Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikere og musikkensembler

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte behandlet 168 søknader om tilskudd til 1 605 konserter. Utvalget besluttet å gi 72 tilskudd til 735 konserter.

Om ordningen

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Ordningen stimulerer til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og gjør at publikum årlig kan oppleve et stort antall kvalitetskonserter over hele landet. Tilskudd gir musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling.

Søkere er profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre. Tilskuddsordningen rommer alt fra mindre turnéprosjekter til mer omfattende virksomhet med behov for langsiktige tilskudd over ett eller flere år.

Konserter og turnéer som foregår både i Norge og i utlandet støttes, men aktivitet i Norge blir særlig vektlagt. Sammenlignet med mange andre land er publikumsgrunnlaget i Norge nokså lite og spredt over et langstrakt land. Dette gjør turnering kostnadskrevende, særlig for større ensembler. Det internasjonale klubb- og konsertmarkedet er viktig, men har en relativt svak økonomisk yteevne. Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler gjør det mulig for musikere og artister å gjennomføre flere spilleoppdrag og å nå ut til et større publikum i Norge og i utlandet.

Tall i søknader og tildelinger

Søknader og tildelinger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger Søknader Tildelinger Tild.% av totalt antall Tild.% innen hver sjanger
Jazz/impro 56 27 38 % 48 %
Klassisk/samtid 37 17 24 % 46 %
Populær 44 16 22 % 36 %
Tradisjon 15 7 10 % 47 %
Verden 5 1 1 % 20 %
Vokal 7 4 6 % 57 %
Totalsum 164 72 100 % 44 %

Det kom inn søknader fra 17 fylker (gammel fylkesinndeling), med Hordaland, Trøndelag og Oslo som fylkene med størst søknadsantall. Tilskudd ble gitt til søkere fra 15 fylker.

Av de 735 konsertene som det ble gitt tilskudd til, skulle 66% gjennomføres i Norge og 34% i utlandet.

Kjønnsfordelingen blant utøverne i søknadsmaterialet viste 66% menn og 34 % kvinner. Kjønnsfordelingen i tildelingene var ca den samme.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene ble det særlig lagt vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Forhold som ble tatt i betraktning i den samlede prioriteringen var:

 • Musikalsk profil
 • Kunstnerisk utvikling
 • Formidlingsvolum
 • Gjennomføringsevne sett i lys av rapportering for tidligere års bevilgninger
 • Besetning og størrelse
 • Hvorvidt konsertene foregår i Norge eller i utlandet
 • Turnérutens geografiske profil
 • Sjangermessig mangfold
 • Utøveres ulike ressursbehov
 • Utøveres og sjangeres ulike rammebetingelser
 • Prosjekts og budsjettets realisme
 • God turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv

Mange og gode søknader

Antallet søknader på ordningen er økende, og utvalget registrerte også i denne tildelingsrunden mange gode søknader. Med den begrensa avsetningen som er til disposisjon på ordningen var det krevende å prioritere hvem som skulle få tilskudd. Utvalget forsøkte å imøtekomme søknadssummene dersom det ikke var budsjettmessige innvendinger mot søknadene. Det var likevel vanskelig å imøtekomme de høyeste søknadssummene, og i enkelte vedtakstekster ble søker bedt om å sende inn oppdaterte planer, tilpasset tilskuddets størrelse.

Formidling av nye verk

Utvalget syntes det var positivt å registrere at søknadene i denne tildelingsrunden fortsetter tendensen fra 2019 med større bevissthet rundt og større omfang av videre formidling av nye verk. Det økte omfanget kan ha sammenheng med at søkeres formidlingsplan for bestillingsverk har blitt tillagt stadig større vekt på tilskuddsordningen bestillingsverk og produksjonsstøtte (BST). Det henvises dessuten til Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler fra denne tilskuddsordningen, for å søke om tilskudd til formidling/turnering.

