Hopp til innhold
Vedtaksliste

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Runde 1 2018: Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte behandlet totalt 136 søknader ved 1. tildeling 2018. Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger skal bidra til at musikk i Norge av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det søkes støtte på bakgrunn av nye utgivelser, med musikere og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Utgivelsene må være utgitt (i digitale og/eller fysiske format) og finnes alminnelig tilgjengelig. Tilskudd som gis fra ordningen er fastsatt til kr 90 000 per utgivelse, og er øremerket den aktuelle utgivelsen. Utgiver er ansvarlig for håndtering av tilskudd og rapportering, i samarbeid med mastereier og artist.

Dette var den første runden der søknader ble behandlet med nye retningslinjer som ble vedtatt av rådet 25. januar 2018.  Det er for tidlig å vurdere resultatet av endringene. Kulturrådet har allikevel merket seg at flere er positive til at retningslinjene er mer tydelige, og da særlig til hvordan tilskudd fra ordningen skal benyttes. Det er også utviklet nye søknadsskjemaer som gir verdifull informasjon om utgiverne og hvordan man jobber med ulike typer utgivelser.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader til behandling: 136
  • Søknadssum: 12 240 000
  • Antall tildelinger: 49
  • Tildelingssum: 4 410 000

Prioriteringer

I vurderingene av søknadene ble det lagt vekt på kunstnerisk kvalitet, teknisk- og produksjonsmessig kvalitet og profesjonalitet i innspilling, utgivelse og formidling. I den samlede vurdering av søknadene ble det lagt vekt på mangfold i sjanger og uttrykk, samt bredde blant utgiverne. Utgivelser fra norske utgivere ble prioritert.

Tildelinger

Sjangeroversikt med tildelinger

  • Folkemusikk/tradisjonsmusikk: 14 søknader, 5 tildelinger (36% innvilgelsesprosent)
  • Jazz/improvisasjonsmusikk: 36 søknader, 14 tildelinger (39% innvilgelsesprosent)
  • Klassisk/samtidsmusikk: 22 søknader, 9 tildelinger (41% innvilgelsesprosent)
  • Populærmusikk: 63 søknader, 23 tildelinger (37% innvilgelsesprosent)
  • Verdensmusikk: 1 søknad, 1 tildeling (100% innvilgelsesprosent)

Barn og unge

Det ble behandlet to søknader som gjaldt utgivelser som direkte henvender seg til barn som publikumsgruppe. Av disse ble en utgivelse prioritert; «Marcus og Martinus – Moments».

For øvrig er det flere av utgivelsene til behandling, særlig innenfor sjangerbetegnelsen populærmusikk, som henvender seg delvis eller primært til et ungt publikum (under 25 år).

Søknader som kommer inn til Publiseringstøtte for musikk blir behandlet i Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte.

