Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 153 søknader om tilskudd til 1 493 konserter. Utvalget tildelte 56 tilskudd til 606 konserter.

Bakgrunn

Støtteordning for musikere og musikkensembler bidrar til finansiering av virksomhet for musikere, artister, band, ensembler, kor og orkestre innen alle sjangre. Konserter og turnéer som foregår både i Norge og i utlandet støttes, men virksomhet i Norge blir særlig vektlagt i den samlede prioriteringen. Støtteordningen er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Den er avgjørende for at det finnes musikkproduksjon på et profesjonelt og høyt kunstnerisk nivå utenfor institusjonene i Norge, og den gjør det mulig for et stort antall musikere å ha en profesjonell karriere utenfor institusjonene.

Tildelingene

Det ble gitt tilskudd til 37 % av søkerne. Søknader og bevilgninger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger Søknader Tildelinger Tild.% av totalt antall  Tild.% innen hver sjanger
Jazz/impro 57 23 41 % 40 %
Klassisk/samtid 29 7 13 % 24 %
Populær 47 17 30 % 36 %
Tradisjon 9 3 5 % 33 %
Verden 11 6 11 % 55 %
Totalsum 153 56 100 % 37 %

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Aktivitetsomfang
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • Turnérutens geografiske profil (i Norge)
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Prosjektts og budsjettets realisme
 • God turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Jazz/impro

Det kom inn mange sterke søknader fra jazz/impro-feltet. Tildelingene er spredt på tradisjonelle prosjekter og mer nyskapende prosjekter, gamle travere og nye aktører. Som vanlig innen dette feltet er det en god del planlagte konserter i Japan/Asia. Mange av disse konsertene er dårlig betalt og uten forankring i en naturlig etterspørsel. Utvalget har vurdert de fleste som for marginale til at det er tilrådelig å støtte dem. Både av kostnadsmessige grunner og sett i et klimaperspektiv bør det være særlig gode grunner for eventuell prioritering.

Populær

Søknadene innen populærmusikkfeltet er preget av flere rene utenlandsturneer og generelt mange konserter i utlandet. Virksomhet i Norge blir særlig vektlagt i den overordnende prioriteringen, og enkelte gode, rene utenlandsprosjekter er vippet ut til fordel for turneer som foregår i Norge. Flere av søknadene gjelder oppvarmingsprosjekter. Disse prosjektene er stort sett lavt honorert, men gir samtidig det aktuelle bandet god synlighet, og det er tildelt tilskudd til enkelte. Søknadsbunken viser en relativt god variasjon innen populærsjangeren, men søknader innen elektronisk musikk og rap/hip hop/urban er fortsatt mangelvare.

Tradisjon

Innen tradisjonsmusikkfeltet var søknadstilfanget svært begrenset i denne søknadsrunden med kun åtte søknader. Utvalget observerer at mange av søkerne fra dette feltet opptrer som arrangører selv, eller benytter seg av andre arrangører enn helårsarrangørene.

Klassisk/samtid

Innen klassisk/samtid-feltet gjelder flere søknader gjenoppføring av bestillingsverk som har mottatt støtte fra Støtteordning for bestillingsverk og produksjonsstøtte. Utvalget hadde et særlig blikk på disse søknadene med tanke på å stimulere til økt fremføring av bestillingsverk. Søknadsbunken viser en relativt god variasjon innen sjangeren, men med særlig mange søknader fra samtidsmusikk- og tidligmusikkfeltet.

Verdensmusikk

Det kom inn søknader om tilskudd til mange gode prosjekter innen verdensmusikkfeltet i denne søknadsrunden, noe som gjenspeiles i tildelingsprosenten. Søknadsbunken viser en fin variasjon i uttrykk, selv om kategorien favner et enormt mangfold av uttrykk.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 153

Søknadssum: 14 635 153

Antall tildelinger: 56

Tildelingssum: 4 837 800

Prosess:

 • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 15.5.2019

 • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Per Arne Glorvigen og Apollon Musagète Quartet. - 12.01-15.01 2020 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Klassisk/samtid Oppland 2019 175000 15.5.2019 Avslått 0 Monday Duo - 2019 Karl Hjalmar Nyberg Jazz/impro Oslo 2019 73600 15.5.2019 Avslått 0 Sellevoll Bokn - høst 2019 TICTAC BOOKING THOMAS RENÉ HALVORSEN Populær Oslo 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Audrey Horne - vår 2019 AUDREY HORNE DA Populær Hordaland 2019 140000 15.5.2019 Avslått 0 Jakob Ogawa - 2019 PAPERCLIP AS Populær Hordaland 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 Jennifer Torrence, Vilde og Inga - Vår 2020 KOMPONIST MARTIN R. BAUCK Klassisk/samtid Oslo 2019 50000 15.5.2019 Avslått 0 Hans Mathisen - 2019 Hans Mathisen Jazz/impro Vestfold 2019 49400 15.5.2019 Avslått 0 KALEIDO, Skyttemyr, Schøien - 2019 LINDA KRISTENGÅRD SKYTTEMYR Jazz/impro Oslo 2019 28000 15.5.2019 Avslått 0 Maria Molund - vår 2019 MARIA MOLUND Klassisk/samtid Akershus 2019 15000 15.5.2019 Avslått 0 Low-Fly Quintet - Høst 2019 og vår 2020 CAMILLA TØMTA Jazz/impro Hedmark 2019 186850 15.5.2019 Avslått 0 Ingebjørg Lognvik Reinholdt -vår 2019 INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT Tradisjon Oslo 2019 40000 15.5.2019 Avslått 0 Saluki - vår 2019 BUTTRE BRAAK DA Jazz/impro Akershus 2019 150000 15.5.2019 Avslått 0 Fribyorkestret - 2019 - 2020 MANSARD MANAGEMENT & PRODUCTION ANDERS FREDRIK ERIKSSON Verden Troms 2019 50000 15.5.2019 Avslått 0 Amundsen, Myre Eng - 2019 BJØRN B AMUNDSEN HANDEL OG AGENTUR Innehaver Petter Amundsen Klassisk/samtid Oslo 2019 35000 15.5.2019 Avslått 0 Fivreld - Torill Beate Nilsen band - høst 2019 TORILL BEATE NILSEN Populær Hedmark 2019 70000 15.5.2019 Avslått 0 Evig Natt - vår 2019 Kirsten Jørgensen Populær Rogaland 2019 32000 15.5.2019 Avslått 0 Lars Kolberg - høst 2019 KOLBERGS MEK. Populær Oslo 2019 80000 15.5.2019 Avslått 0 Hardanger BigBand, Pedersen, Principato, Pasquale - April 2019 HARDANGER BIGBAND Jazz/impro Hordaland 2019 92000 15.5.2019 Avslått 0 Frogner menighet, koret Vice versa og BUSO - November 2019 LIER KIRKELIGE FELLESRÅD Klassisk/samtid Buskerud 2019 25000 15.5.2019 Avslått 0 Grunewald Horn Ensemble - Høst 2019 Lena Wik Klassisk/samtid Trøndelag 2019 90000 15.5.2019 Avslått 0 Vonnegut Collective - høst 2019 Craig Farr Klassisk/samtid Hordaland 2019 143068 15.5.2019 Avslått 0 Taake - 2019 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2019 76000 15.5.2019 Avslått 0 Helheim - 2019 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Sapere Aude Guitar Duo - sommer - høst 2019 SAPERE AUDE GUITAR DUO DA Klassisk/samtid Oslo 2019 32450 15.5.2019 Avslått 0 AKODE - 14.-17. juli 2019 Kim Johannesen Jazz/impro Buskerud 2019 25000 15.5.2019 Avslått 0 BRG med Danielson og Nordstrøm. - Høst 2019-vår 2020 Even Høgseth Jazz/impro Nordland 2019 98000 15.5.2019 Avslått 0 Misty Coast - Vår 2019 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2019 90000 15.5.2019 Avslått 0 Samanidis og Skjønhaug - Vår 2019 Christian Hoel Skjønhaug Klassisk/samtid Akershus 2019 16506 15.5.2019 Avslått 0 Numa Edema - vår 2019 Numa Norderhaug Jazz/impro Oslo 2019 60000 15.5.2019 Avslått 0 Stök - vår 2019 TOVE BAGGE Jazz/impro Oslo 