Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. mars 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av Vurderingsutvalg for bildebøker og tegneseriesøknader av Vurderingsutvalg for tegneserier.

Bildebøker

22 bildebokprosjekter var til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Med «bildebok» forstår vi her enten en bok som formidler innholdet bare gjennom illustrasjoner, såkalt tekstløs bildebok, eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag, og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 15 bildebøker. Halvparten av bøkene er rettet mot småbarn, én mot ungdom og de øvrige mot barn i småskolen. Tre av boktitlene som er innvilget støtte, skal utgis på nynorsk av Det Norske Samlaget. Da dette forlaget mottar fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er bevilgningene i sin helhet øremerket illustratørene. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør.

Syv søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets budsjettramme for bildebøker. Ett av disse vedtakene ble fattet av Norsk kulturråd (Rådet) etter innstilling fra Faglig utvalg for litteratur.

Tall fra runden:

Antall søknader: 22

Søknadssum: kr 1 849 815

Antall tildelinger: 15

Tildelingssum: kr 962 000

Tegneserier

23 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 20 ble tildelt produksjonsstøtte. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som én-rutere, stripeserier eller verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier.

Sju av tildelingene går til tegneserier for barn og ungdom, sju til tegneserier for ungdom og voksne, fire til tegneserie for voksne og to til tegneserier for alle aldersgrupper. Én av utgivelsene som er innvilget støtte, vil komme på nynorsk. 18 av tilskuddene går til enkeltutgivelser og to til løpende tegneseriepublikasjoner. Hovedtyngden av de sistnevnte søknadene pleier vanligvis å bli sendt inn til septemberfristen.

Det var en betydelig mengde støtteverdige enkeltutgivelser i denne søknadsrunden, hvorav noen vurderes som særlig lovende prosjekter, både med hensyn til fortelling og utførelse. For øvrig er det stor variasjon blant alle prosjektene når det gjelder form og innhold.

I alt tre søknader ble avslått. To av avslagene bli gitt på foreliggende grunnlag, fulgt av en oppfordring om å søke til neste frist med et mer utfyllende materiale. Et av avslagene ble gitt fordi prosjektet ikke nådde opp i prioriteringene innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Tall fra runden

Antall søknader: 23

Søknadssum: kr 2 785 250

Antall tildelinger: 20

Tildelingssum: kr 1 085 000

Sakprosa for barn og unge

Denne runden var det 14 prosjekter til vurdering innenfor kategorien sakprosa for barn og unge, og åtte prosjekter ble innvilget støtte. Med «sakprosa» menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet for et allment publikum.

Også denne runden er det særlig mange søknader fra Gyldendal og Cappelen Damm. Tre søknader gjaldt prosjekter på nynorsk og alle ble innvilget støtte. Ett av disse hadde barn i barnehagealder som målgruppe.

For første gang ble det denne runden øremerket tilskudd til illustratør under kategorien sakprosa for barn og unge. Innenfor kategoriene bildebøker og tegneserier har det vært tradisjon for å øremerke 60 % av tilskuddet til illustratøren/serieskaperen. Gitt at teksten og forfatterens arbeid i større grad er det bærende elementet i sakprosa for barn og unge, ble 40 % av tilskuddene øremerket til illustratørene, mens resten går til forlaget.

