Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble 173 søknader behandlet og det er gitt 46 bevilgninger. Samlet søknadssum var kr 31 985 372.

Ordningen er sortert i tre deler:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere, kunstnergrupper og frilanskuratorer.   

Det kom inn 85 søknader til juni-fristen og 24 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 065 000.

Utstillingene representerer en stor variasjon av materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på skulptur, maleri, fotografi, kunstfilm, installasjon, performance, lyd og video. Tradisjonelle materialer som maleri, tre og keramikk er aktuelt og kontekstualiseres gjerne på nye måter. I tillegg til generelle formale undersøkelser er det gjerne samfunnsmessige spørsmål knyttet til migrasjon og miljø som dominerer i søknadene. Tverrfaglige prosjekter tar gjerne i bruk ny teknologi og drar veksler på andre fagdisipliner.

Søknader om utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, happenings, andre formidlingstiltak m.m. Det er behandlet 31 søknader og gitt 7 bevilgninger, til sammen kr 480 000.  Åtte av søknadene gjaldt prosjekter rettet mot barn og unge, av disse fikk 3 bevilgning. (se egen omtale)

Søknader om diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Prosjektstøtten for institusjoner spenner vidt over forskjellige typer tiltak og retninger, og også denne runden preges av stor variasjon. Ordningen fungerer til dels som inngangsport for tiltak som aspirerer mot arrangørstøtte eller driftsstøtte, og flere av søknadene i runden kommer fra slike søkere. En håndfull søknader er også knyttet til filmproduksjon og -visning. Det er også verd å merke seg en del søknader knyttet til produksjon, publisering og distribusjon av kunstbøker. Tendensen med søknader fra kunstforeninger, gjerne også mindre foreninger utenfor de store byene, vedvarer også i denne runden.

Det ble behandlet 57 søknader og bevilget til sammen kr 1 965 000 fordelt på 2017 og 2018 til 15 prosjekter.

Geografisk fordeler de 57 søknadene seg slik: Akershus (5), Buskerud (6), Finnmark (4), Hedmark (1), Hordaland (6), Nord-Trøndelag (2), Nordland (3), Oslo (18), Rogaland (2), Sør-Trøndelag (4), Telemark (2), Vest-Agder (1), Vestfold (1), Østfold (2).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Barn og unge

I 2017 satser Kulturrådet på barn- og ungeprosjekter. Inntil 2,4 millioner kroner av avsetningen på området visuell kunst er øremerket prosjekter som reflekterer over barn og unge som publikum og skapende deltakere, og som utfordrer ulike former for tradisjonell tankegang på feltet.

I denne søknadsrunden ble det behandlet til sammen 13 søknader som retter seg mot målgruppen. Av disse ble fire bevilget støtte, på tilsammen kr 485 000.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 173

Søknadssum: 31 985 372

Antall tildelinger: 46

Tildelingssum: 3 510 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 4. - 6.9.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Dimitry Lurie Dimitri Lurie - 2017-2018 Oslo 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 Dimitry Lurie Dimitri Lurie - 2017-2018 Oslo 2018 8000 6.9.2017 Avslått 0 Assne-Anastasia Katinka Goldberg Katinka Goldberg - Shtumer Alef 2017 Akershus 2017 55000 6.9.2017 Bevilget 40000 ROAR WERNER ERIKSEN Roar Werner Eriksen - Der i det dype mørke 2017 Oslo 2017 40000 Avvist 0 ROAR WERNER ERIKSEN Roar Werner Eriksen - Der i det dype mørke 2017 Oslo 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 Tuva Langfeldt Tuva Langfeldt - Bygg og anlegg 2017-19 Oslo 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 Tuva Langfeldt Tuva Langfeldt - Bygg og anlegg 2017-19 Oslo 2018 100000 6.9.2017 Bevilget 100000 Tuva Langfeldt Tuva Langfeldt - Bygg og anlegg 2017-19 Oslo 2019 100000 6.9.2017 Avslått 0 Hege Haraldsen Artthou - The artthou Exhibition 2017 Rogaland 2017 150000 6.9.2017 Avslått 0 Heidi Øiseth Heidi Øiseth - Behind the Layers, You will maybe find the Surface 2017/2018 Oslo 2017 20000 6.9.2017 Avslått 0 Heidi Øiseth Heidi Øiseth - Behind the Layers, You will maybe find the Surface 2017/2018 Oslo 2018 40000 6.9.2017 Avslått 0 PÅLROLANDJANSSEN.NO Pål Roland Janssen - Hva er glass? 