Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 151 søknader, 75 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 100 søknader ble behandlet og 54 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 2 698 000. Samlet søknadssum var kr 8 138 634.

Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, fotografi, kunstfilm, skulptur, installasjon, performance, tekstil, tegning, grafikk, lyd, video og relasjonell praksis. Tildelingene viser at bredden av kunstneriske uttrykk er godt ivaretatt med stor variasjon i materialer og teknikker. Regional- og gruppeutstillingen Vestlandsutstillingen 2019, biennalen Lofoten International Art Festival (LIAF) og Tegnetriennalen 2019 arrangert av Tegnerforbundet i Oslo satte sitt preg på søknadsrunden, der samtlige 10 prosjekter nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler.

Et trekk ved denne runden var at et høyt antall kunstnere som forener stor materialfølsomhet med konseptuelle problemstillinger. Et eksempel er tekstilkunstneren Ann Cathrin November Høibo, som i denne runden fikk støtte til utstillingen «Runners» ved Sørlandets kunstmuseum. Hun vil med sine særpregede billedvever sammenstilt med andre skulpturelle elementer utforske motsetningen mellom åpenhet og struktur. Et annet eksempel er Jan Freuchen som er bevilget midler til en separatutstilling hos Billedhoggerforeningen i Oslo. Tematisk er han interessert i den uavklarte relasjonen mellom de digitale filtrene vi omgir oss med og fysiske rom. Han vil blant annet vise skulpturer i ulike materialer som spenner fra brødpinner til bronsestøp.

I tillegg til generelle formale og materialbaserte kunstneriske undersøkelser, gjenspeiles menneskets påvirkning på natur- og miljø i flere prosjekter på tvers av kunstneriske teknikker, og i samarbeid med andre fagfelt og forskningsmiljøer. Et eksempel er Jana Winderens prosjekt «Through the Bones», utviklet blant annet i samarbeid med marinbiologer ved Harvard University. På Kunstnernes hus i Oslo vil hun skape en flerkanals lydinstallasjon basert på spermhvalens kommunikasjon. Signe Lidén vil i samarbeid med blant annet Oxford University, utvikle en «lydmembran» som skal plasseres i tidevannssonen på stranda på Værøy for å ta opp og sende ut lyd. Arbeidet vises på LIAF 2019.

Det er også flere kunstnere som undersøker konsekvensene av den teknologiske utviklingen på oss mennesker. Sara Yazdani har fått støtte til å kuratere en utstilling ved galleri MELK som ser på hvordan ny medieteknologi påvirker den menneskelig væren. Utstillingen er en del av et større tverrfaglig prosjekt som også involverer Institutt for Medievitenskap ved Universitet i Oslo. Kristoffer Myskja har mottatt midler til sitt prosjekt som utforsker hvordan vi mennesker kjenner ubehag ved maskiners menneskelignende egenskaper. Han skal utvikle og programmere skulpturelle roboter som skal stilles ut ved Kunsthall Grenland i 2020.

Av søkerne som mottar støtte er det henholdsvis 26 kvinner og 28 menn. Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet. Det er for eksempel bevilget midler til utstillingsaktivitet i byer som Arendal, Haugesund, Fredrikstad, Drammen, Skien, Molde, Ålesund, Svolvær og Tromsø. Også mindre steder som øykommunene Værøy i Lofoten og Karlsøy i Troms, samt Dale i Vaksdal kommune i Hordaland og Øystese i Hardanger er representert.

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 17 søknader og gitt 6 bevilgninger, til sammen kr 610 000. Samlet søknadssum var kr 2 142 564.

Antall søknader fortsetter å gå ned. I denne runden ble det bevilget støtte til et nettbasert visningssted, det ble innvilget støtte til kursvirksomhet ved Muralverkstedet og til et pilot prosjekt - YTRE Rendalen residency. Fortsatt er det flere søknader som fremstår som arbeidsstipend-søknader og skulle ha vært sendt til Statens kunstnerstipend (SKS). Det var bare en barn og unge søknader denne runden.

