Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. mars 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av Vurderingsutvalg for bildebøker og tegneseriesøknader av Vurderingsutvalg for tegneserier.

Bildebøker

31 bildebokprosjekter var til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Med «bildebok» forstår vi her enten en bok som formidler innholdet bare gjennom illustrasjoner, såkalt tekstløs bildebok, eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag, og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.

Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 17 bildebøker. Tyngden av de omsøkte boktitlene er for barn og ungdom, og 15 av de støttede prosjektene henvender seg til denne målgruppen. Tre av i alt fire nynorsk-titler støttes, hvorav to utgis av Det Norske Samlaget. Da dette forlaget mottar fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er bevilgningene i sin helhet øremerket illustratørene. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør.

13 søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets budsjett-ramme for bildebøker. Én søknad ble avslått på foreliggende grunnlag, og i dette tilfellet er søker gitt mulighet til å sende inn ny oppdatert søknad til neste søknadsfrist.


Tall fra runden

Antall søknader: 31

Søknadssum: kr 2 547 750

Antall tildelinger: 17

Tildelingssum: 1 070 000

Sakprosa barn og unge


20 sakprosaprosjekter for barn og unge var til faglig vurdering i denne søknadsrunden. Med «sakprosa» menes i denne sammenhengen litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 13 bøker. Tyngden av de omsøkte og støttede bokprosjektene har barn i barneskolealder som målgruppe, deretter følger bøker som retter seg mot ungdom. Det er få prosjekter som retter seg mot barn i barnehagealder. Fire titler er på nynorsk, og alle ble innvilget produksjonsstøtte. Én av disse titlene utgis av Det Norske Samlaget. Da dette forlaget mottar fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er bevilgningene i sin helhet øremerket illustratøren. En stor andel av prosjektene er rikt illustrert, og fagutvalget videreførte praksisen med å øremerke 60 % av tilskuddet til illustratør. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør. Der hvor bokprosjektet ikke har bidrag fra illustratør, går hele tilskuddet til forlaget, og tilskuddsbeløpet er tilsvarende lavere.

Syv søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor budsjettrammen.


Tall fra runden

Antall søknader: 20

Søknadssum: kr 1 822 000

Antall tildelinger: 13

Tildelingssum: 778 000
 

Tegneserier

29 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 19 ble tildelt produksjonsstøtte. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie, noe som omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier.

Alle tildelingene går som tilskudd til enkeltutgivelser. Det var ingen søknader om støtte til løpende tegneseriepublikasjoner denne runden. Hovedtyngden av disse søknadene pleier å bli sendt inn til septemberfristen. Det er bare én av 19 tildelinger som går til et prosjekt med kun voksne som målgruppe. Det vil si at alle de resterende prosjektene inkluderer barn og unge i en eller annen forstand. Tegneseriene har barn og ungdom, ungdom og voksne eller alle aldersgrupper som målgruppe. Tre av utgivelsene som er innvilget tilskudd, vil komme på nynorsk.

alt ti søknader ble avslått. Alle avslagene ble gjort på bakgrunn av prioriteringer innenfor den aktuelle budsjettrammen.