2017 Oslo 2017 77937 6.9.2017 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Other Writing 2017 Buskerud 2017 35000 6.9.2017 Avslått 0 Sissel Aurland Sissel Aurland - Lydløs II, 2017 Akershus 2017 15000 6.9.2017 Avslått 0 Elzbieta Kapsa Elzbieta Kapsa - Dokumentar film Polsk kvinner i Norge 2017 - 2018 Hordaland 2018 50000 Avvist 0 TRINE LISE NEDREAAS Trine Lise Nedreaas - Fools 2017-2018 Hordaland 2017 55000 6.9.2017 Avslått 0 Marit Helen Akslen fence/defence - Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal. febr 2018 Møre og Romsdal 2017 300000 6.9.2017 Avslått 0 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Deltakelse workshops 2017 Nord-Trøndelag 2017 15000 6.9.2017 Avslått 0 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Utstilling Bryne Kunstforening 2017 Nord-Trøndelag 2017 10000 Avvist 0 PIA ANTONSEN ROGNES Pia Antonsen Rognes - Utstilling TSSK 2018 Akershus 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 PIA ANTONSEN ROGNES Pia Antonsen Rognes - Utstilling TSSK 2018 Akershus 2018 60000 6.9.2017 Avslått 0 Line Bøhmer Løkken Line Bøhmer Løkken - Sameti 2017 Oslo 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 KRISTIN VELLE Ukjent Prosedyre - Andre Premisser, 2018 Hordaland 2018 100000 6.9.2017 Avslått 0 ANDERSONS ATELIER WFILM Werner Anderson - Hibakusha & de unge 2017-2018 Akershus 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 ANDERSONS ATELIER WFILM Werner Anderson - Hibakusha & de unge 2017-2018 Akershus 2018 100000 6.9.2017 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Eva Bakkeslett - Rømmekolle til folket Nordland 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 Stein Rønning Stein Rønning - Bronse 2017 Oslo 2017 120000 6.9.2017 Bevilget 75000 Linda Bournane Engelberth Linda Bournane Engelberth - PERSONA 2017 Oslo 2017 30000 6.9.2017 Avslått 0 LEVANGER KUNSTFORENING Levanger kunstforening - STAUP 2017 Nord-Trøndelag 2017 323000 6.9.2017 Avslått 0 LEVANGER KUNSTFORENING Levanger kunstforening - STAUP 2017 Nord-Trøndelag 2019 323000 6.9.2017 Avslått 0 Felipe Ridao Felipe Ridao - Utforsking av Norges flagg 2017-2019 Oslo 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 Felipe Ridao Felipe Ridao - Utforsking av Norges flagg 2017-2019 Oslo 2018 140000 6.9.2017 Avslått 0 Felipe Ridao Felipe Ridao - Utforsking av Norges flagg 2017-2019 Oslo 2019 140000 6.9.2017 Avslått 0 Ane Vigdis Øverås Ane Øverås, Kjerringøy Land Art Biennale - Open Call Kjerringøy Land Art Biennale 2018, Forprosjekt Nordland 2017 152000 6.9.2017 Avslått 0 Thomas Falstad Thomas Falstad og Rina Charlott Lindgren - Lindgren/Falstad 2018 Nordland 2017 84000 6.9.2017 Avslått 0 Siri Austeen Siri Austeen / Janine Magelssen - silent sounding 2018 Oslo 2017 26000 6.9.2017 Avslått 0 Hilde Kjørholt Frantzen Hilde Frantzen - Arbeidstittel: "VR IRL" 2017/2018 Oslo 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 Vegar Moen Vegar Moen - Svenske tilstander, 2017 Utlandet 2017 20000 6.9.2017 Avslått 0 Preben Holst Preben Holst - Things that never happened 2002-2017 Oslo 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 NOEMATA Noemata - QOOHL 2017-2018 Buskerud 2017 19000 6.9.2017 Avslått 0 NOEMATA Noemata - QOOHL 2017-2018 Buskerud 2018 30000 6.9.2017 Avslått 0 Elin Glærum Haugland Elin Glærum Haugland - LabVerde, naturlige pigmenter og formidling Akershus 2017 45000 6.9.2017 Avslått 0 Kwestan Jamal Bawan Kwestan Jamal Bawan - 2017 Hordaland 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 Alejandra Mendez Ramirez Alejandra Mendez - This is not a doll house Østfold 2017 35500 6.9.2017 Avslått 0 Ida Grimsgaard Ida Grimsgaard - Performance på PAO Festival 2017 Oslo 2017 25000 6.9.2017 Avslått 0 Anne-Lise Stenseth Anne-Lise Stenseth - "Helene" 2017-18 Oslo 2017 75000 6.9.2017 Avslått 0 Anne-Lise Stenseth Anne-Lise Stenseth - "Helene" 2017-18 Oslo 2018 75000 6.9.2017 Avslått 0 Astrid Runde Saxegaard Astrid Runde Saxegaard - HEN-Kjønnsdiskurser i samtidskunsten, jan-april 2018 Akershus 2017 42000 6.9.2017 Avslått 0 Jannik Abel Jannik Abel - OSS 2017 Oslo 2017 20000 6.9.2017 Avslått 0 Stine Gonsholt Åse Løvgren og Stine Gonsholt - Bløming Telemark 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - "Sprækker i lyset" Lolland- Danmark 2017 Østfold 2017 80000 Avvist 0 BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune og Bærum Kunsthall - Forprosjekt for en kunst-triennale i Bærums byrom 2017/2018 Akershus 2017 242441 6.9.2017 Avslått 0 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim AS - Gjennomføring av 3 tekstserier i 2017 Sør-Trøndelag 2017 200000 6.9.2017 Avslått 0 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - Galleri Kraft 2018 Østfold 2017 80000 Avvist 0 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - Galleri Kraft 2018 Østfold 2018 30000 Avvist 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Prosjektstøtte Bærum Kunsthall 2018-2020 Akershus 2017 1460486 6.9.2017 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Prosjektstøtte Bærum Kunsthall 2018-2020 Akershus 2018 1447736 6.9.2017 Bevilget 200000 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Prosjektstøtte Bærum Kunsthall 2018-2020 Akershus 2019 1488791 6.9.2017 Avslått 0 Daniel Paida Larsen Daniel Paida Larsen - Ursa Major 2017 Telemark 2017 38000 Avvist 0 STIFTELSEN GRAFISK VERKSTED Stiftelsen Grafisk Verksted - 5 grafikkprosjekter 2017 Rogaland 2017 400000 6.9.2017 Avslått 0 STIFTELSEN GRAFISK VERKSTED Stiftelsen Grafisk Verksted - 5 grafikkprosjekter 2017 Rogaland 2018 100000 6.9.2017 Avslått 0 Daniel Paida Larsen Daniel Paida Larsen - Ursa Major 2017 Telemark 2017 38000 6.9.2017 Avslått 0 LØTEN KOMMUNE Løten kommune - Camp Munch 2018, merk: BU. Hedmark 2017 250000 6.9.2017 Avslått 0 Marius Engh Marius Engh - ARBEIDSTITTEL: OSLO (KULISSER), 2017 Oslo 2017 85000 6.9.2017 Bevilget 50000 NOEMATA Noemata - Peripatetic browser 2017-2018 Buskerud 2017 20000 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Peripatetic browser 2017-2018 Buskerud 2018 40000 Avslått 0 KRISTINE ISACHSEN Kristine Isachsen og Palle Bay Henriksen - BA.Kunst og Nysirkus 2017 Oslo 2017 50980 6.9.2017 Avslått 0 Maren Dagny Juell Kristensen Maren Dagny Juell Kristensen - SQUAT---UAT 2017 Akershus 2017 80000 6.9.2017 Bevilget 50000 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Kraftverk 2.0 2017 Sør-Trøndelag 2017 70000 Avvist 0 Nils Olav Bøe Nils Olav bøe - Constructed sites, 2017-2018 Akershus 2017 50200 6.9.2017 Avslått 0 Nils Olav Bøe Nils Olav bøe - Constructed sites, 2017-2018 Akershus 2018 48000 6.9.2017 Avslått 0 Marius Moldvær Demokratiet - Bodø og Oslo 1 september til 25 September 2017 Oslo 2017 75000 6.9.2017 Avslått 0 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge - Kompetanseprogram for arenautvikling for visuell kunst 2017 Nordland 2017 140000 6.9.2017 Avslått 0 NORSK FILMKLUBBFORBUND Norsk filmklubbforbund - Kunsten å lese film 2018 Oslo 2018 127140 6.9.2017 Avslått 0 Magnus Vatvedt Magnus Vatvedt - DUST 2017 Oslo 2017 250000 6.9.2017 Avslått 0 Viel Bjerkeset Andersen Viel