Barn og unge

Det ble gitt kr 150 000 til å videreføre Barnas kunstverksted i Rollag. Barnas kunstverksted er et privat initiert månedlig kveldsverksted for barn i kommunen Rollag. Intensjon og prosjektets målsetting er å gi barn i Rollag kommune en mulighet til å møte visuell kunst gjennom selv å gjøre ulike kunstneriske aktiviteter. Søker vil også invitere gjestekunstnere/profesjonelle kunstnere som er flinke til å formidle kunstaktiviteter med barn, slik at barna i kommunen blir kjent med flere kunstnere. Det er viktig at barna får muligheten til fri kunstnerisk aktivitet på verkstedene, og bli introdusert for forskjellig materialer og teknikker, som de ikke møter ellers i barnehage/skole. Verkstedene/arrangementene skal fortsatt være et gratis lavterskeltilbud, åpne for alle uten forhåndspåmelding. Tilbudet gjelder alle barn i kommunen mellom 3 år til ca. 12 år, litt avhengig av type verksted fra gang til gang. Søknaden gjelder 20 fremtidige verksteder, som vil bli avholdt i perioden 2018-2020, i gjennomsnitt 2-3 verksteder hvert halvt års semester.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 34 søknader og gitt 15 tildelinger, til sammen kr 1 240 000 i 2018, kr 1 110 000 i 2019. Samlet søknadssum var kr 9 052 672.

Prosjektstøtten for institusjoner spenner over ulike typer tiltak og aktiviteter. En tendens fra denne runden er synliggjøring og formidling av kunstbøker og kunstpublikasjoner ovenfor et bredt publikum. Kunstbokmessen Bastard er tildelt støtte til sitt program i 2019 som holdes i tilknytning til Litteraturfestivalen på Lillehammer. Oppland kunstsenter er initiativtaker og vertskap for messen, som foruten stands vil inneholde lanseringer, samtaler og workshops samt utstilling med kunstnere som arbeider eksperimentelt med kunstbokformatet. I tillegg har visningsrommet og produksjonslokale Pamflett i Bergen fått støtte til sitt utstillingsprogram som tar utgangspunkt i stedets selvpubliseringsverksted. Her får inviterte kunstnere full tilgang til verkstedet i en gitt periode og utstillingene vil være en lansering av den nye publikasjonen, eller serie publikasjoner, samt visning av prosessen bak.

Det er videre bevilget programmeringsstøtte til flere visningssteder. Blant disse er Sandefjord Kunstforening som er i en fin utvikling, utstillingsprogrammet holder høyt nivå og fremstår både faglig solid og med lokal relevans og betydning. Også Heimdal Kunstforening og Galleri BOA i Oslo presenterer interessante utstillingsprogram med solide formidlingsopplegg.

Videre er det bevilget støtte til flere enkeltstående prosjekter innenfor et bredt spekter av uttrykk og sjangre. Telemark kunstsenter får støtte til gruppeutstilling Matters of hart som tematiserer bærekraft og livsopphold med utgangspunkt i samisk kultur. Rogaland kunstsenter fikk støtte til utstillingsprosjektet 1978-2018-2025, der tematikken er den kunstnerstyrte formidlingen gjennom historien til ett av de femten regionale kunstsentre. Noemata, et produksjonssted basert på nettkunst, digitale uttrykk og nettkultur, får blant annet støtte til One-Off Festivalen, der ultra-kortfilmer på ett sekund som vises på både digitale og fysiske visningsplattformer i det offentlige rom.

Den geografiske fordelingen viser at det er en overvekt av søknader fra Oslo, med Hordaland på en god andreplass tett etterfulgt av Rogaland. Fylkesvis fordeling av søknader: Akershus (2), Buskerud (2) Hordaland (5), Nordland (2), Oppland (1), Oslo (11), Rogaland (4), Telemark (2), Trøndelag (3), Vestfold (1).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 151

Søknadssum: 19 333 870

Antall tildelinger: 75

Tildelingssum: 4 548 000 i 2018 (1 110 000 i 2019)