Økt ansvar for kirkemusikk

Kulturrådets kirkemusikkordning er lagt om med virkning fra og med 2020 og deler av avsetningen er overført til Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler. Utvalget hadde derfor i denne tildelingsrunden et ekstra blikk på søknader fra kirkemusikkfeltet. Det ble delt ut flere tilskudd til kirkemusikkprosjekter – både prosjekter som også før omleggingen søkte denne tilskuddsordningen og til prosjekter som normalt ville søkt på kirkemusikkordningen.

Miljø og klima

Gjennom de to siste tildelingsrundene i 2019 observerte utvalg og administrasjon at et stort antall søkere reflekterte rundt miljø og klima i søknadene sine. Foranledningen var Kulturrådets klima- og miljøinsentivmidler som var søkbare fra 3. tildeling, samt justeringen av tilskuddsordningens retningslinjer, der god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv ble fremhevet som et vektlagt område. Klima- og miljøinsentivmidlene er ikke videreført i 2020, og utvalget observerer at søkerne heller ikke kommenterer miljø- og klimatiltak i samme grad som i 2019. Dette trenger ikke å bety at miljø- og klimabevissteheten har sunket, men den er ikke synliggjort i søknadene i samme grad som før.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 168

Søknadssum: 22 803 193

Antall tildelinger: 72

Tildelingssum: 9 296 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 2. - 3.3.2020

