Hopp til innhold
Vedtaksliste

Musikerordningen - turné- og konsertvirksomhet (Avsluttet)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2016

Tilbake til 2016 (Alle)

Om søknadsrunden

 

Kulturrådet har tildelt støtte til 55 musikere/band/grupper fra tilskuddsordningen for musikere. Det ble behandlet til sammen 162 søknader.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske nivå og omfang. I vurderingen vektlegges utøvere med et personlig uttrykk innen sin sjanger, og utøvere som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Det legges vekt på utøvernes utvikling, kontinuitet og virksomhetsnivå, og at utøverne og de ulike musikksjangrene har ulike måter å skape og utøve musikk på. Det er også tatt hensyn til geografi og mangfold av uttrykk. Kulturrådet kan gi støtte til konsertvirksomhet i utlandet fra tilskuddsordningen for musikere, men ordningen har et spesielt ansvar for å prioritere konserter i Norge.

Kulturrådet kan dessverre ikke støtte alle musikere/artister/band/grupper som er på et nivå som kunne kvalifisere til støtte gjennom ordningen. Et avslag er derfor ikke det samme som en underkjenning av prosjektets kvalitet eller faglige innhold.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2016 kl. 13:00

  • Vedtak i Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerArtistFylke (søker)Tilskudd
Tollef Østvang All Included Sør-Trøndelag 30000 Ensemble Asamisimasa DA Asamisimasa Oslo 300000 Roger Arntzen Ballrogg Oslo 150000 Harpreet Bansal Bansal Band Oslo 50000 Asbjørn Berson Bárut Sør-Trøndelag 70000 Empire Booking DA Beglomeg Oslo 50000 Ingrid Økland Christian IV Concort Oslo 160000 Christian Wallumrød Dans Les Arbres Oslo 80000 Gaute Vikdal Digital Seterdrift Rogaland 40000 Ellen Sejersted Bødtker Ellen Bødtker / Eir Inderhaug Oslo 40000 Magnus Soltvedt Wiik Ellestad Wiik duo Oslo 35000 Ensemble Allegria Ensemble Allegria Oslo 200000 Erik Lukashaugen Erik Lukashaugen Hedmark 60000 Foreningen GIA Familien Akselsen m.fl. Hedmark 100000 Anne Grete Lunner Friland Oslo 85000 Ultimat Artist AS Frimann Oslo 40000 Mozart Kebab DA GOLDEN ORIOLE Rogaland 20000 Anders Lønne Grønseth Grønseth / Bhattacharya / Wessel Oslo 65000 Musikkmakeriet Hanne Tveter Hanne Tveter / Pepe Rivero Oslo 15000 Hilde Selvikvåg Hilde Selvikvåg Rogaland 62000 Håkon Paulsberg Håkon Paulsberg Østfold 50000 Fyrlyd AS Ingvild Koksvik Vest-Agder 40000 Atle Nymo IPA Oslo 55000 Benedicte Izabell Ekeland Izabell Rogaland 100000 Brødrene Jhnd AS Johndoe Sør-Trøndelag 20000 Josefin Winther Josefin Winther Hordaland 100000 Mentometer AS Kaja Gunnufsen Oslo 60000 J. D. Mæland Music Kalandra Oppland 50000 Harmonica management and booking - Monica Brenna Kim Andre Rysstad / Jørn Skogheim / Dylan Fowler Aust-Agder 30000 Kim Myhr Kim Myhr Oslo 35000 Pang Tore Arholm Tobiassen Kriminell Kunst Rogaland 50000 Maria Toresen Maria Toresen / Olaug Mundal Rogaland 20000 Matilda Rolfsson Matilda Rolfsson Sør-Trøndelag 25000 Moddimusikk Pål Moddi Knutsen Moddi Oslo 160000 Monica Heldal Music Monica Heldal Hordaland 40000 Fredrik Luhr Dietrichson Moskus Oslo 50000 Tora Karen Elisabeth Augestad Music for a while Utlandet 100000 Nils Andreas Granseth NilasaliN Oppland 27000 Per Zanussi Per Zanussi Ensemble Oslo 100000 Pinquins ANS Pinquins / MoE Oslo 44000 Pål-Are Bakksjø Pål-Are Bakksjø Nordland 20000 Elin Rosseland Rosseland kvintett Oslo 45000 Sara Aimee Smiseth Sara Aimée Smiseth Buskerud 25000 Lars Ove Fossheim Skadedyr Sør-Trøndelag 38000 Jon Olav Kringeland SPUNK Oslo 100000 Stephan Meidell Stephan Meidell Hordaland 60000 Eivind Nordset Lønning Streifenjunko Oslo 100000 Håvard Skaset SULT / Greg Pope Oslo 30000 Olav Luksengård Mjelva The Nordic Fiddlers Bloc Sør-Trøndelag 45000 Tollef Østvang The Way Ahead Sør-Trøndelag 40000 Musikkprofil booking og management AS The Young Mothers Oslo 45000 Tore Brunborg Tore Brunborg Akershus 75000 Syntax landskap Knut Andreas Knutsen Undergrunnen & Syntax TerrOrkester Hordaland 50000 Brodal folkemusikk Vrang Oslo 43000 Propulsion music DA Vulture Industries Hordaland 40000