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27. - 28.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Jon Benjamin Tallerås - Soloutstilling hos QB høst 2018 Oslo 2019 65000 28.11.2018 Avslått 0 Ole Brodersen Ole Brodersen - Trespassing Træna 2016 Aust-Agder 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Trafo Kunsthall - Utstilling med kunst fra Dikemark og Outsider Art 2019 Akershus 2019 80000 28.11.2018 Avslått 0 ELISABET NORSENG Galleri EKG, Hamar - LANDSKAP 2019  Hedmark 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 Kwestan Jamal Bawan Kwestan Jamal Bawan - Landscape - Mindscape II Hordaland 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 Magnhild Haftorn Opdøl Magnhild Opdøl - Separatutstilling i Hå gamle prestegard 2019 Møre og Romsdal 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 Thomas Hestvold Thomas Hestvold m.fl. - Arbeidsrom 2018 Aust-Agder 2019 102500 28.11.2018 Avslått 0 Siri Berqvam Siri Berqvam - Separatutstilling Trondhjems Kunstforening 2019 Vestfold 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 Marianne Frederikke Skard Heier Marianne Heier - Aktiv materie, 2019 Oslo 2019 191000 28.11.2018 Avslått 0 Gro Hege Lilleås Bergan Gro Hege Bergan - Summa summarum 2018 Akershus 2019 20000 28.11.2018 Avslått 0 JESSICA MAC MILLAN Jessica MacMillan - Radii, 2019 Oslo 2019 30000 28.11.2018 Avslått 0 Marit Susanne Søndersrød Marit Søndersrød - Naturens sårbarhet 2018 Oslo 2019 75809 28.11.2018 Avslått 0 Karen Borghild Christina Brodersen Kristine Brodersen - Utstilling Personal Structures 2019 Oslo 2019 207000 28.11.2018 Avslått 0 Morten Andersen morten andersen - krystallskogen 2018 Oslo 2019 65000 28.11.2018 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - Rakettworkshop med Mad Mike Hughes på Aldea Hordaland 2019 35000 28.11.2018 Avslått 0 Sissel Marianne Aurland Allum, Aurland, Borgersrud - Vrengt, 2018-2019 Akershus 2019 160000 28.11.2018 Avslått 0 HELENE TORP BILLEDKUNSTNER Helene Torp - Alt Er Tilgitt, Othocallis siberica 2018 Østfold 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 MARIANNE BOBERG Norske Grafikere - 100 års jubileum 2019 Oslo 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 FOTOGRAF RUNE WERNER MOLNES Rune Werner Molnes - Gamlehuset, 2018 Hordaland 2019 10650 28.11.2018 Avslått 0 FOTOGRAF RUNE WERNER MOLNES Rune Werner Molnes - Gamlehuset, 2018 Hordaland 2020 10650 28.11.2018 Avslått 0 FOTOGRAF RUNE WERNER MOLNES Rune Werner Molnes - Gamlehuset, 2018 Hordaland 2021 10650 28.11.2018 Avslått 0 Tone Åse Pamela Z - Pamela Z Sound Gestures, installasjon på TEKS april 2019 Trøndelag 2019 20150 28.11.2018 Avslått 0 Adam Apostrophe Sindre Randen Tufte Johnson Antony Belov og Oksana Kazmina - Anatoliy Belov and Oksana Kazmina exhibition 2018 Oslo 2019 35000 28.11.2018 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Rådgiver i digital visuell kunst 2019 - 21 Oslo 2019 320995 28.11.2018 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Rådgiver i digital visuell kunst 2019 - 21 Oslo 2020 327414 28.11.2018 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Rådgiver i digital visuell kunst 2019 - 21 Oslo 2021 333963 28.11.2018 Avslått 0 Gunhild Mathea Olaussen