Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 136 søknader om tilskudd til 1 068 konserter. Utvalget besluttet å gi 45 tilskudd til 480 konserter.

Om ordningen

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Ordningen stimulerer til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og gjør at publikum årlig kan oppleve et stort antall kvalitetskonserter over hele landet. Tilskudd gir musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling.

Søkere er profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre. Tilskuddsordningen rommer alt fra mindre turnéprosjekter til mer omfattende virksomhet med behov for langsiktige tilskudd over ett eller flere år.

På grunn av koronasituasjonen var rammene på ordningen i denne søknadsrunden midlertidig utvidet til også å inkludere ulike typer kunstnerisk fordypningsarbeid som er relevant for ordningen. I tillegg til konsert- og turnévirksomhet kunne det nå søkes om tilskudd til:

 • Utvikling og kuratering av programmer og produksjoner.
 • Materialutvikling, arrangering og annen musikalsk tilrettelegging og skaping av kunstnerisk materiale.
 • Innøving, preproduksjon og konsertvirksomhet.

Det internasjonale klubb- og konsertmarkedet er viktig for svært mange musikere, og konserter i både Norge og utlandet har blitt støttet på ordningen. Etter koronautbruddet har muligheten til å spille på internasjonale arenaer blitt dramatisk redusert. Desto flere musikere opererer nå på det norske konsertmarkedet. I utlysningen til denne søknadsrunden stod det at konsertvirksomhet i Norge ville blir sterkere vektlagt enn tidligere. Men også før koronapandemien ble virksomhet i Norge særlig vektlagt i den samlede prioriteringen.

Tall i søknader og tildelinger

Sjangerfordeling:

Søknader og tildelinger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger Søknader Tildelinger Tild.% av totalt antall Tild.% innen hver sjanger
Jazz/impro 31 9 20 % 29 %
Klassisk/samtid 44 17 38 % 39 %
Populær 35 9 20 % 26 %
Tradisjon 16 5 11 % 31 %
Verden 7 4 9 % 57 %
Vokal 3 1 2 % 33 %
Totalsum 136 45 100 % 33 %

Fylkesfordeling:

Det kom inn søknader fra 10 fylker med Oslo, Vestland og Viken som fylkene med størst søknadsantall. Tilskudd ble gitt til søkere fra ni fylker.

Konserter i Norge og utlandet:

Konsertvirksomhet i Norge ble i denne søknadsrunden sterkere vektlagt enn tidligere. Med delvis stengte grenser og mange røde og gule land, ble også en overvekt av Norges-konserter et ganske naturlig og forventet utfall. Av de 480 konsertene det ble gitt tilskudd til, skulle 90% gjennomføres i Norge.

Kjønnsfordeling:

Fordelingen kvinnelige og mannlige utøvere var i både søknadsmaterialet og i tildelingene på henholdsvis 32% og 68%. Mens det innen klassisk/samtidfeltet var noenlunde lik andel kvinner og menn, så var andelen kvinner betydelig lavere innen jazz/impro- og populærfeltet (88% menn og 12% kvinner innen populær). Det må samtidig påpekes at det innen populærfeltet er mange kvinnelige artister og frontfigurer.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Mange gode søknader

Det kom inn mange gode søknader, og søknadsrunden utmerket seg med mange godt gjennomarbeida prosjektbeskrivelser. Utvalget måttet prioritere hardt for ikke å overskride de stramme økonomiske rammene på ordningen.

Hva ble vektlagt i vurderingen?

Jf over, var rammene på ordningen midlertidig utvidet ifbm denne søknadsrunden pga koronapandemien. I tillegg til konsert- og turnévirksomhet kunne man søke om tilskudd til ulike typer kunstnerisk fordypningsarbeid som er relevant for ordningen. Det ble tatt hensyn til redusert inntektsgrunnlag for mange i vurderingen av søknadene, og konsertvirksomhet i Norge ble sterkere vektlagt enn før.