Tall fra runden

Antall søknader: 14

Søknadssum: 1 186 200

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: 560 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 21.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperBoktypeFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Koftearven Annemor Sundbø Bildebøker Oslo 100000 19.6.2019 Avslått 0 -1 KOLOFON FORLAG AS Vål´enga Ivan Emberland Øyvind Sveen Tegneserier Oslo 85000 21.5.2019 Bevilget 30000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Nattmannen Anders Totland og Kristian Krohg-Sørensen Sakprosa barn og unge Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 40 % / utgiver 60 % CAPPELEN DAMM AS Oscar Wildensky og den fantastiske ... Maria Lillebo Bildebøker Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % CAPPELEN DAMM AS Hvordan lager man en baby? Anna Fiske Sakprosa barn og unge Oslo 90000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 40 % / utgiver 60 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS Fortellingen Tor Fretheim / Øyvind Torseter Bildebøker Hordaland 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Lykketanna Anja Dahle Øverbye Bildebøker Oslo 100000 21.5.2019 Bevilget 36000 illustratør 100 % STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Jakob og Neikob. Stormen Kari Stai Bildebøker Oslo 100000 21.5.2019 Bevilget 48000 illustratør 100 % STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Hauk Sivert N. Nesbø / Susanna Kajermo Törner Bildebøker Oslo 100000 21.5.2019 Bevilget 48000 illustratør 100 % CAPPELEN DAMM AS Bjørnen sover Bjørn Arild Ersland og Per Dybvig Sakprosa barn og unge Oslo 60000 21.5.2019 Bevilget 60000 illustratør 40 % / utgiver 60 % CAPPELEN DAMM AS Flommen Max Estes Tegneserier Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 40000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS Rotter; verdens (verste) beste dyr Marit Nicolaisen Sakprosa barn og unge Hordaland 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 40 % / utgiver 60 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Salamander Synnøve Borge og Lise Myhre Sakprosa barn og unge Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 40 % / utgiver 60 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS Paisommer Ragnar Aalbu Bildebøker Hordaland 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 70 % / utgiver 30 % CAPPELEN DAMM AS Sjokoladeskurken Kaia Linnea Dahle Nyhus Bildebøker Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Optipess Kristian Nygård Tegneserier Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 30000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Avisgjengen: Etter leggetid Kristoffer Kjølberg Tegneserier Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ruffen. Det store eggrøveriet Tor Åge Bringsværd / Thore Hansen Bildebøker Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Lukas og Kim Johan B. Mjønes / Åshild Irgens Bildebøker Oslo 67462 21.5.2019 Bevilget 30000 illustratør 60 % / utgiver 40 % CAPPELEN DAMM AS Drømmetreet Bjørn Ousland Tegneserier Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % CAPPELEN DAMM AS Sabotør - Operasjon Muskedunder John S. Jamtli Tegneserier Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Viss eg hadde hale Mats Eldøen og Sindre Goksøyr (ill) Sakprosa barn og unge Oslo 50000 21.5.2019 Bevilget 50000 illustratør 40 % / utgiver 60 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS ABC for tøffinger Nicolai Houm og Fredrik Di Fiore / Lars Rudebjer Bildebøker Hordaland 80000 21.5.2019 Bevilget 40000 illustratør 60 % / utgiver 40 % STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Dyras beste sjekketriks Malin Hellebø (forf.) og Camilla Kuhn (ill.) Sakprosa barn og unge Oslo 50000 21.5.2019 Bevilget 50000 illustratør 40 % / utgiver 60 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS Bananen og månen Max Estes Bildebøker Hordaland 80000 21.5.2019 Bevilget 60000 illustratør 60 % / utgiver 40 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS Johannes Jensen tar nattoget Henrik Hovland / Torill Kove Bildebøker Hordaland 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % NO COMPRENDO PRESS AS Kebbelife 2019 Mette K. Hellenes Tegneserier Oslo 215000 21.5.2019 Bevilget 60000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % VIGMOSTAD & BJØRKE AS Tidenes