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ArtistAlbumtittelUtgiverSjangerSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GospelCompagniet Walking With Fire Johansen Jey Jey Songs/GospelCompagniet Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 1816 1816 1816 Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Heidi Skjerve & Thomas Torstrup Still Øra Musikk Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Guro Kvifte Nesheim Bestastovo Taragot Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Action The Man Altfor Go Form PNL Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Karmen Rõivassepp Quartet Dance of Sounds AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Ånon Egeland Egeland spiller Fjeldstad Taragot Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ane Bjerkan Nothing But Cherry Blossoms From Now On Pisco Records / Big Day Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Mars Williams/Tollef Østvang Painted Pillars Stone Floor Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Liv Ulvik Inn Vade Atterklang Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Band of Gold Where's The Magic Jansen Plateproduksjon Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 John Faxe I Am Awake Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Arnt Haugen/Ingolf Sunde Gamle danser fra Sandsvær Aksent Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Barren Womb Old Money / New Lows Loyal Blood Records / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Flere artister Acoustic Accordion / Popular Norwegian Tunes Nordic Sound Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Ingebrigt Håker Flaten Flaten: Village Songs Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Beady Belle Dedication Jazzland Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Bjørn Erik Vige Preikestolensemblet Bjørn Erik Vige Verdensmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Vegar Vårdal Ikkje ver blug, kyss meg Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Biru Baby Ancient Call THR Moen / Frisk F Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Vassendgutane Du og Ej og Metoo Vassendgutane Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Bjarne Pålerud Julekvelden Etnisk Musikklubb Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 DATAROCK Face the Brutality YAP Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 THISPLACE THISPLACE Thisplacemusic Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Julietnorth Julietnorth Talik DA Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Espen Berg Trio Bølge Odin/Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Stadtverk Ein Lætt Paranoia All Good Clean Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Siril Malmedal Hauge/ Jacob Young Last Things Oslo Session Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Fleshkiller Awaken Indie Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Tore Nysæther/Alf Willy Vestergren Sett fra Hille Ossia Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Thomas Johansson Home Alone Tammtz Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Frode Haltli Avant Folk Hubro Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Soft as Snow Deep Wave Houndstooth Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Elephant9 Greatest Show On Earth Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Great News Wonderfault Eget Selskap / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Hans Frønes og Musikken Trolla Sprekk Hans Christian Frønes Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Eldbjørg Raknes Again! MYrecordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Gundelach Baltus U OK? Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Jonas Alaska Live at Parkteateret Braveheart Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Anders Buaas The Witches of Finnmark Anders Buaas Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Harpreet Bansal Samaya Jazzland Recordings Verdensmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Ingvil Burt Bacharach/Hal David på norsk IBBI-Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Audun Trio Rondane Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Hella Rebelliön Drop the soap Rob Mules Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Heigh Chief. II Cracker Factory Music/Stable Studios Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Erik Thormod Halvorsen Sextet Social Call Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Hoff Ensemble POLARITY - an acoustic jazz project 2L Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Motorpsycho A Boxful of Demons Falck Forlag/C+C Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 I Like To Sleep Bedmonster All Good Clean Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Hollow Hearts Annabelle Blues For The Red Sun / Westergaard Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Mother Trudy Mother Trudy Division Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Morild Nordic Landscapes Gvito Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Honningbarna Voldelig lyd Nye Blanke / EDDA music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Motorpsycho Roadwork Vol. 5 Rune Grammofon Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Aloft Quartet First Year AMP Music & Records AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 In Vain Currents Indie Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Rune Larsen Heartbeat Mudi Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Erlend Olderskog Albertsen RødssalG nEEn GlassdøR Dugnad rec Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Jo David Meyer Lysne, & Mats Eilertsen Meander Øra Musikk Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Barth/Hjorthol/Åm the broken vessel Ravello Records (Parma Recordings) Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 OK Wetten Blinde Oles Hotell So Happy Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Julie Bergan Turn On The Lights Warner Music Norway Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Wauwatosa Souvenirs Spirit Level Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Kristoffer Kompen Sundown Kompis Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Jørgen Sandvik Permanent Vacation Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Midtnorsk ungdomsstorband New