 • Vedtak i rådsmøte: 31.3. - 1.4.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Mira Craig - des 2019 - mars 2020 MIRA CRAIG HOMEMADE Populær Oslo 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Bare Barbéra - Høst 2019 (desember) HARALD RELLING NIELSEN Vokal Oslo 2020 80000 3.3.2020 Avslått 0 Mark Bennett - vår 2021 Mark Bennett Klassisk/samtid Oslo 2020 20000 3.3.2020 Avslått 0 Kraggerud, Ihle Hadland, Richter - Mars 2020 Ann Karin Wendelborg Ose Klassisk/samtid Sogn og Fjordane 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Sturle Dagsland - Høst 2019 + Vår 2020 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2020 80000 3.3.2020 Avslått 0 Reloaded Norway - Vår 2020 Heidi Kvalholm Blåsmo Jazz/impro Telemark 2020 82258 3.3.2020 Avslått 0 Deku Trio - Vår 2020 AKSEL BAKKE LYD OG MUSIKK Jazz/impro Nordland 2020 60000 3.3.2020 Avslått 0 Lars Kolberg - Vår 2020 KOLBERGS MEK. Populær Oslo 2020 20000 3.3.2020 Avslått 0 Mie, Rasmus Svartrost og Robyn Rødstrupe - Vår 2020 STUDIO O AS Klassisk/samtid Hedmark 2020 30000 3.3.2020 Avslått 0 DUNDERBEIST - 2020 DUNDERBEIST AS Populær Akershus 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Mikoo - 2020 Michaela Antalova Jazz/impro Oslo 2020 150000 3.3.2020 Avslått 0 CUTTING EDGE - Høst 2020 LYD OG LAG Edvard Askeland Jazz/impro Oslo 2020 203696 3.3.2020 Avslått 0 Slagr - 22.01.2020-09.12.2020 SLAGR Tradisjon Oslo 2020 40000 3.3.2020 Avslått 0 Low-Fly Quintet - Vår 2020 CAMILLA TØMTA Jazz/impro Hedmark 2020 135900 3.3.2020 Avslått 0 Duo Cordoba - 16.-18. februar 2020 Trond Folstad Klassisk/samtid Oslo 2020 23425 3.3.2020 Avslått 0 Fredrik Seines Duo Nord - mai og juni 2020 GITARIST FREDRIK SEINES Klassisk/samtid Nordland 2020 87108 3.3.2020 Avslått 0 Eirik Svela Quartet - Februar 2020 Eirik Berg Svela Jazz/impro Oslo 2020 55000 3.3.2020 Avslått 0 Kommode - Vår 2020 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2020 80000 3.3.2020 Avslått 0 Matilda Rolfsson - Mars- Augusti 2020 Anna Ida Matilda Rolfsson Jazz/impro Trøndelag 2020 50000 3.3.2020 Avslått 0 Lumen Drones - 16.1.2020 - 19.10.2020 PER STEINAR LIE Jazz/impro Rogaland 2020 68000 3.3.2020 Avslått 0 Sudan Dudan, Kirsten B. Berg og Johanne Flottorp - Vår og haust 2020 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Telemark 2020 161855 3.3.2020 Avslått 0 ANNE NYMO TRULSEN MED BAND - HØSTEN 2020 Anne Nymo Trulsen Populær Troms 2020 80000 3.3.2020 Avslått 0 EGGE - Vår 2020 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2020 70000 3.3.2020 Avslått 0 Ensemble 4FEMTEN - 2020 BERIT FONNES Klassisk/samtid Troms 2020 150000 3.3.2020 Avslått 0 Haugesund Kammeropera - Vår 2021 Lene Rudbæk Romseland Klassisk/samtid Rogaland 2020 60000 3.3.2020 Avslått 0 Erling Ramskjell - høst 2020 ERLING RIIBE RAMSKJELL Populær Nordland 2020 80000 3.3.2020 Avslått 0 Mosambique- Konserter i Kina, Tyskland og Norge - året 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2020 180000 3.3.2020 Avslått 0 Hans-Kristian Kjos Sørensen - Vår - 