Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikerordningen - turné- og konsertvirksomhet (Avsluttet)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2015

Tilbake til 2016 (Alle)

Om søknadsrunden

 

Norsk kulturråd har tildelt støtte til 38 musikere/band/grupper i 1. tildelingsrunde 2016 fra tilskuddsordningen for musikere. Det ble behandlet til sammen 148 søknader.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske nivå og omfang. I vurderingen vektlegges utøvere med et personlig uttrykk innen sin sjanger, og utøvere som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Det legges vekt på utøvernes utvikling, kontinuitet og virksomhetsnivå, og at utøverne og de ulike musikksjangrene har ulike måter å skape og utøve musikk på. Det er også tatt hensyn til geografi og mangfold av uttrykk. Kulturrådet kan gi støtte til konsertvirksomhet i utlandet fra tilskuddsordningen for musikere, men ordningen har et spesielt ansvar for å prioritere konserter i Norge.

Kulturrådet kan dessverre ikke støtte alle musikere/artister/band/grupper som er på et nivå som kunne kvalifisere til støtte gjennom ordningen. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2015 kl. 13:00

  • Vedtak i Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerArtistFylke (søker)Tilskudd
AUST-AGDER MUSIKKRÅD Agder Camerata Aust-Agder 110000 JS ARTIST AS Anders Jektvik Oslo 70000 Telemark folkemusikksenter Anne Gravir Klykken / Frøydis Grorud Telemark 27000 Anne Marie Giørtz Trio Anne Marie Giørtz Trio Akershus 80000 RECKLESS AS Arvvas Oslo 65000 ATOMIC SOUL (BOOKING) AS Atlanter Oslo 60000 Sigurd Rotvik Tunestveit Baker Hansen Hordaland 50000 Marte Hagen Comet Kid Oslo 70000 A CORDA Martin Haug Duo A Corda Buskerud 80000 EIKANGER-BJØRSVIK MUSIKKLAG Eikanger-Bjørsvik Musikklag Hordaland 200000 Eivind Fadnes El Caco / Pil & Bue Oslo 70000 Tor Andreas Haugerud EnEnEn Sør-Trøndelag 25000 ENSLAVEDUNION DA Enslaved Hordaland 450000 POLAR ARTIST AS Erlend Ropstad Sør-Trøndelag 40000 Daniel René Sagstuen Sæther Freithoff Ensemble Oslo 100000 Frode Gjerstad Frode Gjerstad / Fred Lonberg-Holm Rogaland 30000 Anne Lise Frøkedal Frøkedal Oslo 50000 Gro Marie Svidal Gro Marie Svidal Sogn og Fjordane 25000 Guy Poupart Guy Poupart Vestfold 30000 Hanna Paulsberg Hanna Paulsberg Concept Oslo 60000 Harald Lassen Harald Lassen / LAbTrio Oslo 40000 Hedvig Mollestad Thomassen Hedvig Mollestad Oslo 150000 Hildegunn Øiseth Hildegunn Øiseth Sør-Trøndelag 30000 Ingar Zach Ingar Zach Utlandet 35000 Ivan Felix Da Con Mazuze Ivan Mazuze Group Oslo 100000 NORDLANDSTROMPET Jørgen Nordeng Joddski Oslo 40000 Jørgen Skogmo Jørgen Skogmo / Erik Skanke Høsøien Nord-Trøndelag 30000 Magnus Bakken Magnus Bakken / George Garzone/ Håkon Mjåset Johansen / Daniel Franck Oslo 30000 POLAR ARTIST AS Marte Eberson Sør-Trøndelag 30000 Mats Eilertsen Mats Eilertsen Akershus 100000 Christian Meaas Svendsen Nakama Oslo 65000 Bjørn Klakegg Needlepoint Oslo 40000 Olav Luksengård Mjelva Rydvall / Mjelva Sør-Trøndelag 30000 MADE AS Silja Sol Hordaland 100000 Bjørn Kååre Odde Sulheim / Odde / Brimi Oslo 35000 HILMAR AS To damer og to herrer Nord-Trøndelag 50000 Tone Åse Tone Åse / Thomas Strønen Sør-Trøndelag 30000 Øyvind Sandum Øyvind Sandum Oslo 20000