For øvrig ble ordinære vurderingskriterier lagt til grunn, med særlig vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Formidlingsvolum
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • Turnérutens geografiske profil
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Prosjekts og budsjettets realisme
 • God turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Refleksjon rundt korona

Særlig for 2020-aktivitet var vurdering av gjennomførbarhet sett opp mot koronasituasjonen sentral. Utvalget tok utgangspunkt i koronasituasjonen slik den fremstod på søknadstidspunktet. Mange av søkerne hadde synliggjort hvordan de forholder seg til koronasituasjonen - dette både med tanke på smittevern ifbm valg av konsertlokaler, valg av utøvere og geografisk valg av konsertsted. Men mange hadde også unnlatt en slik synliggjøring. Realismen kunne i flere prosjekter likevel la seg vurdere ut fra karakter og omfang.

For 2021 var det på søknadstidspunktet noe mer optimisme knyttet til gjenåpning av samfunnet, noe som også gjenspeiles i søknadene og i tildelingene.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 136

Søknadssum: 15 721 050

Antall tildelinger: 45

Tildelingssum: 4 242 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 1.9.2020

 • Vedtak i rådsmøte: 23. - 24.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Canelus Kvartett - August 2020 BENJAMIN SYNNEVÅG SAGEBØ Jazz/impro Rogaland 2020 57978 1.9.2020 Avslått 0 Taake - 25.09.20 - august 2021 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Vestland 2020 190000 1.9.2020 Avslått 0 Ensemble KammerKlang - 2021 Roger Arve Vigulf Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2020 250000 1.9.2020 Avslått 0 Telemark messingkvintett - Høst 2020 TELEMARK MESSINGKVINTETT DA Tradisjon Vestfold og Telemark 2020 50000 1.9.2020 Avslått 0 Illevold, Hansen og Strings Unlimited - Høst 2020 Bente Illevold Klassisk/samtid Viken 2020 30000 1.9.2020 Avslått 0 Håkon Skogstad - Høst 2020 HÅKON MAGNAR SKOGSTAD Klassisk/samtid Trøndelag 2020 44000 1.9.2020 Avslått 0 Glorvigen Kremer Kremerata Baltica Sebastien Dubé - Haust 2020 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Klassisk/samtid Innlandet 2020 50000 1.9.2020 Avslått 0 Ensemble Wirakocha - Høsten 2020 ENSEMBLE WIRAKOCHA Verden Oslo 2020 468658 1.9.2020 Avslått 0 Turne: likevel er du her - høst - vinter 2020 -2021 Anne Kristine Lande Jazz/impro Viken 2020 40000 1.9.2020 Avslått 0 Attitunes - 03.08.20-09.08.20 ATTITUNES DA Jazz/impro Viken 2020 140000 1.9.2020 Avslått 0 Lars Frank Trio - høst 2020 DAVID ARTHUR SKINNER Jazz/impro Viken 2020 60000 1.9.2020 Avslått 0 MonicaZ Vals - 4-8. august 2020 Eirik Berg Svela Jazz/impro Oslo 2020 19000 1.9.2020 Avslått 0 Vulture