Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 147 søknader om tilskudd til 1 583 konserter. Utvalget tildelte 68 tilskudd til 811 konserter.

Bakgrunn

Støtteordning for musikere og musikkensembler (MME) ble opprettet i 2017 etter en sammenslåing av Støtteordning for musikkensembler og Musikerordningen. Støtteordningen bidrar til finansiering av virksomhet til musikere, artister, musikkgrupper, ensembler, kor og orkestre innen alle sjangre. Konserter og turnéer som foregår både i Norge og i utlandet støttes, men virksomhet i Norge blir særlig vektlagt i den overordnende prioriteringen. Støtteordningen er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Den er avgjørende for at det finnes musikkproduksjon på et profesjonelt og høyt kunstnerisk nivå utenfor institusjonene i Norge, og den gjør det mulig for et stort antall musikere å ha en profesjonell karriere utenfor institusjonene.

Tildelingene

Det ble gitt tilskudd til 46% av søknadene. Søknader og bevilgninger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger Søknader Bevilgninger Tild.% av totalt antall Tild.% innen hver sjanger
Jazz/impro 39 18 26 % 46 %
Klassisk/samtid 33 19 28 % 58 %
Populær 52 20 29 % 38 %
Tradisjon 21 11 16 % 52 %
Verden 1 0 0 % 0 %
Vokal 1 0 0 % 0 %
Totalsum 147 68 100 % 46 %

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Virksomhetens omfang
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • Turnérutens geografiske profil (i Norge)
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser

Høy kvalitet på søknadene

Utvalget vurderte kvaliteten på søknadene i tildelingsrunden som høy – både når det gjelder profil på prosjekter, kunstnerisk nivå og søknadstekniske detaljer. I tidligere søknadsrunder har utvalget ofte savnet utdypninger om repertoar og estetisk kontekst i søknadene. I denne søknadsrunden skrev flere søkere utdypende om blant annet bakgrunnen for repertoarvalg, om hvordan de jobber med ulike uttrykk og om sammenhengen musikken er tenkt å inngå i. Utvalget valgte å disponere en relativt stor andel av den gjenværende avsetningen for 2019 i denne første søknadsrunden, og 46% av søkerne mottok støtte.

Tilskuddsnivå

Utvalget hadde som mål å imøtekomme søknadssummen når tilskuddets størrelse ble fastsatt. I noen tilfeller er likevel tilskuddet avgrenset til deler av aktiviteten, eller det er forutsatt at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen.

Geografisk profil

I tillegg til faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet, har utvalget i den samlede prioriteringen blant annet verktlagt turnérutenes geografiske profil. De har sett særlig positivt på søknader der flere konserter foregår på mindre steder, som normalt ikke opplever så mange konserter. Utvalget har dessuten ønsket å bidra til å stimulere utøvermiljøer i ulike deler av landet.

Sjanger

Utvalget savner fortsatt større mangfold innen den enkelte sjanger, blant annet hip-hop, rap, elektronika innen populærmusikk, og støy/elektronisk musikk, klassisk og neoklassisk repertoar innen klassisk/samtid-feltet. Også innen tradisjonsmusikkfeltet er det potensiale for flere søknader og mer mangfold blant søkerne.

Promoturneer/showcase

I noen søknader, særlig innen populærmusikkfeltet, inngår showcase og interne arrangementer i den omsøkte turnéruta. Denne typen arrangement støttes sjelden på ordningen, da konserter rettet mot et allment, offentlig konsertmarked prioriteres. Utvalget er likevel oppmerksomme på at promoturneer særlig innen populærmusikkfeltet er viktige for musikernes mulighet til å utvikle seg, skaffes seg et publikum og bygge seg en fremtidig inntekt.

