Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Musikkensembler (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Denne støtteordningen er avsluttet og slås sammen med musikerordningen til Støtteordning for musikere og musikkensembler. Gå til denne for å søke.

Les mer om endringene i musikkstøtteordningene her.

Formål

Ordningen har som formål å gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling.

Hva kan få støtte

Ensemblevirksomhet (produksjon og formidling) på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå.

Hvem kan søke

Musikkensembler innen alle sjangre kan søke ordningen.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte fra prosjekter/tiltak som støttes av Kulturrådet.

Ensemblestøtteordningen og musikerordningen vil bli sett i sammenheng ved tildeling av tilskudd.

Åpne alle

Vurdering av søknaden

I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi for musikkområdet vurderes også. Andre hensyn som tas i den samlede prioriteringen av søknader, er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold av uttrykk.

For denne ordningen legges det særlig vekt på det kunstneriske nivået på ensemblet, ensemblets musikalske profil og utvikling, omfang av aktivitet og konsertformidling, evnen til å gjennomføre prosjekter og ensemblets størrelse. Ensemblestøtteordningen vektlegger langsiktighet og forutsigbarhet, og det kan derfor søkes flerårig tilskudd.

Søknadene vurderes av Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte, oppnevnt av Norsk kulturråd, som gjør sine vurderinger på grunnlag av faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med støtteordningens formål.

Kulturrådet mottar langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at råd og utvalg må foreta strenge og ofte krevende prioriteringer, som medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller motta lavere støtte enn det er søkt om.

Kulturrådet fullfinansierer normalt ikke prosjekter og virksomheter, og det forutsettes at søker budsjetterer med andre finansieringskilder.