Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 43 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 22 av prosjektene.

Antallet søknader til denne fristen ligger noe under snittet for siste søknadsrunde i et budsjettår. Til gjengjeld er det nok en gang en stor andel av søknadene som blir vurdert å være støtteverdige, jf. tildelingsprosenten i de tre første søknadsrundene i 2018. En bevilgningsprosent av alle søknader på over 50 % i denne runden er klart over normalen i perioden 2014-2017, og speiler en tendens til stadig høyere kvalitet på søknadsbunken.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert i denne runden. Søknadene viser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger og dokumentarfilm.

Blant søknadene i denne runden var det hele 23 prosjekter hvor barn og unge er målgruppe, og/eller er direkte involvert i gjennomføringen. Tatt i betraktning det relativt lave antallet søknader om støtte barn og unge-prosjekter gjennom hele fjoråret, er det svært positivt at det er kommet inn 51 slike søknader i løpet av 2018. Det er også oppløftende at mange av prosjektene holder så høy kvalitet, at behandlingen i år har munnet ut i bevilgning til rundt halvparten av tiltakene. Nedenfor gis en kort omtale av ett av de 11 prosjektene som har fått støtte i denne runden.

 

Kr 160 000 til dokumentarfilmen Aksel er musikk

Sant og Usant har fått en bevilgning på kr 160 000 i produksjonsstøtte til dokumentarfilmen Aksel er musikk. Hovedpersonen i filmen, Aksel Rykkvin (14), er en ung utøver innen klassisk sang, og i filmen følger man Aksels musikalske utvikling fra ung guttesopran på veien til ny stemme og en ny identitet som tenor eller baryton. Foruten at filmen lineært følger Aksels musikalske utvikling, vil den også ta for seg guttens utvikling som menneske, først og fremst gjennom dialog med den 10 år gamle søsteren Leonora, der de drøfter alt fra livet i hverdagen til større temaer som tro, kjærlighet og død.

I en tid hvor populærmusikken og nye trender har en framtredende plass i utviklingen av barn og unges identitet, har utvalget vurdert Aksel er musikk å være en både viktig og aktuell film der den klassiske musikkens plass ikke bare i samfunnet, men også konkret i rommet og på ulike arenaer, blir aktualisert og synliggjort. Utvalget har ellers lagt vekt på at barn og unge er en sentral målgruppe for en samtidsorientert film som også har høy relevans i ein kulturvernkontekst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 43