2020 HANS-KRISTIAN KJOS SØRENSEN Klassisk/samtid Akershus 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Friland turné Nord-Norge - Vår 2020 ANNE GRETE LUNNER Tradisjon Oslo 2020 64000 3.3.2020 Avslått 0 Felabalauba med Askeladden - 2020 Elisabeth Vannebo Tradisjon Hordaland 2020 288990 3.3.2020 Avslått 0 Sonia Loinsworth - Sept. 2020 - Juni 2021 SONICA MUSIC SONIA LOINSWORTH Verden Vest-Agder 2020 350000 3.3.2020 Avslått 0 GÅTE - Vår 2020 INDIE RECORDINGS AS Populær Oslo 2020 85000 3.3.2020 Avslått 0 KITE - Vår + Høst 2020 KITE DA Populær Oslo 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Jan Junker, fløyte Kammersolistene - Året 2020 Jan Vesa Ernst Junker Klassisk/samtid Vestfold 2020 97000 3.3.2020 Avslått 0 Audrey Horne - Vår 2020 AUDREY HORNE DA Populær Hordaland 2020 180000 3.3.2020 Avslått 0 Blue Eyes Bevy - 2020 KURT OLSEN CONSULTING Jazz/impro Oslo 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Brutter - 11 - 18 mars, 2020 Christian Wallumrød Jazz/impro Oslo 2020 45083 3.3.2020 Avslått 0 Konradsen - Mars 2020 KONRADSEN AS Populær Oslo 2020 40000 3.3.2020 Avslått 0 Lemur - høst 2020 og vår 2021 LEMUR ANS Klassisk/samtid Oslo 2020 250000 3.3.2020 Avslått 0 Kate Gulbrandsen Julekonsert - 2019 DRAGERENGEN KONSULENTSERVICE Populær Buskerud 2020 80000 3.3.2020 Avslått 0 Muddersten - Vår 2020 Martin Taxt Jazz/impro Oslo 2020 50000 3.3.2020 Avslått 0 Ary Morais og Band - Vår 2020 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verden Oslo 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Soft Ride - VÅR - SOMMER 2020 AGENTURET Populær Hordaland 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 O - April - oktober 2020 INGA MARGRETE AAS Jazz/impro Oslo 2020 60000 3.3.2020 Avslått 0 Sverre Stenersen - Vår 2020 Sverre André Nordli Stenersen Populær Vestfold 2020 55000 3.3.2020 Avslått 0 Erik Lukashaugen - 2020 ERIK LUKASHAUGEN Populær Hedmark 2020 135000 3.3.2020 Avslått 0 Djupedal, Gorset, Johannessen - høst 2020 og vår 2021 Maria Dale Johannessen Klassisk/samtid Hordaland 2020 35000 3.3.2020 Avslått 0 THE NEW DEATH CULT - Februar 2020 LIMETIME AS Populær Vestfold 2020 8900 3.3.2020 Avslått 0 Thomessen Spekhorst Duo - vår 2020 Øystein Thomessen Klassisk/samtid Vestfold 2020 23500 3.3.2020 Avslått 0 Jentoft, Bakkeby Moe, Godø - Vår 2020 Wenche Maria Jentoft Klassisk/samtid Troms 2020 50000 3.3.2020 Avslått 0 Terjungensemble 2020 TER JUNG LARS ERIK Klassisk/samtid Oslo 2020 185000 3.3.2020 Avslått 0 Tvinnereim og Båtstrand - Vår 2020 ERLEND TVINNEREIM Klassisk/samtid Hordaland 2020 20000 3.3.2020 Avslått 0 Colombia møter Skandinavia - Vår 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2020 30000 3.3.2020 Avslått 0 Bendik Baksaas - Høst 2020 BENDIK AMADOU JAWO BAKSAAS Populær Oslo 2020 70000 3.3.2020 Avslått 0 Kiril Kutin og Ulvi Hasani - Vår 2020 KUTIN KONSERT FORENING Klassisk/samtid Rogaland 2020 130630 3.3.2020 Avslått 0 Østvang, Williams - Vår 2020 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Trøndelag 2020 