Industries - Nov 2020 - okt 2021 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Vestland 2020 148000 1.9.2020 Avslått 0 Ketil Kinden Endresen - Mars - april 2021 KETIL KINDEN ENDRESEN Klassisk/samtid Vestland 2020 40000 1.9.2020 Avslått 0 The New Death Cult - Høst 2020 Eirik Næss Populær Oslo 2020 110000 1.9.2020 Avslått 0 Sissel Marie - august og desember - 2020 Sissel Marie Frøyland Populær Vestland 2020 50000 1.9.2020 Avslått 0 Aas, Nørstebø, Fusi, Meissner - Høst 2020 KOMPONIST MARTIN R. BAUCK Klassisk/samtid Oslo 2020 25000 1.9.2020 Avslått 0 Stian Westerhus and Pale Horses - Høst 2021 PITCH BLACK STAR SPANGLED LIVE AS Jazz/impro Trøndelag 2020 214370 1.9.2020 Avslått 0 Avind - Haust 2020 TAFJORD MUSIKKPRODUKSJON Populær Oslo 2020 40000 1.9.2020 Avslått 0 Brøstadbotn barokk band - Høst 2020 ANNA STARR Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2020 215351 1.9.2020 Avslått 0 Hans Børli-turné m Norum, Granlund og Reiersrud - 2020-2021 Synnøve Viksand Johnson Tradisjon Vestfold og Telemark 2020 400000 1.9.2020 Avslått 0 Lasse Passage - Høst 2020 THE CORPORATE PASSAGE Lasse Passage Nøsted Populær Vestfold og Telemark 2020 96500 1.9.2020 Avslått 0 Skyskraper - Høst 2020 Einar Philip Sortland Melkersen Populær Nordland 2020 30000 1.9.2020 Avslått 0 Duo Bente og Marit, Midtsveen, Vestrum - Vår 2021 MARIT VESTRUM Tradisjon Oslo 2020 45000 1.9.2020 Avslått 0 OJKOS - Hausten 2020 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Oslo 2020 430000 1.9.2020 Avslått 0 Norwegian World Orchestra - desember 2020 Adrian Fiskum Myhr Tradisjon Oslo 2020 50000 1.9.2020 Avslått 0 Vulkan Quartet - Høst 2020 - Vår 2021 VULKAN QUARTET DA Klassisk/samtid Oslo 2020 58000 1.9.2020 Avslått 0 Ensemble Allegria - Vår 2020 ENSEMBLE ALLEGRIA Klassisk/samtid Oslo 2020 50000 1.9.2020 Avslått 0 Care - H2020 Øyvind Røsrud Gundersen Populær Oslo 2020 30000 1.9.2020 Avslått 0 Sturle Dagsland - Høst 2020, Vår 2021 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2020 150000 1.9.2020 Avslått 0 JØRN SIMEN ØVERLIS TRIO - 15 juni 2020 og 2021 Jørn Simen Øverli Populær Oslo 2020 140500 1.9.2020 Avslått 0 Bjørn Sigurd Glorvigen - Haust 2020 GLORVIGEN MUSIKK Bjørn S Glorvigen Tradisjon Oslo 2020 42500 1.9.2020 Avslått 0 wolf at door - Høsten 2020 BERNT ISAK T. FILM WÆRSTAD Populær Oslo 2020 34620 1.9.2020 Avslått 0 Storm Weather Shanty Choir - 2020-2021 VATLE KULTUR AS Tradisjon Vestland 2020 50000 1.9.2020 Avslått 0 Mikoo - Høst 2020 ANTALOVA MUSIC Jazz/impro Oslo 2020 100000 1.9.2020 Avslått 0 Kristin Skaare og medmusikere. Intimkonserter. - august - oktober 2020 GROOVY AS Jazz/impro Oslo 2020 185000 1.9.2020 Avslått 0 Hedda Mae - oktober 2020  BRILLIANCE AS Populær Vestland 2020 90000 1.9.2020 Avslått 0 