Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kreativ næring - regional bransjeutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 79 søknader, 32 fikk støtte.

Hver region har fått tilsagn på 2,02 millioner, til sammen 10,1 millioner kroner. Alle kunstuttrykk er representert. Noen av prosjektene er landsomfattende og er da fordelt med lik sum per region.

Alle de seks store byene har fått bevilgning. I tillegg er det støttet regionale kulturnæringsprosjekter i Alta og Hammerfest (Finnmark), Ålesund (Møre og Romsdal), Halden (Østfold), Steinkjer (Nord-Trøndelag), Bodø og Mo i Rana (Nordland), Lillehammer (Oppland), Porsgrunn (Telemark), Drammen (Buskerud) og Fjaler (Sogn og Fjordane).

Regionale kompetansesentre med sterke, tverrfaglige prosjekter

I den regionale søknadsbunken var det flere sterke prosjekter som de regionale kompetansesentrene sto for. En av dem, Sørnorsk kompetansesenter for musikk (SØRF) står for den største enkeltbevilgningen i runden, med en bevilgning på 1,5 millioner for to år.

Prosjektet er et tverrkunstnerisk regionalt bransjeutviklingsprosjekt i Agder. Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for nye trender i en global verden og hvordan kreative næringer i fremtiden ser ut til å bli en vesentlig del av samspillet for god næringsutvikling generelt. Prosjektet har fokus på økonomi, forretningsutvikling, lederskap, merkevarebygging og juridiske avgrensinger for næringsetablering og kunstens rammeverk i et salgsperspektiv.

I Bergen finner vi et annet tverrfaglig og spennende prosjekt. USF Verftet, i samarbeid med bransjeorganisasjonene Brak (kompetansesenter for musikk), Vestnorsk Filmsenter samt Bergen kommune, har mottatt en tildeling på 450 000 til en toårig mentorordning for produsenter i etableringsfasen i musikk- og filmbransjen.

Kompetansesenteret for dans, Dansearena Nord i Hammerfest, har fått tilsagn på 600 000 kroner til et landsomfattende danseprosjekt og utmerker seg som et godt samarbeidprosjekt i flere regioner. Tilskuddet gis til Dansenett Norge, et nyetablert nettverk av noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst. Prosjektet det er gitt støtte til skal legge til rette for kurs- og kompetansehevende tiltak for nettverket selv, så vel som arrangørleddet for profesjonell dansekunst og kunstnere.

Kvalitet og bredde i regionene

Det er en imponerende bredde og kvalitet i søknader og prosjekter i de regionale tildelingene: Prosjektet Arctic Song-lab i Alta skal fremme ny samisk musikk. I Stavanger har Rogaland Kunstsenter mottatt støtte til prosjektet "Sentimental Education"; fem ulike kompetansehevende tiltak rettet mot utøvere, mellomleddet og mottagere for å styrke distribusjon og bruk av visuell kunst i regionen. I Tromsø har Nordnorsk Design og Arkitektursenter fått midler til et kompetansehevende prosjekt innen tjenestedesign.

Overføring av kunnskap mellom byer og regioner

Det er gledelig å se at det er overføring av kunnskap mellom fylker, byer og regioner. Nordnorsk jazzsenter i Bodø har fått tilskudd til mentorprosjektet 360° Nord som Rytmisk kompetansesenter i Nord (RYK i Tromsø) har drevet siden 2009. I Halden skal Blender Collective overføre en «innovativ samlokaliseringsmodell» fra Fredrikstad.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 79

Søknadssum: 65 millioner

Antall tildelinger: 32

Tildelingssum: 10,1 millioner kroner

Vurdering av søknadene

Søknader er blitt behandlet av seksjon for kreativ næring i Kulturrådet og vedtatt av direktør Kristin Danielsen. Vurderingene er gjort med bistand fra kunstseksjonene i Kulturrådet; scenekunst, musikk, visuell kunst og litteratur.

Seksjonsleder for kreativ næring har innhentet ekspertvurderinger på fagfeltene mote, arkitektur, design, litteratur, animasjon og film. DOGA, NORLA og Norsk Filminstitutt har bistått i disse søknadene.