Tall fra runden

Antall søknader: 29

Søknadssum: kr 2 982 500

Antall tildelinger: 19

Tildelingssum: kr 1 085 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.3.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27.5.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperBoktypeFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Falske fakta Ingelin Røssland og Jenny Jordahl Oslo 80000 27.5.2020 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Sarin Shwan Dler Qaradaki Vestfold og Telemark 110000 27.5.2020 Avslått 0 Avslag på foreliggende grunnlag. FREMAD BIZ Anne Marit Nilseng To mus på loffen i nord Anne Nilseng Innlandet 80000 27.5.2020 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Superpoteten Lise Osvoll Oslo 70000 27.5.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dragens øye Charlotte Sandmæl Oslo 100000 27.5.2020 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Skolestart i skogen Nicolai Houm og Sandra Steffensen Vestland 80000 27.5.2020 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Hjelp småkrypene Kristine Kujath Thorp Vestland 80000 27.5.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ragnarok Odin Helgheim Oslo 120000 27.5.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Bestis - En sann historie! Kenneth Larsen Oslo 120000 27.5.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Frida – jakten på nesehårene Frode Øverli Oslo 80000 27.5.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Revene Victor Nordahl Oslo 100000 27.5.2020 Avslått 0 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Rot og Bjørne plukker bær Hege Østmo-Sæter Olsnes Oslo 45000 27.5.2020 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Fagprat ABC Flu Hartberg Oslo 80000 27.5.2020 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Blasfemi Trond J. Stavås Oslo 50000 27.5.2020 Avslått 0 NO COMPRENDO PRESS AS Vil du hengi deg til kamasutra med meg? Sindre Goksøyr Oslo 126750 27.5.2020 Avslått 0 ORKANA FORLAG AS Skarvene fra Utrøst Anais Gerber Oslo 50000 27.5.2020 Avslått 0 SARAH HOLBROOK VISUAL ARTS & JEWELRY DESIGN Stutte skrøner (arbeidstittel) Sarah Holbrook Viken 27000 27.5.2020 Avslått 0 CREATE MAGIC KRISTOFFERSEN Alvheim - Møte med tannmusa Tonje M. Kristoffersen og Frøydis V. Rasmussen Viken 140000 27.5.2020 Avslått 0 MORTEN F. THOMSEN AS Cosmic Bullet - JORD - Bok 1 Øystein Runde Viken 208500 27.5.2020 Avslått 0 PORTMANTEAU BOOKS LAUNDRY Min Venn Tore Myclef Laun og Tore Winsents Vestland 80000 27.5.2020 Avslått 0 UTENFOR ALLFARVEI AS Atina og barnevernet (arbeidstittel) Agnete Bersvendsen og Ingebjørg Lavoll Troms og Finnmark 200000 27.5.2020 Avslått 0 ORKANA FORLAG AS Tellebok - i havet (arbeidstittel) Ane Nordvik Hasselberg Oslo 65000 27.5.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Dunce bok 3 Jens K Styve Oslo 100000 27.5.2020 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mytiske beist! Helen Kaldheim Oslo 80000 27.5.2020 Avslått 0 DISILLUSTRATED AS Norske hemmeligheter - jubileumsbok Cathrine Louise Finstad Oslo 60000 27.5.2020 Avslått 0 ÜBERPRESS AS Den Lille mannen og Herr Øye Are Edvardsen Vestland 70000 27.5.2020 Avslått 0 RUNHILD HUNDEIDE Honndalsormen sin hemmelegheit Runhild Hundeide Møre og Romsdal 50000 27.5.2020 Avslått 0 FORENKLA FORLAG ULV HOLBYE Fiskarbonden Petter Snekkestad og Leidulf Odmund Olsrud Nordland 60000 27.5.2020 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Bare Victor Victor Sotberg Oslo 80000 27.5.2020 Avslått 0 SCIENTIA FORLAG AS Skogen vår Luka Natassja Olsen og Magnus Ruud Innlandet 100000 27.5.2020 Avslått 0 GIUTBOK.NO AS Her er min pappa Elisabeth Aksnes Viken 50000 27.5.2020 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Lepra Anders Totland og Martin Ernstsen Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Elgen kommer! (arb. tittel) Line Halsnes Oslo 100000 27.5.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Bålet Trude Tjensvold Oslo 100000 27.5.2020 Bevilget 48000 100 % illustratør GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Arkimedes og vindmølla Hans Sande og Marianne Gretteberg Engedal Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Har du sett Nusse? Bjørn F. Rørvik og Eivind Gulliksen Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Robin og Planeten Johan Kaos og Bård Sletvold Torkildsen Oslo 70000 27.5.2020 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Sjøtrollet Bjørn Ousland Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hvit Silje Hansen Flemmen og Jannicke Hansen Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Fremmed mann Kaia Linnea Dahle Nyhus Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hvordan