Bjerkeset Andersen - Utstilling Visningsrom Carl Berner 2018 Oslo 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 Lasse Årikstad Lasse Årikstad - 4 utstillinger Vest-Agder 2017 60000 Avvist 0 Lasse Årikstad Lasse Årikstad - 4 utstillinger Vest-Agder 2018 60000 Avvist 0 Mathijs Van Geest VISNINGSROMMET USF - Optical Smoke, 2017 Hordaland 2017 60000 6.9.2017 Bevilget 40000 Arne Pedersen Arne Pedersen - DLTA / DEMOKRATI Hordaland 2017 125000 6.9.2017 Avslått 0 Torbjørn Kvasbø Torbjørn Kvasbø - Vaseinstallasjon 2017 Oppland 2017 150000 6.9.2017 Bevilget 100000 AMALIE HYUN JU EGGEN Amalie Hyun Ju Eggen - I don´t always feel comfortable in my own skin - 2017 Oslo 2017 93155 6.9.2017 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS - Internet Projects Development 2017-18 Oslo 2017 71428 6.9.2017 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS - Internet Projects Development 2017-18 Oslo 2018 119046 6.9.2017 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS Pikene på Broen - TERMINAL B. 2017-2020 Finnmark 2017 650000 6.9.2017 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS Pikene på Broen - TERMINAL B. 2017-2020 Finnmark 2018 650000 6.9.2017 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS Pikene på Broen - TERMINAL B. 2017-2020 Finnmark 2019 650000 6.9.2017 Avslått 0 Jiri Havran Jiri Havran - PHOTO AFTER SEBALD Oslo 2017 75000 Avvist 0 Anne Helga Henning anne helga hennning - "Kan dette være en dør?" 2017 Sør-Trøndelag 2017 20000 6.9.2017 Avslått 0 Tarje Eikanger Gullaksen Tarje Eikanger Gullaksen - Beholdere 2018 Oslo 2017 55000 6.9.2017 Bevilget 20000 Alejandra Mendez Ramirez Alejandra Mendez - This is not a doll house Østfold 2017 15500 Avvist 0 KRISTINE HALMRAST Kristine Halmrast - "Gaddafi og sønner" 2017 Oslo 2017 40207 6.9.2017 Avslått 0 Adrian Bugge Adrian Bugge - Inngrep (separatutstilling) 2018 Høstutstillingen 2017 Oslo 2017 22000 6.9.2017 Avslått 0 Adrian Bugge Adrian Bugge - Inngrep (separatutstilling) 2018 Høstutstillingen 2017 Oslo 2018 22000 6.9.2017 Avslått 0 Victoria Spersrud Batt Victoria Spersrud Batt - Seeing with our Senses 2018 Akershus 2018 50700 6.9.2017 Avslått 0 KONGSBERG KUNSTFORENING Tekstilinstallasjon Kari Steihaug - Kongsberg kunstforening 02.09.-17.09.2017 Buskerud 2017 88000 6.9.2017 Avslått 0 Runhild Hundeide Runhild Hundeide - "Inertia (as they come)" 2017 Oslo 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 Elin Andreassen Hertling & Andreassen - we're here for a good time (not a long time) 2018 Sør-Trøndelag 2017 180000 6.9.2017 Avslått 0 TANJA THORJUSSEN Tanja Thorjussen - Utstilling Vadsø Kunstforening 2018 Oslo 2018 90000 6.9.2017 Avslått 0 ALDELES AS Ras - Hardanger/Hordaland og Nederland 2017-2018 Hordaland 2017 200000 6.9.2017 Avslått 0 LETTMAYER Johanna Lettmayer - IN THE LIBRARY II, 2017/18 Hordaland 2017 54000 6.9.2017 Bevilget 40000 LETTMAYER Johanna Lettmayer - IN THE LIBRARY II, 2017/18 Hordaland 2018 50000 6.9.2017 Avslått 0 KRISTINE DRAGLAND Kristine Dragland - Deltakelse i A star that once lit Mars, QB Gallery, 2017 Oslo 2017 53100 6.9.2017 Bevilget 20000 Karen Ingeborg Bye Karen Ingeborg Bye - Bare maling. Sort og farge. 2017 Akershus 2017 60000 6.9.2017 Bevilget 20000 Victoria Hageselle Durnak Victoria Durnak og Audun Mortensen - Wishful Thinking, vinteren 2017 Oslo 2017 105000 6.9.2017 Avslått 0 ØVREFOSS JOHNSON K4galleri - Utstillinger ved K4galleri Høst 2017 Oslo 2017 69120 Avvist 0 VEBJØRN GUTTORMSGAARD MØLLBERG Vebjørn Guttormsgaard Møllberg - Kroppsarbeid 2017 Telemark 2017 52000 6.9.2017 Avslått 0 Marit Annie Ananiassen Bjørkhaug Marit Ananiassen Bjørkhaug - Forbrødring i Varanger 2017 Troms 2017 60000 6.9.2017 Avslått 0 Marit Annie Ananiassen Bjørkhaug Marit Ananiassen Bjørkhaug - Forbrødring