Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Viktig melding

På grunn av svært mange søknader til behandling i denne runden, blir vedtak fattet i to omganger. Første runde med vedtak ble fattet i utvalgsmøtet 17.-19. februar, og vedtaksmeldinger vil bli sendt ut i slutten av uke 8. Andre runde med vedtak vil bli fattet i ekstraordinært rådsmøte 15. mars, og vedtaksmeldinger vil bli sendt ut i uke 11.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 17. - 19.2.2021

  • Vedtak i ekstraordinært rådsmøte: 15.3.2021