Internasjonale turneer

Konserter og turnéer som foregår både i Norge og i utlandet støttes på støtteordningen, men virksomhet i Norge blir særlig vektlagt i den overordnende prioriteringen. Flere utøvere har et naturlig marked også i utlandet, konserter i Norge og utlandet går inn i hverandre som del av et mer globalt marked, og utvalget vurderer det som viktig at utøvere får støtte til å spille der de har et marked.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 147

Søknadssum: 17 379 224

Antall tildelinger: 68

Tildelingssum: 6 480 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 11.2.2019

 • Vedtak i rådsmøte: 2. - 3.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Tord Gustavsen Ensemble - 2019 Tord Gustavsen Jazz/impro Oslo 2019 160000 11.2.2019 Bevilget 160000 Monkeybar - Januar 2019 Johan Erik Gustav Nylander Jazz/impro Hedmark 2019 25440 11.2.2019 Avslått 0 MayRahKee - Mars 2019 SKJERDAL MUSIC Jazz/impro Vest-Agder 2019 30000 11.2.2019 Avslått 0 Hedvig Mollestad Trio - 2019 Hedvig Mollestad Thomassen Jazz/impro Oslo 2019 200000 11.2.2019 Bevilget 180000 Oddgeir Berg Trio - Vår 2019 Oddgeir Berg Jazz/impro Akershus 2019 112860 11.2.2019 Avslått 0 ZGB - Dario Fariello - desember 2018 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2019 6000 11.2.2019 Avslått 0 Kaada og Storløkken - 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2019 150000 11.2.2019 Avslått 0 Marit Sandvik og Nova Onda - 2019 og 2020 Marit Sandvik Jazz/impro Troms 2019 110000 11.2.2019 Bevilget 110000 PARALLAX med venner - Høst 2019 Stian Omenås Jazz/impro Østfold 2019 123000 11.2.2019 Avslått 0 SOHT - 2019 Svein Olav Herstad Jazz/impro Rogaland 2019 50000 11.2.2019 Bevilget 50000 Waldemar 4 - Høst 2019 Trygve Waldemar Fiske Jazz/impro Oslo 2019 70840 11.2.2019 Bevilget 60000 OJKOS - 2019 ØSTNORSK JAZZSENTER Jazz/impro Oslo 2019 440000 11.2.2019 Avslått 0 Eberson - Vår 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2019 140000 11.2.2019 Bevilget 100000 John Pål Inderberg Trio - Vår 2019 Trygve Waldemar Fiske Jazz/impro Oslo 2019 121200 11.2.2019 Avslått 0 Wayne Brasel The Wayne Brasel Quartet - 2019 Wayne Thomas Brasel Jazz/impro Rogaland 2019 150000 11.2.2019 Avslått 0 Heaven med Nate Wooley - Februar 2019 OLE MOFJELL Jazz/impro Vest-Agder 2019 35000 11.2.2019 Bevilget 35000 FriEnsemblet - 2019 Mathilde Grooss Viddal Jazz/impro Akershus 2019 386240 11.2.2019 Avslått 0 Fnæs - 2019 Adrian Børtveit Tvedten Jazz/impro Rogaland 2019 195000 11.2.2019 Avslått 0 OWL (Karl Bjorå,Signe Emmeluth) - 2019 Signe Krunderup Emmeluth Jazz/impro Oslo 2019 84000 11.2.2019 Avslått 0 Timani Kammerorkester - Vår 2019 ELISABETH TURMO Jazz/impro Oslo 2019 188800 11.2.2019 Avslått 0 Rønner av Norge - 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2019 180000 11.2.2019 Avslått 0 Elephant9 - 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2019 120000 11.2.2019 Bevilget 80000 Karl Bjorå's Aperture - 2019 KARL H. BJORÅ MUSIKK Jazz/impro Oslo 2019 150000 11.2.2019 Avslått 0 GURLS - Vår 2019 Hanna Paulsberg Jazz/impro Oslo 2019 166300 11.2.2019 Bevilget 90000 LASSEN - 2019 