Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. september 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble 220 søknader behandlet og det er gitt 49 bevilgninger. Samlet søknadssum var kr 30 401 085. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse søknader og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Omfatter søknader fra enkeltkunstnere, kunstnergrupper og frilanskuratorer.

Det kom inn 99 søknader til september-fristen og 18 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 220 000 fordelt over to år.

Utstillingene representerer en stor variasjon av materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er ivaretatt. Det ble behandlet flere søknader om film i denne runden. Filmproduksjon er generelt mer kostnadskrevende enn utstillingsproduksjon, og de to filmprosjektene som mottok støtte utgjorde en betydelig del av de samlede midlene til visninger. Det var videre flere søknader hvor monumentalformatet var i fokus og det er blant annet gitt støtte til utstillinger med monumentale arbeider i tekstil og papir. I tillegg ble det gitt midler til flere omfattende retrospektive utstillinger.

Søknader om utstillinger behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, happenings, andre formidlingstiltak m.m. Det er behandlet 37 søknader og gitt 5 bevilgninger, til sammen kr 670 000 fordelt over to år. Antall søknader er ganske stabilt med 30-40 søknader per runde. I denne runden var det flere søknader til filmprosjekter og nettbaserte visningssteder. Det var sju barn og unge søknader hvor tre fikk bevilgning. Se egen omtale om barn og unge lengre ned i teksten.

Søknader om diverse tiltak behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Prosjektstøtten for institusjoner omfatter forskjellige typer tiltak og retninger. Det kom inn til sammen 42 søknader, av disse ble ti bevilget støtte, til sammen kr 2 570 000 fordelt over tre år. Flere virksomheter søker støtte til utstillingsprogrammering, som KNIPSU i Bergen og Spriten Kunsthall i Skien. Også Sandefjord kunstforening markerer seg med et interessant utstillingsprogram som fokuserer på performative og stedspesifikke prosjekter, der undersøkelser av identitet, kulturarv og natur står sentralt. Et annet tiltak som forholder seg til natur er Kjerringøy Land Art Biennale i Nordland. Siden oppstarten i 2007 har festivalen, som er drevet med høy grad av idealisme og fokus på å samarbeide med lokalsamfunnet, utviklet seg til en viktig arena for formidling av samtidskunst i denne regionen.

Porteføljen inneholder også søknader til enkeltstående utstillingsprosjekter. Et tiltak som utpeker seg er Concrete Island, initiert av Christian Torp, – et nomadisk prosjekt der syv norske samtidskunstnere viser stedspesifikke arbeider i et nedlagt fabrikktårn på Økern i Oslo.

Av søknader fra virksomheter med langsiktig prosjektstøtte fremstår VISP i Bergen som en tydelig og sentral aktør. VISP arbeider med å profesjonalisere og synliggjøre kunstfeltet i regionen. Aktivitetsnivået er høyt og omfatter tiltak som kurs, seminarer, veiledning, nettverksbygging og kritikersamtaler.

Den geografiske fordelingen viser at Hordaland til en viss grad markerer seg i denne runden. Fylkesvis fordeling av søkere: Akershus (3), Aust-Agder (2), Hedmark (1) Hordaland (16), Nordland (3), Oppland (4), Oslo (7), Rogaland (1), Sør-Trøndelag (1), Telemark (1), Troms (1), Vestfold (3) og Østfold (3).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av arrangørutvalget for visuell kunst.

Barn og unge

I 2017 satser Kulturrådet på barn- og ungeprosjekter. Inntil 2,4 millioner kroner av avsetningen på området visuell kunst er øremerket prosjekter som reflekterer over barn og unge som publikum og skapende deltakere, og som utfordrer ulike former for tradisjonell tankegang på feltet.

I denne søknadsrunden behandlet Faglig utvalg for visuell kunst og Arrangørutvalget for visuell kunst til sammen 24 søknader som retter seg mot målgruppen. Av disse ble syv bevilget støtte på tilsammen kr 820 000.

Det kan synes som om etterlysningen og øremerkingen av prosjekter for og med barn/unge innenfor avsetningen til visuell kunst nå har nådd flere miljøer. Det kommer nye aktører og søkere med idéer for og med barn og unge. Særlig gledelig at flere søknader ønsker å bidra i en diskurs og kunnskapsutvikling om kunstformidling til de unge, og også får tydeligere frem unges rolle som meningsbærende individer i samfunnet og i kunstlivet.

