Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. juni 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 155 søknader, 45 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 88 søknader ble behandlet og 28 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 603 000. Samlet søknadssum var kr 7 390 225.

Søknadene representerer en stor variasjon av materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, fotografi, kunstfilm, installasjon, tekstil, performance, tegning, skulptur, keramikk, lyd og video.

I tillegg til generelle formale kunstneriske undersøkelser, var det i denne runden et fokus hos flere på klima og miljøspørsmål. Et eksempel på dette er Ane Graff som den siste tiden har fordypet seg i mikrobiologi for å lære mer om hvordan kroppen påvirkes av samtidens påvirkninger som miljøgifter og økt bruk av antibiotika. Hun jobber med disse problemstillingene formalt gjennom kjemisk manipulering av ulike tekstiler og andre objekter vi omgir oss med. Prosjektet skal ta form som et helhetlig leilighetsinteriør i en soloutstilling på galleri 1857 i Oslo. Deler av utstillingen vil også bli vist under en kollektivutstilling ved Trondheim kunstmuseum. Et annet eksempel er Kjersti Vetterstads utstilling og performance-vernissage på Tou Scene i Stavanger som tar for seg masseutryddelse av arter. Gjennom installasjoner, lyd og videoarbeid vil hun, i samarbeid med Georgina Dobre, mane frem et framtidig biologisk scenario med et tenkt, spesifikt artsmangfold.

I denne runden var det også flere gode søknader som kretset rundt eksistensielle filosofiske problemstillinger, som undersøker hvilken påvirkning ideologier har på vårt menneskesyn, grenseoppganger mellom ulike identiteter og utviklingen av moderniteter. Morten Andenæs tematiserer blant annet motsetningene mellom jeget og verden utenfor i sin soloutstilling ved Kunstnernes hus i 2019. Motivene i hans fotografier fremstår i et dust og mystisk slør og spenner fra landskap til portretter og stilleben. Den unge multikunstneren Victoria Durnak reflekterer på sin side rundt menneskelige relasjoner i en digital tidsalder. Med utgangspunkt i sin kommende roman, satt til et treningssenter i Oslo, skal hun utvikle video- og installasjonsarbeid som munner ut i en soloutstilling på Studio 17 i Stavanger. Treningssenteret utspilles som en metafor på alene-sammen-tilværelsen som preger samtiden.

Av søkerne som mottar støtte er det henholdsvis 12 kvinner og 16 menn. Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet. Det er for eksempel bevilget midler til utstillinger i Sandnessjøen, Trondheim, Ålesund, Skien, Tofte i Buskerud, Stavanger, Arendal og Kristiansand.

To prosjekter rettet mot barn og unge fikk støtte i denne runden. Øyvind Melbye fikk støtte til en videreutvikling av sitt prosjekt «Det elektriske korps». Melbye og Einar Goksøyr Åsen har utviklet bærbare elektriske trommemaskiner som fremmer samspill og musikalsk fellesskap for barn i alderen 6-18 år. André Steenbuch Marandon vil på sin side utforske grensene mellom lek og aktivitet i Sandslimarka barnehage i Bergen gjennom prosjektet «Nomader i skogen». Gjennom å oppholde seg i skogen over lengre tid, skape byggkonstruksjoner og fasilitere tegneworkshoper, skal prosjektet gi en følelse av samhold med hverandre i dialog med omgivelsene.

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 27 søknader og gitt 5 bevilgninger, til sammen kr 330 000. Samlet søknadssum var kr 2 747 749.

Antall søknader har gått noe ned. I denne runden var det flere søknader til nettbaserte visningssteder og workshops. Det er flere søknader som fremstår som arbeidsstipend-søknader, noe som faller utenfor formålet med ordningen .