Søknadssum: 13 337 000

Antall tildelinger: 22

Tildelingssum: 2 645 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM Bygghytteprosjektet Oppland 2019 1000000 14.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM Bygghytteprosjektet Oppland 2020 1000000 14.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM Bygghytteprosjektet Oppland 2021 1000000 14.11.2018 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Sikre bevaring av Knut Knutsen og Valdemar Skogland arkivene Rogaland 2019 284000 14.11.2018 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Sikre bevaring av Knut Knutsen og Valdemar Skogland arkivene Rogaland 2020 71000 14.11.2018 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Sikre bevaring av Knut Knutsen og Valdemar Skogland arkivene Rogaland 2021 101000 14.11.2018 Avslått 0 KRØDERBANENS VENNER Restaurering av tømmerrampe på Krøderbanen. Buskerud 2019 300000 14.11.2018 Avslått 0 Mia Van Veen Loeb Eventyrjentene Oslo 2019 110000 14.11.2018 Avslått 0 Mia Van Veen Loeb Eventyrjentene Oslo 2020 110000 14.11.2018 Avslått 0 Mia Van Veen Loeb Eventyrjentene Oslo 2021 110000 14.11.2018 Avslått 0 VARDØHUS MUSEUMSFORENING Etablering av Norsk Partisanhistorisk bibliotek Finnmark 2019 200000 14.11.2018 Avslått 0 Hildegunn Guddal Svensson NåDa - Krossen Havremølle Rogaland 2019 40000 14.11.2018 Avslått 0 PÅ RØST AS Kulturlandskapsutvikling på Røst dokumentert gjennom fotografier Nordland 2019 150000 14.11.2018 Avslått 0 PÅ RØST AS Kulturlandskapsutvikling på Røst dokumentert gjennom fotografier Nordland 2020 50000 14.11.2018 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Barn og unge - vern og håndverk Oslo 2019 76000 14.11.2018 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Barn og unge - vern og håndverk Oslo 2020 76000 14.11.2018 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Barn og unge - vern og håndverk Oslo 2021 76000 14.11.2018 Avslått 0 BERGSTADEN FOTOKLUBB Refotografering av Gruvemiljøene på Røros Trøndelag 2019 260000 14.11.2018 Avslått 0 Harald Rise Orgelportretter fra Trondheim Trøndelag 2019 56000 13.12.2018 Avslått 0 METROFON AS BYTTING - Peer Gynt, Askeladden og jeg Akershus 2019 120000 14.11.2018 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Opphavstegn Hedmark 2019 200000 14.11.2018 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Opphavstegn Hedmark 2020 150000 14.11.2018 Avslått 0 TONJE GJEVJON Potta, lesbenes vannhull Akershus 2019 140000 14.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN FALSTADSENTERET "Maktens ansikter" - et formidlingsprosjekt Trøndelag 2019 150000 14.11.2018 Avslått 0 MIKROFILM AS Frisørsalongen på Frydenlund Oslo 2019 300000 14.11.2018 Avslått 0 STERKE ORD Professor, dr. Yngvar Nielsens dagbøker Utlandet 2019 200000 14.11.2018 Avslått 0 STERKE ORD Professor, dr. Yngvar Nielsens dagbøker Utlandet 2020 200000 14.11.2018 Avslått 0 STERKE ORD Professor, dr. Yngvar Nielsens dagbøker Utlandet 2021 200000 14.11.2018 Avslått 0 ERFJORDGT.8 AS NATUR - NORTH ATLANTIC TALES Rogaland 2019 40000 14.11.2018 Avslått 0 ERFJORDGT.8 AS NATUR - NORTH ATLANTIC TALES Rogaland 2020 40000 14.11.2018 Avslått 0 NORGES HUSFLIDSLAG Bunadsbruk i Norge, Populært- men truet Oslo 2019 400000 14.11.2018 Avslått 0 NORGES HUSFLIDSLAG Bunadsbruk i Norge, Populært- men truet Oslo 2020 400000 14.11.2018 Avslått 0 RANDSFJORDMUSEET AS Telthuset - åpner ukjente rom Oppland 2019 500000 14.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE Formidling av historien til Verkstedbygningen på Sem i Asker Akershus 2019 50000 14.11.2018 Avslått 0 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Fotoarkivet etter fotograf Elen Loftesnes Sogn og Fjordane 2019 280000 14.11.2018 Bevilget 260000 FOTOGRAF ERLEND BERGE Norges talerstoler Oslo 2019 150000 14.11.2018 Bevilget 90000 NOVA VISION AS Halfdan Jebe i Maya-land Trøndelag 2019 150000 14.11.2018 Bevilget 150000 STIFTELSEN ARKIVET Flyktninger forteller Vest-Agder 2019 300000 13.12.2018 Bevilget 160000 SIIVET AS Ung i naturen - med de gamles kunnskaper Finnmark 2019 160000 14.11.2018 Bevilget 160000 KULTIVATOR AS Samværsdansen i Christiania Oppland 2018 50000 14.11.2018 Bevilget 50000 INTEGRAL FILM OG LITTERATUR AS Det første måltid Akershus 2018 300000 14.11.2018 Bevilget 250000 Lars Idar Waage Et døende Norge - i et levende USA Rogaland 2018 25000 14.11.2018 Bevilget 25000 SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF Digital Heritage Arbeidstittel: Fortid i Framtida Møre og Romsdal 2018 300000 14.11.2018 Bevilget 200000 SANT OG USANT AS Aksel er musikk Oslo 2019 250000 14.11.2018 Bevilget 160000 FOLKEMUSIKKSAMLINGA I NORD-TRØNDELAG Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag: klargjøring for formidling Oslo 2018 115000 14.11.2018 Bevilget 115000 STERKE ORD Bevaring av arkivet etter Norsk biografisk leksikon 2. utgave (1996-2007) Utlandet 2018 30000 14.11.2018 Bevilget 30000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Bolignød! Ordning av arkivene etter Oslo Havebyselskap og Holtet Hageby Borettslag Oslo 2019 600000 14.11.2018 Bevilget 250000 HÅ KOMMUNE DONA EIS REQUIEM - Gje dei kvile Rogaland 2018 175000 14.11.2018 Bevilget 175000 Sjur Harby Håndens gjerning, tankens flukt. Bygdekvinnelaget akkredittert av UNESCO. Oslo 2018 30000 14.11.2018 Bevilget 30000 SETESDAL SPELEMANNSLAG UngFolk Setesdal Aust-Agder 2019 150000 14.11.2018 Bevilget 120000 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Vestlandet på film: Videoarkivet etter Vest Vision AS Sogn og Fjordane 2019 280000 14.11.2018 Bevilget 260000 WIKIMEDIA NORGE Bodil Biørns brev fra Det ottomanske riket Oslo 2019 150000 14.11.2018 Bevilget 150000 NATT&DAG AS Digitalisering arkiv Oslo 2018 300000 14.11.2018 Bevilget 200000 Ane Steinsholt Hem De siste juryene Oslo 2018 252000 14.11.2018 Bevilget 150000 RIDDERSPORT.NO Ridder og prinsesse - middelalderens klær og rustning Hedmark 2018 30000 14.11.2018 Bevilget 30000