Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 58 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 23 av prosjektene. Antallet søknader til denne fristen ligger på et normalnivå for første søknadsrunde i et budsjettår. En bevilgningsprosent av alle søknader på 40 er mer enn normalen, og speiler et høyt kvalitetsnivå på søknadsbunken. Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert i denne runden.

Søknadene fremviser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger og dokumentarfilm. Det kom i denne runden inn i alt ni søknader om støtte til prosjekter som i sitt innhold ligger i skjæringspunktet mellom kulturarv og kunst.

Sjangeren historisk dokumentarfilm utgjør et viktig og virkningsfullt supplement til andre former for formidling av historie, kunst, kultur og samfunnsliv i Norge. Gjennom de siste 10-15 årene har vi sett en økning i antallet søknader om produksjonsstøtte, og stadig flere regissører og produsentmiljøer utmerker seg med viktige høykvalitets filmer.

Kulturrådet har i denne søknadsrunden gått inn for støtte til syv filmprosjekter. Samlet spenner disse over et bredt tematisk spekter, og dekker et langt kronologisk spenn helt fram til i dag. Fire av de syv er ordinære dokumentarfilmer, mens de tre øvrige faller i kategorien dokumentasjonsfilm.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 58
  • Søknadssum: 18 298 000
  • Antall tildelinger: 23
  • Tildelingssum: 3 390 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN NORSK RADIO- OG FJERNSYNSMUSEUM Stiftelsen Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum. Sør-Trøndelag 2018 200000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK RADIO- OG FJERNSYNSMUSEUM Stiftelsen Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum. Sør-Trøndelag 2019 200000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK RADIO- OG FJERNSYNSMUSEUM Stiftelsen Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum. Sør-Trøndelag 2020 200000 14.3.2018 Avslått 0 HJØRUNDFJORD KULTURVERNLAG Fonndokumentasjonssenter Møre og Romsdal 2018 150000 14.3.2018 Avslått 0 Anne Kari Martinsen Arven fra Blomhaug Buskerud 2018 500000 14.3.2018 Avslått 0 Anne Kari Martinsen Arven fra Blomhaug Buskerud 2019 350000 14.3.2018 Avslått 0 Kristine Wathne Askildsen Arnardo Sør-Trøndelag 2018 36000 14.3.2018 Avslått 0 Kristine Wathne Askildsen Mania - En fortsettelse Sør-Trøndelag 2018 20000 14.3.2018 Avslått 0 SIMULTANA DULKA Anti Fornying, komplementering av slektskapsbøker for Karasjohka, Guovdageaidnu (Kautokeino), Deatnu (Tana). Troms 2018 2520000 14.3.2018 Avslått 0 Frøydis Skaug-Andersen Audiovisuell webpresentasjon av romanifolkets immaterielle kultur. Akershus 2018 200000 14.3.2018 Avslått 0 Ruby Backer Videreutdannelse i forgylling og restaurering ved skole i Firenze ("Oro e Colore") Aust-Agder 2018 82000 14.3.2018 Avslått 0 LOKALNYTT Ruslebo Telemark 2018 50000 14.3.2018 Avslått 0 KRISTIN TÅRNES Muségata 2 (arbeidstittel) Troms 2018 95000 14.3.2018 Avslått 0 Jan Eggum Registrering av Eggum-samlingen Hordaland 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 Jan Eggum Registrering av Eggum-samlingen Hordaland 2019 50000 14.3.2018 Avslått 0 MARTHE BELSVIK STAVRUM Gullbergslottet Sør-Trøndelag 2018 56000 5.4.2018 Avslått 0 FORENINGEN SKIPET - NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP Norske skip, rederier og skipsverft i database Hordaland 2018 250000 14.3.2018 Avslått 0 FORENINGEN SKIPET - NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP Norske skip, rederier og skipsverft i database Hordaland 2019 75000 14.3.2018 Avslått 0 FORENINGEN SKIPET - NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP Norske skip, rederier og skipsverft i database Hordaland 2020 25000 14.3.2018 Avslått 0 Svend Ola Hådi Gamle Hådi før og nå Oppland 2018 400000 14.3.2018 Avslått 0 Svend Ola Hådi Gamle Hådi før og nå Oppland 2019 400000 14.3.2018 Avslått 0 VISIT GEILO AS Haugafolket som identitetsbygger for Geilo Buskerud 2018 300000 14.3.2018 Avslått 0 JA-DU FILMSTUDIO AS Filmarkivet - Dagliglivet i Norge. En filmhistorie gjennom 100 år. Innhold Akershus 2018 260000 14.3.2018 Avslått 0 JA-DU FILMSTUDIO AS Filmarkivet - Dagliglivet i Norge. En filmhistorie gjennom 100 år. Lagring Akershus 2018 300000 14.3.2018 Avslått 0 Anne Kjersti Bjørn Da kvinnen kom til verden Oslo 2018 150000 14.3.2018 Avslått 0 Jurrien Johannes Bernardus Wegter Goahti Nord-Trøndelag 2018 52000 14.3.2018 Avslått 0 Jurrien Johannes Bernardus Wegter Goahti Nord-Trøndelag 2019 60000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN For at verden ikke skal forgå – Det norske folkeventyret dekonstruert og rekonstruert Oslo 2018 250000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN For at verden ikke skal forgå – Det norske folkeventyret dekonstruert og rekonstruert Oslo 2019 100000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTELSEN JØDISK MUSEUM I OSLO Seligmanns - en forsvunnen norsk familie Oslo 2018 250000 14.3.2018 Avslått 0 Thor Baukhol Madsen ark.bin - Initiativ til innsamling av norsk digitalt skapt kunst- og litteraturmateriale Telemark 2018 70541 14.3.2018 Avslått 0 STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING Vålandsprosjektet Rogaland 2018 1000000 14.3.2018 Avslått 0 STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING Vålandsprosjektet Rogaland 2019 1000000 14.3.2018 Avslått 0 STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING Vålandsprosjektet Rogaland 2020 1000000 14.3.2018 Avslått 0 HEGE BÅLSRØD Høyt og lavt - før og nå, lokalhistorisk barnebok Vestfold 2018 30000 14.3.2018 Avslått 0 Idun Nordskog Generasjonsoverføring av ungdomsrelatert seilskutekunnskap Aust-Agder 2018 223296 14.3.2018 Avslått 0 DEN NORSKE KIRKE Historisk dokumentasjon knyttet til bokprosjektet "Kirken i landskapet - Oslo 2018 70000 14.3.2018 Avslått 0 Marius Lien Plog og park i skog og mark Østfold 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 Lars Ivar Cuzner Intelligenspartiet Oslo 2018 50000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Bevaring av dokumentasjon fra Scenen Mir Oslo 2018 411786 14.3.2018 Avslått 0 Øyonn Groven Myhren SVARTEPETTER – et kvartettspill over "De ti bud" forfattet i bekvemme Sange av Herr Petter Dass under føyelige Melodier Oslo 2018 75000 14.3.2018 Avslått 0 ARNE NÆSS CENTRE FOR ECOLOGY AND PHILOSOPHY ANCEP/Arne Næss Center for Ecology and Philosophy – Elektronisk bibliotek Oslo 2018 178500 14.3.2018 Avslått 0 SAMISK KUNSTNERRÅD Pan-samisk internasjonal konferanse om immateriell kulturarv Finnmark 2018 200000 14.3.2018 Avslått 0 BLINKFILM AS En historisk reise med Fløybanen i Bergen Hordaland 2018 300000 14.3.2018 Avslått 0 NATTJAZZ En generasjon med Bergensjazz - forprosjekt Hordaland 2018 150000 14.3.2018 Avslått 0 NORD TROMS MUSEUM AS Fare fra øst Storpolitikk i et lite bygdesamfunn Troms 2018 100000 14.3.2018 Avslått 0 NORD TROMS MUSEUM AS Fare fra øst Storpolitikk i et lite bygdesamfunn Troms 2019 100000 14.3.2018 Avslått 0 NORD TROMS MUSEUM AS Fare fra øst Storpolitikk i et lite bygdesamfunn Troms 2020 100000 14.3.2018 Avslått 0 HEILT ORIGINALT! Elisabeth Tonheim Villa Heimdalstrand - Formidling Hordaland 2018 90000 5.4.2018 Bevilget 70000 ASBJØRNSENSELSKAPET Peter Christen Asbjørnsen