Det var 6 barn og unge-søknader hvorav 3 mottok bevilgning. Kjersti og Roar Sletteland har fått støtte til å gjennomføre verksted med eldre ungdommer (15-18 år) i samarbeid med Bergen Kunsthall. Verkstedsprosjektet bygger på tidligere erfaringer med teknologi- og installasjonsverksteder med ungdommer, og baseres på et ønske om å formidle forståelse for elektronisk kunst og kunstinstallasjoner basert på elektronikk. Det vil arbeides med mange ulike medier - fotografi, animasjon, lyd, video, tegning og skulpturelle objekter. Kunstnerne holder små forelesninger underveis der de setter prosjektet inn i en bredere kunstnerisk og kunsthistorisk kontekst, med eksempler fra installasjonskunst, film og scenekunst. I tidligere verkstedsprosjekter har søkerne erfart at det er vanskelig å nå ut til de eldre ungdommene. Derfor er dette prosjektet forankret gjennom Bergen Kunsthalls formidlingsprosjekt "unge kunstkjennere".

Prosjektet min bok, Min stemme - Vårt Asker er et praktisk og sosialt kunstprosjekt med fokus på tegning. Tema for prosjektet er å skape felles møteplasser for visuell samhandling der deltakerne jobber frem egne "artist books". Tilsammen skal disse bøkene danne en katalog over personlige historier fra et mangfold av ulike mennesker i den nye storkommunen Asker. Det skal gjennomføres 24 verksteder á 2-6 timer i 2018 og 2019, og deltakere rekrutteres gjennom samarbeid med Asker Internasjonale skole (4.-6.trinn). Prosjektet har potensiale for kunstformidling til et nytt publikum som ikke er så godt representert blant kunstpublikumet forøvrig.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 40 søknader og gitt 12 tildelinger, til sammen kr 1 705 000. Samlet søknadssum var kr 15 094 979.

Søknadene omfatter forskjellige typer tiltak: utstillingsprogrammering, konferanser, formidlingstiltak og enkeltutstillinger m.m og det er vanskelig å trekke ut klare tendenser i søknadsbunken fra gang til gang. Rundens 40 søknader er en nedgang i forhold til de to forrige rundene i år og også i forhold til fjorårets junifrist.

Prosjektstøtterdningen mottar jevnlig søknader fra veletablerte, mindre institusjoner som kunstforeninger/kunstlag (denne gangen Alta, Heimdal, Kongsvinger, Trondheim, Asker, Bodø), kunsthaller (Bærum, Trafo (Asker)) og kunstsentre (Hordaland, Møre og Romsdal, Akershus). Disse søknadene er som regel knyttet til enkeltstående utstillingsprosjekter og satsninger, men man finner også større søknader om flerårig virksomhetsstøtte.

Det ble gitt bevilgning til Kongsvinger Kunstforenings satsning på å utvikle et nytt visningssted knyttet til de gamle militæranleggene på Kongsvinger Festning. Et annet prosjekt som fikk støtte er Vestlandsutstillingen 2019, som ønsker å supplere sin vandreutstilling med nyproduksjon av stedsspesifikke verk på hvert av de lokale visningsstedene.

5 søknader i bunken knyttet seg til prosjekter for barn og unge. Av disse fikk ett prosjekt innvilget støtte – Plot Stavanger, et samarbeidstiltak mellom Kunsthall Stavanger, Rogaland Kunstsenter, Stavanger Kunstmuseum og Tou Scene med formidlingstiltak for unge mellom 16 og 26.