begynner man på skolen Anna Fiske Oslo 90000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS To små riddere Bjørn F. Rørvik og Alice Lima de Faria Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Kubbe lager verdens beste jul Åshild Kanstad Johnsen Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Hvordan temme en fetter? Annette Saugestad Helland Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Ekorn Synnøve Borge og Nora Brech Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Fastlandet Per Dybvig Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Den lille kyklopen Thore Hansen Vestland 80000 27.5.2020 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Nordlys 3 – Kråkesøstrene Malin Falch Oslo 90000 27.5.2020 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Pinnsvin Henrik Hovland og Karen Aarre Vestland 80000 27.5.2020 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS 9. april 1940 og 8. mai 1945 Jon Ewo og Dag Frognes Vestland 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Bare rør Ragnar Aalbu Vestland 80000 27.5.2020 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Hva i all verden! Max Estes Vestland 80000 27.5.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver NORSK TEGNESERIEFORUM Bobla 161 Diverse Innlandet 20000 27.5.2020 Bevilget 20000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Heldiggrisen Monia Nilsen Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hjelp kloden! Ingvild Wollstad Oslo 100000 27.5.2020 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Leggetid Frode Grytten og Mari Kanstad Johnsen Oslo 100000 27.5.2020 Bevilget 42000 100 % illustratør CAPPELEN DAMM AS Hva skjedde egentlig med deg? Jenny Jordahl Oslo 110000 27.5.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Jeg er The Urban Legend (Sesong 3) Josef Tzegai Yohannes Oslo 70000 27.5.2020 Bevilget 30000 60 % serieskaper / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Inn i munnen Malin Hellebø og Bård Torkildsen Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Helt ærlig Astrid N. Almaas, Kirsten H. Resaland og Kristine A. Sand Oslo 200000 27.5.2020 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Lukas får en overraskelse Johan B. Mjønes og Åshild Irgens Oslo 62000 27.5.2020 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS 123 for barske barn Anne Østgaard og Egil Nyhus Oslo 50000 27.5.2020 Bevilget 40000 70 % illustratør / 30 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Avisgjengen: Under konstruksjon Kristoffer Kjølberg Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Mulanosaurus Rex Øyvind Torseter Oslo 110000 27.5.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Dyrenes rekordbok Katharina Vestre og Linnea Vestre Oslo 97000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver STRAND FORLAG AS Krüger og Krogh 3, «Nord og Ned» Bjarte Agdestein, Endre Skandfer, Ronald Kabícek Oslo 250000 27.5.2020 Bevilget 90000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Ti kniver i hjertet Nora Dåsnes Oslo 98000 27.5.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Katten og Kråka Arild Torvund Olsen og Trine Lise Normann Vestland 90000 27.5.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver JIPPI FORLAG AS Snakkebob Tim Ng Tvedt Oslo 178000 27.5.2020 Bevilget 55000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Spøkelsesvenn. Bok 1 Michelle Tolo Oslo 98000 27.5.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Hunden Åse (arbeidstittel) Mette K. Hellenes Oslo 202000 27.5.2020 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Krypto: Ned i dypet Hans Jørgen Sandnes Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Regnbueboka Emily Sørensen Oslo 120000 27.5.2020 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 % utgiver STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Floke Ida Eva Neverdahl Oslo 100000 27.5.2020 Bevilget 60000 100 % serieskaper STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Ti utrulege oppfinningar Bår Stenvik (forf.) og Rune Markhus (ill.) Oslo 80000 27.5.2020 Bevilget 48000 100 % illustratør ÜBERPRESS AS Überantologi 2020 Oliver Levang med flere Vestland 100000 27.5.2020 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Lærepenger Stian Barsnes-Simonsen Oslo 60000 27.5.2020 Bevilget 30000 -1 MAGIKON FORLAG ANS Tre fortellinger fra Hemingways liv. - God natt, Hem! Johan Arne Sæterøy Viken 90000 27.5.2020 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Intet nytt fra hjemmefronten bok 2 Therese G Eide Oslo 100000 27.5.2020 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Klima! Kamp! Gaute Eiterjord Oslo 75000 27.5.2020 Bevilget 30000 -1