Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av Vurderingsutvalg for bildebøker og tegneseriesøknader av Vurderingsutvalg for tegneserier.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av den enkelte søknad: Begrunnelse for og formål med produksjonen, hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende, om utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger, samt målform. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.
 


Bildebøker

26 bildebokprosjekter var til faglig vurdering i denne søknadsrunden, og det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av i alt 21 av dem. Med «bildebok» forstås her en bok som formidler innholdet kun gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok), eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget. Blant de støttede titlene er en tekstløs bildebok for voksne, en bok som henvender seg til ungdom og voksne, mens de øvrige er rettet mot barn.

De fleste produksjonstilskuddene til bildebøker fordeles med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. Fire av bevilgningene vektlegger illustrasjonsdelen, med 70/30-fordeling mellom illustratør og utgiver. To av i alt fire nynorsk-titler støttes, hvorav begge utgis av Det Norske Samlaget. Da dette forlaget mottar fast årlig tilskudd over statsbudsjettet, er disse bevilgningene i sin helhet øremerket illustratørene. Alle tilskudd utbetales til utgiver, og det forutsettes at denne overfører det korrekte beløp til illustratør.

Fem søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor Kulturrådets budsjettramme for bildebøker.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 26

Søknadssum: kr kr 2 196 000
Antall tildelinger: 21
Tildelingssum: 1 287 000

 

Sakprosa for barn og unge

Denne søknadsrunden var det 14 søknader til behandling. I retningslinjene for tilskuddsordningen defineres «sakprosa» som litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.

 

Det ble vedtatt til å gi tilskudd til 11 enkeltutgivelser: to for barn i barnehagealder (0-6 år), tre for barn i barneskolealder (6-12 år), én for barn i alle aldre (0-12 år), fire for skolebarn og ungdom i alle aldre (6-18 år), og ett for barn og unge i alle aldre (0-18 år). Fire av disse bokprosjektene skal utgis av Gyldendal, og fire av Cappelen Damm; Solum Bokvennen, Vigmostad & Bjørke og Mettes Kunst og Kulturformidling Mette Torstensen fikk støtte til ett bokprosjekt hver. Denne runden kom det inn kun én søknad om produksjonstilskudd til en bok som skal utgis på nynorsk, og Faglig utvalg for litteratur vedtok å støtte bokprosjektet.

 

Tre søknader ble avslått, da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den aktuelle budsjettrammen for sakprosa for barn og unge.

 

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 14

Søknadssum: 1 237 000

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: 705 000

 

Tegneserier

24 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 20 ble tildelt produksjonstilskudd. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie, noe som omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier. Det kan også gis tilskudd til norske biserier i løpende publikasjoner.

 

19 av tildelingene går som tilskudd til enkeltutgivelser. Én tildeling er tilskudd til en løpende publikasjon, men gjelder uutgitt materiale og ikke biserier. Søknader om biseriestøtte pleier å bli sendt inn til septemberfristen. Det er bare to av 20 tildelinger som går til prosjekter med kun voksne som målgruppe. Det vil si at alle de resterende prosjektene inkluderer barn og unge i en eller annen forstand, det være seg kun barn, både barn og ungdom, kun ungdom, alle aldersgrupper osv. To av utgivelsene som er innvilget tilskudd, vil komme på nynorsk og én på begge målformer.

 

Fire søknader ble avslått. Ett av avslagene ble gitt på foreliggende grunnlag, fulgt av en oppfordring om å søke til neste frist med et mer utfyllende materiale. De tre andre avslagene ble gitt fordi prosjektene ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den gjeldende budsjettrammen.

