Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturprosjekt

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne søknadsrunden var det tolv søknader til behandling. Mens det i tidligere runder ofte har vært en overvekt av søknader som gjelder større utviklingsprosjekt, var det denne gangen en større spredning i type prosjekt. Hele tre søknader gjaldt digital litteratur, og verdt å nevne er søknaden fra Gyldendal om å lage et nytt digitalt verk basert på romanen Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar. Prosjektet er motivert utfra en ambisjon om særlig å nå ut til ungdom.

Tre søknader gjaldt utgivelse av tidsskrift som dekker kulturelle, økonomiske og sosiale tema ut fra et minoritetsperspektiv. Tidsskriftene er på bengali, hindi og engelsk, med innslag av norsk. Fagutvalget fortsatte utfasingen av tilskuddene.

Det hadde kommet inn én søknad om distribusjon av tilrettelagt litteratur med enkelt innhold. Boka er tilrettelagt spesielt for eldre lesere. Søknaden ble avslått.

Fem søknader gjaldt større utviklingsprosjekt. Særlig verdt å nevne er Norsk språk- og litteraturselskap, som fikk støtte til å fortsette arbeidet med å tilgjengeliggjøre norske klassikere digitalt gjennom bokselskap.no. Målgruppa er særlig skoleelever og studenter. I tillegg ble det gitt støtte til Skald forlag til å videreføre serien med nynorske klassikere, og SolumBokvennen fikk støtte til utgivelse av tre oversettelser fra japansk.

Denne runden var det ikke kommet inn noen søknader om støtte til oversettelse til norsk av litterære manus skrevet av minoritetsspråklige forfattere som er bosatt i Norge, og der originalutgivelsen skal gis ut på norsk.

Syv av søknadene ble innvilget støtte, mens fem søknader ble vedtatt avslått. Mange av avslagene er begrunnet med at den faglige og kunstneriske kvaliteten rett og slett er for lav. Andre prosjekter er litt på siden av det som tilskuddsordningen er ment for.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 6.3.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SKALD AS Gro Nilsdatter Røsth, Skald forlag - Spelemannen frå Korsneset Sogn og Fjordane 2019 80600 6.3.2019 Avslått 0 SKALD AS Klassikarserien 2020 Sogn og Fjordane 2019 404000 6.3.2019 Bevilget 404000 FLERNASJONAL KULTURFORENING Kulturtidsskriftet Ragtime Oslo 2019 70000 6.3.2019 Bevilget 20000 KJELL HELGELAND Aleksander Særvoll - Aureum - Fifty-Fifty Rogaland 2019 75000 6.3.2019 Avslått 0 NOEMATA Gutenberg Noemata Buskerud 2019 25000 6.3.2019 Avslått 0 SPEIL Suresh Chandra Shukla Speil 2019 Oslo 2019 60000 6.3.2019 Bevilget 30000 FAVOLA FORLAG AS Favola Forlag, diverse forfattere - Barnas bok om... Oslo 2019 550000 6.3.2019 Avslått 0 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Zeshan Shakar og Gyldendal Norsk Forlag - Tante Ulrikkes Vei - Mixtape Oslo 2019 120000 6.3.2019 Bevilget 120000 SOLUM FORLAG AS Japansk samtidslitteratur Oslo 2021 360000 6.3.2019 Bevilget 360000 INTERNASJONALT FORLAG Brahmachari Purbasha Ekhon Oslo 2019 95000 6.3.2019 Bevilget 20000 DET NORSKE SPRÅK- OG LITTERATUR SELSKAP bokselskap.no Oslo 2019 268374 6.3.2019 Bevilget 240000 DET NORSKE SPRÅK- OG LITTERATUR SELSKAP bokselskap.no Oslo 2020 210855 6.3.2019 Bevilget 240000 DET NORSKE SPRÅK- OG LITTERATUR SELSKAP bokselskap.no Oslo 2021 248833 6.3.2019 Bevilget 240000 DREYERS FORLAG OSLO AS Historieskriving på nynorsk Oslo 2019 116488 6.3.2019 Avslått 328092