2019 5823 15.5.2019 Avslått 0 FIRING - Vår 2020 Emily Kathrine Firing Populær Oslo 2019 250000 15.5.2019 Avslått 0 Ensemble Hieronymus - Sumar og haust 2019 THOMAS SCHOOFS MELHEIM Klassisk/samtid Oslo 2019 59000 15.5.2019 Avslått 0 Sturle Dagsland - 2019 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2019 40000 15.5.2019 Avslått 0 Håvard Ellefsen Mortiis - vår 2019 OMNIPRESENCE PRODUCTIONS Håvard Ellefsen Populær Østfold 2019 77000 15.5.2019 Avslått 0 Kvedarkvintetten - desember 2019 KVEDARKVINTETTEN ANS Tradisjon Buskerud 2019 150000 15.5.2019 Avslått 0 Oslo Gospel Unit (Mosaic, Gospelfabrikken, NGV) - vår 2019 MOSAIC Populær Oslo 2019 10000 15.5.2019 Avslått 0 Astrosaur - Vår 2019 YUGEN DA Jazz/impro Oslo 2019 11000 15.5.2019 Avslått 0 Makkmat - Turné 2019 Øyvind Skutle Populær Hordaland 2019 37231 15.5.2019 Avslått 0 Skrekk og Guro - vår 2019 ÅSMUND SOLBERG Tradisjon Aust-Agder 2019 30000 15.5.2019 Avslått 0 Chrome Hill, Lerheim, Nymo, Lofthus, Arntzen - 2019- vår 2020 ASBJØRN E LERHEIM MUSIKK Jazz/impro Oslo 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 All Included - Høst 2019 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2019 50000 15.5.2019 Avslått 0 Tollef Østvang - Chicago Connections Vol. 7 - Våren 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2019 50000 15.5.2019 Avslått 0 Paal Nilssen-Love - Ken Vandermark - Juni 2019 JON OLAV KRINGELAND Jazz/impro Oslo 2019 30000 15.5.2019 Avslått 0 Ensemble Hyperborea - høst 2019- vår 2020 Kåre Solmund Sætrevik Nystabakk Klassisk/samtid Troms 2019 99000 15.5.2019 Avslått 0 Erling Ramskjell - 2020 ERLING RIIBE RAMSKJELL Populær Nordland 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 One Small Step (Eraker, Vårdal, Arntzen) - Våren og sommeren 2019 ROGER ARNTZEN Jazz/impro Oslo 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 TeleGram Konsertvirksomhet 2019 - mars-november MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Populær Telemark 2019 120000 15.5.2019 Avslått 0 The Wayne Brasel Quintet - 2019 Wayne Thomas Brasel Jazz/impro Rogaland 2019 150000 15.5.2019 Avslått 0 The Source: of Christmas - HØST Øyvind Brække Verden Oslo 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 BONESHAKER - vår 2019 JON OLAV KRINGELAND Jazz/impro Oslo 2019 25000 15.5.2019 Avslått 0 Ondt Blod - Første halvår 2019 Aslak Heika Hætta Bjørn Populær Oslo 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 Skævv - vår 2019 Harald Fetveit Jazz/impro Oslo 2019 16000 15.5.2019 Avslått 0 Sphere - vår 2019 - vår 2020 Marius Strand Populær Oslo 2019 63000 15.5.2019 Avslått 0 ZGB - Vår 2019 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2019 6000 15.5.2019 Avslått 0 O - Høsten 2019 INGA MARGRETE AAS Jazz/impro Oslo 2019 25000 15.5.2019 Avslått 0 Ljodahått - 2019 LJODAHÅTT Populær Buskerud 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 Madder Mortem - vår 2019 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 steinar raknes STILLHOUSE - høst 2019 RECKLESS AS Populær Oslo 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 El Rumbeo band - mars-juni 2019 Jørn Olav Rud Verden Vest-Agder 2019 52817 15.5.2019 Avslått 0 Hana, Sørvåg, Brunvær Hauge, Stener Olsen, Johnsen - Høst 2019, juni - okt. SAGAQUEEN ANN KRISTIN SØRVÅG Klassisk/samtid Rogaland 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Luke Elliot - 2019 VITAMIN AS Populær Oslo 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 Abbath - 27.09 - 26.10. 