Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. juni 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 35 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 16 av prosjektene.

Antallet søknader til denne fristen ligger noe under snittet for tredje søknadsrunde i et budsjettår. Til gjengjeld er en stor andel av søknadene blitt vurdert å være støtteverdige, jf. tildelingsprosenten i de to første søknadsrundene. En bevilgningsprosent av alle søknader på nesten 50 % i denne runden er godt over normalen i perioden 2014-2017, og speiler en tendens til stadig høyere kvalitetsnivå på søknadsbunken.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert i denne runden. Søknadene viser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger og dokumentarfilm.

Blant de søknadene i denne runden var det 13 prosjekter hvor barn og unge er målgruppe, eller er direkte involvert i gjennomføringen. Tatt i betraktning det relativt lave antallet søknader om støtte barn og unge-prosjekter gjennom hele fjoråret, er det svært positivt at det er kommet inn 28 slike søknader til de tre første søknadsrundene i 2018. Det er også oppløftende at mange av prosjektene holder så høy kvalitet, at behandlingen hittil i år har munnet ut i bevilgning til nesten halvparten av tiltakene. Nedenfor gis en kort omtale av ett av prosjektene som har fått støtte i denne runden.

Kr 150 000 til Samisk kulturforening i Sør-Varanger: Bevaring av kulturarv gjennom formidling av gamle duodji-teknikker

Samisk kulturforening i Sør-Varanger viser til at det opp gjennom årene har vært svært lite undervisning om samisk historie. Barn og ungdom med sterk historisk tilknytning til Sør-Varanger får i dag fortsatt lære lite om sin egen kultur og historie. Tradisjonsoverføringen fra tidligere tider er også blitt brutt. Å lære om egen historie og kultur er med på å bygge opp identitet og trygghet om hvem man er som menneske. Prosjektet skal bidra til å gjenopprette kulturoverføringen innen mykduodji, og fokusere på tradisjonsmønstre innen koftebruk som det synlige symbolet på en tilbakeført, gjenvunnet identitet. I prosjektperioden på 18 mnd vil det bli gjennomført i alt åtte praktiske kurs i sying av Luhkka, luer og hornluer og veving av belter og bånd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 35