Camilla Hole Trio - august - desember 2020 Camilla Hole Jazz/impro Oslo 2020 42300 1.9.2020 Avslått 0 Hanne Tveter og Pepe Rivero DUO - sept 2020 til sept 2021 MUSIKKMAKERIET Hanne Tveter Verden Oslo 2020 40000 1.9.2020 Avslått 0 CASILIAN - Sommer - Høst 2020 NATIONS OF THE SOUL DA Populær Vestland 2020 100000 1.9.2020 Avslått 0 Kakkmaddafakka - Høst 2020 BRILLIANCE AS Populær Vestland 2020 100000 1.9.2020 Avslått 0 Østvang, Williams - Høst 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2020 25000 1.9.2020 Avslått 0 The Touchables - 2021 THE TOUCHABLES Klassisk/samtid Oslo 2020 300000 1.9.2020 Avslått 0 Øivind Farmen, Knut Buen og Håvard Svendsrud - 2. halvår av 2020 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Tradisjon Oslo 2020 70000 1.9.2020 Avslått 0 Mind the Gap - Garli, Bolsø - Høst 2020 - vår 2021 MARIA NORSETH GARLI Jazz/impro Trøndelag 2020 300000 1.9.2020 Avslått 0 Schützenmatt ensemble - Høst 2020 LINNÉA SUNDFÆR HAUG Klassisk/samtid Oslo 2020 20000 1.9.2020 Avslått 0 Majorstuen - Haust 2020 MAJORSTUEN FIDDLERS COMPANY AS Tradisjon Vestland 2020 40000 1.9.2020 Avslått 0 Solveig Sørheim - Irene Simonsen - Tore Kloster  - 01-08-2020 til 31-12-2021 TORE KLOSTER Klassisk/samtid Vestland 2020 103400 1.9.2020 Avslått 0 Andersen-Bell duo - Høst 2020 SEAN GORDON BELL Klassisk/samtid Oslo 2020 25000 1.9.2020 Avslått 0 Sanae Yoshida og Halvor Festervoll Melien - Høsten 2020 - høsten 2021 Sanae Yoshida Klassisk/samtid Viken 2020 41400 1.9.2020 Avslått 0 JSB-Ensemble Oslo - Høsten 2020 Halvor Festervoll Melien Vokal Oslo 2020 127500 1.9.2020 Avslått 0 Paal Nilssen-Love: New Brazilian Funk - oktober-november 2020 PAAL NILSSEN-LOVE Jazz/impro Oslo 2020 60000 1.9.2020 Avslått 0 TERJUNGENSEMBLE, leder Lars-Erik ter Jung - Sept. 2020 – mars 2021 TER JUNG LARS ERIK Klassisk/samtid Oslo 2020 100000 1.9.2020 Avslått 0 Jaatinen, Nystabakk, Kvam - 27.07-06.09.2020 MELIS JAATINEN Klassisk/samtid Viken 2020 130000 1.9.2020 Avslått 0 Mathias Eick - Kind Of Blue ensemble - Oktober 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestfold og Telemark 2020 160000 1.9.2020 Avslått 0 Why Kai - Høst 2020 Kai Heløe Von Der Lippe Jazz/impro Oslo 2020 27760 1.9.2020 Avslått 0 Hasse Farmen - 2021 FARMEN GRAMOFON HANS KRISTIAN RAABE Populær Oslo 2020 101679 1.9.2020 Avslått 0 Haugesund Kammeropera - Vinter - Vår 2021 Lene Rudbæk Klassisk/samtid Rogaland 2020 60000 1.9.2020 Avslått 0 Duo Futt (Olga Jørgensen og Julie Yuqing Ye) - 2020 Julie Yuqing Ye Klassisk/samtid Viken 2020 20000 1.9.2020 Avslått 0 Elin Aase, Ida Mo Schanche og Karin Venaas - HØST 2020 VÅR 2021 ELIN AASE Klassisk/samtid Rogaland 2020 100000 1.9.2020 Avslått 0 Sårheim, Hasselberg, Vinje - Høst 2020, vår 2021 HILDE ANNINE HASSELBERG