Gunhild Mathea Olaussen - Separatutstilling, Interference, 2019 Oslo 2019 80000 28.11.2018 Avslått 0 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Norske tekstilkunstnere - AiR Green - Artist-in-Residence at Søndre Green 2019 - 2021 Oslo 2019 180000 28.11.2018 Avslått 0 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Norske tekstilkunstnere - AiR Green - Artist-in-Residence at Søndre Green 2019 - 2021 Oslo 2020 180000 28.11.2018 Avslått 0 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Norske tekstilkunstnere - AiR Green - Artist-in-Residence at Søndre Green 2019 - 2021 Oslo 2021 180000 28.11.2018 Avslått 0 Jessica Williams Jessica Williams - Wild Geese (working title) 2019 Oslo 2019 100000 28.11.2018 Avslått 0 Charlotte Rostad Charlotte Rostad - separatutstilling Kunstgarasjen 2019 Trøndelag 2019 52000 28.11.2018 Avslått 0 MADELEINE PARK/THE BLACK CUBE Thierry Geoffroy - Scream-My Screenshot! Oslo 2018 100000 28.11.2018 Avslått 0 B. TARANGER Bjørg Taranger - GARASJE 2019 Hordaland 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 Anne-Britt Rage Anne-Britt - 9 rivers: The stream of consciousness Buskerud 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 Liv Kristin Holmberg Liv Kristin Holmberg - Til Minne om Ruth Maier Telemark 2019 35200 28.11.2018 Avslått 0 HEGE OSDALEN Hege Osdalen - Foredrag og workshop: hvordan arbeide som kunstner, 2018 Vestfold 2019 10000 28.11.2018 Avslått 0 Adam Apostrophe Sindre Randen Tufte Johnson K4galleri - K4galleri utstillinger høst 2018 og 5 utstillinger vår 2019 Oslo 2019 140000 28.11.2018 Avslått 0 HÅ KOMMUNE En kjede av fyr On the Edge - I balanse med 2018 Rogaland 2018 200000 28.11.2018 Avslått 0 Irene Rasmussen Irene Rasmussen - Nedbrytbar kunst, god grobunn 2019-2021 Troms 2019 120000 28.11.2018 Avslått 0 Irene Rasmussen Irene Rasmussen - Nedbrytbar kunst, god grobunn 2019-2021 Troms 2020 25000 28.11.2018 Avslått 0 Irene Rasmussen Irene Rasmussen - Nedbrytbar kunst, god grobunn 2019-2021 Troms 2021 25000 28.11.2018 Avslått 0 CARNIVAL UNION Carnival Union m.fl. - CARNIVALESQUE 2019 Oslo 2019 171300 28.11.2018 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Hannah Ryggens soldater 2019 Trøndelag 2019 47000 28.11.2018 Avslått 0 Jara Marken Jara Marken - Blå figur, 2018 Oslo 2019 12600 28.11.2018 Avslått 0 Margrethe Aanestad Elin Melberg og Margrethe Aanestad - Frail Mighty 2018 Rogaland 2019 70000 28.11.2018 Avslått 0 Elisabeth Jarstø Elisabeth Jarstø - Sublim Natur, 2019 Rogaland 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Jez Riley French @Spikersuppa Lydgalleri - Forprojekt JR French 2019 Oslo 2019 22000 28.11.2018 Avslått 0 Farhad Kalantary Farhad Kalantary - Norane, 2019 Oslo 2019 110000 28.11.2018 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Samtidskunst + Gammel arkitektur = Sant 2019 Trøndelag 2019 176000 28.11.2018 Avslått 0 Marianne Morild Marianne Morild og Gro Thorsen - Hildringer Hordaland 2019 25000 28.11.2018 Avslått 0 Haraldur Karlsson Haraldur Karlsson - Cerebral cortex - 2019 Oslo 2019 110000 28.11.2018 Avslått 0 Elin Therese Eriksen Elin T. Eriksen - Jeg er speilet 2019 Akershus 2019 115000 28.11.2018 Avslått 0 Elin Therese Eriksen Elin