på samlerferd til Østerdalen i 1851 Oslo 2018 59055 14.3.2018 Bevilget 35000 STIFTINGA BRØRVIKSKUTO Formidling av tradisjonell fjordafart på Vestlandet. Hordaland 2018 200000 14.3.2018 Bevilget 200000 STIFTINGA BRØRVIKSKUTO Formidling av tradisjonell fjordafart på Vestlandet. Hordaland 2019 200000 14.3.2018 Avslått 0 STIFTINGA BRØRVIKSKUTO Formidling av tradisjonell fjordafart på Vestlandet. Hordaland 2020 200000 14.3.2018 Avslått 0 MEMOAR Krafttak for munnleg historie i Noreg Hordaland 2018 200000 14.3.2018 Bevilget 200000 EKKOFILM AS Armfeldts dødsmarsj Sør-Trøndelag 2018 250000 14.3.2018 Bevilget 250000 VEFSN KOMMUNE Fredet bypark og staudesamling - digitalisering, skilting og formidling Nordland 2018 85000 14.3.2018 Bevilget 50000 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK 20 år med middelaldermusikk Oslo 2018 180000 14.3.2018 Bevilget 100000 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Portretter fra Kåfjord. Historier om fornorskningen. Troms 2018 100000 5.4.2018 Bevilget 100000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Register til fattigvesenets hjemstavnsforhør Oslo 2018 660000 14.3.2018 Bevilget 300000 Helge Bjørn Horrisland Repatriering av norske frimurerarkiver i Russland Vest-Agder 2018 150000 14.3.2018 Bevilget 200000 Helge Bjørn Horrisland Repatriering av norske frimurerarkiver i Russland Vest-Agder 2019 150000 14.3.2018 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Oslo Hospitals jordebøker fra 1602 til 1697 – Transkripsjon Oslo 2018 120000 14.3.2018 Bevilget 100000 Mari Georgiana Jerstad Levd ugress Oslo 2018 51900 5.4.2018 Bevilget 50000 PUFFIN FILM AS Sommerbarna Oslo 2018 250000 14.3.2018 Bevilget 300000 PUFFIN FILM AS Sommerbarna Oslo 2019 50000 14.3.2018 Avslått 0 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Då alle var gamle, songane rare og verda i svart kvitt. Sogn og Fjordane 2018 70000 14.3.2018 Bevilget 110000 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Då alle var gamle, songane rare og verda i svart kvitt. Sogn og Fjordane 2019 40000 14.3.2018 Avslått 0 VETERANLAGET WICHMANN-WÄRTSILÄ Systematisering og digitalisering av Wichmannarkivet Hordaland 2018 300000 14.3.2018 Bevilget 130000 FOTOGALLERIET Digitalisering av Fotogalleriets historisk utstillingsmaterial Oslo 2018 165000 14.3.2018 Bevilget 120000 Gro Marie Svidal Klangen av Astrup - arbeidstittel Sogn og Fjordane 2018 50000 14.3.2018 Bevilget 50000 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE «Lokalhistorie i skolesekken» Sør-Trøndelag 2018 200000 14.3.2018 Bevilget 200000 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE «Lokalhistorie i skolesekken» Sør-Trøndelag 2019 200000 14.3.2018 Avslått 0 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE «Lokalhistorie i skolesekken» Sør-Trøndelag 2020 200000 14.3.2018 Avslått 0 SIIVET AS Kvenske historier Finnmark 2018 150000 14.3.2018 Bevilget 150000 FOTOGRAF GORM K. GAARE Romske minner - intervjuer med tidsvitner fra roms traumatiske norske historie Oslo 2018 216600 14.3.2018 Bevilget 215000 STIFTELSEN SØRLANDETS MARITIME VIDEREGÅENDE SKOLE Stø kurs - flytende skole i 100 år Vest-Agder 2018 60000 14.3.2018 Bevilget 60000 MER FILM AS Det Annet Kjønn Troms 2018 300000 14.3.2018 Bevilget 200000 Torunn Liven Første fase av innsamling, bevaring, formidling av Tom Sandbergs verk Akershus 2018 300000 5.4.2018 Bevilget 200000 Torunn Liven Første fase av innsamling, bevaring, formidling av Tom Sandbergs verk Akershus 2019 200000 5.4.2018 Avslått 0 Torunn Liven Første fase av innsamling, bevaring, formidling av Tom Sandbergs verk Akershus 2020 100000 5.4.2018 Avslått 0