Geografisk fordeling

Hordaland (7), Akershus (7), Oslo (6), Trøndelag (4), Troms (3), Buskerud (3), Finnmark (2), Nordland (2), Rogaland (2), Møre og Romsdal (1), Hedmark (1), Telemark (1).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 155

Søknadssum: 25 232 953

Antall tildelinger: 45

Tildelingssum: 3 638 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for visuell kunst: 5. - 7.9.2018

  • Vedtak i arrangørutvalget for visuell kunst: 3. - 5.9.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Bjørn Erik Haugen Bjørn Erik Haugen - The Mira Hotel Oslo 2018 30000 5.9.2018 Avslått 0 KULTURVERKSTED AKANTUS Zoja Sperstad - «Gleden av Takknemlighet» 2018-2019 Buskerud 2018 80000 5.9.2018 Avslått 0 KULTURVERKSTED AKANTUS Zoja Sperstad - «Gleden av Takknemlighet» 2018-2019 Buskerud 2019 80000 5.9.2018 Avslått 0 Anne Siv Falkenberg Pedersen Anne Siv Falkenberg Pedersen - Atelieropphold 2018 Oslo 2018 70000 5.9.2018 Avslått 0 Dillan Peter Marsh Dillan Marsh and Eleanor Clare - solo exhibition at visningsrommet usf Hordaland 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 Amar Aziz Amar Aziz - Lys-Skygge og Dimensjoner Akershus 2018 30000 5.9.2018 Avslått 0 Dler Mariam Dalo Dler Mariam Dalo - Mother 2018 Oslo 2018 67300 5.9.2018 Avslått 0 Stina Jool Skånhoff Stina Skånhoff - Tromsø på veggen, 2018 Troms 2018 35000 5.9.2018 Avslått 0 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Senter for nordlige folk - -som spon på hav- Fortellinger om Birtavarre Gruver 2018 Troms 2018 64000 5.9.2018 Avslått 0 Elly Karin Prestegård Elly Prestegård - Arbeid ved Awagami papirfabrikk 2019 + utstillinger i Norge Hordaland 2019 54000 5.9.2018 Avslått 0 Rita Marhaug Rita Marhaug - HOMO MECHANICUS 2018 Hordaland 2018 70000 5.9.2018 Avslått 0 CROWTHER COMMUNICATIONS Amy Crowther - Aspic glaze- en feiring av kroppen i kabareten Oslo 2018 244349 5.9.2018 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Hilmarfestivalen - HilmART 2018 - samtidskunst møter tradisjonsmusikk Trøndelag 2018 115000 5.9.2018 Avslått 0 Karen Ingeborg Bye Karen Ingeborg Bye - ETTERLANDSKAP. ET SAMMENDRAG. 2 utstilling-er 2019 Akershus 2018 90000 5.9.2018 Avslått 0 Stein Rønning Stein Rønning - Produksjon bilder 2018 Oslo 2018 80000 5.9.2018 Avslått 0 Helga-Marie Nordby Kurator Helga-Marie Nordby - Tegnetriennalen 2019 Oslo 2019 650000 5.9.2018 Avslått 0 Arnt Håkon Ånesen Arnt Håkon Ånesen - onlinecomposer.org (2017 - ) Akershus 2018 10000 5.9.2018 Avslått 0 Arnt Håkon Ånesen Arnt Håkon Ånesen - onlinecomposer.org (2017 - ) Akershus 2019 10000 5.9.2018 Avslått 0 Geir Morten Brungot Olav Ringdal, S Koksvik, G. M. Brungot - TAG 2019 Møre og Romsdal 2018 150000 5.9.2018 Avslått 0 JANE HUPE Jane Hupe og Tina Mareen Buddeberg - Trash to Tresure Art Workshop, 2018 Østfold 2018 10000 5.9.2018 Avslått 0 Jon Eirik Kopperud Jon Eirik Kopperud - Teknologibyen, 2018 Oslo 2018 74000 5.9.2018 Avslått 0 MARIA EIDE BUSTNES Maria Eide Bustnes - Repetisjon - Drama og videoworkshop 2009 2017-18 Trøndelag 2018 10000 5.9.2018 Avslått 0 Nina Guzman