 

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 24

Søknadssum: 2 497 000

Antall tildelinger: 20

Tildelingssum: 1 110 000

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26. - 27.5.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperBoktypeFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
METTES KUNST OG KULTURFORMIDLING Mette Torstensen Connected.ART - Gutten som kunne hoppe inn i malerier Mette Torstensen og Annette Saugestad Sakprosa barn og unge Viken 200000 27.5.2021 Bevilget 40000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Søstre - min historie etter Utøya Di Fiore, Mariangela og Lie, Cathrine Trønnes Sakprosa barn og unge Vestland 45000 27.5.2021 Bevilget 45000 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Atmosfærebarna Luis Guaragna og Nicolai Houm Tegneserier Oslo 80000 27.5.2021 Avslått 0 THE URBAN LEGEND AS The Urban Legend - sesong 4 - 2021 Josef Yohannes Tegneserier Oslo 120000 27.5.2021 Avslått 0 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mytiske idioter Helen Kaldheim Tegneserier Oslo 120000 27.5.2021 Avslått 0 ÜBERPRESS AS Geba: ninjafobi og andre fobier. Are Edvardsen Tegneserier Vestland 50000 27.5.2021 Avslått 0 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Brakfis! Verdens mest uheldige gutt Thomas Framnes Bildebøker Vestland 80000 27.5.2021 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Her er Norge Taraneh Ghajar Jerven og Cecilie Ellefsen Sakprosa barn og unge Oslo 90000 27.5.2021 Avslått 0 SILJE ECKERMANN ROSTVÅG De Store Små, Superhelt Silje Eckermann Rostvåg og Anja Storvand Bildebøker Viken 46000 27.5.2021 Avslått 0 FORFATTER ERLING PEDERSEN LISA OG HAVØRNUNGEN Erling Pedersen Sakprosa barn og unge Vestfold og Telemark 75000 27.5.2021 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Hva er følelser? Birte Svatun og Tiril Valeur Sakprosa barn og unge Oslo 60000 27.5.2021 Avslått 0 WOWBOK AS Tom - verdens konge Anne Ellingsen og Akin Duzakin Bildebøker Agder 100000 27.5.2021 Avslått 0 HELGA ERIKSEN Vi bygger om Helga Gunerius Eriksen Bildebøker Vestland 100000 27.5.2021 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Fiskebolleboksraketten Anna R. Folkestad Bildebøker Oslo 100000 27.5.2021 Avslått 0 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Bror min Laura Djupvik og Øyvind Torseter Bildebøker Oslo 100000 27.5.2021 Bevilget 56000 100 % illustratør STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Klodeklubben 3: Fanga på fjorden Ruth Lillegraven og Jens Kristensen Bildebøker Oslo 100000 27.5.2021 Bevilget 36000 100 % illustratør STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Floke 2 Ida Eva Neverdahl Tegneserier Oslo 100000 27.5.2021 Bevilget 50000 100 % serieskaper GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Krypto 3: Havgapet Hans Jørgen Sandnes Tegneserier Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Überantologi 2021 Lars Erik Helgemo m.fl. Tegneserier Vestland 100000 27.5.2021 Bevilget 70000 60 % serieskaper / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Bak den svarte porten Anders Bortne og Marianne Gretteberg Engedal Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Å ri på enhjørninger Mariangela Di Fiore og Lisa Aisato Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Leo er en panda Arne Svingen og Jenny Jordahl Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 25000 60 % illustratør / 40 % utgiver NORSK TEGNESERIEFORUM Bobla - 164 og 165 Diverse serieskapere Tegneserier Innlandet 40000 27.5.2021 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Snømonstrene Bjørn Ousland Tegneserier Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Kjære Sorgenfri II Øyvind Lauvdahl Tegneserier Vestland 100000 27.5.2021 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS På Fjellbredden Martin Ernstsen Tegneserier Oslo 120000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % serieskaper / 40 % utgiver MAGIKON FORLAG ANS Åpne opp ned John Arne Sæterøy Tegneserier Viken 90000 27.5.2021 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Jeg vil ikke være her Dorte Walstad Tegneserier Oslo 100000 27.5.2021 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Fantomrakettene Tore Aurstad og Andreas Iversen Tegneserier Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Det sa du nettopp Anders N. Kvammen Tegneserier Oslo 130000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Spøkelsesvenn 