Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 128 søknader, 51 av disse fikk støtte. Det ble søkt om tilskudd til gjennomføring av til sammen 1 313 konserter, 567 av disse konsertene ble støttet.

Støtteordningens formål

Støtteordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

Forhold som ble vektlagt i søknadsbehandlingen

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Virksomhetens omfang
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Turnérutens geografiske profil
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Realistisk budsjettering som gir profesjonelle rammer for aktiviteten beskrevet i søknaden

Tildelingene

Det ble bevilget tilskudd til 41% av søkerne. 4,3 millioner kroner ble bevilget, noe som utgjør 39% av samlet søknadssum.

Utvalget har hatt som mål å imøtekomme søknadssummen når tilskuddets størrelse har blitt fastsatt. Men de har også i noen tilfeller avgrenset tilskuddet til deler av aktiviteten eller forutsatt at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen.

Jf retningslinjene til ordningen, ble konserter i Norge særlig vektlagt i den overordnede prioriteringen. Men flere aktører har et stort og viktig marked i utlandet, og ca 35% av konsertene det er bevilget tilskudd til foregår i utlandet.

Det ble totalt tildelt 18 tilskudd til jazz/impro-feltet, noe som gir en innvilgningsprosent på 33% til dette feltet. Til klassisk/samtid-feltet ble det tildelt ni tilskudd (41%), til populærmusikkfeltet 20 tilskudd (56%), til tradisjonsmusikkfeltet tre tilskudd (38%), og til verdensmusikkfeltet ett tilskudd  (13%).

Barn og unge

Det ble behandlet 14 søknader som helt eller delvis har som formål å henvende seg til barn og unge, enten som publikum, som deltagere/utøvere eller som målgruppe for kunnskapsutvikling. Det ble bevilget tilskudd til seks av disse, og summen av tildelinger var på totalt kr 545 000. Utvalget ønsker seg flere søknader fra barn- og ungefeltet med et større konsertomfang og en tydeligere beskrivelse av prosjektet og målsettingen.

Søknadene

Basert på bostedsadressene oppgitt i søknadene, har utøvere og/eller deres management/administrasjon i stor grad tilhold i de større byene. Konsertene som planlegges har derimot god geografisk spredning. 41% av søkerne i denne tildelingsrunden er bosatt i Oslo. Etter Oslo, kom det flest søknader fra Rogaland, Sør-Trøndelag og Hordaland. Det kom ingen søknader fra søkere bosatt i Finnmark, Vest-Agder eller Sogn og Fjordane.

63% av de omsøkte konsertene er planlagt gjennomført i Norge og 37% i utlandet. Det er særlig jazz- og populærmusikkfeltet som planlegger konserter i utlandet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 128

Søknadssum: 11 057 791

Antall tildelinger: 51

Tildelingssum: 4 327 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for musikere og musikkensembler blir behandlet i Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte.

Prosess:

 • Søknadsfrist: 2.3.2018 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 23.5.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Wayne Brasel - 2018 Wayne Thomas Brasel Jazz/impro Rogaland 2018 50000 23.5.2018 Avslått 0 Addiktio - 2018 RAINDROPS MUSIC WIBERG Jazz/impro Hordaland 2018 145000 23.5.2018 Avslått 0 Helge Norbakken,Snorre Bjerck,Anne G Klykken - 2018 - 2019 ANNE GRAVIR KLYKKEN Tradisjon Telemark 2018 125000 23.5.2018 Avslått 0 KIT Trio - 26.07-05.08.2018 ISA CAROLINE HOLMESLAND Klassisk/samtid Akershus 2018 50000 23.5.2018 Avslått 0 Ellefsen Håvard, Mortiis - Vår 2018, Høst 2018 OMNIPRESENCE PRODUCTIONS Håvard Ellefsen Populær Østfold 2018 83750 23.5.2018 Avslått 0 Per Arne Glorvigen Tango con Amigos 2 - Haust 2018 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Verden Oppland 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 Low-Fly Quintet - 2018 CAMILLA TØMTA Jazz/impro Hedmark 2018 65800 23.5.2018 Avslått 0 Per Oddvar Johansen Trio, Johansen, Lien, Brunborg - 9. - 13. mai 2018 PER ODDVAR EIDE JOHANSEN Jazz/impro Akershus 2018 20000 23.5.2018 Avslått 0 Music With Z - 2018, høst Andreas Laursen Dreier Jazz/impro Buskerud 2018 25000 23.5.2018 Avslått 0 Skuggsystrar - 14.06-25.07.18 THERESE THYLIN LINDMARK Klassisk/samtid Oslo 2018 35000 23.5.2018 Avslått 0 Golden Oriole - 12/04/2018 - 07/05/2018 MOZART KEBAB DA Klassisk/samtid Rogaland 2018 80000 23.5.2018 Avslått 0 Motorpsycho - 06.03 - 10.03 MOTORPSYCHO MANAGEMENT AS Populær Sør-Trøndelag 2018 57000 23.5.2018 Avslått 0 Nakama - Vår 2018 CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN Jazz/impro Oslo 2018 25000 23.5.2018 Avslått 0 Ingebjørg Bratland - mars-april 2018 ATOMIC SOUL (BOOKING) AS Tradisjon Oslo 2018 200000 23.5.2018 Avslått 0 Anne Lande & Norsk tekstorkester - høst 2018 Anne Kristine Lande Jazz/impro Akershus 2018 50000 23.5.2018 Avslått 0 PATEY-WAGNBERG-OPEDAL TRIO - 10.03.2018 - 21.04.2018 Walter Bent Patey Jazz/impro Oslo 2018 51000 23.5.2018 Avslått 0 Ola Kvernbergs Steamdome - Vår/Sommer 2018 POLAR ARTIST AS Jazz/impro Sør-Trøndelag 2018 80000 23.5.2018 Avslått 0 Duo Cordoba - 15. - 17. april 2018 Trond Folstad Klassisk/samtid Oslo 2018 13500 23.5.2018 Avslått 0 Vibbefanger - Høst 2018 VIBBEFANGER AS Populær Hordaland 2018 90000 23.5.2018 Avslått 0 Gundelach - mai-juni 2018 ATOMIC SOUL (BOOKING) AS Populær Oslo 2018 80000 23.5.2018 Avslått 0 Margrit Honecker - Høst 2018 Margrit Honecker Klassisk/samtid Oslo 2018 28000 23.5.2018 Avslått 0 Me and the Julios - Vår 2018 ØYSTEIN APELAND KULTURPRODUKSJON Populær Oppland 2018 20000 23.5.2018 Avslått 0 Indiana's Loss - 2018 Beathe Leren Populær Oslo 2018 63000 23.5.2018 Avslått 0 Måndag - 14.3.2018 - 1.8.2018 NORSK ARTISTBOOKING AS Populær Oslo 2018 85000 23.5.2018 Avslått 0 Inge Rolland, fløyte Srdjana Jovanovic, klaver - april-november 2018 Inge Rolland Klassisk/samtid Nordland 2018 48000 23.5.2018 Avslått 0 Sondre Justad - Høst 2018 BEYOND MANAGEMENT AS Populær Oslo 2018 150000 23.5.2018 Avslått 0 Inge Rolland, fløyte Anders Clemens Øien, gitar - 31.8 2018 til 9.9 2018 Inge Rolland Klassisk/samtid Nordland 2018 70000 23.5.2018 Avslått 0 Trail Of Souls - Juni 2018 IN THE COUNTRY DA Jazz/impro Oslo 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 Krokofant - 2018 og vår 2019 HASSLAN JAZZ Jazz/impro Buskerud 2018 156620 23.5.2018 Avslått 0 Dario Fariello - Vår 2018 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2018 9000 23.5.2018 Avslått 0 Miman - 07/04-24/04 2018 HANS P. KJORSTAD Jazz/impro Oppland 2018 40000 23.5.2018 Avslått 0 Aladin dreams - 2018 Åsa Caroline Lindroos Verden Rogaland 2018 65000 23.5.2018 Avslått 0 Morild - 2019 Dag Einar Eilertsen Jazz/impro Vestfold 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 Midtli / Brimi / Sinfonietta Innlandet - Vår 2019 ASLAK OPSAHL BRIMI Tradisjon Oslo 2018 130000 23.5.2018 Avslått 0 Andreas Haddeland Trio - Høst 2018 ANDREAS HADDELAND Jazz/impro Akershus 2018 40000 23.5.2018 Avslått 0 Even Jenssen - Vår 2019 EVEN MOEN JENSSEN Populær Sør-Trøndelag 2018 84000 23.5.2018 Avslått 0 Harald Relling band - August-september 2018 HARALD RELLING NIELSEN Jazz/impro Sør-Trøndelag 2018 30000 23.5.2018 Avslått 0 Soup - Vår 2018 ANDERS LANGFJÆRAN Populær Sør-Trøndelag 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 Britt Pernille Frøholm - November 2018-mars 2019 Britt Pernille Frøholm Tradisjon Oppland 2018 30000 23.5.2018 Avslått 0 Folkevogn - 2019 SAB BRØYN Tradisjon Oslo 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 Sturle Dagsland - 2018, Vår + Høst Sturle Dagsland Populær Rogaland 2018 180000 23.5.2018 Avslått 0 Across The Bows - Høst 2018 Magnus Tornensis Populær Troms 2018 100000 23.5.2018 Avslått 0 Eline Hellerud Åsbakk - januar 2019 Eline Hellerud Åsbakk Jazz/impro Oslo 2018 70000 23.5.2018 Avslått 0 Ingrid Vetlesen - August 2018 Ingrid Vetlesen Klassisk/samtid Aust-Agder 2018 30000 23.5.2018 Avslått 0 Eli Helland - Høst 2018 ELI HELLAND SINGING PERFORMANCE Jazz/impro Vestfold 2018 64950 23.5.2018 Avslått 0 FRØY - 17.06.18-23.06.18 HELGA MYHR Jazz/impro Buskerud 2018 80000 23.5.2018 Avslått 0 Mandarinsaft - 2018 MANDARINSAFT DA Populær Sør-Trøndelag 2018 120000 23.5.2018 Avslått 0 Moulin Noir - 2018 Momir Novakovic Verden Rogaland 2018 201000 23.5.2018 Avslått 0 Tempel - Vår 2018 TEMPEL DA Populær Vestfold 2018 20000 23.5.2018 Avslått 0 Grex Vocalis - Juni 2018 GREX VOCALIS Klassisk/samtid Oslo 2018 115000 23.5.2018 Avslått 0 Julius - Høst 2018 Knut Kvifte Nesheim Jazz/impro Oslo 2018 20000 23.5.2018 Avslått 0 Arve Henriksen - flere prosjekter Europa 2018 - 16. mars - 25. august KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Hordaland 2018 26000 23.5.2018 Avslått 0 Magnus Jønnum Grimnes - Høst 2018 MAGNUS J. GRIMNES Jazz/impro Oslo 2018 69000 23.5.2018 Avslått 0 Bendik Baksaas og Fredrik Høyer - 2018 - 2019 KULTURBYRÅET MESÈN AS Jazz/impro Oslo 2018 390000 23.5.2018 Avslått 0 Stavanger Jazzorkester - konsertvirksomhet 2018 - mai-des 2018 Adrian Børtveit Tvedten Jazz/impro Rogaland 2018 125000 23.5.2018 Avslått 0 Sofia - Høst 2018 og vår 2019 Helga Sofia Aarvik Populær Oslo 2018 40000 23.5.2018 Avslått 0 Kristi Kinsarvik - Våren 2018 Kristi Kinsarvik Populær Vestfold 2018 20000 23.5.2018 Avslått 0 Eivind Lønning - Vår 2018 Eivind Nordset Lønning Jazz/impro Oslo 2018 15150 23.5.2018 Avslått 0 ensemble Paulus Barokk/Larvik Barokk - 4-7 desember 2018 ENSEMBLE PAULUS BAROKK Klassisk/samtid Akershus 2018 55000 23.5.2018 Avslått 0 Baker Hansen - Våren 2018 TORE FLATJORD Jazz/impro Akershus 2018 30000 23.5.2018 Avslått 0 EMACS Vår 2018 til Vinteren 2019 - 2018-2019 Elise Kathleen Macmillan Jazz/impro Oslo 2018 70000 23.5.2018 Avslått 0 Isaac Schuldman - Vår 2018 Isaac Schuldman Klassisk/samtid Akershus 2018 108400 23.5.2018 Avslått 0 Duo Gebs, Gebs, Inderberg - Vår 2018 CHRISTINE GEBS, GITARPEDAGOG OG MUSIKKFORMIDLER Klassisk/samtid Oslo 2018 33970 23.5.2018 Avslått 0 RSP & Thomax - 2018 SISTE STEG AS Populær Oslo 2018 120000 23.5.2018 Avslått 0 Salto Mortale - 15.10.18 - 05.11.18 CSSE RECORDS DA Verden Oslo 2018 145000 23.5.2018 Avslått 0 Maschinenfestung - Høst 2018 Dag Egil Njaa Jazz/impro Akershus 2018 32000 23.5.2018 Avslått 0 Touché Monet - 2018-2019 Johan Tobias Ingskog Bergstrøm Jazz/impro Oslo 2018 60000 23.5.2018 Avslått 0 Sigurd Hole trio - Mai 2018 SIGURD HOLE Jazz/impro Oslo 2018 20000 23.5.2018 Avslått 0 Mette Rasmussen - (1 marts) - 1 april Mette Rasmussen Jazz/impro Sør-Trøndelag 2018 106471 23.5.2018 Avslått 0 Roar Engelberg - Vår 2018 Roar Engelberg Klassisk/samtid Hedmark 2018 87260 23.5.2018 Avslått 0 Espen Berg Trio - Sommer 2018 ESPEN BERG Jazz/impro Sør-Trøndelag 2018 44064 23.5.2018 Avslått 0 Ballrogg, Ellerhusen Holm, Arntzen, Stackenäs - November 2018 ROGER ARNTZEN Jazz/impro Oslo 2018 90000 23.5.2018 Avslått 0 Jonas Sjøvaag - Høst 2018 JONAS HOWDEN SJØVAAG Jazz/impro Oslo 2018 150000 23.5.2018 Avslått 0 Firefight SA - Mai 2018, Vår 2018 FIREFIGHT SA Populær Hordaland 2018 59500 23.5.2018 Avslått 0 Bendik Giske - vår 2018 Bendik Hvamen Giske Jazz/impro Oslo 2018 40000 23.5.2018 Avslått 0 Company B. Valiente - Okt 2018 - mars 2019 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Jazz/impro Oslo 2018 80000 23.5.2018 Avslått 0 Espen Hana og Ann-Kristin Sørvåg - 18.06 - 04.11 - 2018 SAGAQUEEN ANN KRISTIN SØRVÅG Klassisk/samtid Rogaland 2018 120000 23.5.2018 Avslått 0 Helga Johanne Størdal og Trio Serafin - Høst 2018 HELGA JOHANNE STØRDAL