T. Eriksen - Jeg er speilet 2019 Akershus 2020 196750 28.11.2018 Avslått 0 Stacy Ann Brafield Stacy Brafield - Saturday School Hordaland 2019 25444 28.11.2018 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - GLOMMA 2018-2019 Akershus 2019 40000 28.11.2018 Avslått 0 MARTHA ÅDLAND Haugesund Billedgalleri - HIT- og AVTRYKK Festivalen 2019 Rogaland 2019 100000 28.11.2018 Avslått 0 Ellen Karine Solberg Ellen K.Solberg - På Grensen 2019 Østfold 2019 60000 28.11.2018 Avslått 0 Maria Manuela Rodrigues Maria Manuela Rodrigues - Casa Maria 2019 Vestfold 2019 281000 28.11.2018 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Ephemeral Tomorrow - GW170817 SPECULUM (2017) Hordaland 2019 120000 28.11.2018 Avslått 0 Elin Marie Rødseth Janicke Schønning og Elin Rødseth - Schønning og Rødseth 2019 Akershus 2019 70000 28.11.2018 Avslått 0 Stefan Schröder Marianne Heier - Eurydike, 2018 Oslo 2019 70000 28.11.2018 Avslått 0 Runhild Hundeide Runhild Hundeide - A Trilogy Inertia Oslo 2019 12500 28.11.2018 Avslått 0 Lin Wang Lin Wang - Exotic Dreams and Poetic Misunderstandings project. 2018,19 Hordaland 2019 85000 28.11.2018 Avslått 0 FANNY HOLMIN Fanny Holmin og Svein Olav Humberset - Tid - Utstilling foto og tekst 2018 Møre og Romsdal 2019 26000 28.11.2018 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Theory and Critique 2018-2019 Hordaland 2019 100000 28.11.2018 Avslått 0 DESTINYS ATELIER Destiny´s atelier - Gjestespill på Kunstnernes hus 2019 Oslo 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 Ragnhild Prestholt Ragnhild Prestholt - Produksjon av skulptur 2019 Oslo 2019 140000 28.11.2018 Avslått 0 Arild Tveito Arild Tveito - Caravan 2018 Akershus 2019 30000 28.11.2018 Avslått 0 Inge Ås Inge Ås - KVINNER I UNDERGANGENE 2019 Oslo 2019 34000 28.11.2018 Avslått 0 MIRJAM RAEN THOMASSEN Mirjam RaenThomassen - Substanser, 2019 Aust-Agder 2019 25000 28.11.2018 Avslått 0 TIAN ANETTE MILLER Tian Miller - Lost memories 2019 Akershus 2019 74000 28.11.2018 Avslått 0 BUENGET OLE ANDREAS Rune Johansen - Mine siste bilder, 2019 Oslo 2019 66000 28.11.2018 Avslått 0 Janicke Schønning Janicke Schønning - The water keeps coming Oslo 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - Kunstbokhandel i Kiosken 2018 Hordaland 2019 15000 28.11.2018 Avslått 0 MARIA ØY LOJO Maria Øy Lojo - Historierommet 2019 Hordaland 2019 80000 28.11.2018 Avslått 0 Stian Walter Gabrielsen Stian Gabrielsen - Psykisk vampyr, 2018 Oslo 2019 84000 28.11.2018 Avslått 0 Lars-Andreas Tovey Kristiansen Lars-Andreas Tovey Kristiansen - Et utopisk monument Buskerud 2019 45000 28.11.2018 Avslått 0 Per Hess Per Hess - Neon Argon Krypton, 2018 Oslo 2019 50000 28.11.2018 Avslått 0 LISE BJØRNE Lise Bjørne Linnert - NI EN MORE - tekstil, kvinnekamp og sosial endring Oslo 2017 120000 28.11.2018 Avslått 0 LISE BJØRNE Lise Bjørne Linnert - NI EN MORE - tekstil, kvinnekamp og sosial endring Oslo 2018 120000 28.11.2018 Avslått 0 LISE BJØRNE Lise Bjørne Linnert - NI EN MORE - tekstil, kvinnekamp og sosial endring Oslo 2019 120000 28.11.2018 Avslått 0 Lars Mattias Cantzler Mattias Cantzler - En limpa snusförnuft 2018 Oslo 2019 69000 28.11.2018 Avslått 0 Trond Halbo Trond Halbo - Kunstnerisk leder 2019 Oslo 