Harald Hagen Lassen Jazz/impro Oslo 2019 200000 11.2.2019 Bevilget 200000 FINITY - Vår 2019 POLAR ARTIST AS Jazz/impro Trøndelag 2019 60000 11.2.2019 Bevilget 60000 The Way Ahead - November 2019 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2019 70000 11.2.2019 Bevilget 60000 Ánnásuolo - 2019 JOHN-KÅRE HANSEN Jazz/impro Finnmark 2019 68000 11.2.2019 Bevilget 68000 MmmMaras - 2019 MARITA ISOBEL SOLBERG Jazz/impro Troms 2019 100000 11.2.2019 Avslått 0 Hegge - Høst 2019 Bjørn Marius Hegge Jazz/impro Oslo 2019 120000 11.2.2019 Avslått 0 Siril Malmedal Hauge - Vår 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2019 120000 11.2.2019 Bevilget 120000 Tore Johansen, Vocal art og Ensemble Blå - Høst 2019 INNER EAR AS Jazz/impro Oslo 2019 80000 11.2.2019 Bevilget 60000 Inger Marie Gundersen band - Vår 2019 Inger Marie Gundersen Jazz/impro Aust-Agder 2019 139200 11.2.2019 Bevilget 110000 Baker Hansen - Vår 2019 TORE FLATJORD Jazz/impro Vestfold 2019 60000 11.2.2019 Avslått 0 EHNROTH TOTLAND - 2019 AMUND TOTLAND Jazz/impro Trøndelag 2019 50000 11.2.2019 Avslått 0 Natalie Sandtorv - Høst 2019 Natalie Sandtorv Jazz/impro Møre og Romsdal 2019 150000 11.2.2019 Bevilget 150000 Company B. Valiente - Vår 2019 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Jazz/impro Oslo 2019 40000 11.2.2019 Bevilget 40000 Ola Kvernbergs Steamdome - 2019 POLAR ARTIST AS Jazz/impro Trøndelag 2019 90000 11.2.2019 Avslått 0 Holum Trio - Vår 2019 Vegard Kvamme Holum Jazz/impro Oslo 2019 90000 11.2.2019 Avslått 0 Marianne Baudouin Lie - Høst 2019 MARIANNE BAUDOUIN LIE Klassisk/samtid Trøndelag 2019 40000 11.2.2019 Bevilget 40000 Pinquins - 2019 PINQUINS ANS Klassisk/samtid Oslo 2019 131630 11.2.2019 Bevilget 100000 Strings Unlimited - Høst 2019 STRINGS UNLIMITED DA Klassisk/samtid Oslo 2019 154148 11.2.2019 Avslått 0 Duo A Corda Birgitte Stærnes, Martin Haug - 2019 A CORDA Martin Haug Klassisk/samtid Buskerud 2019 110000 11.2.2019 Bevilget 110000 Traktor - Vår 2020 - Vår 2021 TRAKTOR Klassisk/samtid Oppland 2020 84000 11.2.2019 Bevilget 84000 Song Circus - Høst 2019 NY MUSIKK Klassisk/samtid Oslo 2019 110000 11.2.2019 Avslått 0 Ensemble 4FEMTEN - Vår 2019 Berit Fonnes Klassisk/samtid Troms 2019 110000 11.2.2019 Avslått 0 Coriolis-kvartetten - 2019 CORIOLISKVARTETTEN Klassisk/samtid Hordaland 2019 30000 11.2.2019 Avslått 0 Trio DaNoIs - 2019 Trond Vernegg Klassisk/samtid Oslo 2019 100000 11.2.2019 Avslått 0 Dans les arbres - 2019 Ivar Grydeland Klassisk/samtid Akershus 2019 221000 11.2.2019 Bevilget 200000 Boyes Cafeorkester - Vår 2019 BOYES MUSIKKOMPANI Klassisk/samtid Oslo 2019 40000 11.2.2019 Bevilget 40000 Sagbråten, Olsen - Vår 2019 Stian Alexander Olsen Klassisk/samtid Oslo 2019 35830 11.2.2019 Bevilget 35000 Biobarokk - Vår 2019 Lynetta Taylor Hansen Klassisk/samtid Oslo 2019 50000 11.2.2019 Bevilget 50000 NoXaS - Høst 2019 NOXAS ANS Klassisk/samtid Troms 2019 167084 11.2.2019 Bevilget 100000 Nidaros Strykekvartett - Vår 2019 NIDAROS STRYKEKVARTETT DA Klassisk/samtid Trøndelag 2019 40440 11.2.2019 Bevilget 30000 Transcription of an error - Vår 2019 DARIO FARIELLO Klassisk/samtid Oslo 