Klassisk/samtid Østfold 2018 71636 23.5.2018 Bevilget 70000 NyNorsk Messingkvintett - Høst 2018 TUBAIST BERGER IVER FÆRDER Klassisk/samtid Oslo 2018 100000 23.5.2018 Bevilget 100000 Biobarokk, Blåsmo-Falnes, Hansen, Janset, Melheim - Vår/sommer 2018 BLOKKFLØYTIST KRISTIN JANSET Klassisk/samtid Akershus 2018 10460 23.5.2018 Bevilget 10000 Kimchi Moccasin Tango - Aktivitet 2018 Dag Erik Knedal Andersen Jazz/impro Oslo 2018 85589 23.5.2018 Bevilget 85000 Barren Womb og Jabba - Vår 2018 EDDA MUSIC AS Populær Hordaland 2018 40000 23.5.2018 Bevilget 40000 Deku Trio - Høst 2018 Aksel Bakke Jazz/impro Nordland 2018 22000 23.5.2018 Bevilget 22000 Daniel Eriksen - 2018 DANIEL ERIKSEN MUSIC Populær Telemark 2018 90000 23.5.2018 Bevilget 90000 Great News - 2018 EDDA MUSIC AS Populær Hordaland 2018 60000 23.5.2018 Bevilget 60000 The Fjords - vår/sommer 2018 POLAR ARTIST AS Populær Sør-Trøndelag 2018 50000 23.5.2018 Bevilget 50000 Biru Baby - vår/sommer 2018 POLAR ARTIST AS Populær Sør-Trøndelag 2018 65000 23.5.2018 Bevilget 65000 Ola Bremnes - Høst 2018 Ola Martin Bremnes Populær Troms 2018 50000 23.5.2018 Bevilget 45000 Gundelach - april-mai 2018 ATOMIC SOUL (BOOKING) AS Populær Oslo 2018 95000 23.5.2018 Bevilget 60000 Alfred Hall - Høst 2018 SOLUM MUSIC DA Populær Buskerud 2018 110000 23.5.2018 Bevilget 40000 Håvard Svendsrud og Øivind Farmen - 12. til 22. oktober 2018 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Tradisjon Oslo 2018 50000 23.5.2018 Bevilget 50000 Ole Marius Sandberg kvartett - Oktober 2018 Ole Marius Sandberg Jazz/impro Hordaland 2018 50600 23.5.2018 Bevilget 50000 Jørgen Mathisen Kvartett - 01.10.2018 - 31.10.2018 JØRGEN MATHISEN Jazz/impro Oslo 2018 60000 23.5.2018 Bevilget 60000 Somebody's Quartet - Høst 2018 / Vår 2019 Svein Rikard Mathisen Jazz/impro Hordaland 2018 180000 23.5.2018 Bevilget 120000 Hollow Hearts - Vår 2019 HOLLOW HEARTS AS Populær Troms 2018 100000 23.5.2018 Bevilget 100000 Fredrik William Olsen og I See Rivers - Vår 2018 Fredrik William Olsen Populær Nordland 2018 100000 23.5.2018 Bevilget 100000 Susanne Sundfør - mars 2018 ATOMIC SOUL (BOOKING) AS Populær Oslo 2018 150000 23.5.2018 Bevilget 150000 LÜT - 2018 LÜT AS Populær Troms 2018 99400 23.5.2018 Bevilget 70000 Kvedarkvintetten - 29.11.18- til 14.12.18 KVEDARKVINTETTEN ANS Tradisjon Buskerud 2018 125000 23.5.2018 Bevilget 125000 Streifenjunko - 2018 Espen Reinertsen Jazz/impro Oslo 2018 185640 23.5.2018 Bevilget 120000 Tove Bøygard - VÅR 2018 Tove Helene Bøygard Populær Oslo 2018 75000 23.5.2018 Bevilget 75000 Kristina Socanski - 2018 KRISTINA SOCANSKI Klassisk/samtid Oslo 2018 67670 23.5.2018 Bevilget 35000 All Included - Høst 2018 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Sør-Trøndelag 2018 50000 23.5.2018 Bevilget 50000 Tollef Østvang - Chicago Connections Vol. 6 - Våren 