Toft Anne Britt Rage - Nordal Skole - Kunstner i skolen i Lier 2018-2020 Buskerud 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 Nina Guzman Toft Anne Britt Rage - Nordal Skole - Kunstner i skolen i Lier 2018-2020 Buskerud 2019 50000 5.9.2018 Avslått 0 Nina Guzman Toft Anne Britt Rage - Nordal Skole - Kunstner i skolen i Lier 2018-2020 Buskerud 2020 50000 5.9.2018 Avslått 0 MARIA EIDE BUSTNES Maria Eide Bustnes - Free design 2018-19 Trøndelag 2018 8000 5.9.2018 Avslått 0 Jon Christoffer Gjerde Jon Gjerde - Indian Summer 2018 Buskerud 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 Sten Are Sandbeck Sten Are Sandbeck - Fiksjon, 2019 Buskerud 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 Behzad Farazollahi Behzad Farazollahi - Munchs wall 2018 Oslo 2018 45800 5.9.2018 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Folk Flest (Norge mot Nordmenn) 2018-2019 Buskerud 2018 40000 5.9.2018 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Folk Flest (Norge mot Nordmenn) 2018-2019 Buskerud 2019 20000 5.9.2018 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Rissa i stein, skriven i sand 2018-2019 Buskerud 2018 30000 5.9.2018 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Rissa i stein, skriven i sand 2018-2019 Buskerud 2019 40000 5.9.2018 Avslått 0 Sebastian Makonnen Kjølaas Sebastian Makonnen Kjølaas - Coast Contemporary 2018 Oslo 2018 30000 5.9.2018 Avslått 0 Hans Petter Treider Hans Petter Treider - Nissen - i hverdag og fest 2019 Akershus 2019 237800 5.9.2018 Avslått 0 Magnhild Kennedy Magnhild Kennedy - Damselfrau 2018 Utlandet 2018 44920 5.9.2018 Avslått 0 Anni Onsager Anni Onsager - Log.o Marks 2018 Oslo 2018 89000 5.9.2018 Avslått 0 Line Horneland Line Horneland - Innimellom er lyden stille (2018). Rogaland 2018 40000 5.9.2018 Avslått 0 Marianne Heske Marianne Heske - Wittgenstein's Hütte 2019 Oslo 2019 250000 5.9.2018 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA Frode J Aarvik m.fl. - Dialogus Arctica, 2018-20 Trøndelag 2018 85000 5.9.2018 Avslått 0 Frithjof Erik Hoel Frithjof Hoel - "Krigsdagbok", 2019 Oslo 2019 27053 5.9.2018 Avslått 0 Mailind Solvind Mjøen Mailind Solvind Mjøen - Det farligste dyret i skogen er mor, 2018 Hedmark 2018 83000 5.9.2018 Avslått 0 Mailind Solvind Mjøen Mailind Solvind Mjøen - Det farligste dyret i skogen er mor, 2018 Hedmark 2019 2000 5.9.2018 Avslått 0 STIGTOMMY Stig Tommy Høvik Tommy Høvik. Kulturkirken Jakobs Krypt - A nest on the waves of the sea, 2018 Oslo 2018 105634 5.9.2018 Avslått 0 FOTOGRAF INGA SKÅLNES Eva Ballo og Inga Skålnes - Øy, øye, øyer Trøndelag 2018 27000 5.9.2018 Avslått 0 FOTOGRAF INGA SKÅLNES Eva Ballo og Inga Skålnes - Øy, øye, øyer Trøndelag 2019 23000 5.9.2018 Avslått 0 Reidun Synnøve Gravelsæter Reidun Synnøve Gravelseter - Emulsjon, tid, lys og vatn, 2018-2020 Trøndelag 2018 90000 5.9.2018 Avslått 0 KRISTIN TÅRNES Kristin Tårnes og Kristina Junttila - Hverdagslige framtidsfabuleringer 2019 Troms 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 KRISTIN TÅRNES Kristin Tårnes og Kristina