Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 45 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 20 av prosjektene. Antallet søknader til denne fristen ligger på et normalnivå for andre søknadsrunde i et budsjettår. En bevilgningsprosent av alle søknader på over 40 er mer enn normalen over de siste årene, og speiler en tendens til et stadig høyere kvalitetsnivå på søknadsbunken. Også forrige søknadsrunde hadde en tilsvarende høy tildelingsprosent.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert i denne runden. Søknadene viser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger og dokumentarfilm.

Blant søknadene i denne runden var det seks prosjekter hvor barn og unge er tydelig målgruppe eller er direkte involvert i gjennomføringen. Tatt i betraktning det relativt lave antallet søknader om støtte til prosjekter relatert til barn og unge gjennom hele fjoråret, er det svært positivt at det er kommet inn 16 slike søknader til de to første søknadsrundene i 2018. Det er også oppløftende at mange av prosjektene holder så høy kvalitet, at søknadsbehandlingen hittil i år har munnet ut i bevilgning til nesten halvparten av tiltakene.

Det ene tiltaket som fikk støtte i denne runden, er Sanden Medias prosjekt «Krig på hjemmebane», der målgruppen er ungdomsskoleelever i Aust-Agder. Målet er å øke kunnskapen om konsekvensene av 2. verdenskrig i ungdommenes egen region og lokalmiljø. Selv om hendelsene er godt kjent av historikere og andre, vil mye være ukjent stoff for de som vokser opp i dag. Prosjektet skal stimulere til ny interesse for lokal historie blant unge, og til dialog mellom ungdommene og eldre som forteller om egne minner og erfaringer fra krigen. Det er også ønskelig å trekke paralleller til dagens situasjon og bevisstgjøre ungdommene i forhold til egne holdninger om krig.