Les mer om hvordan søknadene behandles

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørmøtet: 15.11.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeRegionSøknadssumVedtakTilskuddhidden
SØRF - SØRNORSK KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Sørf - Sørnorsk kompetansesenter for musikk - Tverrkunstnerisk regional bransjeutviklingsprosjekt i Agder Tverrfaglig Vest-Agder Sør 2650000 Bevilget 1500000 DANSEARENA NORD Dansearena nord - Se scenekunst i Norge (Dansenett Norge) Scenekunst Finnmark Nord 960000 Bevilget 600000 ROGALAND KUNSTSENTER Rogaland Kunstsenter - Sentimental Education Visuell kunst Rogaland Vest 1050000 Bevilget 600000 NORSK BILLEDHOGGERFORENING Norsk Billedhoggerforening - Vekke markedet i tre faser Visuell kunst Oslo Øst 630000 Bevilget 550000 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Stiftelsen Kulturhuset USF - Kulturinkubator og mentorordning Andre Hordaland Vest 1384031 Bevilget 450000 TRONDHEIM CALLING Trondheim Calling - Trondheim Calling Accelerator Musikk Sør-Trøndelag Midt 450000 Bevilget 450000 GRENLAND FRITEATER AS Grenland Friteater - Teaterparken Scenekunst Telemark Sør 750000 Bevilget 415000 CBK SYSTEM AS GramArt - Mentorordning for utøvere, produsenter og studioteknikere Musikk Oslo Øst 450000 Bevilget 400000 STIFTELSEN NORDNORSK JAZZSENTER RYK - 360° North artist & labelservice Musikk Nordland Nord 1000000 Bevilget 400000 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge - Kompetanseprogram Arenautvikling for visuell kunst Visuell kunst Nordland Nord 650000 Bevilget 350000 NORDNORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER Nordnorsk Design- og Arkitektursenter - Tjenestedesign som metode for innovasjon og utvikling. Bransjeutvikling innenfor design og arkitektu Design Troms Nord 1000000 Bevilget 315000 ØSTNORSK JAZZSENTER MØST - NYE MØTEPUNKTER - NYE MULIGHETER. Musikkvideo i en større sammenheng Film / Musikk Oslo, Buskerud, Oppland Øst 350000 Bevilget 300000 AUDIOLAND AS Audioland - Arctic song lab Musikk Finnmark Nord 450000 Bevilget 300000 RADART RadArt, ved styreleder Nasra Ali Omar - RadArtLive Scenekunst Troms Nord 1800000 Bevilget 300000 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING Norske Kunsthåndverkere formidling - Kompetansehevende kurs for kunstnere Visuell kunst Oslo Øst 325000 Bevilget 275000 DESIGN REGION BERGEN Design Region Bergen - Kompetansehevende og bransjebyggende tiltak i designnæringen på vestlandet Design Hordaland Vest 1050000 Bevilget 265000 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Utredning om investeringsfond for visuell kunst Visuell kunst Hordaland Vest 275000 Bevilget 250000 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim - Formidlingsstrategi og oppgradering av nettside Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 450000 Bevilget 240000 BROADLEAF AS Audun Amundsen - GonzoDocs Film Sør-Trøndelag Midt 200000 Bevilget 200000 MINIMALEN KORTFILMFESTIVAL Minimalen Kortfilmfestival - Internasjonalt kortfilmmarked Film Sør-Trøndelag Midt 300000 Bevilget 200000 VIKEN FILMSENTER AS Viken filmsenter - Viken PRO Film Buskerud Øst 400000 Bevilget 200000 AS REGIONTEATRET I MØRE OG ROMSDAL Barneteatret Vårt - Nye veier til kunst Scenekunst Møre og Romsdal Midt 850000 Bevilget 200000 BLENDER COLLECTIVE SA Blender Collective SA - Innovativ samlokalisering Halden Tverrfaglig Østfold Øst 400000 Bevilget 200000 GALLERI DROPSFABRIKKEN AS Dropsfabrikken - Trondheim. - Dropsfabrikken - Et møtested for norsk samtidskunst - en kunstformidler på nye arenaer. Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 400000 Bevilget 200000 LA BARCA FUTURA AS Studio Blikket - Studio Blikket - en plattform for kunst- og kreative næringer. Konseptutvikling. Tverrfaglig Nord-Trøndelag Midt 540000 Bevilget 175000 PREFORM AS Preform AS - Preform AS Andre Sogn og Fjordane Vest 1200000 Bevilget 150000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Kunstnernes Hus - Edisjonsalg Visuell kunst Oslo Øst 150000 Bevilget 150000 BLANK SPACE ELIZABETH RAMSEY Elizabeth Ramsey - Blank Space Andre Oslo Øst 1200000 Bevilget 115000 RANAREGIONEN NÆRINGSFORENING Ranaregionen Næringsforening - Kunst og kreative næringer Helgeland Andre Nordland Nord 210000 Bevilget 100000 FABRIKKEN AS Fabrikken AS - Fabrikken Kreativ Kompetanse Tverrfaglig Oppland Øst 1080000 Bevilget 100000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - KNIT - kunst og næring i Trondheim Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 150000 Bevilget 100000 SPILLMAKERLAUGET VEST Jan Christian Heigl - Bransjeutvikling for Spill på Vestlandet Spill Hordaland Vest 213770 Bevilget 50000 DESIGN REGION BERGEN Design Region Bergen - Bergen Design Festival 2017 Design Hordaland Vest 750000 Avslått 0 MODERN ART GALLERY AS Modern Art Gallery - Videreutvikling av galleriet som kunstformidler Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 1432200 Avslått 0 FILMVERFTET AS Filmverftet A/S - Hovedprosjekt år 2 Film Troms Nord 400000 Avslått 0 CHRISTER ANDRE CEDERBERG LYDTEKNIKER Christer-André Cederberg - Utvikling av kunnskapsmiljø - studiobransjen, Sørlandet Musikk Vest-Agder Sør 400000 Avslått 0 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Museene i Sør-Trøndelag, avd. Sverresborg Trøndelag folkemuseum - Marked i museet - utvikling av Byavdelingen ved Sverresborg som arena for møte mellom kultur og næri Andre Sør-Trøndelag Midt 1740000 Avslått 0 TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST TSSK, Artscene Trondheim og Kunstguiden i Trondheim - En samlet regional kunstformidling på nett Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 300000 Avslått 0 PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST Proscen - Produsentenhet for scenekunst - PRO Inkubator Scenekunst Hordaland Vest 870000 Avslått 0 TERJE TRANAAS LYDSTUDIO Terje Tranaas Lydstudio - Kreativt Namdal Andre Nord-Trøndelag Midt 1500000 Avslått 0 MARIA EIDE BUSTNES Maria Eide Bustnes - Studio 8 Visuell kunst Sør-Trøndelag Midt 950000 Avslått 0 OSL CONTEMPORARY AS OSL contemporary - Trainee-program OSL contemporary Visuell kunst Oslo Øst 600000 Avslått 0 NY MUSIKK nyMusikk - 2 årig nasjonalt utviklingsprosjekt i nyMusikk Musikk Oslo Øst 650000 Avslått 0 NORDNORSK VISEFORUM Nordnorsk Viseforum - Nord-Norge Rundt Musikk Troms Nord 1050000 Avslått 0 ØYA INTERAKTIV AS Øya Interaktiv - Making Sense Together II Andre Vest-Agder Sør 1100000 Avslått 0 GLENSTER PRODUCTION Kunstnett - Kunstnett forløser næring Andre Akershus Øst 714000 Avslått 0 SMALL SCREEN AS Small Screen AS - 7Troll Andre Oslo Øst 2700000 Avslått 0 KICK-ASS AS Kick-Ass AS - Trondheim First Andre Sør-Trøndelag Midt 250000 Avslått 0 KUNSTBOKHANDELEN AS Nordic Art Press (NAP) - NAP, nettverk og struktur for distribusjon, formidling og markedsføring av kunstpublikasjoner Visuell kunst Oslo Øst 3099999 Avslått 0 SNILLE SOM LAM AS Snille Som Lam AS - Kystmat Film Aust-Agder Sør 400000 Avslått 0 HERMETIKKEN KULTURNÆRINGSHAGE AS Hermetikken Kulturnæringshage AS - Nyskapende tjenestetilbud for