Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden kom det inn totalt 65 søknader. Av disse var det 14 kvenske søknader (1 både jødisk og kvensk), 4 jødiske (1 både jødisk og kvensk), 5 skogfinske, 7 romske,

22 fra romanifolket/taterne og 3 søknader som omfattet flere grupper. Antall søknader er økt med 16 stykker i forhold til tilsvarende runde i 2021. Det er vedtatt støtte til 25 av prosjektene, og det er tildelt til sammen kr. 2 465 000.

Til tross for koronasituasjonen var det i år det høyeste antall søknader Kulturrådet har mottatt siden ordningen ble overført i 2019. Søknadene hadde som tidligere en stor sjangermessig bredde innenfor blant annet litteratur, språk, scenekunst og kulturarv. Mange av året søknader var innenfor de prioriterte områdene minoritetsspråk og barn og unge.

En klar tendens er den økende aktiviteten på feltet nasjonale minoriteter og en fremvekst av nye aktører. Denne utviklingen er særlig tydelig innenfor minoritetene rom og romanifolket/taterne som begge har en økt andel av totalt omsøkte prosjekter.

I runden er det innvilget støtte til flere kulturarvprosjekter som vil synliggjøre, styrke og videreføre nasjonale minoriteters kultur og historie.

Det er gitt tilskudd til et formidlings- og utstillingsprosjekt som skal vise jødisk handelshistorie i Nerbyen i Trondheim, og til et prosjekt som gjennom intervjuer og fotografering vil dokumentere skogfinsk tradisjon innen runesang, musikk, myter og historier.

Det er også innvilget en søknad om å gjenskape og dokumentere kvensk materiell og immateriell kulturarv. Prosjektet vil gå inn på håndverksutøvelse, husflid, naturbruk og hverdagsliv, og den første satsningen vil bli bygging av en tradisjonell kvensk elvebåt. Prosjektet skal dokumenteres digitalt i form av korte videoer.

Det vurderes som viktig å stimulere til videreføring av nasjonale minoriteters språk blant barn og unge. I årets runde er det gitt tilskudd til å oversette og lage digitale kvenske eventyrfortellinger for barn opp til 7 år, og til å skrive og utgi en illustrert bok med oversettelse av eventyret Aladdin fra norsk til romanes for målgruppen romske barn.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 61
  • Søknadssum: 26 930 300 millioner
  • Antall tildelinger: 25
  • Tildelingssum: 2 465 000 kroner