Klassisk/samtid Vestland 2020 132020 1.9.2020 Avslått 0 Candela - høst 2020-sommer 2021 Trond Folstad Tradisjon Oslo 2020 40000 1.9.2020 Avslått 0 Kim Myhr - You | me og Bond - 2021 Kim Fiskum Myhr Jazz/impro Oslo 2020 420000 1.9.2020 Avslått 0 Erik Lukashaugen band - Høst 2020 ERIK LUKASHAUGEN Populær Innlandet 2020 175000 1.9.2020 Avslått 0 O - Høst 2020 - vår 2021 INGA MARGRETE AAS Jazz/impro Oslo 2020 70000 1.9.2020 Avslått 0 Tirill Mohn - Høst 2020 FAIRYMUSIC Tirill Mohn Tradisjon Viken 2020 60000 1.9.2020 Avslått 0 Kristin Minde - Sommeren og høsten 2020 KRISTIN MINDE Populær Oslo 2020 120000 1.9.2020 Avslått 0 Runar Kjeldsberg - sommer-høst 2020 Runar Kjeldsberg Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2020 57400 1.9.2020 Avslått 0 Ensemble Vero - August 2020-januar 2020 TIMANI KAMMERORKESTER DA Klassisk/samtid Oslo 2020 80000 1.9.2020 Avslått 0 Norsk Råkk - Høst 2020 turné Torstein Magnus Eriksen Populær Viken 2020 250000 1.9.2020 Avslått 0 Mahoor - Oktober 2020 - June 2021 MUSICAL LIFE AS Populær Viken 2020 130050 1.9.2020 Avslått 0 Vokalensemblet Tabula Rasa - Vår 2021 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Vokal Vestland 2020 140000 1.9.2020 Avslått 0 Weaver,Hasselberg,Odriozola,Farstad,Pfitzenmaier - Vår 2021 AVGARDE Klassisk/samtid Vestland 2020 75000 1.9.2020 Avslått 0 Hymn   - Sensommer og høst 2020 HYMN ANS Populær Oslo 2020 50000 1.9.2020 Avslått 0 Meyer, Askvik, Malmanger, Morland - 2021 MARI ASKVIK Klassisk/samtid Oslo 2020 55000 1.9.2020 Avslått 0 Elephant9 - Høsten 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestfold og Telemark 2020 120000 1.9.2020 Avslått 0 Royane og Junior Paris - 2020-2021 Elise Tynning Populær Vestfold og Telemark 2020 260000 1.9.2020 Avslått 0 Skrekk og Guro - høst 2020 5B.NO AS Tradisjon Oslo 2020 45000 1.9.2020 Avslått 0 Batkakollen - Høst 2020 Bjørn-Petter Tøsse Verden Oslo 2020 190200 1.9.2020 Avslått 0 KEiiNO - Høst 2020 KEIINO AS Populær Troms og Finnmark 2020 160000 1.9.2020 Avslått 0 Lage Lund - 1 år Lage Fosheim Lund Jazz/impro Viken 2020 119000 1.9.2020 Avslått 0 Nordgarden - Sommeren 2020 GDN RECORDS TERJE NORDGARDEN Populær Oslo 2020 19030 1.9.2020 Avslått 0 Erlend Olderskog Albertsen - 04.06 - 21.06 ALBERTSEN ENTERTAINMENT Jazz/impro Trøndelag 2020 33750 1.9.2020 Avslått 0 Live Foyn Friis - 2020 sommer høst LIVE FOYN FRIIS AS Jazz/impro Viken 2020 100000 1.9.2020 Avslått 0 Calliophon - Høst 2020 CATHRINE JANE BOTHNER-BY Klassisk/samtid Oslo 2020 40000 1.9.2020 Avslått 0 Birgitta Alida - Vår 2020 Birgitta Alida Hole Populær Vestland 2020 36840 1.9.2020 Avslått 0 SKAAR - August TUNE PARK DA Populær Vestland 2020 94840 1.9.2020 Avslått 0 LÜT - Vår 2021 LÜT AS Populær Troms og Finnmark 2020 70000 1.9.2020 