Hopp til innhold
Vedtaksliste

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Runde 1 2018: Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte behandlet totalt 136 søknader ved 1. tildeling 2018. Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det søkes støtte på bakgrunn av nye utgivelser, med musikere og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Utgivelsene må være utgitt (i digitale og/eller fysiske format) og finnes alminnelig tilgjengelig. Tilskudd som gis fra ordningen er fastsatt til kr 90 000 per utgivelse, og er øremerket den aktuelle utgivelsen. Utgiver er ansvarlig for håndtering av tilskudd og rapportering, i samarbeid med mastereier og artist.

Dette var den første runden der søknader ble behandlet med nye retningslinjer som ble vedtatt av rådet 25. januar 2018.  Det er for tidlig å vurdere resultatet av endringene. Kulturrådet har allikevel merket seg at flere er positive til at retningslinjene er mer tydelige, og da særlig til hvordan tilskudd fra ordningen skal benyttes. Det er også utviklet nye søknadsskjemaer som gir verdifull informasjon om utgiverne og hvordan man jobber med ulike typer utgivelser.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader til behandling: 136
  • Søknadssum: 12 240 000
  • Antall tildelinger: 49
  • Tildelingssum: 4 410 000

Prioriteringer

I vurderingene av søknadene ble det lagt vekt på kunstnerisk kvalitet, teknisk- og produksjonsmessig kvalitet og profesjonalitet i innspilling, utgivelse og formidling. I den samlede vurdering av søknadene ble det lagt vekt på mangfold i sjanger og uttrykk, samt bredde blant utgiverne. Utgivelser fra norske utgivere ble prioritert.

Tildelinger

Sjangeroversikt med tildelinger

  • Folkemusikk/tradisjonsmusikk: 14 søknader, 5 tildelinger (36% innvilgelsesprosent)
  • Jazz/improvisasjonsmusikk: 36 søknader, 14 tildelinger (39% innvilgelsesprosent)
  • Klassisk/samtidsmusikk: 22 søknader, 9 tildelinger (41% innvilgelsesprosent)
  • Populærmusikk: 63 søknader, 23 tildelinger (37% innvilgelsesprosent)
  • Verdensmusikk: 1 søknad, 1 tildeling (100% innvilgelsesprosent)

Barn og unge

Det ble behandlet to søknader som gjaldt utgivelser som direkte henvender seg til barn som publikumsgruppe. Av disse ble en utgivelse prioritert; «Marcus og Martinus – Moments».

For øvrig er det flere av utgivelsene til behandling, særlig innenfor sjangerbetegnelsen populærmusikk, som henvender seg delvis eller primært til et ungt publikum (under 25 år).

Søknader som kommer inn til Publiseringstøtte for musikk blir behandlet i Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte.