Det er tydelig at det for aktørene er nærliggende å rette sine prosjekter mot skolebarn og ungdom, som har en mer utviklet refleksjonskompetanse enn de yngste barna. Det er få søknader rettet mot førskolebarna, – en aldersgruppe Kulturrådet tradisjonelt har vært opptatt av, og som ikke har noen nasjonal formidlingsordning gjennom Den kulturelle skolesekken, slik skolebarna og ungdommene har gjennom DKS.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 220

Søknadssum: 30 401 085

Antall tildelinger: 49

Tildelingssum: 4 460 000 (fordelt over tre år)

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14. - 16.11.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
OPPLAND KUNSTSENTER Kunstbokmessen Bastard 2018 - 2018 Oppland 2018 300000 14.12.2017 Bevilget 100000 Susan Norman Susan Norman - 2 utstillinger 2017 - 2019 Sogn og Fjordane 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Susan Norman Susan Norman - 2 utstillinger 2017 - 2019 Sogn og Fjordane 2018 50000 16.11.2017 Avslått 0 Susan Norman Susan Norman - 2 utstillinger 2017 - 2019 Sogn og Fjordane 2019 50000 16.11.2017 Avslått 0 Beate Willumsen Beate Willumsen - INSIDE OUT Akershus 2017 40000 16.11.2017 Avslått 0 Beate Willumsen Beate Willumsen - INSIDE OUT Akershus 2018 20000 16.11.2017 Avslått 0 Heidi Øiseth Heidi Øiseth - Behind the layers...2017/2018 Oslo 2017 38600 16.11.2017 Avslått 0 Heidi Øiseth Heidi Øiseth - Behind the layers...2017/2018 Oslo 2018 30950 16.11.2017 Avslått 0 Bendik Viking Aurbakken Laland BVL - 2018 Telemark 2017 26500 16.11.2017 Avslått 0 Bendik Viking Aurbakken Laland BVL - 2018 Telemark 2018 26500 16.11.2017 Avslått 0 Bendik Viking Aurbakken Laland BVL - 2018 Telemark 2019 26500 16.11.2017 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE Fossekleiva kultursenter - KunstRom for barn 2018 Vestfold 2017 163000 16.11.2017 Avslått 0 Esther Maria Bjørneboe Esther Maria Bjørneboe - Re-Novasjoner 2 Oslo 2017 87000 16.11.2017 Avslått 0 Esther Maria Bjørneboe Esther Maria Bjørneboe - Re-Novasjoner 2 Oslo 2018 201000 16.11.2017 Avslått 0 Rune Eraker Rune Eraker - Edelt er mennesket, 2018 Akershus 2017 100000 16.11.2017 Avslått 0 Regien Catherina Jacoba Maria Cox Regien Cox - Pathways, stories of memories 2017 Aust-Agder 2017 240000 16.11.2017 Avslått 0 Hanne Lydia Opøien Figenschou Hanne Lydia Opøien Figenschou - The Menopause Collection, 2017 Oslo 2017 57756 16.11.2017 Avslått 0 Mathijs Van Geest Mathijs van Geest - Autumn of the Alphabet, 2017 Hordaland 2017 40000 16.11.2017 Avslått 0 David Augusto Rios Alomia David A Rios - Borders, Boundaries, Limits 2018 Hordaland 2017 60000 16.11.2017 Avslått 0 Erik Annar Evensen Erik Annar Evensen - Viiddis Sápmi 2017 Hedmark 2017 39500 16.11.2017 Avslått 0 Ørjan Ruttenborg Svendsen Ørjan Ruttenborg Svendsen - VETTER, 2017 Oppland 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Egil Martin Kurdøl Egil Martin Kurdøl - EndeligEnhet 2018-19 Oppland 2018 100000 16.11.2017 Avslått 0 Jane Hupe Jane Hupe - Weather you care or not (2018) Østfold 2018 40000 16.11.2017 Avslått 0 Katrine Rørbakken Lund Katrine Rørbakken Lund - Norsk Standard 2018 Oslo 2017 78500 16.11.2017 Avslått 0 Katrine Rørbakken Lund Katrine Rørbakken Lund - Norsk Standard 2018 Oslo 2018 29138 16.11.2017 Avslått 0 SJØHOLMEN AS Sjøholmen/Jason Taylor - Formidling av Jason Taylor 2018 / bok, workshop og program Akershus 2017 150000 16.11.2017 Avslått 0 Hilde Kjørholt Frantzen Hilde Frantzen - "VR IRL" Separatutstilling Soft 2018 Oslo 2017 20000 16.11.2017 Avslått 0 Magnhild Haftorn Opdøl Magnhild Opdøl - Separatutstilling i Risør Kunstpark 2018 Møre og Romsdal 2018 60000 16.11.2017 Avslått 0 Elisabet Norseng elisabet norseng - Stokkrose 2018 Hedmark 2017 70000 16.11.2017 Avslått 0 Geir Moseid Geir Moseid - Beyond the Veil Oslo 