2019 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Sør-Trøndelag 2019 50000 23.5.2018 Bevilget 50000 Lights Out trio - 13.10.2018-20.10.2018 Magnus Boye Hansen Hansen Klassisk/samtid Oslo 2018 60000 23.5.2018 Bevilget 60000 Trøen/Arnesen kvartett - Vår 2019 Elisabeth Lid Trøen Jazz/impro Hordaland 2019 80000 23.5.2018 Bevilget 60000 Multiverse - 24.11-2.12.2018 Anders Lønne Grønseth Jazz/impro Oslo 2018 97750 23.5.2018 Bevilget 70000 Christian IV Consort - 2019 Ingrid Økland Klassisk/samtid Oslo 2019 235000 23.5.2018 Bevilget 200000 Nivalis Barokk - innlandets tidligmusikkensemble - September 2018 GURO EVENSEN HJEMLI Klassisk/samtid Hedmark 2018 100000 23.5.2018 Bevilget 85000 Muddersten - 26.03.2018-05.10.2018 Håvard Reite Volden Jazz/impro Oslo 2018 60000 23.5.2018 Bevilget 60000 L'État Libre de Neige - Vår 2018 til sommer 2019 LARS HENRIK JOHANSEN Klassisk/samtid Utlandet 2018 100000 23.5.2018 Bevilget 100000 Joakim Tinderholt & His Band - 2018 HÅKON HØYE Populær Oslo 2018 95000 23.5.2018 Bevilget 95000 Trygve Seim - 30.05 - 11.11 2018 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Hordaland 2018 100000 23.5.2018 Bevilget 100000 Hovedøen Social Club - Desember 2018 INDRIS PRO AS Verden Oslo 2018 60000 23.5.2018 Bevilget 60000 Ugress - 2018 Gisle Martens Meyer Populær Hordaland 2018 95000 23.5.2018 Bevilget 95000 Dreamarcher - Mars 2018 POLAR ARTIST AS Populær Sør-Trøndelag 2018 20000 23.5.2018 Bevilget 20000 Natalie Sandtorv - 23.mars-1.oktober 2018 Natalie Sandtorv Jazz/impro Møre og Romsdal 2018 200000 23.5.2018 Bevilget 200000 Nils Økland Band - Høst 2018 Nils Økland Jazz/impro Rogaland 2018 286811 23.5.2018 Bevilget 200000 John Pål Inderberg Trio - Høst 2018 Trygve Waldemar Fiske Jazz/impro Oslo 2018 78400 23.5.2018 Bevilget 50000 Konserter: Gutvik Ukentlig 2018 - 31.7-4.9 KETIL GUTVIK Jazz/impro Oslo 2018 40000 23.5.2018 Bevilget 40000 Kristin Minde - Vår - sommer 2018 KRISTIN MINDE Populær Oslo 2018 100000 23.5.2018 Bevilget 100000 Soft as Snow - Vår, 2018 Oda Egjar Starheim Populær Oslo 2018 50000 23.5.2018 Bevilget 50000 Camilla Granlien med band - Høsten 2018 - høsten 2019 CAMILLA GRANLIEN Tradisjon Oppland 2018 150000 23.5.2018 Bevilget 130000 Vulure Industries - 08 mars til 16 november KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Populær Hordaland 2018 90000 23.5.2018 Bevilget 90000 Wako - 2018/Vår 2019 Simon Olderskog Albertsen Jazz/impro Utlandet 2018 200000 23.5.2018 Bevilget 200000 Frøkedal & Familien - 2018 vår og haust Anne Lise Frøkedal Populær Oslo 2018 250000 23.5.2018 Bevilget 170000 Rohey - vår - Sommer 2018 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2018 170000 23.5.2018 Bevilget 120000 NoXaS, Lien, Zimmermann Olsen, Holme, Wiik - Høst 2018 Lars Lien Klassisk/samtid Oslo 2018 134400 23.5.2018 Bevilget 80000