Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av Vurderingsutvalg for bildebøker og tegneseriesøknader av Vurderingsutvalg for tegneserier. 

Bildebøker

16 bildebokprosjekter var til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Med «bildebok» forstår vi her enten en bok som formidler innholdet bare gjennom illustrasjoner, såkalt tekstløs bildebok, eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag, og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 11 bildebøker. Foruten én voksenbok, går alle tilskuddene til produksjon av bøker for barn og unge, noe som gjenspeiler at tyngden av bokprosjektene som var til vurdering, er rettet mot småbarn, barn i barneskolen og ungdom. Én av bøkene, som også inneholder tegneserieelementer, er likeverdig støttet fra avsetningene til henholdsvis bildebøker og tegneserier i Norsk kulturfond. To av boktitlene som er innvilget støtte, skal utgis på nynorsk av Det Norske Samlaget. Da dette forlaget mottar fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er bevilgningene i sin helhet øremerket illustratørene. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør.

Fem søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets budsjettramme for bildebøker.

Tall fra runden:

Antall søknader: 16

Søknadssum: kr 1 358 048

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: kr 721 000

Tegneserier

Tall fra runden:

Antall tegneseriesøknader: 29

Søknadssum: kr 4 304 650

Antall tildelinger: 25

Tildelingssum: kr 1 920 000 (inkl. kr 50 000 til et bildebokprosjekt med tegneserieelementer)

29 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 25 ble tildelt produksjonsstøtte. Med «tegneserie» menes her én-rutere, stripeserier, samt verk der tegninger eller andre grafiske elementer i sekvens formidler et budskap eller forteller en historie og tegneseriesekvenser er det bærende elementet. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegneseriepublikasjoner, og favner både papirbaserte og digitale tegneserier.

Tildelingene omfatter 18 enkeltutgivelser, hvorav sju er frittstående tegneseriebøker med en fortellende struktur, to samlinger av tegneserienoveller, fem julealbum, fire bokutgivelser som inngår i serier, to tegneserieantologier og en samleutgivelse. Sju søknader om støtte til løpende tegneseriepublikasjoner ble innvilget. I tillegg ble en bokutgivelse i skjæringspunktet mellom bildebøker og tegneserier støttet fra begge de respektive avsetningene.

Hovedvekten av tildelingene går til prosjekter utgitt av forlag som er veletablerte innenfor tegneseriefeltet. Tildelingene fordeler seg relativt jevnt på aldersgruppene: åtte av tildelingene går til tegneserier for barn og ungdom, ni til unge voksne og ni til voksne. Én av utgivelsene med innvilget støtte, vil komme ut på nynorsk.

Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til serieskaper.

I alt fire søknader ble avslått, og et av avslagene ble gitt på foreliggende grunnlag. De øvrige avslagene ble gitt fordi prosjektene ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Sakprosa for barn og unge

Tall fra runden:

Antall søknader: 8

Søknadssum: kr 520 000

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: kr 520 000

Åtte sakprosaprosjekter var til faglig vurdering, og det ble vedtatt å gå tilskudd til samtlige. Med «sakprosa» menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