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ArtistAlbumtittelUtgiverSjangerSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GospelCompagniet Walking With Fire Johansen Jey Jey Songs/GospelCompagniet Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 1816 1816 1816 Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Guro Kvifte Nesheim Bestastovo Taragot Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Action The Man Altfor Go Form PNL Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Ånon Egeland Egeland spiller Fjeldstad Taragot Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ane Bjerkan Nothing But Cherry Blossoms From Now On Pisco Records / Big Day Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Liv Ulvik Inn Vade Atterklang Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Band of Gold Where's The Magic Jansen Plateproduksjon Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Arnt Haugen/Ingolf Sunde Gamle danser fra Sandsvær Aksent Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Barren Womb Old Money / New Lows Loyal Blood Records / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Ingebrigt Håker Flaten Flaten: Village Songs Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Beady Belle Dedication Jazzland Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Vegar Vårdal Ikkje ver blug, kyss meg Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Biru Baby Ancient Call THR Moen / Frisk F Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Bjarne Pålerud Julekvelden Etnisk Musikklubb Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 DATAROCK Face the Brutality YAP Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Julietnorth Julietnorth Talik DA Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Espen Berg Trio Bølge Odin/Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Siril Malmedal Hauge/ Jacob Young Last Things Oslo Session Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Fleshkiller Awaken Indie Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Thomas Johansson Home Alone Tammtz Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Frode Haltli Avant Folk Hubro Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Elephant9 Greatest Show On Earth Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Great News Wonderfault Eget Selskap / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Eldbjørg Raknes Again! MYrecordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Gundelach Baltus U OK? Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Anders Buaas The Witches of Finnmark Anders Buaas Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Harpreet Bansal Samaya Jazzland Recordings Verdensmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Audun Trio Rondane Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Hella Rebelliön Drop the soap Rob Mules Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Erik Thormod Halvorsen Sextet Social Call Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Hoff Ensemble POLARITY - an acoustic jazz project 2L Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 I Like To Sleep Bedmonster All Good Clean Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Hollow Hearts Annabelle Blues For The Red Sun / Westergaard Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Morild Nordic Landscapes Gvito Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Honningbarna Voldelig lyd Nye Blanke / EDDA music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Aloft Quartet First Year AMP Music & Records AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 In Vain Currents Indie Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Erlend Olderskog Albertsen RødssalG nEEn GlassdøR Dugnad rec Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Jo David Meyer Lysne, & Mats Eilertsen Meander Øra Musikk Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 OK Wetten Blinde Oles Hotell So Happy Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Julie Bergan Turn On The Lights Warner Music Norway Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Kristoffer Kompen Sundown Kompis Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Jørgen Sandvik Permanent Vacation Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 The Real Thing Oh no, not The Real Thing again! Real Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kjell Tore Innervik UTOPIAS - Radical Interpretations of Iconic Works for Percussion 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Dratapp Globus Finito Bacalao Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kristin Asbjørnsen Traces Of You Global Sonics Verdensmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Vigleik Storaas/Tor Yttredal Space in between Inner Ear AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Maria Solheim Stories of New Mornings Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Augur Ensemble Gästezimmer NORCD AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Marthe Halvorsen All is in the Seed Marthe Halvorsen Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Ola Kvernberg Steamdome Grappa  Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Muddersten Playmates Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 SkyDive Trio Sun Sparkle Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 NilasaliN NilasaliN AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Hegge Vi är ledsna men du får inte längre vara barn Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Nutopia Nomad Karmakosmetix Verdensmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Goh Lee Kwang, Christian Meaas Svendsen gibberish, balderdash and drivel Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ohnesorg Sanger for rastløse Plateselskapet No. 13 Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Tortusa - Breistein Mind Vessel Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Oker Husene våre er museer Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Kongelig Norske Marines Musikkorps Komponister i uniform Grong Musikkproduksjon Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Oslo Ess Frie radikaler Drabant Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Johan Sara jr. Transforming STIERDNA Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Real Ones Hey Future, Hey Past Breaking Records / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Jon Harald Gjesdal Sky Is the Limit Jon Harald Gjesdal Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sondre Justad Ingenting i paradis Petroleum Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Sverre Larssen Wind Harp Recordings 1976-1977 O. Gudmundsen Minde Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Splashgirl Sixth Sense Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Taxgorkhan Leaves in a Stream O. Gudmundsen Minde Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sveinung Bjelland, Kringkastingsorkestret & Christian Eggen, dirigent Chopin & Schumann LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Jon Harald Gjesdal Time to Relax Jon Harald Gjesdal Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sweden Confetti Vestkyst Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Ensemble Allegria Mozart/Schoenberg LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Telemark kammerorkester Chasing strings Fabra Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Det