Beginnings MNJ records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 The Real Thing Oh no, not The Real Thing again! Real Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kjell Tore Innervik UTOPIAS - Radical Interpretations of Iconic Works for Percussion 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Steinar Aadnekvam Freedoms Trio II Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Dratapp Globus Finito Bacalao Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kristin Asbjørnsen Traces Of You Global Sonics Verdensmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Riksheim Kjenne At Æ Sveve FAJo Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Vigleik Storaas/Tor Yttredal Space in between Inner Ear AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Maria Solheim Stories of New Mornings Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Knut Kjøk Fele Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Augur Ensemble Gästezimmer NORCD AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Marthe Halvorsen All is in the Seed Marthe Halvorsen Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Tor Homleid Drangedalspel Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Ola Kvernberg Steamdome Grappa  Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Muddersten Playmates Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Maret Ristiinna Mun ja mu Audioland Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 SkyDive Trio Sun Sparkle Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 NilasaliN NilasaliN AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Cane Shakers Cosmic Mountain Town Later Gator Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Hegge Vi är ledsna men du får inte längre vara barn Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Nutopia Nomad Karmakosmetix Verdensmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Byting Sladrehank Grammofon Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Goh Lee Kwang, Christian Meaas Svendsen gibberish, balderdash and drivel Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ohnesorg Sanger for rastløse Plateselskapet No. 13 Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Camilla Myrås Linedanser CMM Music Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Tortusa - Breistein Mind Vessel Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Oker Husene våre er museer Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Anette Gilje Songs of Silence Fonogram (Gilja) Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Kongelig Norske Marines Musikkorps Komponister i uniform Grong Musikkproduksjon Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Oslo Ess Frie radikaler Drabant Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Cor Scorpii Ruin Dark Essence Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Johan Sara jr. Transforming STIERDNA Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Real Ones Hey Future, Hey Past Breaking Records / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Dark Times Tell Me What I Need Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Jon Harald Gjesdal Sky Is the Limit Jon Harald Gjesdal Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sondre Justad Ingenting i paradis Petroleum Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Kristin Minde Hjerteslag Grammofon Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Sverre Larssen Wind Harp Recordings 1976-1977 O. Gudmundsen Minde Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Splashgirl Sixth Sense Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Kati Winther Skin of the Sun Penthouse Garage Music Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Taxgorkhan Leaves in a Stream O. Gudmundsen Minde Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sveinung Bjelland, Kringkastingsorkestret & Christian Eggen, dirigent Chopin & Schumann LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Ring Van Möbius Past The Evening Sun Apollon Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Jon Harald Gjesdal Time to Relax Jon Harald Gjesdal Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sweden Confetti Vestkyst Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Restore To Past Who You Could Be If You Could Be With Me Restore Productions Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Ensemble Allegria Mozart/Schoenberg LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Telemark kammerorkester Chasing strings Fabra Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Revolt The Beautiful Decay Gygre Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Det Norske Jentekor & Anne Karin Sundal-Ask Folketoner 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 The Good The Bad And The Zugly Misanthropical House Fysisk Format Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Acârash In Chaos Becrowned Dark Essence Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Bjørn Boysen César Franck: Organ Works LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 The Secret Sound of Dreamwalkers The Secret Sound of Dreamwalkers Safe & Sound Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Cecilie Fearless Erik Lukashaugen Verdensmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Bettina Smith & Jan Willem Nelleke Mirages LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Touché Monet Mosaic Hot Club Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Dan Van Dango Lægd yfir landinu Dan Van Dango Verdensmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Bergen Philharmonic Orchestra Bartók, Béla - Concerto for Orchestra; Dance suite; Rhapsodies Nos. 1 & 2 Chandos Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Tusmørke Fjernsyn i farver Karisma Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Galasphere 347 Galasphere 347 Karisma Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 ARNESEN, KIM ANDRÉ Infinity Naxos Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ungdomskulen Gold Rush Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Bevilget 90000 Eirik Myhr Los Bando Pling Kong Recordings Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Iskra Mantcheva A Treasure of 14 Piano Encores IMART Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Alfred Hall Since I Saw You Sony Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Lizz Untie Me Gygre Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Kåre Indrehus Å synge med hjertet i halsen Taktløs Musikk Kåre Indrehus Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Amanda Delara Running Deep + Rebel Sony Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Nosizwe Re: In Fragments (Remixes) Knirckefritt Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 The 3rd Attempt Egocidal Path Dark Essence Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 André Roligheten Homegrown Clean Feed Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Palace of Pleasure Envy Yourself P.O.P. Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Norsk Råkk Helgardert Big Day Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Bjørn Riis Coming Home Karisma Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Are Mokkelbost Rundhåndet Take it Easy Policy Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Ogras Compadre Ogras Populærmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Simen Lyngroth Take All The Land Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Arne Fjeld Rasmussen/Hans Ludvig Fredheim Med hånda på klinka AFR Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Oslo 14 Vocal Ensemble Improvisation * Composition II Losen Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Glutton Outliers Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Atena Possessed Indie Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Kåre Nordstoga Bach: Toccatas, Preludes and Fugues LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 The Violent Years I Blame You And You Blame Me Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Beam Splitter Rough Tongue Corvo records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Juhani Silvola & Jonas Sjøvaag Music for Cities Shipwreckords Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Avslått 0 Westhagen Time to Leave Things Behind Westhagen Production Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Bekken & Gjems SPELL - Live på Herr Nilsen Blue Mood Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Espen Eriksen Trio with Andy Sheppard Perfectly Unhappy Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Howlin Sun Howlin Sun Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Christian Balvig 6-tet Music for Humans AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Emmeluth's Amoeba Polyp Øra Musikk Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Knut Reiersrud Heat Jazzland recordings Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Closing Eyes Soft Years Eget Selskap / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Erlend Skomvoll Leken/Playful Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Beckstrøm Kvartett Gjest i mitt liv Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Dark Roast First Brew Dark Roast Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Chick Corea with Trondheim Jazz Orchestra & Erlend Skomsvoll What game shall we play today MNJ records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Lars Knutsen Du og Æ Lars Knutsen/Engen productions Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Death by Unga Bunga So Far So Good So Cool Jansen Plateproduksjon Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Dimmu Borgir og KORK Forces of the Northern Night Nuclear Blast Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Jonas Cambien Trio We Must Mustn't We Clean Feed Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Übertøs Shake Off Mild Nervous Collapse Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Disaster In The Universe While We Are Here ED Artist Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Hole Trio Encounters Sigurd Hole/Elvesang Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Marie og Tor Kvammen Juleklang Everland Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Diverse artister Karsten og Petra lager teater - sangene Egmont Kids Media Nordic Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Kjersti Stubø Kvintett Notis Bolage Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Philip Emilio VIII Sony Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ellen Sofie Hovland Og solen renner over Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Jo Einar Jansen Naken Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 deLillos Sveve over byen med Kringkastingsorkestret Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Eugene Asti Johannes Brahms: Late Piano Works LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Torg Palms, Beaches, Dreams Earthly Habit Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Munroe / Knutsen A Murder Of Crows Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Few Dollars More Wake Up Heartbreaker Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Gro Kjelleberg Solli Stien eg fann Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Savoy See The Beauty In Your Drab Hometown Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Gard Nergaard / Michael Krumins Å legge på svøm MSK Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Aslak Brimi Kvartett Vev Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Sønnavind Gjenklang FAJo Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Gard Nilssen´s Acoustic Unity Live In Europe Clean Feed Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Terje Isungset Suites of Nature All Ice Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Juleevangeliet The Smash Hit Musical Smash Hit Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Himmelhamn Himmelhamn Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Knut Kvifte Nesheim Results Taragot Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Norske menn i hus og hytte Her er vi nå Grammofon Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Hot Club de Norvège Stardust Hot Club Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Skambankt Horisonten Brenner Indie Recordings Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Reloaded My longest mile Bluestown Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 I Am K Humans Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Trygve Kongshavn Verdens snilleste barn daWorks Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Bjøro Håland Tracks Grappa Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Into the Wild Hills Jazz Album 2018 