Avslått 0 Cikada RBK, EAU - høst 2020 ELECTRIC AUDIO UNIT Klassisk/samtid Oslo 2020 68100 1.9.2020 Avslått 0 Bodø Rhythm Group og Mathias Nyhagen Asplund - Høst 2020 og vår 2021 Eirik Bjarghov Jazz/impro Nordland 2020 100000 1.9.2020 Avslått 0 No(R)way Home - Sommer 2020-vinter 2021 ELSE OLSEN STORESUND Klassisk/samtid Vestland 2020 60000 1.9.2020 Avslått 0 Fliflet Hamre med Arve Henriksen - nov. 2020 - okt. 2021 Gabriel Henrik Fliflet Verden Vestland 2020 90000 1.9.2020 Bevilget 30000 Benedicte Maurseth solo- og ensemble - Septemeber 2020-2021 BENEDICTHE MAURSETH Tradisjon Vestland 2021 400000 1.9.2020 Bevilget 300000 Christian Grøvlen - 2021 Christian Hundsnes Grøvlen Klassisk/samtid Oslo 2021 100000 1.9.2020 Bevilget 60000 Petter Wettre - 5 November - 03 Juni Petter Wettre Jazz/impro Viken 2020 100000 1.9.2020 Bevilget 25000 Mayhem - Høst 2020 RADAR BOOKING Jan-Martin Jensen Populær Oslo 2020 112525 1.9.2020 Bevilget 80000 Hauge, Young - 16.08.20 - 18.11.20 MALM MUSIC PRODUCTIONS HAUGE Jazz/impro Oslo 2020 131218 1.9.2020 Bevilget 60000 Magnus Boye Hansen og Mathias Halvorsen - Vår 2021 Magnus Boye Hansen Klassisk/samtid Oslo 2021 50000 1.9.2020 Bevilget 50000 Red Kite - 2021 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestland 2021 300000 1.9.2020 Bevilget 150000 Aksiom - Vinter 2020-21 FORENINGEN AKSIOM Klassisk/samtid Oslo 2020 120000 1.9.2020 Bevilget 100000 Anne Hytta, Johanne Flottorp, Tuva Færden - Fra januar til mars 2021 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2021 69451 1.9.2020 Bevilget 60000 Mayhem - Høst 2020 RADAR BOOKING Jan-Martin Jensen Populær Oslo 2020 70700 1.9.2020 Bevilget 50000 Ingebjørg Lognvik Reinholdt - Haust 2020 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2021 25397 1.9.2020 Bevilget 25000 Nystedt, Kjos Sørensen, Koppang, Eidsten Dahl - Høst 2020-høst 2021 HÅKON DANIEL NYSTEDT Klassisk/samtid Oslo 2020 40000 1.9.2020 Bevilget 40000 Ensemble Freithhoff  - Høsten 2020 Daniel Rene Sagstuen Sæther Klassisk/samtid Oslo 2020 199300 1.9.2020 Bevilget 170000 Kvalbein, Myrvold, Rabben - Vår 2021 Maren Myrvold Klassisk/samtid Oslo 2021 65000 1.9.2020 Bevilget 50000 Summers, Nordstoga, Lognvik Reinholdt  - haust 2020 + vår 2021 INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT Tradisjon Oslo 2020 70000 1.9.2020 Bevilget 70000 Kirsti Hukes Weaving - Høst 2020 Kirsti Huke Jazz/impro Trøndelag 2020 60680 1.9.2020 Bevilget 60000 Tord Gustavsen Ensemble - 2021 Tord Gustavsen Jazz/impro Oslo 2021 180000 1.9.2020 Bevilget 180000 Vestavill - Vår og haust 2021 Marita Kjetland Rabben Klassisk/samtid Oslo 2021 92908 1.9.2020 Bevilget 70000 Sunniva Eliassen - Vår 2020 SUNNIVA ELIASSEN Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2021 