tango Fam Ekman Bildebøker Hordaland 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Trollbarn Mathias Juell Johnsen og Ida Neverdahl Tegneserier Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Jellyvamps Ida Neverdahl Tegneserier Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 60000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % MAY BRITT ØVREBØ Labyrint Maya Øvrebø Tegneserier Rogaland 15000 21.5.2019 Bevilget 15000 JIPPI FORLAG AS Grand Tour Rasmus Husebø Tegneserier Oslo 93500 21.5.2019 Bevilget 50000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Rot og Bjørne tegner Hege Østmo-Sæter Olsnes Bildebøker Oslo 81400 21.5.2019 Bevilget 60000 illustratør 60 % / utgiver 40 % JIPPI FORLAG AS Al Khemet Thomas Falla Eriksen Tegneserier Oslo 158250 21.5.2019 Bevilget 40000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % JIPPI FORLAG AS Squidologi 3 Thomas Falla Eriksen Tegneserier Oslo 191250 21.5.2019 Bevilget 80000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % ÜBERPRESS AS Miso Victoria Hamre Tegneserier Hordaland 100000 21.5.2019 Bevilget 40000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dunce - Lut og kaldt vatn Jens K. Styve Tegneserier Oslo 150000 21.5.2019 Bevilget 60000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % NORSK TEGNESERIEFORUM Bobla - 159 Tegneserier Oppland 20000 21.5.2019 Bevilget 20000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % ÜBERPRESS AS Delvis Fornøyd Ola Lysgaard Tegneserier Hordaland 110000 21.5.2019 Bevilget 80000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Oppfinneren Lars Henrik Eriksen Tegneserier Oslo 200000 21.5.2019 Bevilget 80000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % THE URBAN LEGEND AS The Urban Legend - 2019 Yosef Johannes Tegneserier Oslo 140000 21.5.2019 Bevilget 30000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Intet nytt fra hjemmefronten Therese G. Eide Tegneserier Oslo 250000 21.5.2019 Bevilget 50000 serieskaper 60 % / utgiver 40 % SPARTACUS FORLAG AS Allergisk. Små helter i en verden... Sarah Herlofsen, Ketil Selnes Sakprosa barn og unge Oslo 136200 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 40 % / utgiver 60 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS 3 2 1 Mari Kanstad Johnsen Bildebøker Oslo 80000 21.5.2019 Bevilget 80000 illustratør 60 % / utgiver 40 % GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Blodige fakta Ingelin Røssland og Jenny Jordahl Sakprosa barn og unge Oslo 80000 21.5.2019 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Et sted i tusenvis av år Jan Chr. Næss og Jens Kristensen Sakprosa barn og unge Oslo 80000 21.5.2019 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Verdens beste mat Neha Naveen, Håkon Sønneland og Ørjan Jensen Sakprosa barn og unge Oslo 80000 21.5.2019 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Virkelighetens monstre Line Renslebråten Sakprosa barn og unge Oslo 100000 21.5.2019 Avslått 0 MAREN INGEBORG GRÅBLOMST Mitt hemmelige sted Maren Ingeborg Gråblomst / Jennie Blomkvist Bildebøker Hedmark 40000 21.5.2019 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Nordlys - Bjørnars historie Malin Falch og Regine Toften Holst Tegneserier Oslo 200000 21.5.2019 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Gro Harlem Brundtland Kristin Grue og Lina Raknes Sakprosa barn og unge Oslo 80000 21.5.2019 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mytiske idioter Helen Kaldheim Tegneserier Oslo 150000 21.5.2019 Avslått 0 JIPPI FORLAG AS Min første tegneserie Tim Ng Tvedt Tegneserier Oslo 147250 21.5.2019 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS B for bursdag Nina Elisabeth Grøntvedt / Bård Sletvold Torkildsen Bildebøker Oslo 71500 21.5.2019 Avslått 0 -1 MARTHEL AS Bogey blir tante Siv Karena Marthel Sørbø Bildebøker Rogaland 156453 21.5.2019 Avslått 0 HAVFRUA AS Skjærgårdsbarna Savalen Forfatter Mrs Maple og Illustratør Elisabeth Aarebrot Madsen Sakprosa barn og unge Vestfold 140000 21.5.2019 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Gulliksen (arb. tittel) Eli Hovdenak Bildebøker Hordaland 80000 21.5.2019 Avslått 0 -1 KONTUR FORLAG AS Markus glemmer Kosen Håkon Forfod Sønneland / Line Halsnes Bildebøker Oslo 80000 21.5.2019 Avslått 0 -1 ÜBERPRESS AS Livsgrisen Karstein Volle Bildebøker Hordaland 73000 21.5.2019 Avslått 0 -1