Hopp til innhold
Vedtaksliste

Regionale kompetanse­sentra for dans (Avsluttet)

Søk støtte

Søker Prosjekttittel Bostedsfylke Tilskudd
BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - Reg. kompetansesenter for dans Akershus 500 000 (2016)
500 000 (2017)
DANSEARENA NORD (overført fra driftsstøtteordningen) Dansearena nord 2016-2017 Finnmark 1 241 000 (2016)
1 241 000 (2017)
DANSEKUNST I GRENLAND AS DiG Regionalt kompetansesenter for dans i Telemark Telemark 400 000 (2017)
DANSEKUNST I ØSTFOLD Kompetansesenter for dans i Østfold Østfold 400 000 (2016)
400 000 (2017)
DANSIT, SENTER FOR DANSEKUNST I SØR-TRØNDELAG Søknad om tilskudd til DansiT 2016, 2017 og 2018 Sør-Trøndelag 850 000 (2016)
850 000 (2017)
LEUG AS Fjelldansen - regionalt kompetansesenter for dans Oppland 104 000
SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF RAS-Regional Arena for Samtidsdans Rogaland

750 000 (2016)
750 000 (2017)

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Styrking av profesjonell dansekunst i vest. Hordaland 300 000