Hopp til innhold
Vedtaksliste

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Bakgrunn

Publiseringsstøtten har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser. Ordningen skal altså bidra til at musikk av høy kvalitet blir utgitt, dokumentert, tilgjengeliggjort og formidlet. Fra ordningen kan det søkes om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre. Det søkes støtte på bakgrunn av nye utgivelser, med musikere og/eller opphavsmenn som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Utgivelsene må være utgitt (i digitale og/eller fysiske format) og finnes alminnelig tilgjengelig. Tilskudd som gis fra ordningen er fastsatt til kr 90 000 per utgivelse, og er øremerket den aktuelle utgivelsen. Utgiver er ansvarlig for håndtering av tilskudd og rapportering, i samarbeid med mastereier og artist.

1.tildelingsrunde 2019

I denne tildelingsrunden ble 128 søknader behandlet, og 63 av utgivelsene ble prioritert.

Tildelingene

Det ble gitt tilskudd til 49 % av søknadene. Søknader og tilskudd fordelte seg slik:

Sjanger Søknader Tilskudd % tilskudd innenfor sjanger Andel av søknader Andel av totalt antall tilskudd
Folkemusikk/tradisjonsmusikk 5 3 60 % 4 % 5 %
Jazz/improvisasjonsmusikk 32 18 56 % 25 % 29 %
Klassisk/samtidsmusikk 12 7 58 % 9 % 11 %
Populærmusikk 77 33 43 % 60 % 52 %
Verdensmusikk 2 2 100 % 2 % 3 %
Totalsum 128 63 49 % 100 %

 

Populærmusikken representer den største andelen, både når det gjelder søknader og tildelinger. Kategorien samler svært mange ulike musikalske uttrykk og er i så måte den bredeste sjangerkategorien. De gangene det søkes på bakgrunn av amatørprosjekter gjelder det som regel utgivelser innenfor populærmusikken, hvilket er en av forklaringene på forskjellen i andel søknader og andel tildelinger. Få søknader innenfor enkelte sjangre gir utslag i beregningene, enkelttilskudd vil være avgjørende for tildelingsprosent innenfor kategorien. Dette vil imidlertid variere fra runde til runde, og følges over tid.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingene av søknadene la utvalget vekt på kunstnerisk kvalitet, teknisk- og produksjonsmessig kvalitet og profesjonalitet i innspilling, utgivelse og formidling. I den samlede vurdering av søknadene vektla utvalget mangfold i sjanger og uttrykk samt bredde blant utgiverne. Utgivelser fra norske utgivere ble prioritert.

Utvalget så etter mangfold ikke bare på overordnet sjangernivå men også innenfor hver enkelt hovedsjanger. Utvalget forsøkte gjennomgående å vurdere og prioritere bredt innenfor sjangrene, og ikke overse enkeltuttrykk.

Det var få søknader som ikke kvalifiserte til støtte sett opp mot ordningens retningslinjer og begrensninger. I utgangspunktet skal utgivelsene som omfattes av ordningen ha en varighet på minimum 25 minutter for å kunne søke. Det kan imidlertid søkes på bakgrunn av utgivelser med kortere varighet dersom det gis en særskilt begrunnelse. Utvalget vurderer deretter hvorvidt det er godt nok begrunnet og hvorfor det eventuelt bør gjøres unntak fra varighetskriteriet. Det gis eksempelvis ikke unntak for «ordinære» EP’er med fire låter og varighet på 15 minutter.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 128

Søknadssum: 11 520 000

Antall tildelinger: 63

Tildelingssum: 5 670 000

 

