Hopp til innhold
Vedtaksliste

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Bakgrunn

Publiseringsstøtten har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser. Ordningen skal altså bidra til at musikk av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det søkes støtte på bakgrunn av nye utgivelser, med musikere og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Utgivelsene må være utgitt (i digitale og/eller fysiske format) og finnes alminnelig tilgjengelig. Tilskudd som gis fra ordningen er fastsatt til kr 90 000 per utgivelse, og er øremerket den aktuelle utgivelsen. Utgiver er ansvarlig for håndtering av tilskudd og rapportering, i samarbeid med mastereier og artist.

1.tildelingsrunde 2019

I denne tildelingsrunden ble 128 søknader behandlet, og 63 av utgivelsene ble prioritert.

Tildelingene

Det ble gitt tilskudd til 49 % av søknadene. Søknader og tilskudd fordelte seg slik:

Sjanger Søknader Tilskudd % tilskudd innenfor sjanger Andel av søknader Andel av totalt antall tilskudd
Folkemusikk/tradisjonsmusikk 5 3 60 % 4 % 5 %
Jazz/improvisasjonsmusikk 32 18 56 % 25 % 29 %
Klassisk/samtidsmusikk 12 7 58 % 9 % 11 %
Populærmusikk 77 33 43 % 60 % 52 %
Verdensmusikk 2 2 100 % 2 % 3 %
Totalsum 128 63 49 % 100 %

 

Populærmusikken representer den største andelen, både når det gjelder søknader og tildelinger. Kategorien samler svært mange ulike musikalske uttrykk og er i så måte den bredeste sjangerkategorien. De gangene det søkes på bakgrunn av amatørprosjekter gjelder det som regel utgivelser innenfor populærmusikken, hvilket er en av forklaringene på forskjellen i andel søknader og andel tildelinger. Få søknader innenfor enkelte sjangre gir utslag i beregningene, enkelttilskudd vil være avgjørende for tildelingsprosent innenfor kategorien. Dette vil imidlertid variere fra runde til runde, og følges over tid.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingene av søknadene la utvalget vekt på kunstnerisk kvalitet, teknisk- og produksjonsmessig kvalitet og profesjonalitet i innspilling, utgivelse og formidling. I den samlede vurdering av søknadene vektla utvalget mangfold i sjanger og uttrykk samt bredde blant utgiverne. Utgivelser fra norske utgivere ble prioritert.

Utvalget så etter mangfold ikke bare på overordnet sjangernivå men også innenfor hver enkelt hovedsjanger. Utvalget forsøkte gjennomgående å vurdere og prioritere bredt innenfor sjangrene, og ikke overse enkeltuttrykk.

Det var få søknader som ikke kvalifiserte til støtte sett opp mot ordningens retningslinjer og begrensninger. I utgangspunktet skal utgivelsene som omfattes av ordningen ha en varighet på minimum 25 minutter for å kunne søke. Det kan imidlertid søkes på bakgrunn av utgivelser med kortere varighet dersom det gis en særskilt begrunnelse. Utvalget vurderer deretter hvorvidt det er godt nok begrunnet og hvorfor det eventuelt bør gjøres unntak fra varighetskriteriet. Det gis eksempelvis ikke unntak for «ordinære» EP’er med fire låter og varighet på 15 minutter.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 128

Søknadssum: 11 520 000

Antall tildelinger: 63

Tildelingssum: 5 670 000

 

