Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturprosjekt

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne søknadsrunden ble det behandlet 19 søknader. Som tidligere runder, gjelder flertallet større utviklingsprosjekt som omfatter flere planlagte bokutgivelser i sammenheng. Fem av disse prosjektene er bevilget tilskudd. Ett av prosjektene gjelder nyutgivelse av Per Sivles dikt og prosa i språklig modernisering. Én søknad gjelder et større bokprosjekt i flere bind om Amalie Skram og hennes samtid. To søknader gjelder bokserier som også tidligere har fått tilskudd fra litteraturprosjekt: én serie med samtidsfilosofi og én serie med oversettelse til nynorsk av verdensklassikere. Én søknad gjelder oversettelse til norsk av fire sentral- og østeuropeiske forfattere. 

Mange av avslagene er begrunnet med manglende profesjonalitet i det redaksjonelle arbeidet eller for lav kunstnerisk/faglig kvalitet i enten illustrasjoner eller tekst. Andre prosjekter blir ansett som gode, men blir ikke prioritert innenfor en stram budsjettramme, eller prosjektet er ikke godt nok beskrevet i søknaden. 

Tre søknader gjelder utgivelse av tidsskrift som dekker kulturelle, økonomiske og sosiale tema ut fra et minoritetsperspektiv. Ett av disse fikk redusert sitt tilskudd, ett fikk avslag pga. manglende rapportering på tidligere tilskudd, og ett fikk samme tilskudd som tidligere. 

Én av søknadene gjelder oversettelse til norsk av litterære manus skrevet av minoritetsspråklige forfattere som er bosatt i Norge. Søknaden ble gitt avslag på foreliggende grunnlag. 

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte : 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
WOLDEN FORLAG KRISTINE WOLDEN TOMSDATTER TANDAL Kristine Tandal og Wolden forlag - Ella i Regnbuens rike Akershus 2018 250000 9.3.2018 Avslått 0 WOLDEN FORLAG KRISTINE WOLDEN TOMSDATTER TANDAL Kristine Tandal og Wolden forlag - Ella i Regnbuens rike Akershus 2019 200000 9.3.2018 Avslått 0 WOLDEN FORLAG KRISTINE WOLDEN TOMSDATTER TANDAL Kristine Tandal og Wolden forlag - Ella i Regnbuens rike Akershus 2020 200000 9.3.2018 Avslått 0 FORTELLERFORLAGET Finn Valgermo Bok med lyd - Nynorsk Oslo 2018 358590 9.3.2018 Avslått 0 FORTELLERFORLAGET Finn Valgermo Bok med lyd - Nynorsk Oslo 2019 204295 9.3.2018 Avslått 0 FLERNASJONAL KULTURFORENING Kulturtidsskriftet Ragtime Oslo 2018 80000 9.3.2018 Avslått 0 OLLA RYPDAL Olla Rypdal, Olla Forlag - Slottsmysteriet og Mysteriet på Fortet Møre og Romsdal 2018 100000 9.3.2018 Avslått 0 DR SPRUCE BOOKS NO AS Nyutgivelse av Jonas Fjeld-serien - papirutgaver med nye omslagsillustrasjoner Hedmark 2018 199500 9.3.2018 Avslått 0 VEGA FORLAG AS Norges tapte villmark Oslo 2018 100000 9.3.2018 Avslått 0 VEGA FORLAG AS Norges tapte villmark Oslo 2019 100000 9.3.2018 Avslått 0 NORSK INSTITUTT FOR PALAEOGRAFI OG HISTORISK FILOLOGI Det norrøne digitale bibliotek: Library of Old Norse (LON) Oslo 2018 200000 9.3.2018 Avslått 0 FAMILIEFORLAGET AS Asbjønsen og Moe. Familieforlaget AS - Leselyst - eventyr på ditt og mitt språk Oslo 2018 200000 9.3.2018 Avslått 0 SOLUM FORLAG AS Henning Kramer Dahls forfatterskap Oslo 2018 75000 9.3.2018 Avslått 0 SOLUM FORLAG AS Henning Kramer Dahls forfatterskap Oslo 2019 100000 9.3.2018 Avslått 0 SOLUM FORLAG AS Henning Kramer Dahls forfatterskap Oslo 2020 75000 9.3.2018 Avslått 0 ANTIPODE FILMS AS Øystein Wingaard Wolf, Antipode Films AS - 6 eksotiske kortromaner Oslo 2018 50000 9.3.2018 Avslått 0 TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP) All Borders Are Temporary Oslo 2018 145000 9.3.2018 Avslått 0 BOKVENNEN FORLAG AS Sahar Bayati og Bokvennen forlag - ROTAN Oslo 2018 125000 9.3.2018 Avslått 0 VILLANDEN FORLAG Mona G Ullevoldsæter Per Sivle: Dikt i utval (bok 1) + Komplette soger (bok 2). Hordaland 2018 65000 9.3.2018 Bevilget 65000 VILLANDEN FORLAG Mona G Ullevoldsæter Per Sivle: Dikt i utval (bok 1) + Komplette soger (bok 2). Hordaland 2019 65000 9.3.2018 Bevilget 65000 VILLANDEN FORLAG Mona G Ullevoldsæter Per Sivle: Dikt i utval (bok 1) + Komplette soger (bok 2). Hordaland 2020 11000 9.3.2018 Bevilget 11000 SKALD AS Tyske klassikarar på nynorsk Sogn og Fjordane 2019 526000 4.4.2018 Bevilget 460000 AFGHANSK SOSIAL OG KULTURELLE FORENING I TRONDHEIM Spinghar Sør-Trøndelag 2018 50000 9.3.2018 Bevilget 30000 AFGHANSK SOSIAL OG KULTURELLE FORENING I TRONDHEIM Spinghar Sør-Trøndelag 2019 50000 9.3.2018 Avslått 0 AFGHANSK SOSIAL OG KULTURELLE FORENING I TRONDHEIM Spinghar Sør-Trøndelag 2020 50000 9.3.2018 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Blodet i årene Oslo 2018 250000 9.3.2018 Bevilget 250000 AUDIATUR BOKHANDEL AS Ingen tittel … Østfold 2018 300000 9.3.2018 Bevilget 300000 INTERNASJONALT FORLAG Brahmachari Purbasha Ekhon Oslo 2018 95000 9.3.2018 Bevilget 30000 BOKVENNEN FORLAG AS Sentral- og øst-europeisk samtidslitteratur Oslo 2018 200000 4.4.2018 Bevilget 200000 BOKVENNEN FORLAG AS Sentral- og øst-europeisk samtidslitteratur Oslo 2019 200000 4.4.2018 Bevilget 150000 BOKVENNEN FORLAG AS Sentral- og øst-europeisk samtidslitteratur Oslo 2020 200000 4.4.2018 Bevilget 150000