25000 3.3.2020 Avslått 0 Maja Lu - Vår 2020 MAJA JAEGER KRISTOFFERSEN MUSIC Populær Hordaland 2020 15000 3.3.2020 Avslått 0 Søren Reiff med Old Jacks - Vår 2020 Jacob Kragelund Wyrtz Jazz/impro Sogn og Fjordane 2020 82500 3.3.2020 Avslått 0 Trio Mediæval og Sølvguttene - Vår 2020 Johanne Marie Aagaard Laache Tradisjon Oslo 2020 56000 3.3.2020 Avslått 0 Thump Trio - Høst 2020 Svein Rikard Mathisen Jazz/impro Oslo 2020 50000 3.3.2020 Avslått 0 Ensemble Hieronymus - Påska 2020 THOMAS SCHOOFS MELHEIM Klassisk/samtid Oslo 2020 50000 3.3.2020 Avslått 0 Hans Børli-turné m Norum, Granlund og Reiersrud - 2020 Synnøve Viksand Johnson Populær Vestfold 2020 500000 3.3.2020 Avslått 0 Stian Omenås Ensemble - Høst 2020 Stian Omenås Jazz/impro Østfold 2020 70000 3.3.2020 Avslått 0 Fliflet Hamre - 1.1.2020-31.12.2020 Gabriel Henrik Fliflet Verden Hordaland 2020 44192 3.3.2020 Avslått 0 Relling - 2020 HARALD RELLING NIELSEN Jazz/impro Oslo 2020 150000 3.3.2020 Avslått 0 I SEE RIVERS - Vår 2020 LILL SCHEIE BERG Populær Oslo 2020 60000 3.3.2020 Avslått 0 Kalandra - Desember 2019 KALANDRA MUSIC DA Populær Oslo 2020 65000 3.3.2020 Avslått 0 Tabula Rasa - høst 2020 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Vokal Hordaland 2020 140000 3.3.2020 Avslått 0 BounceAlarm - Haust 2020 Elisabeth Lid Trøen Jazz/impro Hordaland 2020 80000 3.3.2020 Avslått 0 Starlight Big Band - 2020-2021 STARLIGHT BIG BAND Jazz/impro Trøndelag 2020 200000 3.3.2020 Avslått 0 elle melle - 2020 MANGO MUSIC JON KONRAD STRØM Populær Hedmark 2020 40000 3.3.2020 Avslått 0 Philip Granly Trio - 2020 PHILIP EDWARDS GRANLY MUSIKK Jazz/impro Trøndelag 2020 124410 3.3.2020 Avslått 0 Tabula Rasa - Vår 2020 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Vokal Hordaland 2020 80000 3.3.2020 Avslått 0 PEKULA - HEXAGON - 2020 PEKULA RECORDS AS Jazz/impro Oslo 2020 200000 3.3.2020 Avslått 0 Siril Malmedal Hauge Jacob Young - februar 2020 - mars 2020 JACOB YOUNG MUSIC PRODUCTION Jazz/impro Oslo 2020 42502 3.3.2020 Avslått 0 Frida Ånnevik - 26.februar - 29.mars 2020 HEARTBEAT AS Populær Oslo 2020 60000 3.3.2020 Avslått 0 Trondheim kammeropera - vår 2020 TRONDHEIM KAMMEROPERA Klassisk/samtid Trøndelag 2020 75000 3.3.2020 Avslått 0 Marthe Lea Band - Vår og høst 2020 Marthe Lea Jazz/impro Oslo 2020 38000 3.3.2020 Avslått 0 Hekla Stålstrenga - Vår 2020 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Tradisjon Troms 2020 180000 3.3.2020 Avslått 0 The Sideways - 23.01.20 - 23.02.20 THE SIDEWAYS SA Populær Trøndelag 2020 30000 3.3.2020 Avslått 0 Maren Selvaag Ensemble - 2020 BELLWETHER AS Jazz/impro Oslo 2020 344800 3.3.2020 Avslått 0 Kristin Minde - Vinter 2019 KRISTIN MINDE Tradisjon Oslo 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Hans-Kristian Kjos Sørensen - 2020 HANS-KRISTIAN KJOS SØRENSEN Klassisk/samtid Akershus 2020 150000 3.3.2020 Avslått 0 Åsmund Skuterud - vår 2020, høst 2020 AKS PRODUCTION Skuterud Jazz/impro Oslo 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 TeleGram - Vår