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

  • Offentliggjøring av vedtak: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumTilskuddVedtakhidden
Ramona Margita Palison "Romani gramatika" - 2022,2023,2024 Viken 199000 0 Avslått Ramona Margita Palison "Romani gramatika" - 2022,2023,2024 Viken 195000 0 Avslått Ramona Margita Palison "Romani gramatika" - 2022,2023,2024 Viken 565000 0 Avslått ROMANIFOLKETS KULTURFORENING Anderledes Norsk - 2022 Vestland 127500 0 Avslått VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Belyse Kommunaldepartementets handlinger overfor taterne - 2021 og 2022 Oslo 40000 0 Avslått VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Belyse Kommunaldepartementets handlinger overfor taterne - 2021 og 2022 Oslo 150000 0 Avslått Ingunn Holm CA. Gottlund på Finnskogen 1821. Oslo 4. - 6. mars 2022. - 2022 Oslo 70000 0 Avslått ITU TEATTERIFOREENINKI Det usynlige folket - talentutvikling 2022 - 2022 Troms og Finnmark 100000 0 Avslått NASJONALE MINORITETER I NORGE Effektiv deltakelse - mellom nasjonale minoriteter og myndigheter - 2022 Oslo 597500 0 Avslått ROMANIFOLKETS KULTURFORENING En vandringshistorie - 2022 Vestland 154000 0 Avslått TATERNES LANDSFORENING Formidling og seminar Arendalsuka 2022 - 2022 Innlandet 115700 0 Avslått ASTRID SERINE HOEL Karhutanssi - 2022 og 2023 Oslo 150000 0 Avslått ASTRID SERINE HOEL Karhutanssi - 2022 og 2023 Oslo 150000 0 Avslått Johan Fredrik Johansen Kultur - 2022 Innlandet 250000 0 Avslått Johan Fredrik Johansen Kultur - 2022 Innlandet 250000 0 Avslått Johan Fredrik Johansen Kultur - 2022 Innlandet 250000 0 Avslått Nils-Fredrik Johansen Kultur arv - 2022 Innlandet 350000 0 Avslått Nils-Fredrik Johansen Kultur arv - 2022 Innlandet 350000 0 Avslått Nils-Fredrik Johansen Kultur arv - 2022 Innlandet 350000 0 Avslått Siri Skogstad Berntsen Kunstutstillingen «Armas» - 2022 (2023) Troms og Finnmark 61900 0 Avslått Liv Bangsund Jacobsen Kvensk Kunstnerforbund og Kvenbiennalen 2023 - 2022 og 2023 Troms og Finnmark 65000 0 Avslått Liv Bangsund Jacobsen Kvensk Kunstnerforbund og Kvenbiennalen 2023 - 2022 og 2023 Troms og Finnmark 230000 0 Avslått KVENSK FINSK RIKSFORBUND KVENSK TEATER - PÅ KVENSK - 2022 Troms og Finnmark 110000 0 Avslått AME LE ROM Le romengi diskriminacia (Diskriminering av romer) - 2 år Oslo 780000 0 Avslått AME LE ROM Le romengi diskriminacia (Diskriminering av romer) - 2 år Oslo 780000 0 Avslått TATERNES LANDSFORENING Minnestunden 7. mai på Ris kirke - 2022 Innlandet 50000 0 Avslått ANTIRASISTISK SENTER Monitorering, forebygging av hat mot nasjonale minoriteter på nett - 2022 Oslo 800000 0 Avslått DET MOSAISKE TROSSAMFUND Norsk jødisk kunnskap gjennom siddur - 2022-2023 Oslo 100000 0 Avslått DET MOSAISKE TROSSAMFUND Norsk jødisk kunnskap gjennom siddur - 2022-2023 Oslo 50000 0 Avslått SKØYERSTATEN TEATER Plate- og kulturvernprosjektet HORTA; tradisjonelle taterviser - 2022 Møre og Romsdal 70000 0 Avslått SIIVET AS Päivän ja yön kummitukset - 2022-2023 Troms og Finnmark 112000 0 Avslått SIIVET AS Päivän ja yön kummitukset - 2022-2023 Troms og Finnmark 174000 0 Avslått Viola Lysgård Reisendes møteplass - 2 år Innlandet 590000 0 Avslått VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Respons på Arkivverkets utlevering av personopplysninger om tatere - 2022 Oslo 15000 0 Avslått VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Respons på Arkivverkets utlevering av personopplysninger om tatere - 2022 Oslo 65000 0 Avslått VEILEDNINGSTJENESTEN TIL ROMANIFOLKET/TATERNE