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Hedda Roterud Amundsen Hedda Roterud Amundsen - Mjøsa State of Mind Oslo 2017 26000 16.11.2017 Avslått 0 Hedda Roterud Amundsen Hedda Roterud Amundsen - Mjøsa State of Mind Oslo 2018 26000 16.11.2017 Avslått 0 Morten Andersen morten andersen - Country.Rock 2017 Oslo 2017 51000 16.11.2017 Avslått 0 INGRID TORVUND Ingrid Torvund - Protection against an evil friend 2017 Oslo 2017 40000 16.11.2017 Avslått 0 AKERSHUS KUNSTSENTER Akershus Kunstsenter - VOL 3, Unge navigasjoner (2018) (arbeidstittel) Akershus 2017 170000 16.11.2017 Avslått 0 Katrine Giæver Katrine Giæver - Arb. tittel Dip & Dye 2017 Oslo 2017 45000 16.11.2017 Avslått 0 NAMTARU CREATIONS Irene Laura Domingues Marquez Irene Dominguez Marquez - Human Bridges 2107 Sør-Trøndelag 2017 45000 16.11.2017 Avslått 0 NAMTARU CREATIONS Irene Laura Domingues Marquez Irene Dominguez Marquez - Human Bridges 2107 Sør-Trøndelag 2018 45000 16.11.2017 Avslått 0 Cato Løland Cato Løland og Tove Kommedal - TID 2018 Hordaland 2017 43000 16.11.2017 Avslått 0 Susanne Skeide Susanne Skeide og Ellisif Hals - Brevvenn, 2018 Oslo 2018 20000 16.11.2017 Avslått 0 Lena Søeborg Lena Søeborg - Spikersuppe 2018 Vestfold 2018 60000 16.11.2017 Avslått 0 Lena Søeborg Lena Søeborg - Ta på meg 2018 Vestfold 2018 60000 16.11.2017 Avslått 0 Toril Bonsaksen Toril Bonsaksen - Expended, rediscovered and reborn.2017-2018 Oslo 2017 47000 16.11.2017 Avslått 0 Borgny Farstad Svalastog Borgny Farstad Svalastog - Draumkvedet - Olav Åsteson. Mitt levde liv her på jorden. Oppland 2017 100000 16.11.2017 Avslått 0 Borgny Farstad Svalastog Borgny Farstad Svalastog - Draumkvedet - Olav Åsteson. Mitt levde liv her på jorden. Oppland 2018 100000 16.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN STI FOR ØYE Lena Søeborg - Morild i skogen 2017 Vestfold 2017 185000 16.11.2017 Avslått 0 Marit Roland Marit Roland - Paper Drawing 2018 Oslo 2018 50000 16.11.2017 Avslått 0 Johan Söderström Johan Söderström - Distal End 2017-2018 Oslo 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Johan Söderström Johan Söderström - Distal End 2017-2018 Oslo 2018 70000 16.11.2017 Avslått 0 Andrea Wikhammer Heir Andrea Wikhammer Heir - Voksprosjekt 2017-2018 Oslo 2017 31000 16.11.2017 Avslått 0 Andrea Wikhammer Heir Andrea Wikhammer Heir - Voksprosjekt 2017-2018 Oslo 2018 14000 16.11.2017 Avslått 0 Erik Olof Tobias Liljedahl Tobias Liljedahl & Lena Katrine Sokki - Kantinekino vår 2018 Sør-Trøndelag 2018 54000 16.11.2017 Avslått 0 AKERSHUS KUNSTSENTER Akershus Kunstsenter - Brave New World? Akershus 2017 270000 16.11.2017 Avslått 0 RUTA NAUJALYTE Ruta Naujalyte - Seven Dwarfs and the Evil Witch 2017 -2018 Oslo 2017 74700 16.11.2017 Avslått 0 Martin Schantz Simonsen Martin Schantz Simonsen - Bilkunst 2017-2018 Rogaland 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Martin Schantz Simonsen Martin Schantz Simonsen - Bilkunst 2017-2018 Rogaland 2018 17000 16.11.2017 Avslått 0 Petter Buhagen Petter Buhagen og Ingri Haraldsen - Greening a Dust Storm 2018 Oslo 2018 90000 16.11.2017 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Allegorier 2017 Hordaland 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Elisabeth Romberg Elisabeth Romberg - Outfits for armies in the war we never saw Vest-Agder 2017 60000 16.11.2017 Avslått 0 Anna Margareta Bergman Margareta Bergman - Hemmelighetstilstanden 2017 Oslo 2017 60000 16.11.2017 Avslått 0 Kjetil Skøien KJETIL SKØIEN - VITENSKAPEN OM DET SKJULTE Oslo 2017 242500 16.11.2017 Avslått 0 Kirsty Ellen Nicholson Kirsty Kross - Coral Trout Experimental Orchestra, Berlevåg Oslo 2017 36000 16.11.2017 Avslått 0 Anngjerd Rustand Anngjerd Rustand - Trippelpunkt/INN, 2017 Hordaland 2017 30000 16.11.2017 Avslått 0 Sidsel Hødnebø Sidsel Hødnebø - Palimpsest 