Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Markedsføring av fonogrammer og kortfilm / dokumentarfilm (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Støtteordningen er delt i to. Velg en av følgende støtteordninger for å søke:

Markedsføring av musikkutgivelser

Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm

Formål

Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte fonogrammer og kortfilmer, dokumentarfilmer eller andre typer audiovisuelle produkter.

Åpne alle

Tidligere utlysningstekst

Hva kan få støtte

Markedsføringsprosjekter som gjelder allerede produsert fonogram/film.

Hvem kan søke

Produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsaklig har sitt virke i Norge kan søke.

Vurdering av søknaden

 

Det forutsettes høy kunstnerisk kvalitet på produktet som skal markedsføres.
Markedsføringsprosjektet vurderes i forhold til produkt og målgruppe.

Søknadene vurderes av et underutvalg i styret, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn og i samsvar med fondets og ordningens formål. Endelig beslutning fattes av styret for Fond for lyd og bilde.

Fond for lyd og bilde mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at styre og fagutvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil få avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.