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ArtistAlbumtittelUtgiverSjangerSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Amund Enger Halldis Way of Listening Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Action & Tension & Space Skåredalen Funhouse Action & Tension & Space og Kapitän Platte Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Arcane Station I Am Arcane Station daWorks Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Alibiet Lyset der eg bor ETI-CAT Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Aurora Infections Of A Different Kind Step 1 Petroleum Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Alwanzatar Fangarmer gjennom tid og rom Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bangkok Lingo smells / colours / noise Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Anders Kjerland Helsing med tonefylgje Aksent Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Beaten to Death Agronomicon Mas - Kina Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 André Borgen Hands and Feet Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bendik Giske Surrender Smalltown Supersound Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Arabs In Aspic Live at Avantgarden Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Black Debbath Norsk Barsk Metal Duplex Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Art of Deception Path of Trees Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bergen Barokk Telemann the Chameleon LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 BRIDGES with Seamus Blake Continuum AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Bergen ImproStorband Bergen ImproStorband m/ Knut Vaage og Per Zanussi Bergen ImproStorband Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Camilla Granlien & Georg Buljo Børli Ballader Duippidit Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Bjørn Marius Hegge Creator Has a Bachelor Plan Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Chain Wallet No Ritual Jansen Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Diverse artister KuToppen Egmont Kids Media Nordic Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 David Stackenäs/Klaus Ellerhusen Holm Daytons Bluff Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Drittmaskin Sosial Prolaps Flue Plateproduksjon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 dePresno Technicolor Sony Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Dylan Mondegreen A Place In The Sun Saiko/SkiPop Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Det Norske Fløyte Ensemble Symphony for Flute Ensemble Ein Mangfaldig Kar Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Einar Flaa Silent String Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Eldbjørg Hemsing, Tan Dun, Oslo Filharmonien Fire Ritual BIS Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ellen Miles Glow Grammofon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Engegårdkvartetten Mozart: String Quartets, Dedicated to Haydn, K. 421, K. 428 & K. 465 LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 England Brooks Orchestra The Greatest Gift Ponca Jazz Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ensemble neoN, Heather Roche, Ole Martin Huser-Olsen Martin Rane Bauck: Through a network of illuminated streets LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Espen T. Hangård Primær Galleberg forlag Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Farao Pure-O Su Tissue Records / Testpress Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Exo Kids Hæ Hæ Hæ Miniselskapet/Out of the city records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Fay Wildhagen Borders Warner Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Fauna Vokalkvintett LJOS 2L Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Finity We are the granddaughters of the witches you didn't´t burn Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Halcyon Days Rain Soaked Pavements & Fresh Cut Grass Indie Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Friends & Neighbors What's Next? Clean Feed Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Heidi Lambach & John Vegard Schow Sommerfugl (Sanger basert på dikt av Lillian Ueland) Make Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Gatas Parlament EFIL4SATAG RAR (Rhythm And Rhymes) Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Holum Trio Borte AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Hajk Drama Jansen Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ida & Gutta Pitstop Ida & Gutta Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Hans Fredrik Jacobsen Øre Heilo Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ísa Ska te å bynne AMP Music & Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Hekla Stålstrenga Elske og ære Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ivan Mazuze Moya Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Henning Sommerro/Sigurd Greve/Ådne Stålsett/Uno Alexander Vesje Håpet er ei stjerne - Truede instrumenter Kirkelig Kulturverksted Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Jan Gunnar Hoff Group Featuring Mike Stern Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Highasakite Uranium Heart Propeller Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Janove Spindelvevriff Petroleum Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Hollow Hearts Travelling Songs Blues For The Red Sun/Westergaard Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Juicer Mach IV All Good Clean Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 hubbabubbaklubb Drømmen Drømmerne Drømmer Snorkel Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Kaja Eidé Noréna Kaja Eidé Noréna. Selected Recordings 1911-1937 Nordic Sound Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 I Was a King Slow Century Coastal Town Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Karl Strømme Quintet Dynalyd Riverboat Records/World Music Network Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Jo David Meyer Lysne Henger i Luften Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ketil Bjørnstad Rainbow Sessions Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Karl Bjorå’s Aperture The Most Obvious Solution Øra Fonogram Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ketil Bjørnstad & Eva Bjerga Haugen,Kjersti Annesdatter Skomsvold Hun som kjenner tristheten ved ting Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 KongSverre Kongerekka Roger Sunshine Rec Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Kim Myhr/Quatuor Bozzini/Caroline Bergvall/Ingar Zach pressing clouds passing crowds Hubro Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Larsiveli Tvilling Oslo Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Kjetil Jerve Tokyo Improvisations Dugnad