Norske Jentekor & Anne Karin Sundal-Ask Folketoner 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 The Good The Bad And The Zugly Misanthropical House Fysisk Format Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Bjørn Boysen César Franck: Organ Works LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 The Secret Sound of Dreamwalkers The Secret Sound of Dreamwalkers Safe & Sound Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Bettina Smith & Jan Willem Nelleke Mirages LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Touché Monet Mosaic Hot Club Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Bergen Philharmonic Orchestra Bartók, Béla - Concerto for Orchestra; Dance suite; Rhapsodies Nos. 1 & 2 Chandos Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Tusmørke Fjernsyn i farver Karisma Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 ARNESEN, KIM ANDRÉ Infinity Naxos Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ungdomskulen Gold Rush Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Iskra Mantcheva A Treasure of 14 Piano Encores IMART Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Alfred Hall Since I Saw You Sony Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Kåre Indrehus Å synge med hjertet i halsen Taktløs Musikk Kåre Indrehus Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Amanda Delara Running Deep + Rebel Sony Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 The 3rd Attempt Egocidal Path Dark Essence Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 André Roligheten Homegrown Clean Feed Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Bjørn Riis Coming Home Karisma Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Are Mokkelbost Rundhåndet Take it Easy Policy Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Simen Lyngroth Take All The Land Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Arne Fjeld Rasmussen/Hans Ludvig Fredheim Med hånda på klinka AFR Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Glutton Outliers Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Atena Possessed Indie Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 The Violent Years I Blame You And You Blame Me Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Beam Splitter Rough Tongue Corvo records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Westhagen Time to Leave Things Behind Westhagen Production Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Bekken & Gjems SPELL - Live på Herr Nilsen Blue Mood Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Howlin Sun Howlin Sun Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Christian Balvig 6-tet Music for Humans AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Knut Reiersrud Heat Jazzland recordings Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Closing Eyes Soft Years Eget Selskap / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Beckstrøm Kvartett Gjest i mitt liv Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Dark Roast First Brew Dark Roast Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Lars Knutsen Du og Æ Lars Knutsen/Engen productions Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Death by Unga Bunga So Far So Good So Cool Jansen Plateproduksjon Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Dimmu Borgir og KORK Forces of the Northern Night Nuclear Blast Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Übertøs Shake Off Mild Nervous Collapse Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Disaster In The Universe While We Are Here ED Artist Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Marie og Tor Kvammen Juleklang Everland Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Diverse artister Karsten og Petra lager teater - sangene Egmont Kids Media Nordic Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Philip Emilio VIII Sony Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ellen Sofie Hovland Og solen renner over Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 deLillos Sveve over byen med Kringkastingsorkestret Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Eugene Asti Johannes Brahms: Late Piano Works LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Munroe / Knutsen A Murder Of Crows Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Few Dollars More Wake Up Heartbreaker Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Savoy See The Beauty In Your Drab Hometown Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Gard Nergaard / Michael Krumins Å legge på svøm MSK Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Sønnavind Gjenklang FAJo Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Gard Nilssen´s Acoustic Unity Live In Europe Clean Feed Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Juleevangeliet The Smash Hit Musical Smash Hit Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Himmelhamn Himmelhamn Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Norske menn i hus og hytte Her er vi nå Grammofon Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Hot Club de Norvège Stardust Hot Club Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Reloaded My longest mile Bluestown Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 I Am K Humans Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Bjøro Håland Tracks Grappa Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Into the Wild Hills Jazz Album 2018 Curling Legs Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Joe Rusi Á Tout le Monde From... Big H Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Johnny Red Of love and death JRPH Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 FAB3 (Flaata/Ackles/Busk) I Wish Every Day Could Be Like Christmas Grappa  Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Jordsjø Jord Karisma Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Karin Okkenhaug Se det du ser C+C Records/Falck Forlag Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Josefin Winther Righteously Wrong Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Ivnniiguin Ánte DAT OS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kathinka Kathinka Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 John Olav Nilsen & Nordsjøen John Olav + Victoria Brilliance Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kim Rysstad og London Philharmonic Orchestra Snøen laver ned X5 Music Group Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Paal Flaata Love & Rain Blue Mood Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Korrupt Preachers And Creatures Fysisk Format Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Ragnar Sør Olsen Gå an! Grappa  Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kvindelige Studenters Sangforening & Marit Tøndel Bodsberg Weyde, dirigent Som den gylne sol frembryter LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 FAB3 (Flaata/Ackles/Busk) The Gospel Album. A thing called love Grappa Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Laconic Zero Sun To Death Handmade Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Saluki Saluki Round 2 AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Lars Kolberg Sort blod Kolbergs Rec Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Tom Roger Aadland Songfugl Embacle Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Mathisen/Breistein Gadgets AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Terje Formoe Minnebrikker Kaptein Sabeltann AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 MiTri Jul med MiTri - Veien hjem Musikkentreprenørene Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Castro Infidelity Kong Tiki Records AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Moss Spellemannskompani Mossbarock Moss Spellemannskompani Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Robert Vennström/Heine Bugge Till det eviga Acoustic Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Paolo Vinaccia Mystery Man Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Superbarna - Adventstid Egmont Kids Media Nordic Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ravn I mørke natt Indigoboom Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Sunshine Reverberation Hive Mind Westergaard Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 LP Martin Cat's Eye Lounge LP Productions Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Rim Banna Voice of Resistance Kirkelig Kulturverksted Verdensmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Torgny Cut & Run deluxe edition Telemachus Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sámi Jienat Luodit Samis Rieban Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Lamark Byen Siste Steg AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sarke Viige Urh Indie Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Ugagn Vengjeslag Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 SGurvin Krefter Euforisk Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Sudan Dudan Heimen der ute Talik DA Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Sondre Lerche Solo Pleasure PLZ / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Haldor Røyne Slåtter etter bestefar Herredsskogmesterens Kontor Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Stampestuen Brev fra Amerika TerjeB Production Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Susanne Lundeng Det va nære på Havella Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Synnora Nordic Love Songs Twentyseven Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Kvedarkvintetten Julesong Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Thorén/Sanna/Thornton Back and Forth AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Christopher Nielsen Enfant Terrible vol. 1 O. Gudmundsen Minde Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Tor Jaran Apold & Sjur Hjeltnes Norway Acoustic Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Batagraf Delights of Decay Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Torgeir Waldemar Jamais Vu Jansen Plateproduksjon Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Nakama Worst Generation Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Via Vitae Himmeldraumen Grong Musikkproduksjon Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Susanna Go Dig My Grave SusannaSonata Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Vidar Vang 9 Viser VV Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Jerve/Thornton/Thorén Circumstances AMP Music & Records AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Vidar Vang 8530 Bjerkvik VV Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Eyolf Dale Return to Mind Edition Records  Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Øystein Fredriksen Gje mæ juni Kultnett Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Paolo Vinaccia Dommedag – ifølge Paulus C+C Records/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Bendik Hofseth Atonement C+C Records/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Sigurd Hole Elvesang Elvesang Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Tore Brunborg/Steinar Raknes Backcountry Reckless Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Marit Sandvik & Nova Onda Flor Finito Bacalao Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Molecules & Erlend Skomsvoll Louder Than You Øra Musikk AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Kim Myhr You | Me Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Slagr Dirr Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Kvindelige Studenters Sangforening Kom regn LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Collegiûm Mûsicûm Høgsongen/Ars vivendi LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Det Norske Kammerorkester Lully/Strauss: Le bourgeois gentilhomme LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Oslo Philharmonic Brass Bjørn Morten Christophersen: Woven Brass 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Marianne Beate Kielland & Nils Anders Mortensen Songs: Olav Kielland & Arne Dørumsgaard LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 The Royal Norwegian Navy Band, Grainger - Complete Music for Wind Band Naxos Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Håvard Svendsrud Bach on Accordion Aksent Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Sarah-Jane Summers Virr Dell Daisy Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Alpaca Ensemble & Eirik Hegdal Mekatonia Particular Recordings Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 No. 4 Hva nå Arch Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Robert Moses & The Harmony Crusaders Plutonic Friends Voices of Wonder Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Taxgorkhan Plateau O. Gudmundsen Minde Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Marcus & Martinus Moments Sony Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Borgar Storebråten The Road To Revelation Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Michael Krohn Unwanted Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 The Dogs The Grief Manual Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Jo Sverre E Aiko Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Hvitmalt Gjerde Våken Tik Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Sløtface Try not To Freak Out Propeller Recordings Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Legs 11 Another Wave Beatservice Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Mosaic Shine on me Grammofon Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Svein Tang Wa Perler fra Svein Balder Musikkraffineri Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Robert Vennström/Heine Bugge Till Egna Barn Och Andras Ungar Acoustic Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Gurls Run Boy, Run Grappa  Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Whalesharkattacks Whalesharkattacks Metronomicon Audio Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Hanne Kolstø Fare Jansen Plateproduksjon AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Darling West While I Was Asleep Jansen Plateproduksjon AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Hanne Hukkelberg TRUST Propeller Recordings Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Øian/KORK/Braathen/Groven/Klevstrand Works By Johan Øian Simax Classics/Pro Musica Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Dobbeltgjenger Limbohead Karisma Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Heave Blood & Die Vol: II Blues For The Red Sun Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Madcon Contakt Vol. 2 Sony Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Music Without Borders Ferd Heilo Verdensmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000