2019 EIKEMO COMPOSITIONS AS Populær Hordaland 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Patrick Egersborg - høst 2019 OPERAKOLLEKTIVET - KLASSISK SANG OPERA OG EVENT PATRICK EGERSBORG Klassisk/samtid Oslo 2019 60000 15.5.2019 Avslått 0 Maren Selvaag - 2019 BELLWETHER AS Jazz/impro Oslo 2019 80000 15.5.2019 Avslått 0 Tore Flatjord - 2019 TORE FLATJORD Jazz/impro Vestfold 2019 30000 15.5.2019 Avslått 0 Nordic Harmony - 2019 NORDIC HARMONY AS Klassisk/samtid Oslo 2019 660000 15.5.2019 Avslått 0 OWL (Bjorå,Emmeluth) - vår 2019 Signe Krunderup Emmeluth Jazz/impro Oslo 2019 20000 15.5.2019 Avslått 0 Dario Fariello - Vår 2019 DARIO FARIELLO Klassisk/samtid Oslo 2019 10000 15.5.2019 Avslått 0 Ensemble 4FEMTEN - høst 2019 Berit Fonnes Klassisk/samtid Troms 2019 80000 15.5.2019 Avslått 0 Lemur og stort ensemble - Desember 2019-Mars 2020 LEMUR ANS Klassisk/samtid Oslo 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 Ljungblut - vår 2019 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2019 13000 15.5.2019 Avslått 0 Andreas Haddeland Trio - Vår 2020 ANDREAS HADDELAND Jazz/impro Akershus 2019 50000 15.5.2019 Avslått 0 Sondre Ferstad - Snirkelsongar - Sommar, haust 2019 Sondre Ferstad Jazz/impro Møre og Romsdal 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Eivind Austad Trio - Høst 2019 Eivind Waage Austad Jazz/impro Hordaland 2019 40000 15.5.2019 Avslått 0 Ary Morais Band - Høst 2019 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verden Oslo 2019 90000 15.5.2019 Avslått 0 Nova Vita - 2019 Runar Kjeldsberg Klassisk/samtid Vestfold 2019 250000 15.5.2019 Avslått 0 Kanaan, Myrvoll, Vassbø, Strøm - Vår 2019 Ask Vatn Strøm Jazz/impro Oslo 2019 120000 15.5.2019 Avslått 0 Mette Rasmussen - vår 2019 Mette Rasmussen Jazz/impro Trøndelag 2019 104750 15.5.2019 Avslått 0 Torben Snekkestad SOLO - 1-11 november 2019 Torben Snekkestad Jazz/impro Utlandet 2019 41500 15.5.2019 Avslått 0 VIKEN KVARTETT - høst 2019 - vår 2020 Susanne Margarete Schwarz Lindvik Klassisk/samtid Akershus 2019 90000 15.5.2019 Avslått 0 Bárut - Høst 2019 ASBJØRN BERSON Verden Trøndelag 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Oslo 14 - 2019 ØSTNORSK JAZZSENTER Vokal Oslo 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 Maldito - Vår 2019 GARD ROGNSKOG NØDSET Populær Møre og Romsdal 2019 128750 15.5.2019 Avslått 0 Ensemble neoN + Far East Network (FEN) - Vår 2020 ENSEMBLE NEON SA Klassisk/samtid Oslo 2019 80000 15.5.2019 Avslått 0 elle melle - 2019 MANGO MUSIC JON KONRAD STRØM Populær Hedmark 2019 50000 15.5.2019 Avslått 0 Dimitris Kostopoulos - Vår 2019 KOSTOPOULOS PRODUCTIONS Klassisk/samtid Oslo 2019 20250 15.5.2019 Avslått 0 Inger Nordvik - vår 2019 Inger Lindsjørn Nordvik Populær Troms 2019 15000 15.5.2019 Avslått 0 Anders Lillebo - høst 2019 Anders Lillebo Tradisjon Hedmark 2019 50000 15.5.2019 Avslått 0 Gro-Marthe Dickson - 2019 Gro-Marthe Vaaseth Dickson Jazz/impro Oslo 2019 55000 15.5.2019 Avslått 0 Dunbarrow - Vår 2019 DUNBARROW DA Populær Trøndelag 2019 30000 15.5.2019 Avslått 0 M M M M a R a S°°° - 2019 MARITA ISOBEL SOLBERG Jazz/impro Troms 2019 120000 15.5.2019 Avslått 0 Enslaved og Mia Habib Productions - 01.07.2019-01.07.2020 