2017-20119 Aust-Agder 2017 25000 16.11.2017 Avslått 0 Sidsel Hødnebø Sidsel Hødnebø - Palimpsest 2017-20119 Aust-Agder 2018 65000 16.11.2017 Avslått 0 Sidsel Hødnebø Sidsel Hødnebø - Palimpsest 2017-20119 Aust-Agder 2019 40000 16.11.2017 Avslått 0 Mikkel Wettre Mikkel Wettre - deltagelse ved utstillingen "Tendenser 2018" Hordaland 2018 173500 16.11.2017 Avslått 0 MARIANNE STRANGER Marianne Stranger - Tømmerblyantene 2018 Oslo 2018 25000 16.11.2017 Avslått 0 Lars Ellefsen Nordby Lars Nordby - Abstract Frontline of Identity, 2018 Hedmark 2017 35000 16.11.2017 Avslått 0 Lars Ellefsen Nordby Lars Nordby - Abstract Frontline of Identity, 2018 Hedmark 2018 35000 16.11.2017 Avslått 0 Christina Leithe Hansen Christina Leithe H. - Essence, utstiling på Galleri BOA 2018 Oslo 2017 30000 16.11.2017 Avslått 0 Björn Hegardt Bjørn Hegardt - Bjørn Hegardt - separatutstilling, Kunstgarasjen 2018 Oslo 2018 40000 16.11.2017 Avslått 0 CAMILLA HAY JENSSEN PHOTOGRAPHY Camilla Hay Jenssen - And then I'm me - 2017 Oslo 2017 10000 16.11.2017 Avslått 0 KUBE BERGEN HOLDING AS KuBe Bergen Holding AS - Kunst og gatekunstfestival Hordaland 2018 300000 16.11.2017 Avslått 0 Janne Iren Robberstad Fugli/Robberstad/Øfsti - Jeg og klær 2017 Hordaland 2017 180000 16.11.2017 Avslått 0 Janne Iren Robberstad Fugli/Robberstad/Øfsti - Jeg og klær 2017 Hordaland 2018 200000 16.11.2017 Avslått 0 Morten Juvet Morten Juvet - COVER 2018 Vestfold 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Martina Bobrikova martinka bobrikova - 2 solo exhibition 2018 Oslo 2017 13200 16.11.2017 Avslått 0 Martina Bobrikova martinka bobrikova - 2 solo exhibition 2018 Oslo 2018 26800 16.11.2017 Avslått 0 Dania Anita Ursula Burger Dania Burger - "The Vigorous" 2018 Oslo 2017 40000 16.11.2017 Avslått 0 MADSTUN AS Madstun as - Vedskulptur i Søndre Land 2018 Oppland 2017 100000 16.11.2017 Avslått 0 MADSTUN AS Madstun as - Vedskulptur i Søndre Land 2018 Oppland 2018 100000 16.11.2017 Avslått 0 MADSTUN AS Madstun as - Vedskulptur i Søndre Land 2018 Oppland 2019 100000 16.11.2017 Avslått 0 Sten Are Sandbeck Sten Are Sandbeck - Støtte / Support, 2017-18 Buskerud 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Risør og Tvedestrand kommuner mfl. - KunstLØFT:Synliggjøring av profesjonelle kunstnere 2018 Aust-Agder 2017 400000 16.11.2017 Avslått 0 TONJE BØE BIRKELAND Tonje Bøe Birkeland - Prosjektutvikling The Characters 2017 Hordaland 2017 80000 16.11.2017 Avslått 0 Yamile Calderon Bermudez Yamile Calderon - Object as a subject Oslo 2017 110000 16.11.2017 Avslått 0 Franco Cortez Krausekollektivet + Jan Skomakerstuen - Frekvens vol.2 Oslo 2017 91569 16.11.2017 Avslått 0 HÅKON HOLM-OLSEN Håkon Holm-Olsen - Utstilling Trykkeriet 2018 Hordaland 2017 30000 16.11.2017 Avslått 0 ANA RITA DE FARIA ANTONIO Ana Rita De Faria Antonio - "Evolutionary thinking at the camping site" Hordaland 2017 40000 16.11.2017 Avslått 0 MARI FOLLINGLO AASEN mari follinglo - separatutstilling nov 2017,separatutstilling april 2018 Sør-Trøndelag 2017 60000 16.11.2017 Avslått 0 MARI FOLLINGLO AASEN mari follinglo - separatutstilling nov 2017,separatutstilling april 2018 Sør-Trøndelag 2018 70000 16.11.2017 Avslått 0 Christian Tunge Christian Tunge - Soloutstilling ved Noplace Oslo 2018 40000 16.11.2017 Avslått 0 Marit Victoria Wulff Andreassen Marit Victoria Wulff Andreassen - Nordvendt, 2018 Rogaland 2017 187750 16.11.2017 Avslått 0 Marit Victoria Wulff Andreassen Marit Victoria Wulff Andreassen - Nordvendt, 2018 Rogaland 2018 102250 16.11.2017 Avslått 0 Helga-Marie Nordby Inuk Silis Høegh - Green Land 2018 Oslo 2018 400000 16.11.2017 Avslått 0 Elisabeth Engen E. Engen, GB. Fredriksen, A. Findreng - Moderne ruiner 2018 Sør-Trøndelag 2017 46000 16.11.2017 Avslått 0 JULIE SKAUFEL Julie Skaufel - Supermormor 2017/2018 