Rettshjelp - romanifolket-taterne - 2022 Oslo 150000 0 Avslått STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Romane Productions - 2022-24 Oslo 200000 0 Avslått STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Romane Productions - 2022-24 Oslo 300000 0 Avslått STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO Romane Productions - 2022-24 Oslo 300000 0 Avslått Antonio Josef Salsas salmer - 2021-23 Oslo 249500 0 Avslått Antonio Josef Salsas salmer - 2021-23 Oslo 300000 0 Avslått TATERNES LANDSFORENING Taternes Landsforening på Grunset marten - Gammelmarten i Elverum - 2022 Innlandet 135000 0 Avslått TATERNES LANDSFORENING Taternes Landsforenings Julekonsert på Glomdalsmuseet - 2022 Innlandet 146100 0 Avslått TATERNES LANDSFORENING Taternes Landsforenings sommerstevne for tatere 2022 - 2022 Innlandet 197000 0 Avslått SEPTEMBERBARN Johan Lars Petter Johansen Tatervisekonserten "Sass Vandriar" - 2022/2023 Innlandet 3697000 0 Avslått SEPTEMBERBARN Johan Lars Petter Johansen Tatervisekonserten "Sass Vandriar" - 2022/2023 Innlandet 3697000 0 Avslått STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO «Le sheja kaj suven» - romsk tekstilkolleksjon i Norge - 2022 Oslo 463000 117000 Bevilget Mikajela Nilsen Alladin på norsk og romanes - 2022 Viken 70000 65000 Bevilget ISEE COMMUNICATIONS AS Ett folk?? - 2020-2022 Oslo 150000 120000 Bevilget Karoline Jahn Hjorth Finnskogen Understories - 2023 Viken 150000 150000 Bevilget Anne Sinikka Langeland Finnskogånden - 2022 Innlandet 150000 100000 Bevilget JØDISK MUSEUM TRONDHEIM Forprosjekt Jødisk manufaktur - 2022 Trøndelag 50000 40000 Bevilget RUNA VIGGEN TAKSDAL / MEMENTO RECORDS GIA - en musikalsk reise i romanifolkets kultur og historie - 2022 Oslo 48000 45000 Bevilget JØDISK KULTURFESTIVAL TRONDHEIM Jødisk kulturfestival Trondheim - 2022/2023 Trøndelag 550000 150000 Bevilget Frantz Alexander Akselsen Kulturhistorisk håndarbeid - 1 år Innlandet 185000 115000 Bevilget VADSØ KVENFESTIVAL Kvenfestivalen 2022 - 2022 Troms og Finnmark 150000 100000 Bevilget JEUNESSES MUSICALES NORWAY Kvensk musikkverksted - 2022 Oslo 160000 120000 Bevilget NORSKE KVENERS FORBUND - RUIJAN KVÄÄNILIITTO Kvääninuoret - Kvensk Vår - 2022 Troms og Finnmark 170000 100000 Bevilget Ludvik Marenius Karlsen Musikkprosjekt; CD-plate med kristne sanger - 2022-2023 Vestfold og Telemark 204400 100000 Bevilget Philip Stenberg Musikksamarbeid på tvers av generasjoner - 2022 Viken 224700 50000 Bevilget VINTEREIK FORLAG FRA WOLLMANN NILS JA MAGGA 3 - 2022 Oslo 100000 75000 Bevilget EILI BRÅSTAD JOHANNESSEN Niva  - 2022 Troms og Finnmark 170000 110000 Bevilget Johan Lars Petter Johansen Nye taterviser på romani - 2022 Innlandet 190000 80000 Bevilget SIIVET AS Nå er det vi som burde vite - 2022 Troms og Finnmark 100000 90000 Bevilget PERSPEKTIVET MUSEUM Palapeli gezeg-retenish: Kvenske og jødiske brikker i Tromsø - 2022-2023 Troms og Finnmark 100000 100000 Bevilget ORD OM ANNET AS Romá - Et folk i fare - 2022 Viken 75000 70000 Bevilget HAUGALANDMUSEET AS Romanifolkets kulturminner langs kysten - 2022 Rogaland 230000 160000 Bevilget KULTURFORENINGEN IAGORI Sigøynermusikkfestivalen Yagori - 2022, 2023 og 2024 Oslo 500000 168000 Bevilget GROM AS Troll i ord - språkverktøy, språkversjonering kvensk og romani - 2022, 2023 og 2024 Vestland 360000 80000 Bevilget STIFTELSEN NORSK SKOGFINSK MUSEUM Utendørs utsmykning ved Norsk Skogfinsk Museum - 2022 Innlandet 150000 120000 Bevilget Terje Abusdal Utstilling på NOUA i Bodø - 2022 Oslo 50000 40000 Bevilget