Hovedtyngden av prosjektene retter seg mot barn i skolealder, og da særlig de litt eldre barna. Ett prosjekt retter seg mot barn i barnehagealder. Tematisk dominieres søknadsbunken av bøker om historie og natur/klima. Ett av åtte bokprosjekter er på nynorsk.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16.11.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperKategoriFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
FORTELLERFORLAGET Finn Valgermo Den store syng med-boka Diverse Bildebøker Oslo 145648 16.11.2018 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Syng - våre beste barnesanger Jannicke Paus (red.) / Bjørn Rune Lie Bildebøker Oslo 80000 16.11.2018 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Ulla Anna Folkestad Bildebøker Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 46000 illustratør 100 % H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Robert og det runde problemet Vegard Markus Bildebøker Oslo 87250 16.11.2018 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Tjuven Marianne Engedal (Skinkeape) Bildebøker Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 56000 illustratør 100 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS Hvor kommer tanker fra? Constance Ørbeck-Nilssen / Torill Kove Bildebøker Hordaland 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 illustratør 70 % / utgiver 30 % UTENFOR ALLFARVEI AS Farvel, min venn Trine Hamran Bildebøker Troms 105000 16.11.2018 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Opptatt Iben Sandemose Bildebøker Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % SUSANNAH BUSH EIDE Funnet på Finn Susannah Bush Eide Bildebøker Oslo 63700 16.11.2018 Avslått 0 MANGSCHOU AS Farmors kongehus Adele Lærum Duus / Elisabeth Moseng Bildebøker Hordaland 50000 16.11.2018 Bevilget 50000 illustratør 60 % / utgiver 40 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Katarina den store Linn T. Sunne / Jenny Jordahl Sakprosa barn og unge Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS Altmuligmannen Øyvind Torseter Bildebøker Oslo 100000 16.11.2018 Bevilget 100000 illustratør 70 % / utgiver 30 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Før øya synker. En klimadokumentar Teresa Grøtan Sakprosa barn og unge Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS 50 hendelser som formet Norge Jon Ewo/Ella K. Okstad Sakprosa barn og unge Hordaland 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS Verden sa ja Kaia Linnea Dahle Nyhus Bildebøker Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 illustratør 70 % / utgiver 30 % CAPPELEN DAMM AS Fjæra for småfolk Marit Røger Ertzeid Sakprosa barn og unge Oslo 40000 16.11.2018 Bevilget 40000 CAPPELEN DAMM AS Spesialklassen Flu Hartberg Bildebøker Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 49000 illustratør 60 % / utgiver 40 % CAPPELEN DAMM AS Svalbardreinen Kirsti Blom / Åshild Ønvik Pedersen Sakprosa barn og unge Oslo 60000 16.11.2018 Bevilget 60000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Hvem vil komme i bursdagen min? Nora Brech Bildebøker Oslo 86450 16.11.2018 Bevilget 70000 illustratør 60 % / utgiver 40 % CAPPELEN DAMM AS Spør Vera! Vera Micaelsen Sakprosa barn og unge Oslo 50000 16.11.2018 Bevilget 50000 CAPPELEN DAMM AS Fotball uten grenser Peder Inge Knutsen Samdal Sakprosa barn og unge Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS Lykke og ulykken Hilde Hodnefjeld Bildebøker Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Ti ville ekspedisjoner Pia Strømstad / Trond Bredesen Sakprosa barn og unge Oslo 50000 16.11.2018 Bevilget 50000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Nemi - 2018 Lise Myhre Tegneserier Oslo 21750 16.11.2018 Bevilget 20000 CAPPELEN DAMM AS Elven Anna Fiske Bildebøker Oslo 80000 16.11.2018 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % CAPPELEN DAMM AS ZombieLars Bok 1 Thomas Seeberg Torjussen, Gisle Halvorsen, Thomas Moldestad Tegneserier Oslo 150000 16.11.2018 Avslått 0 STIFTINGA JÆRMUSEET Huldas Heimestell Ørjan Zazzera Johansen Tegneserier Rogaland 125000 16.11.2018 Avslått 0 BLOKK FORLAG DA Marbakken Anja Dahle Øverbye Tegneserier Oslo 90000 16.11.2018 Avslått 0 ÜBERPRESS AS ÜberRevolusjon Antologi Tegneserier Hordaland 100000 16.11.2018 Bevilget 50000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Et grisete juledrama i to akter Børge Lund Tegneserier Oslo 50000 16.11.2018 Bevilget 30000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % HELGE OLAV ØKSENDAL Bare Snabel, Trompet forlag - 2018-2020 Tegneserier Rogaland 137100 16.11.2018 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Sidequest: Asbjørnsen & Co David Skaufjord og Jens K. Styve Tegneserier Oslo 100000 16.11.2018 Bevilget 90000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % NORSK TEGNESERIEFORUM Bobla nr 158 - 2018 Tegneserier Oppland 20000 16.11.2018 Bevilget 20000 JIPPI FORLAG AS Forresten 32 Diverse Tegneserier Oslo 70700 16.11.2018 Bevilget 65000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS SPiKE er en karakterdrevet tegneserie Elise Syvertsen Tegneserier Oslo 150000 16.11.2018 Bevilget 120000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % NO COMPRENDO PRESS AS Norsk samlebok Flu Hartberg Tegneserier Oslo 200000 16.11.2018 Bevilget 90000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Flåklypa: Julen 2018 Haakon W. Isachsen og Thierry Cappezone Tegneserier Oslo 270000 16.11.2018 Bevilget 30000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Nr. 91 Stomperud 2018 Håkon Aasnes Tegneserier Oslo 270000 16.11.2018 Bevilget 30000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % CAPPELEN DAMM AS Bow and Arrow (arb.tittel) Ida Larmo Tegneserier Oslo 100000 16.11.2018 Bevilget 100000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % MAGIKON FORLAG ANS Å, Josephine! John Arne Sæterøy Tegneserier Akershus 90000 16.11.2018 Bevilget 90000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % CAPPELEN DAMM AS Magnus Carlsen og sjakkmorderen John S. Jamtli og Alexander Kirkwood Brown Tegneserier Oslo 120000 16.11.2018 Bevilget 110000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS Kollektivet - 2018 Tegneserier Hordaland 46000 16.11.2018 Bevilget 36800 ÜBERPRESS AS Den Nye Nattskygge Kristoffer Lindseth Tegneserier Hordaland 70000 16.11.2018 Bevilget 40000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % NO COMPRENDO PRESS AS Min skissebok Lars Fiske Tegneserier Oslo 200000 16.11.2018 Bevilget 170000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Lunch-bladet - Lunch 7-2017/ 7-2018 Tegneserier Oslo 153700 16.11.2018 Bevilget 84800 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Nordlys bok 2 - Vikingene og orakelet Malin Falch Tegneserier Oslo 150000 16.11.2018 Bevilget 120000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Skattejakten Malin Falch Tegneserier Oslo 50000 16.11.2018 Bevilget 45000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % MJELVE DESIGN AS Amanda Guff Svein B Mjelve Tegneserier Møre og Romsdal 400000 16.11.2018 Bevilget 40000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % THE URBAN LEGEND AS The Urban Legend - Ego & Opprinnelse - 2018 Josef Tzegai Yohannes / Steve Baker Tegneserier Oslo 159000 16.11.2018 Bevilget 41600 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Pondus - 2017-2018 Tegneserier Oslo 567250 16.11.2018 Bevilget 224000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Julehefte 2018 Torbjørn Lien Tegneserier Hordaland 25000 16.11.2018 Bevilget 25000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS RUTETID - 2017/2018 Tegneserier Oslo 363350 16.11.2018 Bevilget 142000 JIPPI FORLAG AS Tid på Broen Xueting Yang Tegneserier Oslo 55800 16.11.2018 Bevilget 55800 serieskaper 60 % / utgiver 40 %