i Varanger 2017 Troms 2018 60000 6.9.2017 Avslått 0 Ingrid Eggen Ingrid Eggen - arbeidstittel fraflyt Oslo 2017 39000 6.9.2017 Avslått 0 Irina Haugane Irina Haugane og Naysa Andrade - Arteriet Kunstnerdrevet Visningssted 2018 Vest-Agder 2018 50000 6.9.2017 Avslått 0 Ane Hjort Guttu Ane Hjort Guttu - Filmretrospektiv, 2017 Oslo 2018 130000 6.9.2017 Bevilget 50000 INCORPORATED & UNLIMITED/ SISSEL M BERGH Sissel M Bergh - knowhowknow #tjaetsie 2017 Sør-Trøndelag 2017 90000 6.9.2017 Avslått 0 STIFTELSEN LYDGALLERIET Cara Tolmie - Separatutstilling med Cara Tolmie januar 2018 Hordaland 2017 90000 6.9.2017 Avslått 0 Ayman I M Alazraq Ayman Alazraq&Emanuel Svedin - Wall 1 2017 Oslo 2017 47000 6.9.2017 Bevilget 40000 Sabina Johanna Holth-Jacobsson Sabina Jacobsson - EN NUESTRO PRESENTE Oslo 2017 85000 6.9.2017 Avslått 0 JENS VILHELM STEGGER LEDAAL Kunstmilitsen m/ HAiKW - Uniform for frivillige i Kunstmilitsen 2017-2027 Østfold 2017 350000 6.9.2017 Avslått 0 VERK-STEDET Kamilla Sajetz Mathisen - Night is also a sun. 2017 Buskerud 2017 54750 Avvist 0 Monica Winther Monica winther - Myrmalm 2017 Oslo 2017 101500 6.9.2017 Bevilget 40000 Elisabeth Byre Elisabeth Byre - Super-studio, 2018 Oslo 2018 380000 6.9.2017 Avslått 0 Hebe Camilla Wathne Hebe Camilla Wathne - Når siste stamme er reist, 2017 Akershus 2017 10000 6.9.2017 Avslått 0 Sarah Kibler Livesay Sarah Kibler Livesay - Betydningsfulle Bevegelse, 2017 Hordaland 2017 60000 6.9.2017 Avslått 0 Øystein Wyller Odden Øystein Wyller Odden - Separatutstilling ved Telemark Kunstsenter, 2018 Oslo 2017 85000 6.9.2017 Bevilget 50000 Britt Irene Børresen SIRIUS - Hydrogenfabrikken Kunstnerunion - RAKU - Hydrogenfabrikken keramikkprosjekt Østfold 2017 25000 6.9.2017 Bevilget 25000 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Utstillingsserien Field Trips på Bergen Kjøtt - 2018 Hordaland 2018 1300000 6.9.2017 Bevilget 200000 Ingeborg Kvame Ingeborg Kvame - Ut i gjennom inn, 2017 Rogaland 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 Melanie Maja Kitti Destinys Atelier - Destinys Atelier 2017-2018 Oslo 2017 60000 6.9.2017 Bevilget 60000 Melanie Maja Kitti Destinys Atelier - Destinys Atelier 2017-2018 Oslo 2018 120000 6.9.2017 Bevilget 100000 NORA JOUNG Nora Joung UKS - Soloutstilling UKS 2018 Oslo 2017 50000 Avvist 0 MIKKEL RASMUSSEN HOFPLASS Askvik /Salhus & Mikkel Hofplass - BU-Lyskunst & brillekikkert-workshop for barn i Vestby. Østfold 2018 35000 6.9.2017 Bevilget 35000 VERK-STEDET Foreningen Verk-Stedet - Verk-Stedet Senter for Kunsthåndverk og Samtidskunst Buskerud 2017 600000 6.9.2017 Avslått 0 VERK-STEDET Foreningen Verk-Stedet - Verk-Stedet Senter for Kunsthåndverk og Samtidskunst Buskerud 2018 600000 6.9.2017 Avslått 0 VERK-STEDET Foreningen Verk-Stedet - Verk-Stedet Senter for Kunsthåndverk og Samtidskunst Buskerud 2019 600000 6.9.2017 Avslått 0 Sofie Mathisen Nørsteng Sofie Nørsteng - Øvelse i poesi 2018 Akershus 2017 60000 6.9.2017 Bevilget 30000 Inga Skålnes Carlos Alberto Correia og Inga Skålnes - Slå På Kunst Sør-Trøndelag 2017 102700 6.9.2017 Avslått 0 Inga Skålnes Carlos Alberto Correia og Inga Skålnes - Slå På Kunst Sør-Trøndelag 2018 366000 6.9.2017 Avslått 0 Ann Hildegunn Solberg Gosen skole - Ung Plattform 2017 og 2018. BU Rogaland 2017 100000 6.9.2017 Bevilget 100000 Ann Hildegunn Solberg Gosen skole - Ung Plattform 2017 og 2018. BU Rogaland 2018 100000 6.9.2017 Avslått 0 TELEMARK KUNSTSENTER Mohamud Mumin - The Youth / Dhallinyarada Telemark 2017 150000 6.9.2017 Avslått 0 Marianne Broch Når nåtid møter fortid Buskerud 2017 26000 6.9.2017 Avslått 0 Snorre Ytterstad Snorre Ytterstad - arb.tittel: Squaring the Circle - 2017/18 Oslo 2017 125000 6.9.2017 Bevilget 70000 Brynhild Bye-Tiller Brynhild Bye-Tiller - 100 meter (2017-2018) Sør-Trøndelag 2017 175000 6.9.2017 Bevilget 150000 Elisabeth Romberg Elisabeth Romberg - Outfits for armies in the war we never saw 2017-2020 Vest-Agder 2017 160000 6.9.2017 Avslått 0 Markus Bakkevik Moestue Markus Moestue - You have no money in the bank 2017 -2018 Oslo 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 Malin Nyheim Overholth Malin Overholth & Anette F. Johannessen - Indikasjoner 2017 Hordaland 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Jeg og mitt nabolag - 2017 Vestfold 2017 65000 6.9.2017 Avslått 0 Elin Margareta Thunberg Brissman Elin Brissman - Grannlaga, 2017 Hordaland 2017 20000 6.9.2017 Bevilget 20000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Bergen senter for elektronisk kunst - Rural Resonances - 2017-2018 Hordaland 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Bergen senter for elektronisk kunst - Rural Resonances - 2017-2018 Hordaland 2018 80000 6.9.2017 Avslått 0 TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Transnational Arts Production (TrAP) - BU_Nøkkel til byen, 2017 til 2020 Oslo 2017 300000 6.9.2017 Avslått 0 ESPEN SOMMER EIDE Espen Sommer Eide - Utstilling 2018 Hordaland 2017 85000 6.9.2017 Bevilget 60000 Erik Thorolf Wessel Erik Wessel - Lukket rom - åpent lanskap Oslo 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 Erik Thorolf Wessel Erik Wessel - Lukket rom - åpent lanskap Oslo 2018 100000 6.9.2017 Avslått 0 KETIL NERGAARD Stiftelsen Norsk kunstårbok - Bypuls: møtepunkter, 2017 Oslo 2017 35000 6.9.2017 Avslått 0 SCHLOSS AS SCHLOSS - Utstillingsprogram Schloss august-desember 2017 Oslo 2017 330000 6.9.2017 Bevilget 150000 Karl Heinz Patrik Entian Patrik Entian - The Munch house -& Co., 2018 Buskerud 2017 140000 6.9.2017 Avslått 0 Ingrid Märit Elisabet Aronsson Märit Aronsson - Vilse i Berlin 2017 Sør-Trøndelag 2017 15000 6.9.2017 Avslått 0 ANDROPIA AS Itonje Søimer Guttormsen - Nordic Anthology 13: Lilithistisk kuratering, 2017 Oslo 2017 25000 6.9.2017 Bevilget 25000 FORENINGEN UBÅT PRESS Foreningen Ubåt Press - Etablering, produksjoner og utstillinger ved Ubåt Press Hordaland 2017 300000 6.9.2017 Avslått 0 FORENINGEN UBÅT PRESS Foreningen Ubåt Press - Etablering, produksjoner og utstillinger ved Ubåt Press Hordaland 2018 400000 6.9.2017 Avslått 0 FORENINGEN UBÅT PRESS Foreningen Ubåt Press - Etablering, produksjoner og utstillinger ved Ubåt Press Hordaland 2019 550000 6.9.2017 Avslått 0 TWENTYONE PICTURES ELLEN UGELSTAD PHOTOGRAPHY Ellen Ugelstad - N.N. - et kortfilmessay (2018) Oslo 2017 80000 6.9.2017 Bevilget 50000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Den norske idealstaten Hordaland 2017 260000 6.9.2017 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus - Gruppeutstilling november 2017 og 6 utstillinger 2018 Oslo 2017 198000 6.9.2017 Bevilget 50000 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus - Gruppeutstilling november 2017 og 6 utstillinger 2018 Oslo 2018 0 6.9.2017 Bevilget 148000 CHRISTINA PEEL Christina Peel - After Dark, 2017 Oslo 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 ROGALAND KUNSTSENTER Rogaland Kunstsenter - Independent Study Program 2017 Rogaland 2017 115000 6.9.2017 Avslått 0 Lutz Lundberg Lutz Lundberg - Bilde/-fotoutstilling Sandefjord bibliotek Vestfold 2017 30500 6.9.2017 Avslått 0 Ellinor Aurora Aasgaard Aurora Sander - Speil, 2018 Vest-Agder 2017 80380 Avvist 0 Gisle Nataas Gisle Nataas - The Acoustic Outdoor Light Studio - 2017 Akershus 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 CHRISTIAN TUNGE ENK Heavy Books - Heavy Books, 2018-2019 Oslo 2018 71000 6.9.2017 Bevilget 142000 CHRISTIAN TUNGE ENK Heavy Books - Heavy Books, 2018-2019 Oslo 2019 71000 6.9.2017 Avslått 0 SMØR PRESS AS SMØR Press - SMØR Press, Publishing