Curling Legs Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Ugress The Wrong Future Uncanny Planet Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Joe Rusi Á Tout le Monde From... Big H Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Johnny Red Of love and death JRPH Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Jawn Rice Highlights Mutual Intentions Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 FAB3 (Flaata/Ackles/Busk) I Wish Every Day Could Be Like Christmas Grappa  Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Jordsjø Jord Karisma Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Jon Solberg Så lenge toget fløyter Grammofon Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Karin Okkenhaug Se det du ser C+C Records/Falck Forlag Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Josefin Winther Righteously Wrong Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 JNS RØD The Toothfairy Label Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Ivnniiguin Ánte DAT OS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kathinka Kathinka Apollon Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Moonpedro & The Sinking Ship Let's Pig Apollon Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 John Olav Nilsen & Nordsjøen John Olav + Victoria Brilliance Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kim Rysstad og London Philharmonic Orchestra Snøen laver ned X5 Music Group Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Rotlaus På vei Tylden & Co Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Paal Flaata Love & Rain Blue Mood Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Korrupt Preachers And Creatures Fysisk Format Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Per Mathisen & Jan Gunnar Hoff featuring Horacio Hernandez Barxeta II Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Ragnar Sør Olsen Gå an! Grappa  Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Kvindelige Studenters Sangforening & Marit Tøndel Bodsberg Weyde, dirigent Som den gylne sol frembryter LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Skadedyr Musikk! Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 FAB3 (Flaata/Ackles/Busk) The Gospel Album. A thing called love Grappa Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Laconic Zero Sun To Death Handmade Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Pangpang Kisskiss Pangpang Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Saluki Saluki Round 2 AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Lars Kolberg Sort blod Kolbergs Rec Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Norvald Dahl Organic Chamber Organic Chamber AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Tom Roger Aadland Songfugl Embacle Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Mathisen/Breistein Gadgets AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Slow is the New Fast Slow AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Terje Formoe Minnebrikker Kaptein Sabeltann AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 MiTri Jul med MiTri - Veien hjem Musikkentreprenørene Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Majorstuen Skrible Majorstuen Fiddlers Company Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Castro Infidelity Kong Tiki Records AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Moss Spellemannskompani Mossbarock Moss Spellemannskompani Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Ragnhild Furholt Vårevinden Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Robert Vennström/Heine Bugge Till det eviga Acoustic Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Paolo Vinaccia Mystery Man Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Sarah-Jane Summers Solo Dell Daisy Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Superbarna - Adventstid Egmont Kids Media Nordic Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Ravn I mørke natt Indigoboom Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Are You Having Fun Yet Are you having fun yet? Koke Plate Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Sunshine Reverberation Hive Mind Westergaard Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 LP Martin Cat's Eye Lounge LP Productions Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Rim Banna Voice of Resistance Kirkelig Kulturverksted Verdensmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 CC Cowboys Perfekt Normal Drabant Music Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Torgny Cut & Run deluxe edition Telemachus Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sámi Jienat Luodit Samis Rieban Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Kaada Closing Statements Mirakel Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Lamark Byen Siste Steg AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Avslått 0 Sarke Viige Urh Indie Recordings Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Pasha PARK. Toothfairy Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Ugagn Vengjeslag Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 SGurvin Krefter Euforisk Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Bjørn Marius Hegge Trio Assosiasjoner Particular Recordings Collective Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Sudan Dudan Heimen der ute Talik DA Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Sondre Lerche Solo Pleasure PLZ / EDDA Music Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Thea & the Wild Ikaros Propeller Recordings Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Haldor Røyne Slåtter etter bestefar Herredsskogmesterens Kontor Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Stampestuen Brev fra Amerika TerjeB Production Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Needlepoint The Diary Of Robert Reverie BJK Music Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Susanne Lundeng Det va nære på Havella Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Synnora Nordic Love Songs Twentyseven Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Emmerhoff & The Melancholy Babies Circle Six Apollon Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Kvedarkvintetten Julesong Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Thorén/Sanna/Thornton Back and Forth AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Endre Olsen