Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturprosjekt

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 15 søknader. Også denne gangen gjelder flertallet av søknadene større utviklingsprosjekt som omfatter flere planlagte bokutgivelser i sammenheng og der bokutgivelsene skal skje innenfor en avgrenset tidsperiode. Det er innvilget seks søknader innenfor denne kategorien. Av disse er det ett prosjekt som omhandler språklig modernisering og nyutgivelse av flere av Olav Duuns verker. De resterende fem prosjektene dreier seg om oversettelse av flere bokverk til norsk. Til sammen er det gitt støtte til oversettelse/gjenutgivelse av hele fem litterære verker fra arabisk, men også oversettelser fra tysk, kroatisk, ungarsk, tyrkisk og italiensk er representert blant tildelingene. Oversettelsene spenner fra samtidslitteratur til klassikere innenfor tegneserieromansjangeren og Hanna Arendts filosofiske verker.

Én søknad gjelder utgivelse av tidsskrift som dekker kulturelle, økonomiske og sosiale tema utfra et minoritetsperspektiv. Tidsskriftet er innvilget støtte. Én søknad gjelder oversettelse til norsk av litterære manus skrevet av minoritetsspråklige forfattere som er bosatt i Norge, og der originalutgivelsen skal gis ut på norsk. Prosjektet går utpå å lage en antologi med tekster skrevet av fribyforfattere som er bosatt i Norge. Også dette prosjektet er innvilget støtte.

Syv av søknadene er avslått. Seks av disse gjelder større utviklingsprosjekt som omfatter flere planlagte bokutgivelser i sammenheng, mens ett av avslagene gjelder distribusjon av tilrettelagt litteratur med enkelt innhold.

Mange av avslagene er begrunnet med at den faglige og kunstneriske kvaliteten rett og slett er for lav. Andre prosjekter er gode, men når ikke opp innenfor en begrenset budsjettramme eller er litt på siden av det som tilskluddsordningen er ment for.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 5.9.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STEINURA LINDA HELEN HANSEN Steinura Finnmark 2018 45000 5.9.2018 Avslått 0 HANSTEEN Å lese verden Oslo 2018 692019 5.9.2018 Avslått 0 MELK Utviklingsprosjekt av skeiv litteratur rettet mot barn og ungdom Oslo 2019 185000 5.9.2018 Avslått 0 MESNA ROTARYKLUBB Bok 1: "Internasjonal fest - smak fra en annen verden". Bok 2: "Sammen i Lillehammer - stemmer fra hele verden". Oppland 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 BJORSNES CONSULTING Det norrøne digitale bibliotek: Library of Old Norse (LON) Oslo 2018 260000 5.9.2018 Avslått 0 SOLUM FORLAG AS Kornelia Enquist - Solum Forlag - ABC – for redde voksne Oslo 2018 90000 5.9.2018 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Kompass Oslo 2018 150000 5.9.2018 Avslått 0 MINUSKEL FORLAG AS Corto Maltese Oslo 2019 212000 5.9.2018 Bevilget 200000 FLERNASJONAL KULTURFORENING Kulturtidsskriftet Ragtime Oslo 2018 65000 5.9.2018 Bevilget 30000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Flere forfattere - Aschehoug - Antologi med tekster av fribyforfattere bosatt i Norge Oslo 2018 148500 5.9.2018 Bevilget 145000 CAPPELEN DAMM AS Tre sentraleuropeiske romaner om flukt, migrasjon og grensekrysninger Oslo 2020 400000 26.9.2018 Bevilget 350000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Litteratur og fengsel - en del av SIDESPOR-prosjektet. Oslo 2019 182250 5.9.2018 Bevilget 180000 SOLUM FORLAG AS Arabisk samtidslitteratur Oslo 2019 400000 26.9.2018 Bevilget 400000 VIDARFORLAGET AS Duun til folket Oslo 2018 405000 5.9.2018 Bevilget 265000 VIDARFORLAGET AS Hanna Arendt taler til vår tid Oslo 2020 705000 26.9.2018 Bevilget 590000