2019 157000 28.11.2018 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - utstillingsprogram 3og4 kvartal 2018 Oslo 2019 60000 28.11.2018 Avslått 0 LINN CECILIE ULVIN BILLEDKUNSTNER OG FORFATTER Linn Cecilie Ulvin - Campagne pour la dèfense des libertès - 2019 Akershus 2019 140000 28.11.2018 Avslått 0 LINN CECILIE ULVIN BILLEDKUNSTNER OG FORFATTER Linn Cecilie Ulvin - Campagne pour la dèfense des libertès - 2019 Akershus 2020 120000 28.11.2018 Avslått 0 Amalie Jakobsen Amalie Jakobsen - Udstilling ved Galleri Brandstrup 2018 Utlandet 2019 87750 28.11.2018 Avslått 0 Hanne Lydia Opøien Figenschou Hanne Lydia Opøien Figenschou - TURIST, 2019 Oslo 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 30000 Edgar Ballo Edgar Ballo - Separatutstilling Trafo Kunsthall 2019 Akershus 2019 115575 28.11.2018 Bevilget 40000 Gunvor Nervold Antonsen Barnas kunstverksted i Rollag - Verkstedsarrangementer 2018-2020 Buskerud 2019 150000 28.11.2018 Bevilget 150000 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Utstilling 'Oslo', LNM 2018 Oslo 2019 33000 28.11.2018 Bevilget 33000 Björn Hegardt Bjørn Hegardt og Theo Ågren - A Study of Free Fall and Levitation Oslo 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Azar Alsharif Azar Alsharif - Vestlandsutstillingen 2019 Hordaland 2019 25000 28.11.2018 Bevilget 25000 Anna Margareta Bergman Margareta Bergman - "oläsliga stenar"2019 Oslo 2019 60000 28.11.2018 Bevilget 40000 Andre Kamran Tehrani André Kamran Tehrani - «Parking and Transportation»–utstilling på Galleri LNM, 2019 Oslo 2019 40000 28.11.2018 Bevilget 40000 Inger Johanne Rasmussen Inger Johanne Rasmussen - "Også jeg i Arkadia" sommeren 2019 Oslo 2019 199000 28.11.2018 Bevilget 80000 ÅSE LØVGREN Stine Gonsholt og Åse Løvgren - The Valley, 2018-2019 Hordaland 2019 75000 28.11.2018 Bevilget 75000 SKIEN KOMMUNE Spriten Kunsthall - Innholdsutvikling 2019 Telemark 2019 500000 28.11.2018 Bevilget 200000 Kristine Fornes Kristine Fornes - Eskapistiske innretninger 2020 Oslo 2018 135500 28.11.2018 Bevilget 50000 GRETHE UNSTAD Grethe Unstad, Brit Bøhme, Anne K Wille - RESPECTARE, 2018-19 Hordaland 2019 40000 28.11.2018 Bevilget 40000 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA - Formidlinger og utstillinger januar -juni 2019 Oslo 2019 400000 28.11.2018 Bevilget 200000 Vilde Salhus Røed Vilde Salhus Røed - Der hvor hendelser kan være (arbeidstittel) (2019) Hordaland 2019 90000 28.11.2018 Bevilget 60000 Hans Kristian Borchgrevink Hansen Hans Kristian Borchgrevink Hansen - Film fra Ringsveen 2019 Oslo 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Ellen Henriette Suhrke Ellen Henriette Suhrke og Hilde Skevik - Utstilling på Telemark Kunstsenter, 2019 Oslo 2019 40000 28.11.2018 Bevilget 30000 NOEMATA Noemata - One-Off Moving Image Festival 2019 Buskerud 2019 40000 28.11.2018 Bevilget 20000 NOEMATA Noemata - 3 mindre prosjekt 2019 Buskerud 2019 45000 28.11.2018 Bevilget 20000 OLE MARTIN LUND BØ Ole Martin Lund Bø - 2019 Separatutstilling Arendal Kunstforening Oslo 2019 49900 28.11.2018 Bevilget 30000 SARA R. YAZDANI Sara R. Yazdani - diagrams 2018-2020 Oslo 2019 77000 28.11.2018 Bevilget 70000 Tarjei Bodin Larsen Tarjei Bodin Larsen - Gimp Paintings 