ENSLAVEDUNION DA Populær Hordaland 2019 200000 15.5.2019 Avslått 0 Nicolay Leganger og strykekvartett fra Harmonien - 2019 Nicolay Leganger Populær Hordaland 2019 120000 15.5.2019 Avslått 0 Maiken Mathisen SchauTrond Schau - April 2019 ARTEMIS - CULTURAL COMMUNICATION THROUGH MUSIC Arild Tormod Bøe Klassisk/samtid Østfold 2019 20000 15.5.2019 Avslått 0 Good Time Charlie - Jubelblues - 2019 ARLE HJELMELAND Populær Hordaland 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Live Foyn Friis - 2019 LIVE FOYN FRIIS AS Jazz/impro Akershus 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Marius Løkse - 2019 MARIUS LØKSE ENTERTAINMENT Tradisjon Oslo 2019 100000 15.5.2019 Avslått 0 Operahistorien på 60 minutter - Vår 2019 Knut Kristian Mohn Klassisk/samtid Oslo 2019 97727 15.5.2019 Bevilget 95000 Pom Poko - vår 2019 POM POKO DA Populær Trøndelag 2019 90000 15.5.2019 Bevilget 90000 Amanda Tenfjord - vår 2019 TENFJORD MUSIC Populær Møre og Romsdal 2019 70000 15.5.2019 Bevilget 70000 Djerv - vår 2019 DJERV MUSIC DA Populær Oslo 2019 85500 15.5.2019 Bevilget 50000 Frode Haltli Avant Folk - Høst 2019 - høst 2020 SVARTSKOG MUSIC AS Jazz/impro Akershus 2019 265000 15.5.2019 Bevilget 265000 ísa - Vår 2019 Stian Unhjem Jazz/impro Oslo 2019 30000 15.5.2019 Bevilget 30000 Randi Tytingvåg Trio - høst 2019 Randi Tytingvåg Populær Rogaland 2019 200000 15.5.2019 Bevilget 150000 Raabygg - 2019 Tuva Færden Tradisjon Rogaland 2019 50000 15.5.2019 Bevilget 50000 Møster / Edwards / Knedal Andersen - 2019 og 2020 Dag Erik Knedal Andersen Jazz/impro Oslo 2019 150000 15.5.2019 Bevilget 130000 Moulin Noir - 2019 2020 Frank Braafhart Verden Rogaland 2019 50000 15.5.2019 Bevilget 50000 Spor av dråper og røde nebb - mars - oktober 2019 Jørn Erik Ahlsen Alkanger Verden Akershus 2019 41400 15.5.2019 Bevilget 41000 Tusmørke - 2019 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2019 25000 15.5.2019 Bevilget 25000 Atle Nymo trio - høst 2019 Atle Nymo Jazz/impro Østfold 2019 56000 15.5.2019 Bevilget 56000 Ary Morais og Band - Vår 2019 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verden Oslo 2019 90000 15.5.2019 Bevilget 60000 The Good The Bad and The Zugly - Vår 2019. Anders Nordengen Populær Oslo 2019 43793 15.5.2019 Bevilget 43000 Blood Command - 2019 Yngve Andersen Populær Hordaland 2019 124116 15.5.2019 Bevilget 120000 Arvid Engegård, Håvard Svendsrud og Svein Haugen - April og august 2019 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Klassisk/samtid Oslo 2019 50000 15.5.2019 Bevilget 50000 Beady Belle - Høst 2019 Beate Slettevoll Lech Populær Oslo 2019 60000 15.5.2019 Bevilget 60000 Trond Kallevåg Hansen Ensemble - 2019 Trond Kallevåg Hansen Jazz/impro Oslo 2019 61675 15.5.2019 Bevilget 60000 Siri´s Svale Band - 2019 WAADELAND CARL HAAKON Jazz/impro Trøndelag 2019 90000 15.5.2019 Bevilget 90000 THE END - April 2019 Kjetil Traavik Møster Jazz/impro Hordaland 2019 30000 15.5.2019 Bevilget 30000 Susanne Lundeng - vår 2020 STRØK AS Tradisjon Oslo 2020 200000 15.5.2019 Bevilget 200000 I Was a King - 2019 I WAS A KING DA Populær Oslo 2019 200000 15.5.2019 Bevilget 100000 Past Present og Tortusa - Høst 2019 Simen Kiil Halvorsen Jazz/impro Rogaland 2019 50000 15.5.2019 Bevilget 50000 Kim Myhr - You | me - Høst 2019-Vår 2020 Kim Fiskum Myhr Jazz/impro Oslo 2019 275000 15.5.2019 