og sommer 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Tradisjon Telemark 2020 120000 3.3.2020 Avslått 0 Stephan Hohlweg - vår 2020 og sommer 2020 Trygve Olaf Lindvig Verden Oppland 2020 100000 3.3.2020 Avslått 0 Fay Wildhagen - 2020 ARTIST VISION Populær Buskerud 2020 214866 3.3.2020 Avslått 0 Mary and the Moon - 15.02.2019 - 15.10.2019 Marianne Jørgensen Populær Oslo 2020 25000 3.3.2020 Avslått 0 Maraton - Vår 2020 Frank Nordeng Røe Populær Akershus 2020 250000 3.3.2020 Avslått 0 Øyvind Brække Sextet - Uke 6, 2020 ØYVIND BRÆKKE Jazz/impro Oslo 2020 21770 3.3.2020 Avslått 0 Silje Nergaard - 2020 Silje Nergaard Jazz/impro Oslo 2020 500000 3.3.2020 Avslått 0 Cappella Petri - 2020 CAPPELLA PETRI Nina Eivor Yvonne Bergquist Rolland Klassisk/samtid Nordland 2020 300000 3.3.2020 Avslått 0 Claudia Scott - 2020 LOVELY MONSTER MUSIC AS Populær Oslo 2020 91239 3.3.2020 Bevilget 70000 Sver - Januar 2020 SVERFOLK ANS Tradisjon Trøndelag 2020 60000 3.3.2020 Bevilget 60000 Område 51 - Landet Bortanfor Landet - Februar - Mars 2019 Morten Qvenild Jazz/impro Akershus 2020 103577 3.3.2020 Bevilget 50000 The Nordic Fiddlers Bloc - Mars April 2020 THE NORDIC FIDDLERS BLOC DA Tradisjon Trøndelag 2020 35000 3.3.2020 Bevilget 35000 Shining - 2020 SHINING AS Populær Oslo 2020 500000 3.3.2020 Bevilget 300000 Ensemble Studio O - 2020 STUDIO O AS Klassisk/samtid Hedmark 2020 75000 3.3.2020 Bevilget 75000 Vocal art - 2020, første kvartal VOCALART Vokal Nordland 2020 500000 3.3.2020 Bevilget 350000 Vocal art - 2020, andre kvartal VOCALART Vokal Nordland 2020 500000 3.3.2020 Bevilget 350000 Biobarokk - Februar og mars 2020 FLØYTIST LYNETTA TAYLOR HANSEN Klassisk/samtid Oslo 2020 22000 3.3.2020 Bevilget 15000 Magnetic Music,Batagraf,Siwan,Jon Balke - 2020 MAGNETIC MUSIC Jon Balke Jazz/impro Oppland 2020 429500 3.3.2020 Bevilget 400000 Pinquins - 2020 PINQUINS ANS Klassisk/samtid Oslo 2020 122100 3.3.2020 Bevilget 100000 Daniel Herskedal ensemble - 15.04.2020 - 01.02.2021 DANIEL HERSKEDAL Jazz/impro Møre og Romsdal 2020 200000 3.3.2020 Bevilget 200000 Elin Rosseland kvartett - 2020 Elin Rosseland Jazz/impro Oslo 2020 120000 3.3.2020 Bevilget 100000 Open String Department - 1.2-31.8 2020 MAGNUS SOLTVEDT WIIK Jazz/impro Oslo 2020 60000 3.3.2020 Bevilget 60000 Spring du fela - Våren 2020 Mari Skeie Ljones Tradisjon Oslo 2020 40000 3.3.2020 Bevilget 40000 Dans les arbres - 22.02.20 - 01.12.20 Ivar Grydeland Jazz/impro Akershus 2020 189685 3.3.2020 Bevilget 150000 Hedvig Mollestad Trio - 01.01.2020-31.12.2020 Hedvig Mollestad Thomassen Jazz/impro Oslo 2020 194550 3.3.2020 Bevilget 125000 Synne Sanden - 23. Januar - 29. August Synne Øye Sanden Populær Oslo 2020 180000 3.3.2020 Bevilget 120000 Gjermund Larsen Trio - 1.januar-31.desember 2020 Gjermund Larsen Tradisjon Trøndelag 2020 150000 3.3.2020 Bevilget 70000 Ensemble KammerKlang - 2020 Roger Arve Vigulf Klassisk/samtid Vestfold 2020 130000 3.3.2020 Bevilget 130000 NORD MOT NORD - 2019-2020 IT'S GONNA HAPPEN AS Populær Troms 