2019 Oslo 2019 30000 28.11.2018 Bevilget 30000 CONTEMPORARY ART STAVANGER Contemporary Art Stavanger - Contemporary Art Stavanger 2019-2021 Rogaland 2019 450000 28.11.2018 Bevilget 350000 CONTEMPORARY ART STAVANGER Contemporary Art Stavanger - Contemporary Art Stavanger 2019-2021 Rogaland 2020 450000 28.11.2018 Bevilget 350000 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland kunstsenter - Kunstbokmessen Bastard 2019-2021 Oppland 2019 225000 13.12.2018 Bevilget 200000 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland kunstsenter - Kunstbokmessen Bastard 2019-2021 Oppland 2020 225000 13.12.2018 Bevilget 200000 FIGENLUKT AS Figenlukt AS - Shallow Water Blackout Nordland 2019 150000 28.11.2018 Bevilget 150000 Espen Gleditsch Espen Gleditsch - Whiteout (2019) Oslo 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 40000 Anita Hillestad Anita Hillestad - Støy! Jubileum-Karlsøy-2019 Akershus 2019 307700 28.11.2018 Bevilget 100000 PEDER KIRKVAAG BUGGE Peder K. Bugge - Ordforklaringer 2019 Oslo 2019 39500 28.11.2018 Bevilget 35000 MARIUS PRESTERUD marius presterud - Grave Talk, 2018-2019 Oslo 2019 20000 28.11.2018 Bevilget 20000 Thora Dolven Balke Thora Dolven Balke - Flow, 2018-19 Oslo 2019 57000 28.11.2018 Bevilget 57000 Aleksi Mannila-Wildhagen Aleksi Mannila-wildhagen - ut av huet, dønn ærlig maleri Oslo 2019 35000 28.11.2018 Bevilget 35000 Jan Freuchen Jan Freuchen - Variable størrelser (2018) Vest-Agder 2019 80000 28.11.2018 Bevilget 80000 PIERRE LIONEL MATTE Pierre Lionel Matte - Studier av kunstnerens hender 2019 Oslo 2019 16000 28.11.2018 Bevilget 16000 NOUA AS Atelier NOUA - Sculptural Landscape, 2019 Nordland 2019 30000 28.11.2018 Bevilget 30000 Atle Selnes Nielsen Atle Selnes Nielsen - Komposisjoner for hermetikkbokser og grantrær 2018 - 2020 Vestfold 2019 70000 28.11.2018 Bevilget 50000 HANNE GRIEG HERMANSEN Hanne Grieg Hermansen - Separatutstilling på Møre og Romsdal Kunstsenter våren 2019 Oslo 2019 60000 28.11.2018 Bevilget 40000 Pedro Javier Gomez Egana Pedro Gómez-Egaña - The Twelfth Plague, 2019 Oslo 2019 125250 28.11.2018 Bevilget 70000 Morten Jensen Vågen Morten Jensen Vågen - Off Grid Camo 2019 Oslo 2019 100000 28.11.2018 Bevilget 30000 Marte Eknæs Marte Eknæs - Institute of Flexibility 2018 - 2019 Hedmark 2019 80000 28.11.2018 Bevilget 60000 Anders Wibstad Smebye Anders Smebye - YTRE Forsøksprosjekt 2018-2019 Hedmark 2019 346620 28.11.2018 Bevilget 150000 Petter Solberg Petter Solberg - TIMER 2018 Oslo 2019 41000 28.11.2018 Bevilget 20000 Stian Korntved Ruud Stian korntved Ruud - Material akustikk 2019 Oslo 2019 45000 28.11.2018 Bevilget 45000 JANA WINDEREN Jana Winderen - Through the Bones 2019 Oslo 2019 100000 28.11.2018 Bevilget 100000 Bente Stokke BENTE STOKKE - SAMLINGEN et kunstnerisk konsept Utlandet 2018 250000 28.11.2018 Bevilget 60000 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - Programmering og innholdsutvikling 2019-2020 Vestfold 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 250000 SIGVE KNUTSON Sigve Knutson - Sigve Knutson separatutstilling 2019 Oslo 2019 40000 28.11.2018 Bevilget 40000 Cecilia Ester Jiménez Ojeda Cecilia Jiménez Ojeda - Maria! Por qué?! 2019 Oslo 2019 233400 28.11.2018 