Junttila - Hverdagslige framtidsfabuleringer 2019 Troms 2019 50000 5.9.2018 Avslått 0 Anne Helen Robberstad Anne Helen Robberstad - Arbeidstittel: Om Sauen Rogaland 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 Lesia Vasylchenko K4 galleri - 7 utstillinger 2019 Oslo 2018 83000 5.9.2018 Avslått 0 ASKER KUNSTFORENING Asker kunstforening - NåDa Asker - et samtidskunstprosjekt for og blant unge 2019 Akershus 2018 30000 5.9.2018 Avslått 0 ASKER KUNSTFORENING Asker kunstforening - NåDa Asker - et samtidskunstprosjekt for og blant unge 2019 Akershus 2019 40000 5.9.2018 Avslått 0 Stig Marlon Weston Stig Marlon Weston - Croisière au Cercle Polare, Eté 1929 Oslo 2018 35000 5.9.2018 Avslått 0 ALEKSANDER LØVSTAD BERGAN De Refusertes Salong - De Refusertes Salong Oslo 2018 450000 5.9.2018 Avslått 0 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS, - Kjerringøy Land Art Biennale Nord , 2019 Nordland 2018 40000 5.9.2018 Avslått 0 Guro Birgitte Sigmundstad Birgitte Sigmundstad - Hva vi snakker om når vi snakker om krigen Oslo 2018 92000 5.9.2018 Avslått 0 Kjell Bjørgeengen Kjell Bjørgeengen - Prosjektutvikling og video-performance ved Ex Teresa 2018 Akershus 2018 34129 5.9.2018 Avslått 0 HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Hverdag Books - Hverdag Books: kunstnerbøker for alle 2018-2020 Oslo 2018 190000 5.9.2018 Avslått 0 HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Hverdag Books - Hverdag Books: kunstnerbøker for alle 2018-2020 Oslo 2019 415000 5.9.2018 Avslått 0 HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Hverdag Books - Hverdag Books: kunstnerbøker for alle 2018-2020 Oslo 2020 375000 5.9.2018 Avslått 0 Hedvig Sønstabø Thorkildsen Hedvig Thorkildsen - Lumo 2018 Hordaland 2018 20000 5.9.2018 Avslått 0 Alexander Rishaug Alexander Rishaug - Y (59°54'54,76?N 10°44'46,03?Ø) Oslo 2018 420000 5.9.2018 Avslått 0 Alexander Rishaug Alexander Rishaug - Y (59°54'54,76?N 10°44'46,03?Ø) Oslo 2019 90000 5.9.2018 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Bergen Kjøtt Utstillingsprogram 2019 Hordaland 2019 1200000 5.9.2018 Avslått 0 SUNSHINE SOUND PRODUCTIONS Elin Øyen Vister Elin Már Øyen Vister - Sirkelens historie forteller Akt # 1 2018 Nordland 2018 130000 5.9.2018 Avslått 0 AKSEL HØGENHAUG Aksel Høgenhaug - Born again (in the name of art) Oslo 2018 44000 5.9.2018 Avslått 0 Karin Linnea Blomgren Karin Blomgren - Separatutstilling Bodø Biennalen 2018 Hordaland 2018 44000 5.9.2018 Avslått 0 Marit Anne Iverdatter Sara Maret Anne Sara - BS 2019- Verdens Nordligste Chinatown Finnmark 2018 100000 5.9.2018 Avslått 0 Hazel Hannah Barstow Hazel Barstow - The Cats Pyjamas 2018 Oslo 2018 30000 5.9.2018 Avslått 0 Else Leirvik Else Leirvik - i grunnen henger det sammen, 2 utstillinger 2018-2019. Rogaland 2018 105000 5.9.2018 Avslått 0 LARS CUZNER Lars Cuzner - Blank minnesmarkering Oslo 2018 285000 5.9.2018 Avslått 0 ANDREAS HALD OXENVAD Andreas Oxenvad - KCAC - Kostbar - Pengespekulation 2018 Oslo 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 KUNSTGLASS SIGRID