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ArtistAlbumtittelUtgiverSjangerSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Action & Tension & Space Skåredalen Funhouse Action & Tension & Space og Kapitän Platte Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Alibiet Lyset der eg bor ETI-CAT Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Alwanzatar Fangarmer gjennom tid og rom Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Anders Kjerland Helsing med tonefylgje Aksent Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 André Borgen Hands and Feet Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Arabs In Aspic Live at Avantgarden Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Art of Deception Path of Trees Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bergen Barokk Telemann the Chameleon LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bergen ImproStorband Bergen ImproStorband m/ Knut Vaage og Per Zanussi Bergen ImproStorband Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Bjørn Marius Hegge Creator Has a Bachelor Plan Particular Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Diverse artister KuToppen Egmont Kids Media Nordic Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Drittmaskin Sosial Prolaps Flue Plateproduksjon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Dylan Mondegreen A Place In The Sun Saiko/SkiPop Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Einar Flaa Silent String Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ellen Miles Glow Grammofon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 England Brooks Orchestra The Greatest Gift Ponca Jazz Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Espen T. Hangård Primær Galleberg forlag Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Exo Kids Hæ Hæ Hæ Miniselskapet/Out of the city records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Fauna Vokalkvintett LJOS 2L Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Halcyon Days Rain Soaked Pavements & Fresh Cut Grass Indie Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Heidi Lambach & John Vegard Schow Sommerfugl (Sanger basert på dikt av Lillian Ueland) Make Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Holum Trio Borte AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ida & Gutta Pitstop Ida & Gutta Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ísa Ska te å bynne AMP Music & Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ivan Mazuze Moya Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Jan Gunnar Hoff Group Featuring Mike Stern Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Janove Spindelvevriff Petroleum Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Juicer Mach IV All Good Clean Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Kaja Eidé Noréna Kaja Eidé Noréna. Selected Recordings 1911-1937 Nordic Sound Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Karl Strømme Quintet Dynalyd Riverboat Records/World Music Network Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ketil Bjørnstad Rainbow Sessions Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ketil Bjørnstad & Eva Bjerga Haugen,Kjersti Annesdatter Skomsvold Hun som kjenner tristheten ved ting Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Kim Myhr/Quatuor Bozzini/Caroline Bergvall/Ingar Zach pressing clouds passing crowds Hubro Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Kjetil Jerve Tokyo Improvisations Dugnad rec Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Kåre Indrehus Livet på landet Taktløs musikk Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Label Mates, diverse artister Live at Notodden Bluesfestival 2017 Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Lana trio With Sofia Jernberg Clean Feed Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Le Corbeau IV - Spider Bridge Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Le Corbeau V - C's Theme Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Leonov Wake Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Line & The Lions Mountain Solitude Losen Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Ljungblut Villa Carlotta 5959 Karisma Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Louis Jacoby Litt gammal Morild Forlag Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Luftforsvarets musikkorps, Leif Arne Pedersen Våre favorittmarsjer LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Michael Krohn Søvnløse netter Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 MoE Oslo Janus (IV) ConradSound Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Moonpedro & The Goldfish The Beatles Revisited Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Niilas Naste Vibbefanger/Niilas Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Oscar A Er vi Oscar A Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Oslo Domkor, Tord Gustavsen og Kåre Nordstoga Sæle Kirkelig Kulturverksted Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Outer Limit Lotus Lotus Eaters Sheep Chase Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 ProgAtom Spiral Mjelva Musikk Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Pymlico Nightscape Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Saluki Amazing Games Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Sepulcher Panoptic Horror Edged Circle Productions Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Sigrun Loe Sparboe Labyrint Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Sipher Atlas Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Slegest Introvert Dark Essence Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Splash Bros. (Oral Bee og Chris Lie) Splash Bros. Oslo Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Superbarna Statsminister Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Tonic Breed Install Memory Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Trygve Seim Helsinki Songs ECM Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Urban Gardening Utban Gardening Oslo Session Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Uros Spasojevic & Bojan Marjanovic V AMP Music & Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Virginia Hill Makin`Our Bones Voices Music Publishing Populærmusikk 90000 18.3.2019 Avslås 0 Adama Barry Lembi Jazzland Recordings/OK World Verdensmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Alan Walker Different World MER Recordings Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Amgala Temple Invisible Airships Pekula Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Anders Lønne Grønseth Multiverse Pling Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Atomic Pet Variations Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Attan End of. Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Barokkanerne, Alfredo Bernardini Er Heißet Wunderbar! LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Bendik Baksaas og Kristoffer Eikrem Duets Mutual Intentions Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Building Instrument Mangelen Min Hubro Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Caroline Eidsten Dahl, Ensemble Freithoff Sonata Norwegica LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Cikada, Kenneth Karlsson, Bjørn Rabben Cikada: Parmerud LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Dumdum Boys Armer & Bein Oh Yeah! Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Eberson Empathy Jazzland Recordings Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 EMIR Mer av deg Sony Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Erik Andresen Quartet GIP/COINTREAU Jazzaggression Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Erlend Ropstad Brenn Siste Brevet Later Gator Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Falkevik Louder Than I'm Used To Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Frode Johansen Ellers Så Er Alt Det Samme Her FAJo Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Good Time Charlie Lakenskrekk Good Time Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Gunnar Stubseid/Hallvard T. Bjørgum Reiårsfossen/Meiserspelemannen Dreng Ose Sylvartun Folkemusikk Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Gåte Svevn Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo Daughter Of The Sun Odin Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Hayden Powell Six Commissions Periskop Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Hedvig Mollestad Trio Smells Funny Rune Grammofon Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Håkon Kornstad Trio Im Treibhaus Grappa Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Håvard Volden Space Happy Sofa Music Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Immortal Northern Chaos Gods Nuclear Blast Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Inge Bremnes Har det no å si Drabant Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Ingeborg Oktober Skjømmingsboka Clearpass/Erling Ramskjell Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Jan Eggum Alt, akkurat nå Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Jiska Huizing, Rudi Valdersnes Drum & Trails Ideophone Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Kald Flamme Deba fint YGMG Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Karl Seglem Nunatak NORCD Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Karoline Krüger Labyrinter Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Kasper Skullerud Værnes og Andreas Wildhagen Troposgrafien Nakama Records Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Kiss Kiss King Kong B/B Apollon Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Knut Reiersrud & Iver Kleive Natt i desember Kirkelig Kulturverksted Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Lasse Marhaug / Yuen Chee Wai In Praise of Shadows Pica Disk Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Le Corbeau VI - Sun Creeps Up The Wall Handmade Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Linnea Dale Wait For The Morning Aftertouch Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Lydia Laska Ego Death Edged Circle Productions Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Maj Britt Andersen Et stille sted Grappa Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Masåva Masåva Øra Fonogram Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Matona´s Afdhal Group Matona´s Afdhal Group Jazzland Recordings/OK World Verdensmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Mimi Tamba & Frank Kjosås Når sleipe slanger hvisker Kirkelig Kulturverksted Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Misty Coast Melodaze Brilliance Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 NAG Nagged to death Fysisk Format Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Odd Nordstoga og Det Norske Kammerorkester Jul Universal Music Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Razika Sånn kjennes verden ut Jansen Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Staut Makalaus Grammofon Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Streifenjunko Like Driving Sofa Music Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 SVER Reverie Folkhall Records Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 TeleGram The Right Song TeleGram Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 The Northern Belle Blinding Blue Neon Vestkyst Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Tora Augestad, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Christian Eggen Portraying Passion LAWO Classics Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Tord Gustavsen Trio The Other Side ECM Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Torstrup/Högberg feat. John Pål Inderberg Selbu sessions Øra Fonogram Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Tove Bøygard JORD Lucky B Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Trygve Seim, Nidarosdomens jentekor & TrondheimSolistene LUX 2L Klassisk/samtidsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Vederkast And In The Abyss They Sleep Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Veislakt Sandnes Undergrunn Circus & Kabaret Rob Mules Records Populærmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Wako Urolige Sinn Øra Fonogram Jazz/improvisasjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Wardruna Skald By Norse Music Folkemusikk/tradisjonsmusikk 90000 18.3.2019 Bevilget 90000