2020 70000 3.3.2020 Bevilget 60000 Silent Fires - Vår 2020 Hilde Marie Holsen Jazz/impro Oslo 2020 80000 3.3.2020 Bevilget 80000 Mathias Eick - 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2020 200000 3.3.2020 Bevilget 150000 Kakkmaddafakka - Vår 2020 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2020 150000 3.3.2020 Bevilget 150000 The Torshov Chainsaw Massacre - Høst 2020 Martin Rane Bauck Klassisk/samtid Oslo 2020 55000 3.3.2020 Bevilget 25000 Sapere Aude Guitar Duo - Vår 2020 SAPERE AUDE GUITAR DUO DA Klassisk/samtid Oslo 2020 26000 3.3.2020 Bevilget 26000 Electric Eye - Høst 2020 - Sommer 2021 ØYSTEIN BRAUT Populær Oslo 2020 200000 3.3.2020 Bevilget 65000 I am K - Vår 2020 Daniel Hinderaker Populær Aust-Agder 2020 72500 3.3.2020 Bevilget 70000 Randi Tytingvåg (Randi Tytingvåg Trio) - 2020 Randi Tytingvåg Populær Rogaland 2020 180000 3.3.2020 Bevilget 110000 Kvelertak - 2020 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2020 802929 3.3.2020 Bevilget 300000 Asamisimasa - 2020 ENSEMBLE ASAMISIMASA DA Klassisk/samtid Oslo 2020 293400 3.3.2020 Bevilget 250000 Vocal art - 2020, tredje kvartal VOCALART Vokal Nordland 2020 500000 3.3.2020 Bevilget 350000 Elephant9 - året 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2020 160000 3.3.2020 Bevilget 120000 Vestfold Jazzensemble - 2020 Petter Asbjørnsen Jazz/impro Utlandet 2020 80000 3.3.2020 Bevilget 80000 OratorieSolistene - Høst 2020 ORATORIESOLISTENE DA Vokal Oslo 2020 200000 3.3.2020 Bevilget 140000 Stilett - 2020 STILETT Vokal Oslo 2020 100000 3.3.2020 Bevilget 100000 Ai-Ling Chiu og Sveinung Bjelland - vår 2020 AI-LING CHIU Klassisk/samtid Møre og Romsdal 2020 40000 3.3.2020 Bevilget 30000 Ine Hoem - 2020 INE KRISTINE HOEM Populær Oslo 2020 246000 3.3.2020 Bevilget 200000 Krokofant + Storløkken og Håker Flaten - 2020 HASSLAN JAZZ Jazz/impro Buskerud 2020 150000 3.3.2020 Bevilget 120000 Tøyen Fil og Klafferi - April 2020 - August 2020 Tove Margrethe Falkenberg Erikstad Klassisk/samtid Oslo 2020 70000 3.3.2020 Bevilget 70000 Mathisen Tortusa - Høst 2020 Svein Rikard Mathisen Jazz/impro Oslo 2020 40000 3.3.2020 Bevilget 40000 The Nordic Organduo, Park og Bezuijen - høsten 2020 ABRAHAM BEZUIJEN Klassisk/samtid Buskerud 2020 30000 3.3.2020 Bevilget 25000 Sinfonietta Innlandet - 2020 SINFONIETTA INNLANDET Klassisk/samtid Oppland 2020 500000 3.3.2020 Bevilget 400000 Vocal art - 2020, fjerde kvartal VOCALART Vokal Nordland 2020 500000 3.3.2020 Bevilget 350000 JSB-Ensemble Oslo - Høsten 2020 Halvor Festervoll Melien Vokal Oslo 2020 316200 3.3.2020 Bevilget 150000 Myhr, Moe, Rønnekleiv, Løvlid, Kjorstad - 2020 - 2021 Helga Myhr Tradisjon Oslo 2021 92000 3.3.2020 Bevilget 50000 BenReddik - Vår 2020 Camilla Hole Jazz/impro Oslo 2020 80000 3.3.2020 Bevilget 80000 Hedvig Mollestad - EKHIDNA - 01.01.2020 - 31.12.2020 Hedvig Mollestad Thomassen Jazz/impro Oslo 2020 120000 3.3.2020 Bevilget 70000 Bad Bender, Fariello - Vår 2020 DARIO FARIELLO Jazz/impro Oslo 2020 15000 3.3.2020 Bevilget 