Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på tiltak som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne tredje søknadsrunden i 2022 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm.

Til denne runden kom det inn i alt 44 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021, 2020, og 2019 kom det inn hhv 37, 45 og 58 søknader. I vurderingen av søknader er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Behandlingen i utvalget munnet ut i vedtak om tilskudd til 19 av prosjektene, derav 12 som svarer på hovedsatsingsområdene mangfold/flere stemmer og større ytringsrom.

Tildelingsprosenten (jf søknadstall) i runde 3-2022 er på 43 %, som ligger nær gjennomsnittet for søknadsrundene i 2021 og hittil i 2022. Tiltakene som har fått tilskudd er blitt prioritert i en situasjon der en stram total budsjettramme til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. For øvrig er det oppløftende å se den fortsatt solide responsen på rådets og utvalgets hovedsatsingsområder.

Ordningen genererer søknader fra et bredt spekter av aktører. Den geografiske fordelingen er svært god, noe som kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i bevilgningslistene fra hvert utvalgs- og rådsmøte, men over tid bidrar innretningen av ordningen til aktivitet i hele Norge. Det gis her en kort omtale av to av prosjektene som fikk tilskudd:

ALVELANDET DOKUMENTARPRODUKSJON: Dokumentarfilmen Máttaráhkkás offer

I forhistorisk tid var fruktbarhetsdyrkelse og offerseremonier utbredt over store deler av Europa, noe vi kjenner fra helleristninger og arkeologiske funn. Mesteparten av disse tradisjonene er forlengst dødd ut, men i samiske miljøer omkring Børgefjell i Norge og Sverige, har eldgamle skikker blitt praktisert i det stille helt opp til i dag. I denne filmen følger vi Tom Kappfjell, en av de siste tradisjonsbærerne, under forberedelsene til blodofringen til Morgudinnen, ved offersteinen. Vi møter også en ung samisk kvinne, som har vokst opp med moderne reindrift, Ramona Kappfjell Sørfjell, i møte med Tom. Hvordan vil hun forholde seg til de gamle innsiktene?

NORD-TROMS MUSEUM: Rekonstruksjon av naust

Dette prosjektet bli gjennomført i samarbeid med Lyngen kommune og Gamsletts venne-forening. Målet er å stimulere til at tradisjonskunnskap om byggeskikker og kunnskap om fiskeri og kystkultur blir overført til nye generasjoner. Konkret går prosjektet ut på å bygge/rekonstruere et stavlinenaust, en nausttype med laftede røst som tidligere var vanlig i denne regionen. I tillegg til at en lokal venneforening er inne som samarbeidspart, la utvalget her vekt på at skoleklasser vil bli direkte involvert i en byggeprosess hvor tradisjonelle materialer og verktøy tas i bruk, og der barna får opplæring innen tradisjonshandverk, bygningsvern, kulturhistorie og bærekraftig utvikling.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 44