2019 8000 11.2.2019 Avslått 0 Viatoribus - November 2019 BOYLE MUSIKK Klassisk/samtid Møre og Romsdal 2019 45000 11.2.2019 Avslått 0 Stilett - 2019 - 2020 STILETT Klassisk/samtid Oslo 2019 90000 11.2.2019 Avslått 0 TRIONensemble - Vår 2019 Roger Arve Vigulf Klassisk/samtid Vestfold 2019 75000 11.2.2019 Avslått 0 Michael Francis Duch - Høst 2019 Michael Francis Duch Klassisk/samtid Trøndelag 2019 75000 11.2.2019 Bevilget 60000 Trio Franor, Bouttier, Ryvænge, Lyslo - Januar 2019 Ingrid Horvei Lyslo Klassisk/samtid Sogn og Fjordane 2019 12000 11.2.2019 Avslått 0 OratorieSolistene - Vår 2019 ORATORIESOLISTENE DA Klassisk/samtid Oslo 2019 50000 11.2.2019 Bevilget 50000 Nordic Harmony - Vår 2019 NORDIC HARMONY AS Klassisk/samtid Oslo 2019 400000 11.2.2019 Avslått 0 Bartosz Sosnowski, Natalia Orlowska - Vår 2019 BARTOSZ SOSNOWSKI Klassisk/samtid Oslo 2019 15000 11.2.2019 Avslått 0 Helgeland Sinfonietta - 2019 HELGELAND SINFONIETTA Klassisk/samtid Nordland 2019 700000 11.2.2019 Bevilget 300000 Huser-Olsen, Gudim - Vår 2019 OLE MARTIN HUSER-OLSEN Klassisk/samtid Østfold 2019 20000 11.2.2019 Bevilget 15000 asamisimasa - 2019 ENSEMBLE ASAMISIMASA DA Klassisk/samtid Oslo 2019 519300 11.2.2019 Bevilget 300000 Per Arne Glorvigen - 2019 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Klassisk/samtid Oppland 2019 500880 11.2.2019 Avslått 0 Nivalis Barokk - Høst 2019 Guro Evensen Hjemli Klassisk/samtid Hedmark 2019 180000 11.2.2019 Bevilget 160000 Sponberg, Stegner, Gimse - Vår 2019 ØYVIND GIMSE MUSIKKPROSJEKT Klassisk/samtid Trøndelag 2019 40000 11.2.2019 Bevilget 40000 Ensemble Hyperborea - Vår 2019 Kåre Solmund Sætrevik Nystabakk Klassisk/samtid Troms 2019 122560 11.2.2019 Bevilget 110000 Electric Audio Unit (EAU) - 2019 ELECTRIC AUDIO UNIT Klassisk/samtid Akershus 2019 232200 11.2.2019 Bevilget 200000 Kyrre Slind - Vår 2019 KYRRE EVJENTH SLIND Klassisk/samtid Møre og Romsdal 2019 100000 11.2.2019 Avslått 0 Tone Salomonsen - Desember 2018 TONE SALOMONSEN Populær Rogaland 2019 50000 11.2.2019 Avslått 0 Black Debbath - Vår 2019 DUPLEX RECORDS ANS Populær Oslo 2019 80000 11.2.2019 Bevilget 60000 KITE - Mars 2019 KITE DA Populær Oslo 2019 40000 11.2.2019 Avslått 0 Drottnar - 2019 Glenn-David Lind Populær Østfold 2019 123000 11.2.2019 Avslått 0 Port Almond - Vår 2019 PORT MUSIC Rune Andre R Simonsen Populær Troms 2019 30000 11.2.2019 Avslått 0 LJODAHÅTT - 2019 LJODAHÅTT Populær Buskerud 2019 300000 11.2.2019 Avslått 0 Fivreld - Torill Beate Nilsen Band - 2019 TORILL BEATE NILSEN Populær Hedmark 2019 150000 11.2.2019 Avslått 0 Secret Treehouse - 2019 STUDIO BUKVE Populær Hordaland 2019 30000 11.2.2019 Avslått 0 Dårlig Vane, A-laget - Vår 2019 NMGHUSET Girson Felix Dias Populær Hordaland 2019 50000 11.2.2019 Avslått 0 Darling West - 2019 JANSEN PLATEPRODUKSJON AS Populær Oslo 2019 300000 11.2.2019 Bevilget 100000 Spielbergs - Vår 2019 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2019 60000 11.2.2019 Avslått 0 Misty Coast - Vår 2019 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2019 90000 11.2.2019 Avslått 0 The Dogs - Vår 2019 Else Marte Hagen Populær Akershus 2019 