House 2017-2027 Sør-Trøndelag 2017 140000 6.9.2017 Avslått 0 SMØR PRESS AS SMØR Press - SMØR Press, Publishing House 2017-2027 Sør-Trøndelag 2018 350000 6.9.2017 Avslått 0 Robert Per-Olov Johansson Robert Johansson - Mikado 2017 Oslo 2017 40000 6.9.2017 Avslått 0 LØRENSKOG HUS Lørenskog hus - Utstilling/Lysinstallasjon 2017-2018 Akershus 2017 25000 6.9.2017 Avslått 0 LØRENSKOG HUS Lørenskog hus - Utstilling/Lysinstallasjon 2017-2018 Akershus 2018 25000 6.9.2017 Avslått 0 Alexander Armas Kereklidis Turpin Alexander Turpin - Kill the Rich 2017 Oslo 2018 50000 Avvist 0 Malin Erika Bülow Malin Bülow - Kropp och ljud som förlängning av skulptur. 2017 Oslo 2017 55505 Avvist 0 KUNSTBOKHANDELEN AS Nordic Art Press (NAP) - NAP: nettverk for distribusjon kunstpublikasjoner 2017-2018 Oslo 2017 400000 6.9.2017 Bevilget 200000 Petrine Lillevold Vinje Petrine Vinje - Dialogteater 2017 Oslo 2017 315000 6.9.2017 Avslått 0 Petrine Lillevold Vinje Petrine Vinje - Dialogteater 2017 Oslo 2018 50000 6.9.2017 Avslått 0 Ronny Hammerstad Jensen Born for Burning - Noah Placebo og Heaven's Gate (2017) Oslo 2017 60000 6.9.2017 Bevilget 30000 Christine Jhin Cynn Christine Cynn mfl. - X2068: Mediakampanj och innehållsgenerande workshops Troms 2017 250000 Bevilget 250000 Christine Jhin Cynn Christine Cynn mfl. - X2068: Mediakampanj och innehållsgenerande workshops Troms 2018 250000 Avslått 0 Christine Jhin Cynn Christine Cynn mfl. - X2068: Mediakampanj och innehållsgenerande workshops Troms 2019 250000 Avslått 0 AUDIATUR BOKHANDEL AS House of Foundation - Utstillingsprogram 2018 Østfold 2018 320000 6.9.2017 Bevilget 120000 Tammo Mathias Rist Tammo Mathias Rist - Helt feil, 2017 Oslo 2017 41000 6.9.2017 Bevilget 25000 ALTA KUNSTFORENING Alta Kunstforening - Beautiful Border (Overflater og grenser) - Sigfrid Hernes Finnmark 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 SKEDSMO KOMMUNE TEKNISK SEKTOR Lars Kjemphol - Levende torg 2017 Akershus 2017 80000 Avslått 0 Brynhild Bye-Tiller Brynhild Bye-Tiller - RAMALLAH TRONDHEIM SERIES (2012-2017) Sør-Trøndelag 2017 75000 6.9.2017 Avslått 0 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Kunstproduksjon ved Leveld Kunstnartun og Myanmart Oslo 2017 48000 6.9.2017 Avslått 0 Hannah Mjølsnes Hannah Mjølsnes - Nine Herbs Charm 2017 Sør-Trøndelag 2017 30000 6.9.2017 Avslått 0 TOTEM PRODUCTIONS ANS Erlend Leirdal - Vill Hæst 2017 Sør-Trøndelag 2017 65000 6.9.2017 Avslått 0 Runa Nymoen Sandnes Runa Nymoen Sandnes - Øyet ditt Oslo 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 OSLO16 AS OSLO16 - Filmutviklingskurs - 2017 Akershus 2017 500000 6.9.2017 Avslått 0 TARA MEDIA Aase-Hilde Brekke Aase-Hilde Brekke - "Id-Fake-Id?", 2017, BU. Oslo 2017 201600 6.9.2017 Avslått 0 Synnøve Gabrielsen Wetten Synnøve S. G. Wetten - AI KI ))) Is this now? Oslo 2017 270400 6.9.2017 Avslått 0 HILDE-MERETE METHI Hilde Methi - Living Earth, 2018 Finnmark 2017 300000 Bevilget 150000 KATHARSIS- LINJEFORENING FOR KUNSTHISTORIE NTNU punktet visningsrom - Utstillinger september 2017 Sør-Trøndelag 2017 15000 6.9.2017 Avslått 0 ANA RITA DE FARIA ANTONIO Ana Rita Antonio - On Desenrasca Hordaland 2017 70000 6.9.2017 Avslått 0 Lauren Alyssa Davis Lauren Davis - There is No Single Face in Nature, 2018 Oslo 2017 80000 Avvist 0 ALTA KUNSTFORENING Alta Kunstforening - Sugar Compound - Inger Emilie Solheim Finnmark 2017 30000 Avvist 0 VANDALER FORENING vandaler forening - Winter Solstice Night Exhibition 2017 Oslo 2017 80000 6.9.2017 Bevilget 60000 VANDALER FORENING vandaler forening - Winter Solstice Night Exhibition 2017 Oslo 2018 80000 6.9.2017 Avslått 0 VANDALER FORENING vandaler forening - Winter Solstice Night Exhibition 2017 Oslo 2019 80000 6.9.2017 Avslått 0 DEFINÈRT IRENE HASLUM DESIGNVERKSTED