rec Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Linni Silkesvarten YGMG Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Listen to Girl Long-term World Earthly Habit Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Kåre Indrehus Livet på landet Taktløs musikk Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Louam Wreckless Love daWorks Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Label Mates, diverse artister Live at Notodden Bluesfestival 2017 Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Magnus Murphy Joelson Skandinavia Smeik Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Lana trio With Sofia Jernberg Clean Feed Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Maja Ratkje Sult Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Le Corbeau IV - Spider Bridge Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Mats Eilertsen Trio And Then Comes The Night ECM records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Le Corbeau V - C's Theme Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Mattis Kleppen & Resjemheia Bullinn Crispin Glover Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Leonov Wake Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Mean Steel Zwei-Mann-Orchester Finito Bacalao Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Line & The Lions Mountain Solitude Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Mighty Magnolias Unknown Skyline Snaxville Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Ljungblut Villa Carlotta 5959 Karisma Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 MoE/Mette Rasmussen Tolerancia Picante ConradSound Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Louis Jacoby Litt gammal Morild Forlag Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Mosambique Big City Moves Jazzland recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Luftforsvarets musikkorps, Leif Arne Pedersen Våre favorittmarsjer LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Motorpsycho The Crucible Rune Grammofon Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Michael Krohn Søvnløse netter Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 NML (Nils Martin Larsen) Comforting Sounds ACT Entertainment Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 MoE Oslo Janus (IV) ConradSound Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Orango Evergreens Division Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Moonpedro & The Goldfish The Beatles Revisited Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ottar Big Hand Johansen Big Hand-70-Fra Sulis Til Nashville New Cut Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Niilas Naste Vibbefanger/Niilas Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Paal Nilssen-Love New Brazilian Funk PNL Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Oscar A Er vi Oscar A Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Per Arne Glorvigen/Andreas Brantelid/Norwegian Chamber Orchestra Buenos Aires · Paris · Chicago Aurora Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Oslo Domkor, Tord Gustavsen og Kåre Nordstoga Sæle Kirkelig Kulturverksted Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Pom Poko Birthday Bella Union Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Outer Limit Lotus Lotus Eaters Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Prins Thomas The Movement Of The Free Spirit Smalltown Supersound Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 ProgAtom Spiral Mjelva Musikk Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Queendom MamaLove daWorks Records Verdensmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Pymlico Nightscape Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Rasmus Rohde Rasmus Rohde Grappa Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Saluki Amazing Games Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 RSP & Thomax Ti Runda Rundt Sola Siste Steg Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Sepulcher Panoptic Horror Edged Circle Productions Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Rydvall/Mjelva Vårvindar Friska NFB Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Sigrun Loe Sparboe Labyrint Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Sigrid Sucker Punch Petroleum Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Sipher Atlas Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Snowflake Trio Sun Dogs Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Slegest Introvert Dark Essence Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Spidergawd Spidergawd V Crispin Glover Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Splash Bros. (Oral Bee og Chris Lie) Splash Bros. Oslo Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ståle Kleiberg Do You Believe in Heather? 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Superbarna Statsminister Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ståle Storløkken The Haze of Sleeplessness Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Tonic Breed Install Memory Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Susanna & the Brotherhood of Our Lady Garden of Earthly Delights SusannaSonata Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Trygve Seim Helsinki Songs ECM Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Svartevja Svartevja Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Urban Gardening Utban Gardening Oslo Session Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Tantara Sum of Forces Indie Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Uros Spasojevic & Bojan Marjanovic V AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Teddy And The Love Gang The Tale Of Kid Forest Nordic Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Virginia Hill Makin`Our Bones Voices Music Publishing Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Terje Nohr Tvers Igjenna Pott og Panne Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Adama Barry Lembi Jazzland Recordings/OK World Verdensmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 The Cruel Intentions No Sign Of Relief Indie Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Alan Walker Different World MER Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Tonje Unstad Musling med melk Novise Populærmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Amgala Temple Invisible Airships Pekula Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Trondheim Jazz Orchestra & Ole Morten Vågan Happy Endlings Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Anders Lønne Grønseth Multiverse Pling Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Trygve K. Vågen På Møsstrond Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Atomic Pet Variations Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Øyvind Torvund The Exotica Album Hubro Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Attan End of. Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ånon Egeland, Mats Edén, Mikael Marin Egeland/Edén/Marin, Vol. 1 5B.no Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Bevilget 90000 Barokkanerne, Alfredo Bernardini Er Heißet Wunderbar! LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Adventure New Horizon Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Bendik Baksaas og Kristoffer Eikrem Duets Mutual Intentions Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Alexander Pettersen The Letter Crispin Glover Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Building Instrument Mangelen Min Hubro Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Anders Lillebo Homecoming Just For The Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Caroline Eidsten Dahl, Ensemble Freithoff Sonata Norwegica LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Andreas Haddeland Trio Nyskudd Tare records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Cikada, Kenneth Karlsson, Bjørn Rabben Cikada: Parmerud LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Arild Hoksnes, Jonas J. Hoksnes, Øyvind Sandum, Øystein Sandbukt Kjøkenslåttar Corum Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Dumdum Boys Armer & Bein Oh Yeah! Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Barn på Granly Skole Høyt og lavt, før og nå Fonogram Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Eberson Empathy Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 BISÅN Became Mountain Voices of Wonder Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 EMIR Mer av deg Sony Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Bjørn Willberg Andersen Engler Over Møhlenpris Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Erik Andresen Quartet GIP/COINTREAU Jazzaggression Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Blodhemn Mot Ein Evig Ruin Soulseller Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Erlend Ropstad Brenn Siste Brevet Later Gator Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Briotrio Briotrio AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Falkevik Louder Than I'm Used To Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Captain Kill Monkey Metal Thunder Sweet Cherry Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Frode Johansen Ellers Så Er Alt Det Samme Her FAJo Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 DATAROCK A Fool at Forty is a Fool Indeed YAP Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Good Time Charlie Lakenskrekk Good Time Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 De musikalske dvergene Rolig Rock'n Roll Grappa Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Gunnar Stubseid/Hallvard T. Bjørgum Reiårsfossen/Meiserspelemannen Dreng Ose Sylvartun Folkemusikk Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Diamusk Sleepwalkers Diamusk Records Verdensmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Gåte Svevn Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Dualistic Dualistic Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo Daughter Of The Sun Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Dunderland Dunderland Dundermusic Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Hayden Powell Six Commissions Periskop Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 El Muro Tango Nostálgico Galileo Music Verdensmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Hedvig Mollestad Trio Smells Funny Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ellen Bødtker og Sølvguttene Harpeklang i Vinternatt ESB Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Håkon Kornstad Trio Im Treibhaus Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Fervent Mind Tranquilize Karisma Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Håvard Volden Space Happy Sofa Music Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Fra de mollstemte skoger Sny Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Immortal Northern Chaos Gods Nuclear Blast Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Gribbene Megomani Voices of Wonder Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Inge Bremnes Har det no å si Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ingeborg Oktober Skjømmingsboka Clearpass/Erling Ramskjell Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Gro Marthe Dickson Uten deg / D-lovely AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Jan Eggum Alt, akkurat nå Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Haley's Comet Can't Make A Living Just For The Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Jiska Huizing, Rudi Valdersnes Drum & Trails Ideophone Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Haley's Comet Live At Gjendesheim Just For The Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Kald Flamme Deba fint YGMG Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Heidi Ruud Ellingsen m.fl. Pøbel i pels Echofisk Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Karl Seglem Nunatak NORCD Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Hester V75 Dolce vita Vibbefanger Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Karoline Krüger Labyrinter Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ingvild Homme Stemme lengter Beppa Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Kasper Skullerud Værnes og Andreas Wildhagen Troposgrafien Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Iskald Innhøstinga Indie Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Kiss Kiss King Kong B/B Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Jan Erik Kongshaug All These Years C+C rec/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Knut Reiersrud & Iver Kleive Natt i desember Kirkelig Kulturverksted Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Jan Erik Kongshaug The Other World C+C rec/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Lasse Marhaug / Yuen Chee Wai In Praise of Shadows Pica Disk Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Jenny Augusta E e ho som søng woho JennyBeGood Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Le Corbeau VI - Sun Creeps Up The Wall Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Jon Dahl-Johansen Fri FAJo Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Linnea Dale Wait For The Morning Aftertouch Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Julie Kleive & Joachim Kwetzinsky Marcus Paus: En hellig, alminnelig lek-sanger til dikt av André Bjerke Simax Classics Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Lydia Laska Ego Death Edged Circle Productions Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Kammerkoret NOVA, Mari Askvik, Yuval Weinberg Of Light and Dust LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Maj Britt Andersen Et stille sted Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Karin Krog & Georgie Fame On A Misty Night Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Masåva Masåva Øra Fonogram Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Knut Erik Sundquist, Nils Anders Mortensen En smuk aftensang Contrasto Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Matona´s Afdhal Group Matona´s Afdhal Group Jazzland Recordings/OK World Verdensmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Kristoffer Lo Trondheimsreisen Crispin Glover Records Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Mimi Tamba & Frank Kjosås Når sleipe slanger hvisker Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Liive Milena This Is A Promise Cracker Factory Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Misty Coast Melodaze Brilliance Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Live Foyn Friis Willow Foyn Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 NAG Nagged to death Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mads Kuraas Ljø Talik Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Odd Nordstoga og Det Norske Kammerorkester Jul Universal Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mahsa Vahdat, Marjan Vahdat, Kronos Quartet Placeless Kirkelig Kulturverksted Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Razika Sånn kjennes verden ut Jansen Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Maren Myrvold & Marianne Bye Granheim Bønn for drømmen Grappa Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Staut Makalaus Grammofon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Meditations & Prayers Stabat Mater Giraffa Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Streifenjunko Like Driving Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Minor Majority Napkin Poetry Minor Majority Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 SVER Reverie Folkhall Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Molo Earthsongs Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 TeleGram The Right Song TeleGram Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mythopoeic Mind Mythopoetry Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Northern Belle Blinding Blue Neon Vestkyst Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Nina Nielsen Travelling Without You Nina Nielsen Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Nosizwe Nosizwe / Tjore Knirckefritt Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tora Augestad, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Christian Eggen Portraying Passion LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Nybo/Ravn En (alle) Smeik Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tord Gustavsen Trio The Other Side ECM Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 OIX Tre Bekkefall FAJo Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Torstrup/Högberg feat. John Pål Inderberg Selbu sessions Øra Fonogram Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ola Kvernberg The Mechanical Fair Live Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tove Bøygard JORD Lucky B Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Oslo Soul Children Headlights MTG Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Trygve Seim, Nidarosdomens jentekor & TrondheimSolistene LUX 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ove Berg alias AquaRex The Planets Nordic sound Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vederkast And In The Abyss They Sleep Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Paal Nilssen-Love New Japanese Noise PNL Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Veislakt Sandnes Undergrunn Circus & Kabaret Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Paolo Vinaccia Live At Rockefeller C+C rec/Falck Forlag Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Wako Urolige Sinn Øra Fonogram Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ragne Marie Døble Mer Salmefryd Ragne Marie Døble Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Wardruna Skald By Norse Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Rhys Marsh October After All Karisma Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Rikke Normann 35 RikkiLeaks Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Sidsel Walstad sidsel Sidsel Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Siril Malmedal Hauge Uncharted Territory Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Sofian Eyes On The Prize Sony Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Soup Live Cuts Crispin Glover Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Ssens Trio Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento K. 563 / Preludes and Fugues K. 404a LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Steinar Raknes Chasing The Real Things Reckless Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Steingrim Haukjem I steinen skøre Etnisk Musikklubb Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Sunniva Lundh Contradictions Wingman Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Superlynx New Moon Dark Essence Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Swifan Eolh & The Mudra Choir The Key Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tempel Tempel Jansen Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tenorane og Steffen Horn Julekveld Aasmund Kaldestad/Merlinsongs Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Brørs Pappapop Speilegg design & records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Valley Wasted Time Raindrops Music Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Way Ahead Bells, Ghosts and other Saints Clean Feed Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 The Windmill Tribus Apollon Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tonje Halbjørhus Etter Stjernene Kveldslys Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Trio Generations Unfolding Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Trond Kallevåg Hansen Bedehus & Hawaii Hubro Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Tusmørke Osloborgerlig Tusmørke: Vardøger og utburder Vol. 1 Karisma Records Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Uranienborg Vokalensemble & Kåre Nordstoga HIMMELBORGEN 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vasily Petrenko, Oslo Filharmoniske Orkester Richard Strauss: Also sprach Zarathustra, op. 30 / Ein Heldenleben, op. 40 LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Verdsmannen Thorbjørnsen Elden inni Lærdal Musikkproduksjon Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Vöödöö Ashes Indie Recordings Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Winding Road Steady Ground TSA Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Yuko Inoue The Art of Emotions Simax Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0 Numa Norderhaug Winglyd Populærmusikk 90000 5.6.2019 Avslås 0