Tina Aslaksen Illustrasjon og Design har fått støtte til prosjektet «Vi tegner vår hurtigruteforankring», et formidlingskonsept som kombinerer Hurtigrutas lange og rike historie med tegneundervisning for barn og ungdom. Ved å bruke gjenstander fra Hurtigrutemuseet som referanser, vil deltakerne få direkte tilknytning og kjennskap til historien. Med kombinasjonen tegning/historieformidling er målet å trekke unge inn i både Hurtigrutas historie og lokalhistorien på en spennende måte. Opplegget blir utviklet i samarbeid mellom Aslaksen og Hurtigrutemuseet, og på sikt vil det tilbys flere museer som et vandrende historie- og tegnekurs.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 45
  • Søknadssum: 18 550 000
  • Antall tildelinger: 20
  • Tildelingssum: 2 750 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 8.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
VARDOBAIKI AS «Det levende Guds ord» – museumsformidling av kristen tro og praksis i samisk kulturarv Nordland 2018 116000 8.5.2018 Avslått 0 VARDOBAIKI AS «Det levende Guds ord» – museumsformidling av kristen tro og praksis i samisk kulturarv Nordland 2019 14000 8.5.2018 Avslått 0 VARDOBAIKI AS Mestring av markesamisk mannsrolle. Dokumentasjon av markesamisk manns-kultur. Nordland 2018 150000 8.5.2018 Avslått 0 VARDOBAIKI AS Mestring av markesamisk mannsrolle. Dokumentasjon av markesamisk manns-kultur. Nordland 2019 37000 8.5.2018 Avslått 0 NORGES KULTURVERNFORBUND Kulturminnedagene, opprettelse av hjemmeside Oslo 2018 330000 8.5.2018 Avslått 0 Charlotte Thiis-Evensen I møte med arkivet Oslo 2018 30000 8.5.2018 Avslått 0 Charlotte Thiis-Evensen I møte med arkivet Oslo 2019 30000 8.5.2018 Avslått 0 THAMSPAVILJONGEN STØTTEFORENING Thamspaviljongen Sør-Trøndelag 2018 75000 8.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Greneveving i Varanger Finnmark 2019 130000 8.5.2018 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Sikre bevaring av Knut Knutsen og Valdemar Skogland arkivene Rogaland 2018 250000 8.5.2018 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Sikre bevaring av Knut Knutsen og Valdemar Skogland arkivene Rogaland 2019 71000 8.5.2018 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Sikre bevaring av Knut Knutsen og Valdemar Skogland arkivene Rogaland 2020 101000 8.5.2018 Avslått 0 Kim Ibe Marie Astrup Katinka på Berget Nordland 2018 20000 8.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE Visnes gruvemuseum - oppgradering Rogaland 2018 275000 8.5.2018 Avslått 0 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Telemarks unike industrihistorie - fortalt av dem som skapte industriarven Buskerud 2018 100000 8.5.2018 Avslått 0 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Telemarks unike industrihistorie - fortalt av dem som skapte industriarven Buskerud 2019 300000 8.5.2018 Avslått 0 ÅSGARD MILLAR AS Laksegammene Oslo 2019 130000 8.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Beavnardahke Nord-Trøndelag 2018 125792 8.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Beavnardahke Nord-Trøndelag 2019 248336 8.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Beavnardahke Nord-Trøndelag 2020 130552 8.5.2018 Avslått 0 JA-DU FILMSTUDIO AS En levende utstilling for barn og unge. Akershus 2018 190000 8.5.2018 Avslått 0 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS Aust-Agder bilder på nett Aust-Agder 2018 250000 8.5.2018 Avslått 0 FENRIS AS OLJEBERGET og BRØDRE - søknad om digitalisering Oslo 2018 180000 8.5.2018 Avslått 0 Paul Rene Roestad Byens Århundre Oslo 2018 240000 8.5.2018 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Telavågtragedien Vest-Agder 2018 250000 8.5.2018 Avslått 0 STENSLANDS ARRANGEMENT Kristina 1813 Vest-Agder 2018 50000 8.5.2018 Avslått 0 STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Synleggjering av dei usynlege arkiva i Telemark Telemark 2018 200000 8.5.2018 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Kulturminne på Campus Ås Akershus 2018 500000 8.5.2018 Avslått 0 LUKKELEIK FOTOGRAF ANNE-MARTE FØR Eg er nynorskbrukar Oppland 2018 62000 8.5.2018 Avslått 0 BJØRGVIN MARKNAD Musikalsk historie på Bjørgvin Marknad Hordaland 2018 34000 8.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Flyktninger forteller Vest-Agder 2018 400000 8.5.2018 Avslått 0 BUENGET OLE ANDREAS Inn i Naturen - Landskapsfotografi i Norge 1865 - 1900 Oslo 2018 57500 8.5.2018 Avslått 0 MARIUS NERGÅRD PETTERSEN BILDE OG TEKST Hemmelige hytter Akershus 2018 100000 8.5.2018 Avslått 0 GOVAS FILM OG MEDIAPRODUKSJON AS Tradisjonelle fangstmetoder på laks Finnmark 2018 95000 8.5.2018 Bevilget 95000 MEDIA SERVICE AS Slaveskipet Aust-Agder 2018 300000 8.5.2018 Bevilget 300000 ARKIVFORBUNDET Ordning av Landslaget for lokal- og privatarkivs historiske arkiv Oslo 2018 100000 8.5.2018 Bevilget 75000 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Nettartiklar om opphavet til stadnamn Sogn og Fjordane 2018 90000 8.5.2018 Bevilget 90000 KON-TIKI MUSEET Fotograf Walter Lenardis samling av Thor Heyerdahl Oslo 2018 200000 8.5.2018 Bevilget 200000 STIFTELSEN STEINHUSET PÅ GRAN Gjenskaping av Bilden-tekstilet Oppland 2018 50000 8.5.2018 Bevilget 150000 STIFTELSEN STEINHUSET PÅ GRAN Gjenskaping av Bilden-tekstilet Oppland 2019 100000 8.5.2018 Avslått 0 SKØYERSTATEN TEATER Je ska tala (arbeidstittel) Oslo 2018 50000 8.5.2018 Bevilget 50000 RADIORAKEL #retrOrakel - Digitalisering av innhold og opprettelse av et digitalt arkiv for radiOrakel Oslo 2018 100000 8.5.2018 Bevilget 190000 RADIORAKEL #retrOrakel - Digitalisering av innhold og opprettelse av et digitalt arkiv for radiOrakel Oslo 2019 99000 8.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN BRATTEKLEV SKIPSVERFT Forprosjekt for gjenstandsregistrering på Bratteklev skipsverft Oslo 2018 120000 8.5.2018 Bevilget 120000 ÅSGARD MILLAR AS Norges Tørrmurte Steinhvelvbroer: Østlandet Oslo 2018 181625 8.5.2018 Bevilget 95000 TINA ASLAKSEN ILLUSTRASJON OG DESIGN Vi tegner vår Hurtigruteforankring Nordland 2018 26745 8.5.2018 Bevilget 25000 Linda Mariana Aleksandersen Forprosjekt på Romani-app. Vest-Agder 2018 90000 8.5.2018 Bevilget 60000 SANDEN MEDIA AS Krig på hjemmebane Vest-Agder 2018 150000 8.5.2018 Bevilget 150000 SIIVET AS Šaamšik - Oldemors lue Finnmark 2018 300000 8.5.2018 Bevilget 300000 FIMFILM AS Villmannen frå Os Hordaland 2018 350000 8.5.2018 Bevilget 300000 Linda Mariana Aleksandersen Kulturmønstring/treff for Romanifolket 2018. Vest-Agder 2018 80000 8.5.2018 Bevilget 60000 FORTIDSMINNEFORENINGEN Digitalisering av Fortidsminneforeningens topografiske og historiske arkiv. Oslo 2018 500000 18.6.2018 Bevilget 200000 FORBUNDET KYSTEN Den samiske nordlandsbåten Oslo 2018 60000 18.6.2018 Bevilget 60000 AUGNETJUV SILJE ENSBY Videokurs i tradisjonelle håndverksteknikker - pilot Hordaland 2018 80000 8.5.2018 Bevilget 80000 STIFTELSEN FALSTADSENTERET Flukt – veiskiller og identitet i fortid og samtid Nord-Trøndelag 2018 250000 18.6.2018 Bevilget 150000