Søknadssum: 10 937 535

Antall tildelinger: 19

Tildelingssum: 2 775 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådet: 22.9.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
RØDØYLØVA HISTORIELAG «Natur- og kulturopplevelse i Nordlandsbåt» Nordland 2022 50000 24.8.2022 Avslått 0 RØDØYLØVA HISTORIELAG «Natur- og kulturopplevelse i Nordlandsbåt» Nordland 2023 50000 24.8.2022 Avslått 0 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2022 100000 24.8.2022 Avslått 0 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2023 100000 24.8.2022 Avslått 0 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2024 100000 24.8.2022 Avslått 0 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Arbeidstittel: Blodig alvor (Hvordan produsere mat og virke på stedegne ressurser som forutsetning for matsikkerhet). Vestland 2022 300000 24.8.2022 Avslått 0 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Arkivformidling Trøndelag - Fase 3: Samlingsforvaltning og formidlingstiltak Trøndelag 2022 85000 22.9.2022 Avslått 0 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Arkivformidling Trøndelag - Fase 3: Samlingsforvaltning og formidlingstiltak Trøndelag 2023 150000 22.9.2022 Avslått 0 HERSTORY AS ArvenUNG - Digital distribusjon Trøndelag 2022 200000 24.8.2022 Avslått 0 HERSTORY AS ArvenUNG - Digital distribusjon Trøndelag 2023 100000 24.8.2022 Avslått 0 NORSK FOLKEMUSEUM Dagliglivets historie i bilder Oslo 2022 88142 24.8.2022 Avslått 0 NORSK FOLKEMUSEUM Dagliglivets historie i bilder Oslo 2023 88142 24.8.2022 Avslått 0 ROMANIFOLKETS KULTURFORENING Digital formidling Vestland 2022 7500 24.8.2022 Avslått 0 HANS NIELSEN HAUGE SENTERET Digital læringsplattform Viken 2022 75000 24.8.2022 Avslått 0 HANS NIELSEN HAUGE SENTERET Digital læringsplattform Viken 2023 100000 24.8.2022 Avslått 0 Hilde Kristine Laurantzon En skattkiste (arbeidstittel) Viken 2022 100000 24.8.2022 Avslått 0 Hilde Kristine Laurantzon En skattkiste (arbeidstittel) Viken 2023 100000 24.8.2022 Avslått 0 MEMOAR FORPROSJEKT: UTVIKLING AV SENTER FOR MUNNLEG HISTORIE  Vestland 2022 722587 24.8.2022 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmar: Fela - det vart livet det Trøndelag 2023 500000 24.8.2022 Avslått 0 LIME KOMMUNIKASJON AS Huldrespøt Viken 2022 100000 24.8.2022 Avslått 0 EKKOFILM AS I tjeneste for Norge Trøndelag 2022 400000 24.8.2022 Avslått 0 MEDIEOPERATØRENE AS Ibelin Oslo 2023 60000 24.8.2022 Avslått 0 TELLEF RAUSTØL RÅDGIVNING (TRR) Kihlestiftelsen - fra kjeller til museum, interessenter og deres interesser Oslo 2022 70000 24.8.2022 Avslått 0 TELLEF RAUSTØL RÅDGIVNING (TRR) Kihlestiftelsen - fra kjeller til museum, interessenter og deres interesser Oslo 2023 180000 24.8.2022 Avslått 0 MEMOAR KLIMA KJENNER INGEN GRENSER Vestland 2022 609903 24.8.2022 Avslått 0 KOMAFEST AS Komafest: Arctic Artscape 2.0 Troms og Finnmark 2022 250000 24.8.2022 Avslått 0 NORSK FOLKEMUSEUM Linge i 100! Oslo 2022 100000 24.8.2022 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Med fortida inn i framtida Vestland 2022 40000 24.8.2022 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Med fortida inn i framtida Vestland 2023 60000 24.8.2022 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikeres foreningsarkiv Oslo 2022 15000 24.8.2022 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikeres foreningsarkiv Oslo 2023 375000 24.8.2022 Avslått 0 SKAGERAK FILM AS Okseblod Vestfold og Telemark 2022 150000 24.8.2022 Avslått 0 SKAGERAK FILM AS Okseblod Vestfold og Telemark 2023 150000 24.8.2022 Avslått 0 SKAGERAK FILM AS Okseblod Vestfold og Telemark 2024 150000 24.8.2022 Avslått 0 NORD TROMS MUSEUM AS Rekonstruksjon av naust Troms og Finnmark 2023 100000 24.8.2022 Avslått 0 Ragnar Elias Bakken Renovering smie Møre og Romsdal 2022 30000 24.8.2022 Avslått 0 MARIT VESTRUM Revitaliseringsprosjekt: Polsdans i Indre Namdal Oslo 2023 15000 22.9.2022 Avslått 0 SIGURD WINGE AS Sigurd Winge Frem i Lyset - Gamle brev og Dokumentasjon.  Oslo 2022 300000 24.8.2022 Avslått 0 Torill Thømt Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Viken 2022 100000 24.8.2022 Avslått 0 Torill Thømt Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Viken 2023 220000 24.8.2022 Avslått 0 Torill Thømt Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Viken 2024 100000 24.8.2022 Avslått 0 KRISTOFER UPPDALS VENNER Uppdal: Ressurs-senter; forprosjekt Trøndelag 2022 200000 24.8.2022 Avslått 0 ROMANIFOLKETS KULTURFORENING Utstilling om Romanifolket Vestland 2022 18856 24.8.2022 Avslått 0 Ingvild Bratbak Larsen Romanifolk, fortellinger og oppholdssteder Troms og Finnmark 2022 15000 24.8.2022 Bevilget 15000 MARIT VESTRUM Revitaliseringsprosjekt: Polsdans i Indre Namdal Oslo 2022 15000 22.9.2022 Bevilget 30000 Pablo Castilla Heredia Conservation plan of Solobservatoriet phot-collecion Viken 2022 40000 24.8.2022 Bevilget 40000 SKØYERSTATEN TEATER HORTA - kjente taterviser i ny drakt Møre og Romsdal 2022 75000 24.8.2022 Bevilget 50000 OKSTINDAN BOKFORLAG AS Båthistorien i Hemnes - Klinkbåttradisjonen Nordland 2022 77405 24.8.2022 Bevilget 55000 SVEIN SANDNES BOKFORLAG AS Militærnektingens historie i Norge Viken 2022 125000 24.8.2022 Bevilget 60000 ARKIV I NORDLAND Digitalisering og publisering av deler av Ola Sæthers samling som omhandler norsk emigrering til Murmankysten 1850-1917. Nordland 2022 75000 24.8.2022 Bevilget 75000 LOWRI REES PRODUKSJONER Frihet, sett fra mitt ståsted, fase 2 Oslo 2022 95000 24.8.2022 Bevilget 80000 SMALLVILLE FILMS AS BEST Innlandet 2022 100000 24.8.2022 Bevilget 100000 FORBONDE- OG LASSKJØREUNIONEN VinterARV - Vinterveier og lasskjørerkultur - en felles kulturarv Trøndelag 2022 190000 24.8.2022 Bevilget 100000 NORD TROMS MUSEUM AS Rekonstruksjon av naust Troms og Finnmark 2022 50000 24.8.2022 Bevilget 150000 TARA MEDIA Aase-Hilde Brekke Å gå Jul–Anders, før og nå Oslo 2022 150000 24.8.2022 Bevilget 150000 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Dokumentasjon - revitalisering og dekolonisering i Sapmi. Ola Røe. Fotografier 1979-2019 Troms og Finnmark 2022 170000 24.8.2022 Bevilget 170000 ALVELANDET DOKUMENTARPRODUKSJON ULF MYRVOLD Máttaráhkkás offer Viken 2022 250000 24.8.2022 Bevilget 200000 REIN FILM FINNMARK AS Daate Dijjien Troms og Finnmark 2022 300000 24.8.2022 Bevilget 250000 MEDIEOPERATØRENE AS Ibelin Oslo 2022 240000 24.8.2022 Bevilget 250000 MEDIEOPERATØRENE AS Straff Oslo 2022 350000 24.8.2022 Bevilget 250000 MECHANIX FILM AS Vikings, the Secrets of the Ghost Ship Viken 2022 300000 24.8.2022 Bevilget 250000 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Flytting og vern av Fosselia 14, Trondsen-huset. Agder 2022 700000 30.6.2022 Bevilget 500000