2. Vikingmynten Michelle Tolo Tegneserier Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Ubesvart anrop Nora Dåsnes Tegneserier Oslo 120000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Patriarkatet faller Marta Breen og Jenny Jordahl Tegneserier Oslo 100000 27.5.2021 Bevilget 50000 60 % serieskaper / 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Dongery klikker 2 Flu Hartberg (m.fl.) Tegneserier Oslo 200000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver JIPPI FORLAG AS FNRZ 2 - Skrømt Sigbjørn Lilleeng Tegneserier Oslo 241000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % serieskaper / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ville Poter - bok 1 - I fangenskap Victor Nordahl Tegneserier Oslo 100000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hvem rumpet brunosten? Erlend Loe og Kim Hiorthøy Tegneserier Oslo 90000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ragnarok bok 2 - Fimbulvinter Odin Helgheim Tegneserier Oslo 120000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % serieskaper / 40 % utgiver OUTLAND AS Rakkan (1) Antologi Tegneserier Viken 56000 27.5.2021 Bevilget 40000 60 % serieskaper / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Det mørke hjertet Bjørn Ousland Bildebøker Vestland 100000 27.5.2021 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Pest og plage Anders Totland og Martin Ernstsen Sakprosa barn og unge Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Fradrag for øksa Per Dybvig Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Tøffe maskiner Line Halsnes Sakprosa barn og unge Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Kropp er topp for barske barn Anne Østgaard og Egil Nyhus Bildebøker Oslo 60000 27.5.2021 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS En flue fløy Sondre Lerche og Victoria Sandøy Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hva er et menneske? Vibeke Maria Viestad og Helena Lindholm Sakprosa barn og unge Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Se verden Eli Hovdenak Bildebøker Vestland 80000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Midt på treet Jill Moursund Bildebøker Vestland 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hvordan er det å være voksen? Anna Fiske Sakprosa barn og unge Oslo 90000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Nattsvermerne Sunniva Krogseth Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Vesle vil også gå på do Hannah Mileman og Nora Dåsnes Bildebøker Oslo 50000 27.5.2021 Bevilget 20000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Vesle vil også bake Hannah Mileman og Nora Dåsnes Bildebøker Oslo 50000 27.5.2021 Bevilget 20000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Pelle Propell blander alle smaker ... Christine Sandtorv og Ella K. Okstad Bildebøker Oslo 70000 27.5.2021 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Barnas valg - Din stemme teller! Stian Barsnes-Simonsen og Linn Isabel Eielsen Sakprosa barn og unge Oslo 60000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver SOLUM BOKVENNEN AS 100 spørsmål om 22. juli Thomas J. R. Marthinsen og Els Cools Sakprosa barn og unge Oslo 137000 27.5.2021 Bevilget 100000 60 % illustratør / 40 % utgiver MAGIKON FORLAG ANS Alle sammen reiser (arbeidstittel) Kristin Roskifte Bildebøker Viken 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Stinkende fakta Ingelin Røssland og Jenny Jordahl Sakprosa barn og unge Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Osloboka for barn Kristin Torjesen Marti og Hege Vatnaland Sakprosa barn og unge Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Tilla og vannvesenet Flu Hartberg Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Ting som blir borte Kim Fupz Aakeson og Stian Hole Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hvorfor det? Kaia Linnea Dahle Nyhus Bildebøker Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS Georg er borte Ragnar Aalbu Bildebøker Vestland 100000 27.5.2021 Bevilget 80000 70 % illustratør / 30 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Mora mi Trond Bredesen Bildebøker Oslo 180000 27.5.2021 Bevilget 100000 70 % illustratør / 30 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Grevling Synnøve Borge og Nora Brech Sakprosa barn og unge Oslo 80000 27.5.2021 Bevilget 50000 80 % illustratør / 20 % utgiver