120250 11.2.2019 Bevilget 120000 Synne Sanden - Vår 2019 REINJAM AS Populær Oslo 2019 200000 11.2.2019 Bevilget 75000 Lady Moscow - Juni 2019 SELSKABSREISER DA Populær Oslo 2019 30000 11.2.2019 Avslått 0 August Kann og Aksel Undset - Vår 2019 Aksel Barsnes Undset Populær Utlandet 2019 10000 11.2.2019 Avslått 0 Monalia - Vår 2019 TEXAS HOTVEDT NILSSEN Populær Østfold 2019 65000 11.2.2019 Avslått 0 Farao - Vår 2019 KARI KAMRUD JAHNSEN Populær Akershus 2019 60000 11.2.2019 Bevilget 60000 VREID - 2019 VREID AS Populær Oslo 2019 255000 11.2.2019 Bevilget 180000 brenn. - Høst 2019 REINJAM AS Populær Oslo 2019 150000 11.2.2019 Bevilget 80000 Adam Douglas - Desember 2018 REINJAM AS Populær Oslo 2019 100000 11.2.2019 Avslått 0 Erlend Ropstad - Vinter 2019 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2019 50000 11.2.2019 Bevilget 50000 Audrey Horne - Mars 2019 AUDREY HORNE DA Populær Hordaland 2019 150000 11.2.2019 Bevilget 150000 Intertwine - Vår 2019 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2019 80000 11.2.2019 Avslått 0 1816 - 2019 AUDUN ELLINGSEN Populær Akershus 2019 60000 11.2.2019 Bevilget 45000 I Was a King - 2019 I WAS A KING DA Populær Oslo 2019 200000 11.2.2019 Avslått 0 Sturle Dagsland - 2019 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2019 80000 11.2.2019 Avslått 0 The Flash Gordons - 2019 HOFSTAD RECORDS Populær Nordland 2019 206153 11.2.2019 Avslått 0 Das Body - Vår 2019 KIM GRANHOLT FAST PRODUCTIONS Populær Oslo 2019 80000 11.2.2019 Avslått 0 Lars Kolberg og Bandittene - 2019 KOLBERGS MEK. Populær Oslo 2019 120000 11.2.2019 Avslått 0 Tuvaband - Vår 2019 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2019 70000 11.2.2019 Avslått 0 TeleGram - Vår 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Populær Telemark 2019 100000 11.2.2019 Avslått 0 Kakkmaddafakka - Vår 2019 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2019 120000 11.2.2019 Avslått 0 Hajk - Februar - November 2019 JANSEN PLATEPRODUKSJON AS Populær Oslo 2019 140000 11.2.2019 Bevilget 70000 Borgar Storebråten - Vår 2019 Eilif Hallingstad Finnseth Populær Oslo 2019 40000 11.2.2019 Avslått 0 Hilma Nikolaisen - Vår 2019 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2019 55000 11.2.2019 Bevilget 55000 Hey Gloria - Vår 2019 LINNEA JANSSON Populær Trøndelag 2019 30000 11.2.2019 Avslått 0 Årabrot - Vår 2019 KJETIL NERNES Populær Rogaland 2019 172500 11.2.2019 Bevilget 170000 Bats of Congress - Vår 2019 Magnus Tornensis Populær Troms 2019 210000 11.2.2019 Avslått 0 Lisa Skoglund - Vår 2019 SKOGLUND Populær Troms 2019 100000 11.2.2019 Bevilget 70000 Vulture Industries - 2019 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2019 90000 11.2.2019 Bevilget 90000 Bart Clavier - Vår 2019 BART CLAVIER DA Populær Oslo 2019 60000 11.2.2019 Avslått 0 elle melle - Vår 2019 Jon Konrad Strøm Populær Hedmark 2019 60000 11.2.2019 Avslått 0 Bandland - 2019 EIRIK VIGELAND Populær Vestfold 2019 40000 11.2.2019 Avslått 0 Kriminell Kunst - 2019 Tore Arholm Tobiassen Populær Rogaland 2019 75000 11.2.2019 Bevilget 75000 Erik Lukashaugen og Arbeidslaget - 2019 ERIK LUKASHAUGEN