BJØRBÆK Sigrid Høyforsslett Bjørbæk m.fl. - No Island 2018 Nordland 2018 98000 5.9.2018 Avslått 0 Lucila Mayol Pohl Turbida Lux - Acronym for Daydreaming 2019 Hordaland 2018 23000 5.9.2018 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - Workshops: Kunnskapsformidling av risografi Hordaland 2019 70000 5.9.2018 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - Workshops: Kunnskapsformidling av risografi Hordaland 2020 70000 5.9.2018 Avslått 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Kritikersamtaler Høst 2018-Vår 2019 Hordaland 2018 165000 5.9.2018 Avslått 0 Mona Tahani Mona Tahani og Mahla Rashidian - Contemporary Passive Doubt, 2019 Hordaland 2018 155000 5.9.2018 Avslått 0 Mona Tahani Mona Tahani og Mahla Rashidian - Contemporary Passive Doubt, 2019 Hordaland 2019 10000 5.9.2018 Avslått 0 Anthony Jared Higginson Anthony Jared Higginson - Poetry in Motion 2018 Vest-Agder 2018 30000 5.9.2018 Avslått 0 SCOTT HENRY ELLIOTT Weekend Server - Annika Eriksson - Film and Book Commission Hordaland 2018 250000 5.9.2018 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Freja Bäckman: I Was Told I Chop Wood Like a Ballet Dancer Hordaland 2018 110000 5.9.2018 Avslått 0 Lars Magnus Aurtande Lars Aurtande - Ett annet sted 2018 Akershus 2018 60000 5.9.2018 Avslått 0 KJERSTI SLETTELAND Nina Grieg og Kjersti Sletteland - Mapping the Interior, 2019 Hordaland 2018 80000 5.9.2018 Avslått 0 LINDA SOH TRENGEREID Linda Soh Trengereid og Vegard Vindenes - Duo-utstilling på galleri BOA 2018 Hordaland 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 Kent Fonn Skåre Kent Fonn Skåre - Flytende luksushjem, 2018 Sogn og Fjordane 2018 49300 5.9.2018 Avslått 0 LISA HIM-JENSEN Lisa Him-Jensen - Umbra Penumbra Hordaland 2018 60000 5.9.2018 Avslått 0 Anthea Holly Kemp Weekend Server - Dream Works Pilot Workshop and seminar Hordaland 2018 130000 5.9.2018 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHÅNDVERK Bærum kunsthåndverk - 40 år med Markens grøde 2018 Akershus 2018 135000 5.9.2018 Avslått 0 ALTA KUNSTFORENING Alta Kunstforening - Stiv Kuling - Fieldwork - Borderland, 2019 Finnmark 2018 20000 5.9.2018 Avslått 0 ALTA KUNSTFORENING Alta Kunstforening - Stiv Kuling - Fieldwork - Borderland, 2019 Finnmark 2019 50000 5.9.2018 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - Kunst i en Smart By Rogaland 2018 150000 5.9.2018 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - Kunst i en Smart By Rogaland 2019 30000 5.9.2018 Avslått 0 Tom Stian Grimelid Kosmo Tom S. Kosmo - The Falling Veil- Utstilling Oseana 2018 Hordaland 2018 35000 5.9.2018 Avslått 0 INGEBORG ANNIE LINDAHL Ingeborg Annie Lindahl - Drawing our attention 2019 Troms 2018 70000 5.9.2018 Avslått 0 Ida Madsen Følling Ida Madsen Følling - Restless Fixtures 2019 Oslo 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 Björn Hegardt Bjørn Hegardt - Matters of Gravity 2018 Oslo 2018 40000 5.9.2018 Avslått 0 SILLE STORIHLE Sille Storihle - Koreografi for et Vanskelig Barn Vestfold 2018 70000 5.9.2018 Avslått 0 Nils Olav Bøe Nils Olav