80000 1.9.2020 Bevilget 50000 Joachim Carr og Mathias Halvorsen - Høst 2020 - Vår 2021 Joachim Carr Klassisk/samtid Vestland 2021 45000 1.9.2020 Bevilget 45000 Eyolf Dale Trio - 2021 Eyolf Dale Jazz/impro Oslo 2021 250000 1.9.2020 Bevilget 250000 Dig Deeper - aug 2020 - aug 2021 DIG DEEPER NORWAY DA Populær Vestland 2020 70000 1.9.2020 Bevilget 70000 Early Voices - Høst2020 og vinter 2021 EARLY VOICES Vokal Oslo 2020 75000 1.9.2020 Bevilget 60000 Ivan Mazuze Group - 2020 Ivan Felix Da Conceicao Mazuze Verden Viken 2020 498625 1.9.2020 Bevilget 150000 Audun Sandvik - cello, Sveinung Bjelland - klaver - 16.nov - 22.nov 2020 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Klassisk/samtid Vestland 2020 80000 1.9.2020 Bevilget 60000 Sander Tingstad - Høst 2020 FIOLINIST SANDER TINGSTAD Klassisk/samtid Oslo 2020 45000 1.9.2020 Bevilget 22000 Ingfrid Breie Nyhus - Høst 2020 INGFRID BREIE NYHUS Tradisjon Viken 2020 107500 1.9.2020 Bevilget 80000 Maria Norseth Garli - 2020 - 2021 MARIA NORSETH GARLI Jazz/impro Trøndelag 2020 160000 1.9.2020 Bevilget 60000 Christian IV Consort - 2021 INGRID ØKLAND Klassisk/samtid Oslo 2021 284250 1.9.2020 Bevilget 250000 The Lodger ensemble - uke 48 Runar Kjeldsberg Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2020 69850 1.9.2020 Bevilget 50000 HOTBOX konvoiturné 2021 - 2021 KENNETH KORSTAD LANGÅS Jazz/impro Oslo 2021 150000 1.9.2020 Bevilget 120000 El Muro Tango - Høst 2020 KARL ESPEGARD Verden Viken 2020 100000 1.9.2020 Bevilget 100000 Ingvild Koksvik - Høst 2020 FYRLYD AS Populær Agder 2020 30000 1.9.2020 Bevilget 30000 Tore Brunborg og Irene Tillung - Haust 2020 Irene Tillung Jazz/impro Vestland 2020 70000 1.9.2020 Bevilget 40000 Mariann - 2021 Mariann Fjeld-Solberg Klassisk/samtid Viken 2021 112000 1.9.2020 Bevilget 100000 Stavanger Barokk - 2021 STAVANGER BAROKKENSEMBLE Klassisk/samtid Rogaland 2021 300000 1.9.2020 Bevilget 200000 On Palestrina - 22.10.2020-23.07.2021 Jan Martin Gismervik Klassisk/samtid Oslo 2020 60000 1.9.2020 Bevilget 40000 DonkeyJam - 2020-2021 Karoline Vik Hegge Klassisk/samtid Trøndelag 2020 70000 1.9.2020 Bevilget 70000 KAPPEKOFF - Høst 2020 MAGNUS FALKENBERG - KAPPEKOFF Populær Oslo 2020 183700 1.9.2020 Bevilget 100000 SASSY 009 - 2020 LUFT RECORDINGS AS Populær Viken 2020 130000 1.9.2020 Bevilget 130000 Marthe Wang - Høst 2020 MARTHE HAALAND WANG Populær Oslo 2020 200000 1.9.2020 Bevilget 175000 Erik Lukashaugen - Vår 2021 ERIK LUKASHAUGEN Populær Innlandet 2020 300000 1.9.2020 Bevilget 150000 Gaup Beaska og Kvernmo Gaup, OZAS - høst 2020 SARA MARIELLE GAUP Verden Troms og Finnmark 2020 60000 1.9.2020 Bevilget 60000 Thomas Dybdahl - september - mars 2020-21 ARTIST VISION Populær Viken 2020 223200 1.9.2020 Bevilget 150000