Populær Hedmark 2019 200000 11.2.2019 Bevilget 200000 Rune Mandelid Orchestra - Høst 2019 RUNE MANDELID Populær Hordaland 2019 114100 11.2.2019 Avslått 0 Ingvild Homme - Vår 2019 - Vår 2020 INGVILD HOMME MUSIKK Populær Telemark 2019 50000 11.2.2019 Bevilget 50000 ISÁK - Vår 2019 Eivind Fadnes Populær Møre og Romsdal 2019 108350 11.2.2019 Bevilget 108000 Jessica Sligter - 2019 Jessica Jeanine Sligter Populær Oslo 2019 220000 11.2.2019 Bevilget 200000 Ondt Blod - Vår 2019 Aslak Heika Hætta Bjørn Populær Oslo 2019 200000 11.2.2019 Avslått 0 Likholmen - 2020 LIKHOLMEN MUSIKKFRONT Populær Nordland 2019 200000 11.2.2019 Avslått 0 Sver - Januar 2019 SVERFOLK ANS Tradisjon Trøndelag 2019 45000 11.2.2019 Bevilget 45000 Rydvall Mjelva - Februar 2019 OLAV LUKSENGÅRD MJELVA Tradisjon Trøndelag 2019 30000 11.2.2019 Bevilget 30000 Eli Storbekken - Høst 2019 Eli Storbekken Tradisjon Oslo 2019 100000 11.2.2019 Bevilget 80000 Svadilja - Høst 2018 Bendik Smedåsgjelten Qvam Tradisjon Hedmark 2019 5775 11.2.2019 Avslått 0 Britt Pernille Frøholm - 2019 Britt Pernille Frøholm Tradisjon Oppland 2019 30000 11.2.2019 Bevilget 20000 Friland kirkekonsert-turné Nord-Norge - Vår 2019 ANNE GRETE LUNNER Tradisjon Oslo 2019 64000 11.2.2019 Avslått 0 Fliflet Hamre - duo og i trio med Knut Reiersrud - 2019 Gabriel Henrik Fliflet Tradisjon Hordaland 2019 75000 11.2.2019 Bevilget 50000 Gabriel Fliflet, Berit Opheim, Jorun M Kvernberg - 2019 Gabriel Henrik Fliflet Tradisjon Hordaland 2019 40870 11.2.2019 Bevilget 30000 MjøsFolk (tidligere Julestemmer) - desember 2019 CAMILLA GRANLIEN Tradisjon Oppland 2019 100000 11.2.2019 Bevilget 90000 Vetrhus, Ulvo, Barrikmo - Desember 2019 ÅSHILD VETRHUS Tradisjon Rogaland 2019 90000 11.2.2019 Bevilget 90000 Felabaluba med Askeladden - Vår 2019- Vår 2020 Elisabeth Vannebo Tradisjon Hordaland 2019 454014 11.2.2019 Avslått 0 Haley's Comet - 2019 MAGNUS SOLTVEDT WIIK Tradisjon Oslo 2019 40000 11.2.2019 Avslått 0 Håvard Svendsrud med div. samarbeid - Vår 2019 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Tradisjon Oslo 2019 50000 11.2.2019 Avslått 0 Kirsti Bakken Kristiansen - Vår 2019 Kirsti Bakken Kristiansen Tradisjon Akershus 2019 30000 11.2.2019 Avslått 0 Gjermund Larsen Trio - 2019 Gjermund Larsen Tradisjon Trøndelag 2019 150000 11.2.2019 Bevilget 120000 Sudan Dudan og Kristine Valdresdatter - 2019 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Tradisjon Telemark 2019 150000 11.2.2019 Bevilget 110000 GKN5 - Guro Kvifte Nesheim Kvintett - Høst 2019 5B.NO AS Tradisjon Oslo 2019 185260 11.2.2019 Avslått 0 Svartevja - 2019 Mari Skeie Ljones Tradisjon Oslo 2019 50000 11.2.2019 Bevilget 50000 Kvedarkvintetten - Haust 2019 KVEDARKVINTETTEN ANS Tradisjon Buskerud 2019 150000 11.2.2019 Avslått 0 Skrekk og Guro - Vår 2019 5B.NO AS Tradisjon Oslo 2019 60000 11.2.2019 Avslått 0 Oslo Strings og Sigrid Moldestad - Høst 2019 OSLO STRINGS SAMVIRKEFORETAK Tradisjon Oslo 2019 155000 11.2.2019 Avslått 0 Hovedøen Social Club - Vår 2018 INDRIS PRO AS Verden Oslo 2019 30000 11.2.2019 Avslått 0 Jarlsberg Vokal - 2019 Runa Skramstad Vokal Vestfold 2019 79000 11.2.2019 Avslått 0