5.2020 Bevilget 195000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Sakprosauka i Moss - 2020 Viken 2020 100000 27.5.2020 Bevilget 50000 ULLENSVANG KOMMUNE BIBLIOTEK AVD ODDA Litteratursymposiet i Odda 2020 Vestland 2020 700000 27.5.2020 Bevilget 500000