Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturprosjekt

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne søknadsrunden var det syv søknader til behandling. Fordi det var en sterk økning i antall søknader til forrige runde (runde 1 2020), valgte Faglig utvalg for litteratur å bruke mer enn halve potten da, noe som gjorde at det kun var kr 637 000 til disposisjon denne runden. Fagutvalget mente at alle søknadene som var kommet inn denne runden var av så høy kvalitet at de innenfor en mindre stram budsjettramme hadde kunnet få støtte, men prioriterte å gi støtte til fem søknader. Av disse fem var fire større utviklingsprosjekt som omfatter flere planlagte bokutgivelser i sammenheng, og samtlige var prosjekter som gjaldt oversettelser fra ulike språk til norsk, nærmere bestemt oversettelser fra: russisk, dansk, engelsk, spansk (Argentina, Mexico, Chile, Peru), japansk og arabisk (Oman). Samtlige støttebløp ble tatt ned i forhold til hva som hadde blitt bevilget dersom det hadde vært en mindre stram budsjettramme. Faglig utvalg for litteratur vedtok også å gi støtte til en søknad der en novellesamling av syriske Sanaa Aoun, som kom til Tromsø som fribyforfatter i 2016, skal oversettes fra arabisk og utgis som originalutgivelse på norsk i Norge.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 7

Søknadssum: kr 3 195 719

Antall tildelinger: 5

Tildelingssum: 637 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 3.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
CAPPELEN DAMM AS David Foster Wallace på norsk Oslo 2021 190000 3.9.2020 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS David Foster Wallace på norsk Oslo 2022 410000 3.9.2020 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS David Foster Wallace på norsk Oslo 2023 80000 3.9.2020 Avslått 0 DREYERS FORLAG OSLO AS Jorden og mennesket Oslo 2020 113553 3.9.2020 Avslått 0 DREYERS FORLAG OSLO AS Jorden og mennesket Oslo 2021 148726 3.9.2020 Avslått 0 DREYERS FORLAG OSLO AS Jorden og mennesket Oslo 2022 118350 3.9.2020 Avslått 0 CAMINO FORLAG SIGNE PRØIS Latin-Amerika på norsk Viken 2020 200000 3.9.2020 Bevilget 150000 PAX FORLAG AS De rettsløse Oslo 2020 656090 3.9.2020 Bevilget 150000 FANFARE AS Sanaa Aoun, Fanfare - Dit kompasset peker Oslo 2020 87000 3.9.2020 Bevilget 87000 SOLUMBOKVENNEN AS Stanislavskijs metode Oslo 2020 235000 3.9.2020 Bevilget 100000 SOLUMBOKVENNEN AS Postkoloniale kvinnestemmer Oslo 2020 200000 3.9.2020 Bevilget 150000