Oslo 2017 65000 16.11.2017 Avslått 0 JULIE SKAUFEL Julie Skaufel - Supermormor 2017/2018 Oslo 2018 22000 16.11.2017 Avslått 0 Karl Heinz Patrik Entian -& Co. - Borgen museum -& Co. Buskerud 2018 110000 16.11.2017 Avslått 0 Christian Hennie Christian Hennie - Gruppetegneutstilling i Trosterudvillaen Akershus 2018 129000 16.11.2017 Avslått 0 BLÅSEN KUNSTHAVN AS Marius Martinussen m.fl. - Den fantastiske barnekunstfestivalen 2018 Aust-Agder 2017 161232 16.11.2017 Avslått 0 Marianne Broch Marianne Broch - Separatutstilling i Det Gule Huset i Asker, 2017. Buskerud 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 SARAH SCHIPSCHACK LUX (GB), sixpack (AT), Filmoteka (PL) - Kurant Kino 2017/18 Troms 2017 45000 16.11.2017 Avslått 0 SARAH SCHIPSCHACK LUX (GB), sixpack (AT), Filmoteka (PL) - Kurant Kino 2017/18 Troms 2018 128000 16.11.2017 Avslått 0 TWENTYONE PICTURES ELLEN UGELSTAD PHOTOGRAPHY Ellen Ugelstad - Makings Sense Together 2018 Oslo 2017 40000 16.11.2017 Avslått 0 Ihra Lill Tviberg Scharning Ihra Lill Scharning/ Katarina Skjønsberg - PURPOSE CORE Presents 2018 Oslo 2017 54360 16.11.2017 Avslått 0 Ihra Lill Tviberg Scharning Ihra Lill Scharning/ Katarina Skjønsberg - PURPOSE CORE Presents 2018 Oslo 2018 105300 16.11.2017 Avslått 0 ELLIDA AS Arctic Moving Image & Film Festival 2018 - Forprosject Arctic Moving Image Exploration Troms 2017 75000 16.11.2017 Avslått 0 Liv Runesdatter Song Circus v/ Liv Runesdatter - Graatarslagjet - Song Circus / Ulvo / Kommedal 2018 Rogaland 2017 124000 16.11.2017 Avslått 0 Peder Børve Horneland Peter Horneland - EK ANN ÞÉR 2018-2019 Oslo 2018 44000 16.11.2017 Avslått 0 Peder Børve Horneland Peter Horneland - EK ANN ÞÉR 2018-2019 Oslo 2019 23000 16.11.2017 Avslått 0 Petter Solberg Petter Solberg - Toys Are Not For Children (Year 1) 2017-2018 Oslo 2018 60000 16.11.2017 Avslått 0 Anne Katrine Senstad Anne Katrine Senstad/Trafo Kunsthall - Soft Geometry, 2018 Oslo 2017 100000 16.11.2017 Avslått 0 Ulla Marianne Schildt Ulla Schildt - ´Lengselen etter det ubeviste landskapet`, 2017/18 Oslo 2017 45700 16.11.2017 Avslått 0 Javier Murillo Barrios Javier Murillo Barrios - Anthropos Oslo 2017 20000 16.11.2017 Avslått 0 OSLO KOMMUNE MUNCHMUSEET Munchmuseet - Trykk play! Oslo 2018 175000 16.11.2017 Avslått 0 Lars Magnus Aurtande Lars Aurtande - You Dig The Nature 2018 Akershus 2017 30000 16.11.2017 Avslått 0 Lars Magnus Aurtande Lars Aurtande - You Dig The Nature 2018 Akershus 2018 30000 16.11.2017 Avslått 0 TRØGSTAD KOMMUNE Trøgstad kommune - Galleri Skjønhaug skole, Januar måned 2018, 2019, 2020 Østfold 2017 60000 16.11.2017 Avslått 0 TRØGSTAD KOMMUNE Trøgstad kommune - Galleri Skjønhaug skole, Januar måned 2018, 2019, 2020 Østfold 2018 60000 16.11.2017 Avslått 0 TRØGSTAD KOMMUNE Trøgstad kommune - Galleri Skjønhaug skole, Januar måned 2018, 2019, 2020 Østfold 2019 60000 16.11.2017 Avslått 0 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - See Warm, 2018 Oslo 2017 115500 16.11.2017 Avslått 0 GEIR EGIL BERGJORD Geir Egil Bergjord - Arbeidstittel: RUN/FALL 2018 Rogaland 2018 50000 16.11.2017 Avslått 0 Beate Petersen Beate Petersen - Arbeidstittel: Russlands hellige dårer. 2017 Oslo 2017 200000 16.11.2017 Avslått 0 Heidi Berg Heidi Berg og Martin Adolfsson - Relate - 2017-2018 Utlandet 2017 142000 16.11.2017 Avslått 0 Heidi Berg Heidi Berg og Martin Adolfsson - Relate - 2017-2018 Utlandet 2018 226000 16.11.2017 Avslått 0 OSTERØY KUNSTLAG Shwan Dler Qaradaki - NÅDA 2018 Hordaland 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 OSTERØY KUNSTLAG Shwan Dler Qaradaki - NÅDA 2018 Hordaland 2018 50000 16.11.2017 Avslått 0 OSTERØY KUNSTLAG Shwan Dler Qaradaki - NÅDA 2018 Hordaland 2019 50000 16.11.2017 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland kunstsenter - Oppland kunstsenter: Kunstformidling barn og unge 2018 Oppland 2018 300000 16.11.2017 Avslått 0 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Oppland og Hedmark fylkeskommuner - Mjøsa - et kunstprosjekt. 