Irene Haslum - SONGS FROM THE WOODS - en sanselig berøring 2017 Telemark 2017 55000 6.9.2017 Avslått 0 Laila Helen Kongevold Laila Kongevold - Separatutstilling Fredrikstad kunstforening 2017 Østfold 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 ALTA KUNSTFORENING Alta Kunstforening - Sugar Compound - Inger Emilie Solheim Finnmark 2017 32000 6.9.2017 Avslått 0 Tone Wolff Kalstad Tone Wolff Kalstad - As Far as I Can See, 2017 Oslo 2017 50000 6.9.2017 Bevilget 25000 Stein Are Kjærås Dahl Stein Are Kjærås Dahl - Habitus 2017 Oslo 2017 41000 6.9.2017 Avslått 0 Stein Are Kjærås Dahl Stein Are Kjærås Dahl - Habitus 2017 Oslo 2018 81000 6.9.2017 Avslått 0 Stein Are Kjærås Dahl Stein Are Kjærås Dahl - Habitus 2017 Oslo 2019 20000 6.9.2017 Avslått 0 Kaisa Waldenstrøm Breiland Seljord Kunstforening - Sommarutstillinga 2017, SPOR Telemark 2017 50000 6.9.2017 Bevilget 50000 Lutz Lundberg Lutz Lundberg - Bildeutstilling Draaben Kulturbar, Sandefjord 2018 Vestfold 2018 44500 6.9.2017 Avslått 0 FACTORY FORENINGEN Factory Foreningen - Factory Light Festival 2018 Buskerud 2018 537600 6.9.2017 Avslått 0 Elisabet Norseng elisabet norseng - 2018 Hedmark 2017 70000 Avvist 0 NORD-TRØNDELAG FYLKESKUNSTFORENING Kunsthåndverkere iNord Trøndelag - Vandreutstilling kunsthåndverk 2017 Nord-Trøndelag 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 Anette Asbjørnrød Anette Asbjørnrød - Fabrikken, 2017 Vestfold 2017 56025 6.9.2017 Avslått 0 Kristin Tårnesvik kristin Tårnesvik - Arbeidstittel; Feltarbeid, 2017 Hordaland 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 Siri Sandersen Siri Sandersen - Ronny Rocket (arbeidstittel) 2017 Telemark 2017 30000 6.9.2017 Avslått 0 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST Trøndelag senter for samtidskunst - Bull.Miletic: The Invisibility Machine Sør-Trøndelag 2018 155000 6.9.2017 Avslått 0 SAMVIRKE GJESTEATELIER OG GALLERI SA Samvirke Gjesteatelier og Galleri - Hav-stafett 2018 Oslo 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 Magnie Finnsdatter Nilsen Magnie Finnsdatter Nilsen - Utstilling 2017 Oslo 2017 49000 6.9.2017 Avslått 0 TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Anawana Haloba Hobøl - To Mars By All Means Oslo 2018 334600 6.9.2017 Bevilget 150000 Stine Rudi Standal Stine Rudi Standal, Ålesund Museum - Nordisk treff, workshop og Hattensdag 2017 Møre og Romsdal 2017 188000 Avvist 0 SELL OUT PRODUKSJONER Jørgen Tormod Sellevold Jørgen Sellevold - Hendelser på Nyhavna 2017 Sør-Trøndelag 2017 200000 6.9.2017 Avslått 0 THEA MEINERT Thea Meinert - Produksjon og utstilling Surnadal Billag 2017 Sør-Trøndelag 2017 20000 6.9.2017 Bevilget 20000 Ingeborg Wie Henriksen Ingeborg Wie henriksen og Esben Holk - Equivocations Oslo 2017 68600 6.9.2017 Avslått 0 TABLEAU PAPER AS Tableau Paper - Galleri Tableau Shop 2017 Oslo 2017 120000 6.9.2017 Avslått 0 Annie Anawana Haloba Hobøl Annie Anawana Haloba Hobøl - Lyon Biennale- Monde Flottants Oslo 2017 115000 6.9.2017 Bevilget 50000 VI, VII AS VI, VII - VI, VII Fall 2017 Program Oslo 2017 180000 6.9.2017 Bevilget 150000 S. Ø. SÆTHER Kunstnernes Hus - Raking Light 2018 Oslo 2018 194500 6.9.2017 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Programmering for 2017 og 2018 Hordaland 2017 60000 6.9.2017 Bevilget 60000 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Programmering for 2017 og 2018 Hordaland 2018 60000 6.9.2017 Avslått 0 Elise Kathleen Macmillan Elise Macmillan - INVISIBLE VOLUMES 2017 Oslo 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 Martin Sæther Martin Sæther - Gruppeutstilling ved Den Nordiske Ambassade Oslo 2017 58000 6.9.2017 Bevilget 30000 Magali Reus Magali Reus - Exhibition at Bergen Kunsthall 2017 Utlandet 2017 190000 6.9.2017 Bevilget 100000