Bevilget 275000 Eline Hellerud Åsbakk - høst 2019 Eline Hellerud Åsbakk Jazz/impro Oslo 2019 60000 15.5.2019 Bevilget 60000 Christian IV Consort - 2020 INGRID ØKLAND Klassisk/samtid Oslo 2020 293800 15.5.2019 Bevilget 250000 The Nordic Organduo - 2019 ABRAHAM BEZUIJEN Klassisk/samtid Buskerud 2019 40000 15.5.2019 Bevilget 40000 Moddi - Høst 2019 MODDIMUSIKK Pål Moddi Knutsen Populær Oslo 2019 100000 15.5.2019 Bevilget 100000 Firo - Haust 2019 BJØRN KÅRE ODDE Tradisjon Oslo 2019 50000 15.5.2019 Bevilget 50000 Daniel Herskedal ensemble - vår 2019-vår 2020 DANIEL HERSKEDAL Jazz/impro Møre og Romsdal 2019 250000 15.5.2019 Bevilget 200000 Ballrogg (Holm, Arntzen, Stackenäs) - Høst 2019 - Vår 2020 ROGER ARNTZEN Jazz/impro Oslo 2019 200000 15.5.2019 Bevilget 75000 Paal Nilssen-Love - Joe McPhee - vår 2019 JON OLAV KRINGELAND Jazz/impro Oslo 2019 25000 15.5.2019 Bevilget 25000 Ivan Mazuze Group - 2019 Ivan Felix Da Conceicao Mazuze Verden Oslo 2019 181964 15.5.2019 Bevilget 180000 Barren Womb - vår 2019 EDDA MUSIC AS Populær Hordaland 2019 40000 15.5.2019 Bevilget 40000 Mats Eilertsen - haust 2019- vår 2020 Mats Eilertsen Jazz/impro Akershus 2019 83201 15.5.2019 Bevilget 80000 Streifenjunko - 2019 Espen Reinertsen Jazz/impro Oslo 2019 165670 15.5.2019 Bevilget 130000 Wako - høst 2019 - vår 2020 Martin Myhre Olsen Jazz/impro Oslo 2019 305000 15.5.2019 Bevilget 175000 Mistral blåsekvintett - Hausten 2019 - våren 2020 SIRI HOVDE NORDBØ Klassisk/samtid Trøndelag 2019 100000 15.5.2019 Bevilget 100000 Moon Relay - 2019 Håvard Reite Volden Jazz/impro Oslo 2019 74800 15.5.2019 Bevilget 74800 BenReddik - vår 2019 Camilla Hole Jazz/impro Oslo 2019 65000 15.5.2019 Bevilget 65000 Touché Monet - Høst 2019 Johan Tobias Ingskog Bergstrøm Jazz/impro Oslo 2019 90000 15.5.2019 Bevilget 90000 Gutvik Ukentlig - høst 2019 KETIL GUTVIK Jazz/impro Oslo 2019 50000 15.5.2019 Bevilget 40000 Gaahls Wyrd - 2019 INDIE DISTRIBUTION AS Populær Oslo 2019 90000 15.5.2019 Bevilget 90000 Norwegian Cornett and Sackbuts - Sept 2019 NORWEGIAN CORNETT & SACKBUTS ANS Klassisk/samtid Oslo 2019 50000 15.5.2019 Bevilget 50000 Mandarinsaft - 2019 MANDARINSAFT DA Populær Trøndelag 2019 118000 15.5.2019 Bevilget 100000 Hanne Tveter - EN HYLLEST TIL FRIDA KAHLO Turné - Sept 2019 til sept 2020 MUSIKKMAKERIET Hanne Tveter Verden Oslo 2019 65000 15.5.2019 Bevilget 65000 Spielbergs - 2019 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2019 65000 15.5.2019 Bevilget 65000 Thea Hjelmeland - 2019 KULLA PRODUCTIONS AS Populær Hordaland 2019 200000 15.5.2019 Bevilget 70000 Matona's Afdhal Group - vår 2019 Stian Andreas Egeland Andersen Verden Oslo 2019 43000 15.5.2019 Bevilget 43000 Team Me - 2019 BJUDA PÅ AS Populær Trøndelag 2019 70000 15.5.2019 Bevilget 70000 Bendik Baksaas og Fredrik Høyer - vår 2019 BENDIK AMADOU JAWO BAKSAAS Populær Oslo 2019 100000 15.5.2019 Bevilget 60000 Eivind Lønning - 2019 - vår 2020 Eivind Nordset Lønning Jazz/impro Oslo 2019 81512 15.5.2019 Bevilget 60000 NEKROM og HOTBOX - vår 2019 MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen Jazz/impro Oslo 2019 20000 15.5.2019 Bevilget 20000 Holum Trio - 2019 Vegard Kvamme Holum Jazz/impro Oslo 2019 30000 15.5.2019 Bevilget 30000 Paus, Kleive, Kwetzinsky, Waage - HØST 2019 JULIE KLEIVE Klassisk/samtid Oslo 2019 135000 15.5.2019 Bevilget 100000