Hopp til innhold
Vedtaksliste

Regionale kompetanse­sentra for dans (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn åtte søknader til fristen 02.09.2017 på ordningen Regionale kompetansesentra for dans. Ingen søknader ble avvist, alle ble behandlet. Det foreligger vedtak om bevilgning til i alt syv av åtte søknader.

Av i alt ni regionale kompetansesentra er det syv tiltak som i 2017 avslutter en flerårig periode med tilskudd fra denne støtteordningen. Det har derfor vært en behandlingsrunde hvor det har vært mulig å se kompetansesentrene i en større sammenheng og deres utvikling over tid.  De ulike aktørene treffer store deler av landet og kan vise til bredde i sine uttrykk og aktiviteter. Samtlige bidrar aktivt til formidling og utvikling av dansekunsten, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, det være seg gjennom residensordninger, co-produksjon eller workshops og seminarer. Enkelte av kompetansesentrene mottar også støtte til programmering over støtteordningen Arrangørstøtte scenekunst, enten som helårsarrangører eller som festivaler. Dette bidrar samlet til en styrket infrastruktur for produksjon og formidling av dansekunst i hele landet. 

Fagutvalget ønsker å stimulere til at flere kompetansemiljøer vokser frem og løftet denne runden en ny aktør inn på støtteordningen, R.E.D. (Residenzy Eina Danz) ved Einafjorden i Oppland fylke. R.E.D. har siden 2012 etablert seg som et attraktivt sted for produksjon og co-produksjon av scenekunst. Kompetansesenteret har en god lokal forankring med en rekke prosjekter rettet mot barn og unge, samt at de arrangerer R.E.D. International Film Festival, en filmfestival for dansekunst. R.E.D. sin residensordning treffer nasjonale og internasjonale scenekunstnere og berømmes for å treffe et mangfold av sceniske utrykk.

Barn og unge

Syv av de åtte behandlede søknadene omhandlet spesielle satsninger for barn og unge, hvorav seks også omhandler aldersgruppen 0-6 år. Fire av kompetansesentrene har prosjekter hvor barn og unge også er involvert som deltakere.  

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 8

Antall tildelinger: 7

Søknadssum

 • 2018: 6 423 320
 • 2019: 7 066 960
 • 2020: 7 066 960
 • Totalt: 20 578 917

Tildelingssum inkl. tilsagn

 • 2018: 4 190 000
 • 2019: 2 540 000
 • 2020: 2 540 000
 • Totalt: 9 270 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Regionale kompetansesentra for dans blir behandlet i faglig utvalg for dans.

Prosess:

 • Søknadsfrist: 5.9.2017 kl. 13:00

 • Vedtak i fagutvalg: 20. - 21.11.2017

 • Vedtak i rådsmøte: 13. - 14.12.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DANS I TRØNDELAG AS Dans i Trøndelag - 2019-2020 Nord-Trøndelag 2019 900000 21.11.2017 Avslått 0 DANS I TRØNDELAG AS Dans i Trøndelag - 2019-2020 Nord-Trøndelag 2020 900000 21.11.2017 Avslått 0 DANSEKUNST I ØSTFOLD Dansekunst i Østfold - 2018-2021 Østfold 2018 600000 21.11.2017 Bevilget 300000 DANSEKUNST I ØSTFOLD Dansekunst i Østfold - 2018-2021 Østfold 2019 700000 21.11.2017 Avslått 0 DANSEKUNST I ØSTFOLD Dansekunst i Østfold - 2018-2021 Østfold 2020 700000 21.11.2017 Avslått 0 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - Regionalt komp.senter - 2018-2020 Akershus 2018 1000000 13.12.2017 Bevilget 550000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - Regionalt komp.senter - 2018-2020 Akershus 2019 1200000 13.12.2017 Bevilget 550000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - Regionalt komp.senter - 2018-2020 Akershus 2020 1400000 13.12.2017 Bevilget 550000 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE DansiT, Dansekunst i Trondheim og Midt-N - 2018-2020 Sør-Trøndelag 2018 1050000 13.12.2017 Bevilget 850000 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE DansiT, Dansekunst i Trondheim og Midt-N - 2018-2020 Sør-Trøndelag 2019 1250000 13.12.2017 Avslått 0 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE DansiT, Dansekunst i Trondheim og Midt-N - 2018-2020 Sør-Trøndelag 2020 1250000 13.12.2017 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Bergen Dansesenter - 2018-2020 Hordaland 2018 400000 21.11.2017 Bevilget 300000 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Bergen Dansesenter - 2018-2020 Hordaland 2019 500000 21.11.2017 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Bergen Dansesenter - 2018-2020 Hordaland 2020 500000 21.11.2017 Avslått 0 SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF RAS-Regional Arena for Samtidsdans - 2018-2020 Rogaland 2018 1000000 13.12.2017 Bevilget 750000 SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF RAS-Regional Arena for Samtidsdans - 2018-2020 Rogaland 2019 1000000 13.12.2017 Bevilget 750000 SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF RAS-Regional Arena for Samtidsdans - 2018-2020 Rogaland 2020 1000000 13.12.2017 Bevilget 750000 R.E.D. AS R.E.D. as - 2018-2019 Oppland 2018 427500 21.11.2017 Bevilget 200000 R.E.D. AS R.E.D. as - 2018-2019 Oppland 2019 427500 21.11.2017 Avslått 0 DANSEARENA NORD Dansearena nord - 2018-2021 Finnmark 2018 1265820 13.12.2017 Bevilget 1240000 DANSEARENA NORD Dansearena nord - 2018-2021 Finnmark 2019 1291137 13.12.2017 Bevilget 1240000 DANSEARENA NORD Dansearena nord - 2018-2021 Finnmark 2020 1316960 13.12.2017 Bevilget 1240000