Bevilget 40000 Hans Edward Hammonds Hans Edward Hammonds - Stedspesefikk verk til Vestlandsutstillingen i Haugesund Rogaland 2019 41400 28.11.2018 Bevilget 30000 Signe Lidén Signe Lidén - The Tidal Sense 2019 Hordaland 2019 100000 28.11.2018 Bevilget 100000 Fredrik Berberg Fredrik Berberg - Block of stone, 2018 Oslo 2019 22000 28.11.2018 Bevilget 22000 Ignas Krunglevicius Ignas Krunglevicius - suddenly gave the effect of sunlight 2019 Akershus 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 40000 Victoria Pihl Lind victoria pihl lind - Separatutstilling Unge Kunstneres Samfund Oslo 2019 102000 28.11.2018 Bevilget 90000 Sara Plantefève-Castryck Sara Plantefève-Castryck - Color Boxes (2019) Hordaland 2019 26600 28.11.2018 Bevilget 25000 Morten Underberg Slettemeås Morten Slettemeås - Telemarksgalleriet 2019 Oslo 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 30000 ROGALAND KUNSTSENTER Rogaland Kunstsenter - 1978-2018-2025, 2018-2019 Rogaland 2019 160000 28.11.2018 Bevilget 100000 Hanne Borchgrevink Hanne Borchgrevink - Utgivelse av LYD og BILDE 2018-19 Hedmark 2018 73000 28.11.2018 Bevilget 50000 KRISTIN TÅRNES Kristin Tårnes - Muségata 2 2018 Troms 2019 120000 28.11.2018 Bevilget 70000 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Separatutstilling på Hå gamle prestegard Oslo 2019 63000 28.11.2018 Bevilget 30000 PAMFLETT Pamflett - Utstillingsprogram vinter 18–19 Hordaland 2019 125000 28.11.2018 Bevilget 80000 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordnorsk kunstnersenter - Lofoten International Art Festival 2019 Nordland 2019 900000 13.12.2018 Bevilget 200000 JENS VILHELM STEGGER LEDAAL Kunstmilitsen, Spatial Ops - Uniform m HAIKW2019 Østfold 2019 200100 28.11.2018 Bevilget 100000 ANN-CATHRIN HØIBO Ann Cathrin November Høibo - Arbeidstittel Runners - Løpere Vest-Agder 2019 50000 28.11.2018 Bevilget 50000 Marius Engh Marius Engh - Bohemia 2019 Oslo 2019 160000 28.11.2018 Bevilget 60000 Thomas Pihl Thomas Pihl - Separatutstilling Kode Bergen våren 2020 Hordaland 2019 100000 28.11.2018 Bevilget 60000 Astrid Nondal Irma Salo Jæger ved Muralverkstedet - Muralverkstedets Fresko- og Mosaikkurs, høst 2018 Oslo 2019 120000 28.11.2018 Bevilget 120000 TELEMARK KUNSTSENTER TELEMARK KUNSTSENTER - Matters of heart 2019 Telemark 2019 68000 28.11.2018 Bevilget 50000 ZANE CERPINA ZANE CERPINA - FAEN - Female Artistic Experiments Norway (3 events) 2019 Oslo 2019 300000 28.11.2018 Bevilget 100000 Kristoffer Myskja Kristoffer Myskja - Utstilling på Kunsthall Grenland, 2020 Oslo 2019 60000 28.11.2018 Bevilget 60000 MARTIN SÆTHER Martin Sæther - Utstilling UKS 2019 Oslo 2019 188000 28.11.2018 Bevilget 50000 Sandra Vaka Olsen Sandra Vaka - Separatutstilling 2018 Rogaland 2018 75000 28.11.2018 Bevilget 60000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - innhold og formidling 2019 Trøndelag 2019 200000 28.11.2018 Bevilget 150000 MARIANNE BROCH Marianne Broch - Innover 2018 Buskerud 2018 43000 28.11.2018 Bevilget 30000 SOLVEIG LANDA AS Solveig Landa - Eg tyr til magi. 2019 Rogaland 2019 80000 28.11.2018 Bevilget 50000 MIRJAM RAEN THOMASSEN Mirjam Raen Thomassen - Felter av lys, 2019 Aust-Agder 2019 20000 28.11.2018 Bevilget 20000