kulturnæringene - der de er! Andre Finnmark Nord 740000 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén - Frokostseminarer - på tvers av kunstfelt Andre Oslo Øst 322300 Avslått 0 TOU SCENE AS Tou Scene, STAR og Elefant - Vippepunkt Andre Rogaland Vest 3150000 Avslått 0 APHRU GROUP RETAIL AS Aphru - Disruptiv retail-modell Mote Oslo Øst 400000 Avslått 0 KUNSTGJØDSEL AS Kunstgjødsel - Pilot KulturBiz mentoringprogram intro kunst-/kulturnærng Andre Telemark Sør 175000 Avslått 0 NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Events AS - Nordic Light Ung Visuell kunst Møre og Romsdal Midt 237000 Avslått 0 SGT. ELEPHANT AS TEDxOslo - TEDxOslo 2018 Andre Oslo Øst 240000 Avslått 0 GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV SA Arrangementsutvikling Gjøvikregionen og Hadeland - Fullt Hus Andre Oppland Øst 600000 Avslått 0 ØSTNORSK JAZZSENTER MØST, på vegne av de regionale kompetansesentrene for musikk - Mentorveiledning.no Musikk Oslo Øst 600000 Avslått 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Perspektivet Museum - Cora Sandels hus Litteratur Troms Nord 200000 Avslått 0 JANSEN PLATEPRODUKSJON AS Jansen Plateproduksjon AS - Jansen Group Musikk Oslo Øst 1800000 Avslått 0 MEDIA SERVICE AS Media Service AS - Kulturell skattejakt Film Aust-Agder Sør 300000 Avslått 0 KUNSTNERFORBUNDET AS Kunstnerforbundet - Kunstportal - Digital salgs- og formidlingsplattform for visuell kunst Visuell kunst Oslo Øst 1800000 Avslått 0 FESTSPILLENE I BERGEN Festspillene i Bergen - Pilotprosjekt kreativ næring - regional bransjeutvikling Musikk Hordaland Vest 1630000 Avslått 0 STIFTELSEN EUROPAS BLUES SENTER Europas Blues Senter - Regional bransjeutvikling, Telemark Musikk Telemark Sør 1200000 Avslått 0 UFORIA AS UFORIA AS - MARKEDSFØRING OG FORMIDLING AV NORGES SAMTIDSKUNSTSCENE Visuell kunst Oslo Øst 524500 Avslått 0 SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF Smøla Nærings og Kultursenter KF - Møre og Romsdal- Fylket der historia lever Samarbeid om felles markedsføring av 4 spel i M og R Andre Møre og Romsdal Midt 1775000 Avslått 0 KULTURKOLLEKTIVET Kulturkollektivet - Profesjonalisering av freelancekunsten i Hedmark Andre Hedmark Øst 500000 Avslått 0 THE LIST MEDIA AS William Gerard Lee-Wright - Digitalisering av The List Andre Sør-Trøndelag Midt 800000 Avslått 0 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge - Kreativitet i innovasjon - sideevent for bransjeutvikling Andre Troms Nord 600000 Avslått 0 ORKANA FORLAG AS Orkana forlag - Orkana Akademisk – opprettelse av ny stilling Litteratur Oslo Øst 300000 Avslått 0 BLEKKSPRUT1 AS blekksprut1 AS - KreativGENERATOR Andre Buskerud Øst 890640 Avslått 0 RØST KOMMUNE Røst kommune - Opera og Tørrfisk - bransjeutvikling Film Nordland Nord 444000 Avslått 0 ART SYNC KJARTAN LINDLAND Art Sync - Kunstklubb-appen Visuell kunst Rogaland Vest 500000 Avslått 0 TRONDHEIM CALLING Trondheim Calling - Musikkbyen Trondheim Musikk Sør-Trøndelag Midt 650000 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - Aldea Visuell kunst Hordaland Vest 738000 Avslått 0 ANNE SOFIE FALKENAAS Anne Sofie Falkenaas - KOMMERSIALISERING AV SOOHIA Mote Oslo Øst 500000 Avslått 0 NORWEGIAN ENTERTAINMENT MANAGERS & AGENTS ASSOCIATION (NEMAA) Norwegian Entertainment Managers & Agents Association - Videreutvikling av NEMAA og medlemmene av organisasjonen Musikk Oslo Øst 1000000 Avslått 0 TEATERDRIFT BERGEN AS Teaterdrift Bergen AS/Cornerteateret - Profesjonalisering av kunstpresentasjon Scenekunst Hordaland Vest 494000 Avslått 0