2016-18 Oppland 2017 480000 16.11.2017 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Piksel Studio 207 - aktiviteter 2018 Hordaland 2018 854400 16.11.2017 Avslått 0 Marte Gunnufsen Marte Gunnufsen - Metamorfose 2018 Oslo 2017 111360 16.11.2017 Avslått 0 Marte Gunnufsen Marte Gunnufsen - Metamorfose 2018 Oslo 2018 177115 16.11.2017 Avslått 0 Jan Felix Eberhard Gmelin Felix Gmelin - "En fortelling for deg å fortsette” 2018 Oslo 2018 34000 16.11.2017 Avslått 0 STORD KUNSTLAG Stord kunstlag - Grafikkurs 2017 Hordaland 2017 36945 16.11.2017 Avslått 0 LARS CUZNER Lars Cuzner - Your Memories Are Not Invited, 2017 Oslo 2017 165580 16.11.2017 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER LENE BAADSVIG ØRMEN Lene Baadsvig Ørmen - Aluminiumstøp i sand 2017-2018 Østfold 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 MARIT FØLSTAD Marit Følstad - The Lost Garden 2017-2018 Oslo 2017 100000 16.11.2017 Avslått 0 MARIT FØLSTAD Marit Følstad - The Lost Garden 2017-2018 Oslo 2018 50000 16.11.2017 Avslått 0 Jan Skomakerstuen Jan Skomakerstuen - Havmannen 2017 Oslo 2017 83071 16.11.2017 Avslått 0 Eli Herlaug Eines Eli Eines og Mariken Kramer - Det bildet liker jeg dårlig 2017 Akershus 2017 60000 16.11.2017 Avslått 0 Heidi-Anett Haugen Heidi-Anett & Lena Katrine - Contract, Contracted, Contraction, 2018 Sør-Trøndelag 2017 20000 16.11.2017 Avslått 0 LISE BJØRNE Lise Bjørne Linnert - NI EN MORE - NI una más / ikke EN til / not one MORE Oslo 2017 200000 16.11.2017 Avslått 0 LISE BJØRNE Lise Bjørne Linnert - NI EN MORE - NI una más / ikke EN til / not one MORE Oslo 2018 200000 16.11.2017 Avslått 0 LISE BJØRNE Lise Bjørne Linnert - NI EN MORE - NI una más / ikke EN til / not one MORE Oslo 2019 200000 16.11.2017 Avslått 0 LAILA KOLOSTYAK Laila Kolostyák - Lys i mørketid 2017-2018 Finnmark 2017 65444 16.11.2017 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Ellen, Debora og Carl Johan - Believing in the Evidence 2017 Nordland 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 CYAN STUDIO SA CYAN studio - CYAN folio 2018 Oslo 2018 30000 16.11.2017 Avslått 0 ALDELES AS Aldeles as - Shredded By a Pirate That Kisses it's Jewels Hordaland 2017 200000 16.11.2017 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Kari Elfstedt - Shibori 2017 Nordland 2017 40000 16.11.2017 Avslått 0 Farhad Kalantary Farhad Kalantary - The Low Day Light Oslo 2018 120000 16.11.2017 Avslått 0 MATTIAS CANTZLER Mattias Cantzler - Blått, vitt och rött (Frihet, jämlikhet och broderskap) Oslo 2017 18900 16.11.2017 Avslått 0 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING Norske Kunsthåndverkere - Årsutstillingen 2018 Oslo 2018 500000 16.11.2017 Avslått 0 Oscar Gil Lorente oscar gil lorente aka oscar de carmen - solo exhibition galleri RAM 2017 Oslo 2017 38000 16.11.2017 Avslått 0 HÅ KOMMUNE Hå gamle prestegard - MAKT OG RELIGION Birth and Death 2017 Rogaland 2017 70000 16.11.2017 Avslått 0 HANS E. THORSEN Hans E. Thorsen og Tiril Schrøder - Det Norske Hus, 2018 Oslo 2018 160000 16.11.2017 Avslått 0 FOTOGRAF RUNE WERNER MOLNES Rune Werner Molnes - Entropi 2017 Hordaland 2017 28000 16.11.2017 Avslått 0 Hanne Rivrud Hanne Rivrud - “Scener for menn - eller lyden av deres ensomhet” 2017 Oslo 2017 127600 16.11.2017 Avslått 0 Hanne Rivrud Hanne Rivrud - “Scener for menn - eller lyden av deres ensomhet” 2017 Oslo 2018 62200 16.11.2017 Avslått 0 Pernille Elida Fjoran Pernille Elida Fjoran - Bearbeidelser Oslo 2018 40000 16.11.2017 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - Kunstneropphold - Artist in residency Hordaland 2018 80000 16.11.2017 Avslått 0 Mari Meen