Søknadssum: 8 940 000

Antall tildelinger: 16

Tildelingssum: 2 844 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
TRØNDERSK J. O. SUNDE Trøndersk Mesterskap Pop-Rock-Live digitalt arkiv Trøndelag 2018 20000 11.9.2018 Avslått 0 IN-SERVICE AS Kulturbroen Oslo 2018 300000 11.9.2018 Avslått 0 IN-SERVICE AS Kulturbroen Oslo 2019 100000 11.9.2018 Avslått 0 FLYT FORLAG AS Flyt Martime Leksikon Oslo 2018 200000 11.9.2018 Avslått 0 FLYT FORLAG AS Flyt Martime Leksikon Oslo 2019 200000 11.9.2018 Avslått 0 FLYT FORLAG AS Flyt Martime Leksikon Oslo 2020 200000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTINGA FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Vandreutstillingen Museene danser Norge Trøndelag 2018 35000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTINGA FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Vandreutstillingen Museene danser Norge Trøndelag 2019 200000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTINGA FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Vandreutstillingen Museene danser Norge Trøndelag 2020 322000 11.9.2018 Avslått 0 SUNNHORDLAND MUSEUM Å FÅ DEN TAUSE KUNNSKAPEN I TALE Hordaland 2018 180000 11.9.2018 Avslått 0 SUNNHORDLAND MUSEUM Å FÅ DEN TAUSE KUNNSKAPEN I TALE Hordaland 2019 150000 11.9.2018 Avslått 0 NORSK FYRHISTORISK FORENING fyr.no Oslo 2018 122832 11.9.2018 Avslått 0 Tor Arne Bjerke Lofoten - slik vi husker deg. Akershus 2018 300000 11.9.2018 Avslått 0 Stig Trainer Olssøn Slemmestaddrakten - Et manifest av Slemmestads arbeiderkulturhistorie Buskerud 2018 95000 11.9.2018 Avslått 0 Stig Trainer Olssøn Slemmestaddrakten - Et manifest av Slemmestads arbeiderkulturhistorie Buskerud 2019 80000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM Roser og liljer Hordaland 2018 100000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM Roser og liljer Hordaland 2019 100000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM Roser og liljer Hordaland 2020 100000 11.9.2018 Avslått 0 BLANKT HAGELL Finnmarksbunadens historie og sømteknikker Finnmark 2018 85000 11.9.2018 Avslått 0 BLANKT HAGELL Finnmarksbunadens historie og sømteknikker Finnmark 2019 75000 11.9.2018 Avslått 0 BLANKT HAGELL Finnmarksbunadens historie og sømteknikker Finnmark 2020 40000 11.9.2018 Avslått 0 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Rjukanbanens rullende materiell - til Rjukan Telemark 2018 70000 11.9.2018 Avslått 0 Grete Johanna Reitan Hverdagsliv på Odden og Korsholmen, Smøla, MR Einar Pedersen Reitan og hans etterkommere Møre og Romsdal 2018 98000 11.9.2018 Avslått 0 Grete Johanna Reitan Hverdagsliv på Odden og Korsholmen, Smøla, MR Einar Pedersen Reitan og hans etterkommere Møre og Romsdal 2019 150000 11.9.2018 Avslått 0 Grete Johanna Reitan Hverdagsliv på Odden og Korsholmen, Smøla, MR Einar Pedersen Reitan og hans etterkommere Møre og Romsdal 2020 40000 11.9.2018 Avslått 0 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA Frosne funn i fonn og fjell Møre og Romsdal 2018 200000 11.9.2018 Avslått 0 HÅ KOMMUNE AVTRYKK - grafikk mellom kinesisk blokktrykk og dataprint Rogaland 2018 150000 11.9.2018 Avslått 0 NORD TROMS MUSEUM AS Fare fra øst! Storpolitikk i et lite bygdesamfunn Troms 2018 110000 11.9.2018 Avslått 0 NORD TROMS MUSEUM AS Fare fra øst! Storpolitikk i et lite bygdesamfunn Troms 2019 220000 11.9.2018 Avslått 0 NORD TROMS MUSEUM AS Fare fra øst! Storpolitikk i et lite bygdesamfunn Troms 2020 110000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTELSEN JØDISK MUSEUM I OSLO Atelier Benkow Oslo 2018 100000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTELSEN JØDISK MUSEUM I OSLO Atelier Benkow Oslo 2019 200000 11.9.2018 Avslått 0 MEMOAR Bergen.Memoar.no Hordaland 2018 200000 11.9.2018 Avslått 0 MEMOAR Bergen.Memoar.no Hordaland 2019 200000 11.9.2018 Avslått 0 MEMOAR Bergen.Memoar.no Hordaland 2020 200000 11.9.2018 Avslått 0 STIFTELSEN MELA Art on wheel Oslo 2018 196000 11.9.2018 Avslått 0 VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS SØKNAD, STØTTE TIL UTVIDA KUNNSKAPS- OG TRADISJONSOVERFØRING Møre og Romsdal 2018 230000 11.9.2018 Bevilget 150000 INTEGRAL FILM OG LITTERATUR AS Det siste pinnsvinet i Oslo Akershus 2018 250000 11.9.2018 Bevilget 250000 Inger Solveig Sigfridson Romsk historie og tradisjoner i Skandinavia. Akershus 2018 55000 11.9.2018 Bevilget 55000 Erling Andreas Lundeby Digitalisering av norske skolebilder og plansjer fra Kina. Rogaland 2018 29500 11.9.2018 Bevilget 29000 FORBUNDET KYSTEN "Handlingsbåren kunnskap - fra tanke til båt" - filmprosjekt Oslo 2018 500000 26.9.2018 Bevilget 400000 MEDIEOPERATØRENE AS Kampen for Kampen Oslo 2018 200000 11.9.2018 Bevilget 200000 Vibeke Emilie Steinsholm Før alt forsvinner Nordland 2018 200000 11.9.2018 Bevilget 200000 FORTELLERHUSET 'Lukk øynene og se': Fortellerradio Oslo 2018 212092 11.9.2018 Bevilget 100000 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Knut Knutsen O.A.S. 1890-. Sikring og bevaring av arkiv. Rogaland 2018 425000 11.9.2018 Bevilget 150000 METROFON AS AT425 - Det norske folkeeventyret i vår samtid Akershus 2018 150000 11.9.2018 Bevilget 150000 ANTIPODE FILMS AS Lille-Axel Oslo 2018 300000 11.9.2018 Bevilget 300000 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Beavnardahke Trøndelag 2019 504680 26.9.2018 Bevilget 400000 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Ordning av Landslaget for lokalhistories arkiv Trøndelag 2018 100000 11.9.2018 Bevilget 100000 SAMISK KULTURFORENING I SØR-VARANGER Bevaring av kulturarv gjennom formidling av gamle duodji-teknikker brukt i Sør-Varanger. Finnmark 2018 224821 11.9.2018 Bevilget 150000 OSLO KJOLE- OG DRAKTSYERLAUG 100 år med nål og tråd - Kjole- og draktsyerfagets jubileumsutstilling Oslo 2018 30000 11.9.2018 Bevilget 30000 SÁMI LÁVDI - SAMI ASSOCIATION OF PERFORMING ARTS Samisk Scenekunstinstitutt (arb tittel) Finnmark 2018 180000 26.9.2018 Bevilget 180000