Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av Vurderingsutvalg for bildebøker og tegneseriesøknader av Vurderingsutvalg for tegneserier.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av den enkelte søknad: Begrunnelse for og formål med produksjonen, hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende, om utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger, samt målform. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Som del av regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er det bevilget ekstra midler til Norsk kulturfond som særlig retter seg mot rettighetshaveres økonomi under koronakrisen. Kulturrådet har avsatt kr 800 000 av denne ekstrabevilgningen til litteraturproduksjon, henholdsvis kr 200 000 til bildebøker, kr 200 000 til sakprosa barn og unge og kr 400 000 til tegneserier, som i sin helhet er fordelt på bokprosjekter i denne søknadsrunden.

Bildebøker

23 bildebokprosjekter var til faglig vurdering i denne søknadsrunden. I retningslinjene for tilskuddsordningen defineres «bildebok» som en bok der innholdet formidles kun gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok) eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag, og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 16 bildebøker. Tyngden av de omsøkte boktitlene er for barn og ungdom, likeså de støttede prosjektene. To av i alt tre nynorsk-titler støttes, hvorav én utgis av Det Norske Samlaget. Da dette forlaget mottar fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er bevilgningene i sin helhet øremerket illustratørene. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør. 

Syv søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets budsjettramme for bildebøker. 

Tall fra runden
Antall søknader: 23
Søknadssum: kr 2 332 950
Antall tildelinger: 16
Tildelingssum: 980 000

Sakprosa for barn og unge

17 søknader var til behandling denne runden. I retningslinjene for tilskuddsordningen defineres «sakprosa» som litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.


Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av ti enkeltutgivelser: tre for barn i barnehagealder (0-6 år), fire for barn i barneskolealder (6-12 år), ett for barn i alle aldre (0-12 år), og to for ungdommer (12-18 år). Seks av bokprosjektene skal utgis av Gyldendal, mens Cappelen Damm, Ena forlag (Vigmostad & Bjørke), Aschehoug og Skald fikk støtte til ett bokprosjekt hver. Denne runden kom det kun inn én søknad om produksjonstilskudd til en bok som skal utgis på nynorsk, og Faglig utvalg for litteratur vedtok å støtte bokprosjektet. 


Syv søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets budsjettramme for sakprosa for barn og unge. 

Tall fra runden
Antall søknader: 17
Søknadssum: kr 1 848 000
Antall tildelinger: 10
Tildelingssum: 712 000

Tegneserier

37 søknader var til behandling denne runden. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie, noe som omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier.

Det ble vedtatt å gi tilskudd til 16 enkeltutgivelser, to julealbum og ti løpende tegneseriepublikasjoner. Av sistenevnte kategori går tilskuddene som prosjektstøtte til uutgitt materiale i tre publikasjoner og som biseriestøtte til sju publikasjoner der de aktuelle numrene allerede er utgitt. De aller fleste av utgivelsene og publikasjonene det ble søkt om tilskudd til, retter seg mot barn og unge i en eller annen forstand. Det være seg kun barn, både barn og ungdom, kun ungdom, alle aldersgrupper osv. Av 28 vedtatte tilskudd er det kun to som går til rene voksenutgivelser. I denne runden gjaldt all søknader blader og bøker som blir utgitt på bokmål.

I alt ni søknader ble avslått. Alle avslagene ble gjort på bakgrunn av prioriteringer innenfor den aktuelle budsjettrammen.