Halsøy Mari Meen Halsøy - The Bollywood Dream 2017 Oslo 2018 100000 16.11.2017 Avslått 0 CHRISTIAN BØEN Christian Bøen - Reception, 2018 Oslo 2018 60000 16.11.2017 Avslått 0 Maria Veie Sandvik Kunstmuseet Nord-Trøndelag - Jeg hører deg 2018 Sør-Trøndelag 2017 45000 16.11.2017 Avslått 0 Maria Veie Sandvik Kunstmuseet Nord-Trøndelag - Jeg hører deg 2018 Sør-Trøndelag 2018 115000 16.11.2017 Avslått 0 KRAFT BERGEN AS KRAFT Bergen AS - Høstprogram på KRAFT 2017 Hordaland 2017 80000 16.11.2017 Avslått 0 Mali Hauen Esther Breslin - Labyrint 2017-18 Hedmark 2017 90000 16.11.2017 Avslått 0 Mali Hauen Esther Breslin - Labyrint 2017-18 Hedmark 2018 90000 16.11.2017 Avslått 0 STIAN ÅDLANDSVIK Stian Ådlandsvik - Negative growth Oslo 2017 35530 16.11.2017 Avslått 0 ART BY JFS. HAARSTAD Jørgen FS Haarstad - Released Wasteland Vestfold 2018 269322 16.11.2017 Avslått 0 Tuva Langfeldt TUVA LANGFELDT - Utforsking av Norges flagg - utvikling Oslo 2017 130000 16.11.2017 Avslått 0 B-OPEN B-open - B-open: "Norden til Bergen 2018" Hordaland 2018 250000 16.11.2017 Avslått 0 BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Bergen Offentlige Bibliotek - BU: VDKFU - Visuell digital kunst for ungdom Hordaland 2018 190000 16.11.2017 Avslått 0 Elisabeth Jarstø Elisabeth Jarstø - Nature links and disturbances 2017 - 2019 Oslo 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Elisabeth Jarstø Elisabeth Jarstø - Nature links and disturbances 2017 - 2019 Oslo 2018 50000 16.11.2017 Avslått 0 MARIT SILSAND KUNST Marit Silsand og Erlend Ringseth - BU Lysgrafitti på asylmottak 2018 Oslo 2017 14872 16.11.2017 Avslått 0 MARIT SILSAND KUNST Marit Silsand og Erlend Ringseth - BU Lysgrafitti på asylmottak 2018 Oslo 2018 155360 16.11.2017 Avslått 0 Grete Johanne Neseblod Grete Johanne Neseblod - True Meaning Of SMH 2017/18 Akershus 2017 48815 16.11.2017 Avslått 0 Grete Johanne Neseblod Grete Johanne Neseblod - True Meaning Of SMH 2017/18 Akershus 2018 56144 16.11.2017 Avslått 0 Rasmus Andreas Hungnes Rasmus Andreas Hungnes - Soloutstilling på K4 galleri, 2018 Oslo 2018 50834 16.11.2017 Avslått 0 HALDEN KUNSTFORENING Halden Kunstforening - NåDa Halden 2018 Østfold 2018 120000 16.11.2017 Avslått 0 Jennie Kristina Hagevik Bringaker Jennie Bringaker / Ingrid Eggen - Utstilling Tenthaus 2018 Oslo 2017 30000 16.11.2017 Avslått 0 TONJE TUNOLD Norgesglass - nettverk glasshytter - Etableringsfase Norgesglass Finnmark 2018 656000 16.11.2017 Avslått 0 TONJE TUNOLD Norgesglass - nettverk glasshytter - Etableringsfase Norgesglass Finnmark 2019 656000 16.11.2017 Avslått 0 HÅNDSLAG TIL VÅR ELDSTE SJØMANNSKIRKE STIFTELSE Leith School of Art - Persevere - Utholdenhet. En kunstutstilling på Oseana 2018 Hordaland 2017 50000 16.11.2017 Avslått 0 Isis Maakestad Isis Maakestad och Ina Porselius - Kära Farmor, Kära Mormor Utlandet 2017 48000 16.11.2017 Avslått 0 Mårten Lange Mårten Lange - The Mechanism 2017 Utlandet 2017 20000 16.11.2017 Avslått 0 Carl Peter Lars Mohall Carl Peter Lars Mohall - maleriprosjekt 17-18 Akershus 2017 35000 16.11.2017 Bevilget 20000 Carl Peter Lars Mohall Carl Peter Lars Mohall - maleriprosjekt 17-18 Akershus 2018 30000 16.11.2017 Avslått 0 SVARTLAMON KUNST- OG KULTURBARNEHAGE ReMida- senter for kreativ gjenbruk - LYDHØR 2017/2018 Sør-Trøndelag 2017 180000 16.11.2017 Bevilget 150000 SVARTLAMON KUNST- OG KULTURBARNEHAGE ReMida- senter for kreativ gjenbruk - LYDHØR 2017/2018 Sør-Trøndelag 2018 154000 16.11.2017 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Spriten Kunsthall - Innholdsutvikling Spriten Kunsthall 2018 Telemark 2018 600000 16.11.2017 Bevilget 300000 LENE BERG Lene Berg - False Belief (arbeidstittel) 2018 Oslo 2018 150000 16.11.2017 Bevilget 100000 Ellen Johanne Røed Ellen J Røed - ReSiting Nono – Surnadal Billag 2018-2019 Buskerud 2018 