Bøttevis Med Blått Apollon Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Christopher Nielsen Enfant Terrible vol. 1 O. Gudmundsen Minde Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Tor Jaran Apold & Sjur Hjeltnes Norway Acoustic Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 David André Østby Hele Himmelen Mudi Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Batagraf Delights of Decay Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Torgeir Waldemar Jamais Vu Jansen Plateproduksjon Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Eigil Berg Nye spor Eigil Berg Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Nakama Worst Generation Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Via Vitae Himmeldraumen Grong Musikkproduksjon Klassisk/samtidsmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 KSMISK Mikrometeorittene PLOINK Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Susanna Go Dig My Grave SusannaSonata Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Vidar Vang 9 Viser VV Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Mokri TOTAL LOVE Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Jerve/Thornton/Thorén Circumstances AMP Music & Records AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Vidar Vang 8530 Bjerkvik VV Records Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Lucy Swann Blue, Indigo, Violet and Death Egoletgo Records Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Eyolf Dale Return to Mind Edition Records  Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Øystein Fredriksen Gje mæ juni Kultnett Populærmusikk 90000 25.6.2018 Avslått 0 Ingrid Andsnes/Ensemble Ernst/Rimul Skar:Exhaust and Renew Aurora Klassisk/samtidsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Paolo Vinaccia Dommedag – ifølge Paulus C+C Records/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Frida Fredrikke Waaler Wærvågen, Ingrid Andsnes Metamorfose LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Bendik Hofseth Atonement C+C Records/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Nils Henrik Asheim Grieg: Ballade / Tveitt: Hundrad Hardingtonar LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Sigurd Hole Elvesang Elvesang Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 VÅRIN Even if I started seeing rainbows Talent Musikk Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Tore Brunborg/Steinar Raknes Backcountry Reckless Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Vin og rap (Diverse artister) Vin og rap Oslo Records / YGMG Populærmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Marit Sandvik & Nova Onda Flor Finito Bacalao Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Det norske solistkor / Grete Pedersen The Wind Blows BIS Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 20.9.2018 Bevilget 90000 Molecules & Erlend Skomsvoll Louder Than You Øra Musikk AS Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Kim Myhr You | Me Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Slagr Dirr Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Kvindelige Studenters Sangforening Kom regn LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Collegiûm Mûsicûm Høgsongen/Ars vivendi LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Det Norske Kammerorkester Lully/Strauss: Le bourgeois gentilhomme LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Oslo Philharmonic Brass Bjørn Morten Christophersen: Woven Brass 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Marianne Beate Kielland & Nils Anders Mortensen Songs: Olav Kielland & Arne Dørumsgaard LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 The Royal Norwegian Navy Band, Grainger - Complete Music for Wind Band Naxos Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Håvard Svendsrud Bach on Accordion Aksent Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Sarah-Jane Summers Virr Dell Daisy Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Alpaca Ensemble & Eirik Hegdal Mekatonia Particular Recordings Klassisk/samtidsmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 No. 4 Hva nå Arch Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Robert Moses & The Harmony Crusaders Plutonic Friends Voices of Wonder Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Taxgorkhan Plateau O. Gudmundsen Minde Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Marcus & Martinus Moments Sony Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Borgar Storebråten The Road To Revelation Apollon Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Michael Krohn Unwanted Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 The Dogs The Grief Manual Drabant Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Jo Sverre E Aiko Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Hvitmalt Gjerde Våken Tik Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Sløtface Try not To Freak Out Propeller Recordings Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Legs 11 Another Wave Beatservice Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Mosaic Shine on me Grammofon Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Svein Tang Wa Perler fra Svein Balder Musikkraffineri Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Robert Vennström/Heine Bugge Till Egna Barn Och Andras Ungar Acoustic Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Gurls Run Boy, Run Grappa  Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Whalesharkattacks Whalesharkattacks Metronomicon Audio Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Hanne Kolstø Fare Jansen Plateproduksjon AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Darling West While I Was Asleep Jansen Plateproduksjon AS Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Hanne Hukkelberg TRUST Propeller Recordings Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Øian/KORK/Braathen/Groven/Klevstrand Works By Johan Øian Simax Classics/Pro Musica Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Dobbeltgjenger Limbohead Karisma Records Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Heave Blood & Die Vol: II Blues For The Red Sun Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Madcon Contakt Vol. 2 Sony Music Populærmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000 Music Without Borders Ferd Heilo Verdensmusikk 90000 26.4.2018 Bevilget 90000