Tall fra runden
Antall søknader: 37
Søknadssum: kr 4 116 600
Antall tildelinger: 28
Tildelingssum: 1 985 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 18.11.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperKategoriFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
MALVIK IDRETTSLAG Malvik IL QUIZ BOK Malvik IL Trøndelag 500000 18.11.2020 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Elastico. Noen ganger må du tape alt ... Michael Christopher Stilson og Luis Guaragna Vestland 80000 18.11.2020 Avslått 0 TEATER SAFT Reveenka på tivoli Maria Larssen Vestland 150000 18.11.2020 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dragevokterens jul Haakon W. Isachsen og Petter Faustino Oslo 40000 18.11.2020 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Anton vil ikke gå på tur Amadeus Blix og Jens A. Larsen Aas Oslo 60000 18.11.2020 Avslått 0 -1 SPARTACUS FORLAG AS Livets fantastiske reise Sarah R. Herlofsen og Miriam Haukebø (ill.) Oslo 78000 18.11.2020 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Slik levde T-rex, kongen av dinosaurene Jørn H. Hurum og Esther van Hulsen Vestland 80000 18.11.2020 Avslått 0 Avslag på foreliggende grunnlag. CAPPELEN DAMM AS Skillsmissehelter Trude Eidsvold Trønnes og Rosa von Krogh Oslo 100000 18.11.2020 Avslått 0 DAWORKS RECORDS AS AandR Guru Artistutvikling Jørn Dalchow Oslo 100000 18.11.2020 Avslått 0 SONO SONIA LOINSWORTH Da Gulli reiste med virvelvinden Sonia Loinsworth og Oscar Jansen Agder 216000 18.11.2020 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Aukrusts jul, Flåklypa 2020 Haakon W. Isachsen og Thierry Capezzone Oslo 50000 18.11.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS 91 Stomperud, julen 2020 Håkon Åsnes Oslo 40000 18.11.2020 Avslått 0 STRAND FORLAG AS Lunch julehefte 2020 Børge Lund Oslo 40000 18.11.2020 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Let-og-finn ABC Kristina Farstad Bjerkek Oslo 70000 18.11.2020 Avslått 0 STRAND FORLAG AS Storefri julehefte 2020 Marius Henriksen Oslo 40000 18.11.2020 Avslått 0 JIPPI FORLAG AS Coronastreker Guri Guri Henriksen Oslo 92000 18.11.2020 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Adventsstjernen Simon Stranger og Shwan Dler Qaradaki Oslo 100000 18.11.2020 Avslått 0 -1 BAAT AS Den Lille Steinen som ville bli stor Jørgen Berg Pedersen Møre og Romsdal 72000 18.11.2020 Avslått 0 -1 JO GJERSTAD KULTURFORMIDLING AS Se og si ordet Gerd Torunn Dingser Thue Vestland 94950 18.11.2020 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Min M - Bullet Journal Silje Sirnes Winje Oslo 80000 18.11.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Radio Gaga julen 2020 Øyvind Sagåsen Oslo 50000 18.11.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Detektivbyrå nr 2: Jakten på pepperkakemannen Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes Oslo 60000 18.11.2020 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rutetid Julen 2020 Frode Øverli m.fl. Oslo 60000 18.11.2020 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS En grønn tråd Mia Tuft og Anne Maria Pirolt Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 42000 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Enkekeiserinne Cixi Linn T. Sunne og Jenny Jordahl Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Parasittenes skumle verden Sara Östlund Nilsson og Sam Klein Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Amalie Skram Marianne Bergsmark, Helene Uri og Tuva Røisli Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Så mørkt det ble Constance Ørbeck-Nilssen og Øyvind Torseter Vestland 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Ulf er uvel Rebecca Wexelsen og Camilla Kuhn Vestland 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Ville greier – om dyr og natur og sånt Ole Mathismoen og Jenny Jordahl Vestland 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver SKIEN KOMMUNE Sarin Shwan Dler Qaradaki Vestfold og Telemark 200000 18.11.2020 Bevilget 30000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Leo er en hund Arne Svingen og Jenny Jordal Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 35000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Leo er en elefant Arne Svingen og Jenny Jordal Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 35000 60 % illustratør / 40 % utgiver THE URBAN LEGEND AS The Urban Legend - The Writing´s on the Wall - 2020 Josef Yohannes Oslo 150000 18.11.2020 Bevilget 30000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Alt som er nytt Anna Fiske Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Pelle Propell klarer faktisk alt helt selv Christine Sandtorv og Ella Okstad Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Døden - Dødsens seriøse fakta Endre Lund Eriksen og Sigbjørn Lilleeng Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Alle tre i skogen Widar Aspeli og Nora Brech Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Aukrust i