85000 16.11.2017 Bevilget 85000 Dagny Drage Kleiva Per Kleiva - Jubileumsutstilling 2018 Akershus 2017 70000 16.11.2017 Avslått 0 Dagny Drage Kleiva Per Kleiva - Jubileumsutstilling 2018 Akershus 2018 125000 16.11.2017 Bevilget 100000 FOTOGALLERIET Stiftelsen Fotogalleriet - BU: Mirror/Mirror - Formidlingsprosjekt med F21, 2018 Oslo 2018 50000 16.11.2017 Bevilget 50000 John Raustein John K. Raustein - 2 separatutstillinger 2018 - 2019 Oslo 2018 204000 16.11.2017 Bevilget 120000 KUNSTHALLENE I NORGE Kunsthallene i Norge - Nordisk symposium, 2018 Oslo 2018 300000 16.11.2017 Bevilget 50000 UFORIA AS UFORIA AS - U.F.O. - Utstillingsguide For Oslo 2018-2020 Oslo 2018 360000 16.11.2017 Bevilget 240000 Anders Holen Anders Holen - Kristiansand Kunsthall, 2017 Oslo 2017 30000 16.11.2017 Bevilget 25000 Ann Iren Buan Ann Iren Buan - Separatutstilling Vigeland-Museet 2018 Oslo 2018 60000 16.11.2017 Bevilget 40000 SILLE STORIHLE Sille Storihle - Separatutstilling Kunsthall Oslo 2018 Vestfold 2018 100000 16.11.2017 Bevilget 50000 Trond Nicholas Perry Trond Nicholas Perry - Lyd og Collage. 2018 Vest-Agder 2018 70000 16.11.2017 Bevilget 50000 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Prosjektstøtte 2018-2020 Hordaland 2017 850000 13.12.2017 Avslått 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Prosjektstøtte 2018-2020 Hordaland 2018 850000 13.12.2017 Bevilget 700000 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Prosjektstøtte 2018-2020 Hordaland 2019 850000 13.12.2017 Bevilget 700000 MARTIN WHITE Martin White - Continued artistic research in Sem Jacobsen 2018 Oslo 2018 90000 16.11.2017 Bevilget 50000 Janne Lindgren Janne Lindgren - Unge historier-filmkurs for jenter 2018 Oslo 2017 40000 16.11.2017 Bevilget 140000 Janne Lindgren Janne Lindgren - Unge historier-filmkurs for jenter 2018 Oslo 2018 100000 16.11.2017 Avslått 0 NORSKE KUNSTFORENINGER Norske Kunstforeninger - KUNST PLUSS, temanummer Oslo 2017 100000 16.11.2017 Bevilget 80000 ALVENG DAG Dag Alveng - Utstilling Henie Onstad Kunstsenter 2018 Oslo 2018 200000 16.11.2017 Bevilget 100000 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - Arkitektur i leire 2017 Østfold 2017 60000 16.11.2017 Bevilget 30000 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - Arkitektur i leire 2017 Østfold 2018 40000 16.11.2017 Avslått 0 Yngve Holen Heinzerling Yngve Holen - Yngve Holen, Kunstnernes Hus, 2018 Rogaland 2018 150000 16.11.2017 Bevilget 130000 JENNIE KRISTINA HAGEVIK BRINGAKER Charlotte Blanche Myrvold - Kunst Her! 2018 Oslo 2018 220000 16.11.2017 Bevilget 150000 Vegar Moen Vegar Moen - De verneverdige Utlandet 2018 20000 16.11.2017 Bevilget 20000 Christian Frederik Torp island oslo - Concrete island 2017 Oslo 2017 85000 16.11.2017 Bevilget 60000 Ane Vigdis Øverås Kjerringøy Land Art Biennale - Den 6. Kjerringøy Land Art Biennale 2018 Nordland 2018 155000 16.11.2017 Bevilget 80000 Suvi Tuulikki Nieminen Suvi Nieminen - BASE 2018 Hordaland 2017 90000 16.11.2017 Bevilget 30000 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - Programmering og innholdsutvikling 2018 Vestfold 2018 280000 16.11.2017 Bevilget 140000 Heidi Bjørgan Heidi Bjørgan - No two alike III / Arbeidstittel 2017 Hordaland 2017 40000 16.11.2017 Bevilget 40000 ALDELES AS Jumana Manna - Green Banks 2017 Hordaland 2017 350000 16.11.2017 Bevilget 200000 MARIUS VON DER FEHR Moving Bodies Unlimited - BU "KARNEVALET - EN INTERKULTURELL POLITISK PROTEST" (2019) Oslo 2018 250000 16.11.2017 Bevilget 250000 Hilde Jørgensen KNIPSU - Høstprogram 2017 Hordaland 2017 100000 16.11.2017 Bevilget 100000 SANDRA VAKA OLSEN SANDRA VAKA OLSEN - New works 2017 Oslo 2017 60000 16.11.2017 Bevilget 40000 Marieke Verbiesen Marieke Verbiesen - Fictional characters on 1:1 scale Hordaland 2018 50000 16.11.2017 Bevilget 40000