15000 Ingvild Blæsterdalen Trio - 24. april- 18.juli 2020 Ingvild Tønnessen Blæsterdalen Tradisjon Trøndelag 2020 40000 3.3.2020 Bevilget 40000 Siril Malmedal Hauge - vår - høst 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2020 120000 3.3.2020 Bevilget 120000 Broen - Vår 2020 BROEN MUSIKK AS Populær Trøndelag 2020 250000 3.3.2020 Bevilget 150000 Emmeluth's Amoeba - 2020 Signe Krunderup Emmeluth Jazz/impro Oslo 2020 150000 3.3.2020 Bevilget 70000 Ensemblet GLO2020 - Haust 2020 BANDONARUN Per Arne Glorvigen Klassisk/samtid Oppland 2020 100000 3.3.2020 Bevilget 50000 Electric Audio Unit - 2020 ELECTRIC AUDIO UNIT Klassisk/samtid Akershus 2020 303100 3.3.2020 Bevilget 200000 Jan Gunnar Hoff med Helgeland Sinfonietta - 2020 HELGELAND SINFONIETTA Jazz/impro Nordland 2020 300000 3.3.2020 Bevilget 265000 BareBarokk - Januar - mai 2020 BAREBAROKK DA Klassisk/samtid Vestfold 2020 48800 3.3.2020 Bevilget 30000 Hkeem - Vinter 2020 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2020 100000 3.3.2020 Bevilget 100000 Paal Nilssen-Love - Sten Sandell - Januar 2020 JON OLAV KRINGELAND Jazz/impro Oslo 2020 30000 3.3.2020 Bevilget 30000 Nivalis Barokk - 2020-2021 NIVALIS BAROKK ANS Klassisk/samtid Hedmark 2020 102000 3.3.2020 Bevilget 70000 Louien - Vår 2020 LIVE MIRANDA SOLBERG Populær Oslo 2020 25000 3.3.2020 Bevilget 25000 RED KITE - vår 2020 TORSTEIN LOFTHUS Jazz/impro Oslo 2020 50000 3.3.2020 Bevilget 35000 Julie og Andreas - Høst 2019 JULIE ROKSETH Verden Trøndelag 2020 15000 3.3.2020 Bevilget 10000 Charlotte Dos Santos - Vår 2020 BRILLIANCE AS Populær Hordaland 2020 80000 3.3.2020 Bevilget 80000 Wako - vår og høst 2020 Kjetil Mulelid Jazz/impro Oslo 2020 290000 3.3.2020 Bevilget 195000 Vocal art - 2020 VOCALART Vokal Nordland 2020 500000 3.3.2020 Bevilget 350000 Jennifer Torrence - 11.2020 - 10.2021 JENNIFER ELIZABETH TORRENCE Klassisk/samtid Oslo 2020 75060 3.3.2020 Bevilget 60000 Nils Økland - 2020 Nils Økland Jazz/impro Rogaland 2020 280168 3.3.2020 Bevilget 200000 Torun Eriksen - konserter i Tyskland - mai og november 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Telemark 2020 50000 3.3.2020 Bevilget 50000 Touché Monet - Høst 2020 Johan Tobias Ingskog Bergstrøm Jazz/impro Oslo 2020 90000 3.3.2020 Bevilget 90000 One Small Step - Våren 2020 ROGER ARNTZEN Jazz/impro Oslo 2020 120000 3.3.2020 Bevilget 100000 Neon Ion - 2020-2021 Natalie Sandtorv Populær Møre og Romsdal 2020 200000 3.3.2020 Bevilget 100000 Ensemble Hyperborea - september 2020 -juni 2021 Kåre Solmund Sætrevik Nystabakk Klassisk/samtid Troms 2020 283000 3.3.2020 Bevilget 200000 Finity - 2020 Heida Karine Johannesdottir Jazz/impro Oslo 2020 100000 3.3.2020 Bevilget 100000 Needlepoint- Konserter I Norge, Sverige og Italia - 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Populær Telemark 2020 65000 3.3.2020 Bevilget 50000 Anne Hytta konserter i Spania og Norge - 2020 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Tradisjon Telemark 2020 100000 3.3.2020 Bevilget 50000