hundre Div. bidragsytere Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Bokstavene Kristoffer Cezinando Karlsen og Charlie Roberts Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Ollianna Gro Dahle og Kaia Linnea Dahle Nyhus Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Brilleslange Steffen Kverneland Oslo 230000 18.11.2020 Bevilget 120000 60 % serieskaper / 40 % utgiver STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Ørn Martine Grande Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 50000 100 % illustratør CAPPELEN DAMM AS Snømannens jul Sondre Lerche og Victoria Sandøy Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Den store fuglejakten Nora Brech Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver STRAND FORLAG AS Sabotør: I skyggen av Tirpitz John S. Jamtli Oslo 130000 18.11.2020 Bevilget 120000 60 % serieskaper / 40 % utgiver STRAND FORLAG AS Skare Alexander Kirkwood Brown og Thomas Falla Eriksen Oslo 140000 18.11.2020 Bevilget 80000 60 % serieskaper / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Weltschmerz 10 Christopher Nielsen Oslo 200000 18.11.2020 Bevilget 120000 60 % serieskaper / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Liv Arnesen Cecilie Skog og Lise Osvoll Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Jahn Teigen Ida Hegazi Høyer og Frode Skaren Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Hønsemannen. En knute på tråden Aslag Guttormsgaard og Ronny Haugeland Oslo 200000 18.11.2020 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Uppsa Hilde Hodnefjeld Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Drittungene 2: Parfymepatruljen Bjørn Ingvaldsen og Kristoffer Kjølberg Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 90000 60 % serieskaper / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS O bli hos meg Lene Ask Oslo 160000 18.11.2020 Bevilget 100000 60 % serieskaper / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS There's no place like home Vanessa Baird Oslo 200000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Nemi: bladproduksjon 2020 Diverse serieskapere Oslo 50000 18.11.2020 Bevilget 46200 ÜBERPRESS AS Ingen visste del 2 Mac og Andreas Håndlykken Vestland 150000 18.11.2020 Bevilget 110000 60 % serieskaper / 40 % utgiver OUTLAND AS Rakkan Diverse serieskapere Viken 15000 18.11.2020 Bevilget 15000 Tilskuddet er øremerket trykkestøtte. EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Arkin - Lysets vokter bok 1 Helge Lee Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 80000 60 % serieskaper / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Snøkattprinsen DIna Rebekka Norlund Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver WIGESTRAND FORLAG AS Natt til idrettsdag Arnt Birkedal og Inger Lise Belsvik Rogaland 80000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Krypto 2: Orkanen Hans Jørgen Sandnes Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Embla (arb.tittel) Arild Midthun og Bjørn H. Samset Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 60 % serieskaper / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Jul fra hjemmefronten Therese G. Eide Oslo 70000 18.11.2020 Bevilget 35100 60 % serieskaper / 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Jeg Elsker Alle Karstein Volle Vestland 100000 18.11.2020 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Supervulkaner og digre dinosaurer Reidar Müller og Sigbjørn Lilleeng Oslo 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 60 % illustratør / 40 % utgiver TRÆSH FORLAG DA Træsh Forlag - 2021 Diverse serieskapere Trøndelag 100000 18.11.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Nordlys bok 4 Malin Falch Oslo 80000 18.11.2020 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver SKALD AS Kanskje, kanskje - ei bok om tannfelling Erna Osland og Victoria Sandøy Vestland 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Kollektivet Julen 2020 Torbjørn Lien Oslo 70000 18.11.2020 Bevilget 35100 60 % serieskaper / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rutetid-album nr 1-2020 Diverse serieskapere Oslo 25200 18.11.2020 Bevilget 8400 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ruter - Utgavene 5 og 6 fra 2019 Diverse serieskapere Oslo 89200 18.11.2020 Bevilget 37100 NORSK TEGNESERIEFORUM Bobla - 162 og 163 Diverse serieskapere Innlandet 40000 18.11.2020 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver STRAND FORLAG AS Pondus - 9-2019 – 7-2020 Diverse serieskapere Oslo 367000 18.11.2020 Bevilget 142100 STRAND FORLAG AS Lunch - 9-2019 – 7-2020 Diverse serieskapere Oslo 192000 18.11.2020 Bevilget 89600 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Radio Gaga - Utgavene 7 og 8 i 2019 og 1 - 8 i 2020 Diverse serieskapere Oslo 262500 18.11.2020 Bevilget 87500 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rutetid - Utgavene 1, 2, 3, 4 og 5 i 2020 Diverse serieskapere Oslo 243700 18.11.2020 Bevilget 88900