Hopp til innhold
Vedtaksliste

Regionale kompetanse­sentra for dans (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Denne støtteordningen har stor betydning for produksjonsvilkårene og infrastrukturen i dansekunstfeltet. Siden opprettelsen av ordningen i 2011 er det vokst frem stabile og innovative kompetansesentra for dans i hele landet. De ulike sentraene har alle lokale og regionale utspring. Dette har resultert i et bredt spekter av organisasjonsmodeller og kunstneriske profiler. Faglig utvalg for dans anser dette som en positiv utvikling for dansekunsten og ønsker å bidra til at flere fagmiljøer vokser frem. Utvalget har derfor prioritert å løfte inn et nytt kompetansesenter på ordningen, til tross for at dette vil gå på bekostning av å styrke de eksisterende kompetansesentrene. Seks av tiltakene er derfor blitt videreført på samme nivå for kommende år. Dette gjelder Dans i Trøndelag, DansiT, Dansekunst i Grenland, Bergen Dansesenter, R.E.D og Fjelldansen. Fra 2019 vil det være totalt 11 regionale kompetansesentra for dans spredt over hele landet.

Samarbeid med institusjoner

En tendens verd å trekke frem denne runden er at tre av kompetansesentrene i løpet av 2019-2020 skal samlokaliseres eller inngå omfattende samarbeid med regionale scenekunstinstitusjoner: Dans i Trøndelag med Turnèteatret i Trøndelag, DansiT med Teaterhuset Avantgarden og Dansekunst i Grenland med Teater Ibsen. Synergieffekten av denne typen samlokalisering kan gi svært positive ringvirkninger for dansekunsten, og utvalget ser med stor interesse på utviklingen av disse kompetansesentrene.

Tverrkunstneriske strategier i sør

Fagutvalget løfter denne runden inn en ny aktør på støtteordningen, Scenekunst Sør i Kristiansand, som har virke i Agderfylkene. Scenekunst Sør er en medlemsforening for det frie scenekunstfeltet på Sørlandet, etablert i 2015. Foreningen har på kort tid etablert seg med betydelige lokale og regionale midler, og tilbyr scenekunstnere i eller fra regionen et fagprogram og ulike støtteordninger. Målsetningen er å gjøre regionen mer attraktiv som produksjons- og visningsarena og at flere aktive scenekunstnere har sin base i regionen. Fagutvalget er imponert over hvordan foreningen er etablert ut ifra scenekunstnernes behov og at de har en tverrkunstneriske tilnærming. Det er samtidig svært positivt at denne delen av landet nå også er representert i ordningen.

Barn og unge

Seks av de åtte innkomne søknadene omhandlet spesielle satsninger for barn og unge, hvorav et tiltak har hele sin virksomhet rettet mot denne målgruppen. Dans i Trøndelag har som profil og satsningsområde å være et kompetansesenter for utvikling og forskning på scenekunst for barn og unge.

Tall fra søknadsrunde:

Antall søknader: 8

Antall tildelinger: 8

Søknadssum:

2019: 4 780 000

2020: 4 250 000

2021: 3 900 000

Totalt: 12 930 000

Tildelingssum inkl. tilsagn:

2019: 3 050 000

2020: 2 350 000

2021: 850 000

Totalt: 6 250 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 22.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DANSEKUNST I GRENLAND AS Dansekunst i Grenland - 2019-2020 Telemark 2019 450000 13.12.2018 Bevilget 400000 DANSEKUNST I GRENLAND AS Dansekunst i Grenland - 2019-2020 Telemark 2020 450000 13.12.2018 Bevilget 400000 DANS I TRØNDELAG AS Dans i Trøndelag - 2019-2021 Trøndelag 2019 1000000 13.12.2018 Bevilget 500000 DANS I TRØNDELAG AS Dans i Trøndelag - 2019-2021 Trøndelag 2020 1000000 13.12.2018 Bevilget 500000 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE DansiT - 2019-2021 Trøndelag 2019 1200000 13.12.2018 Bevilget 850000 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE DansiT - 2019-2021 Trøndelag 2020 1250000 13.12.2018 Bevilget 850000 DANSIT - DANSEKUNST I TRONDHEIM OG MIDT-NORGE DansiT - 2019-2021 Trøndelag 2021 1300000 13.12.2018 Bevilget 850000 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Bergen Dansesenter - 2019-2021 Hordaland 2019 500000 13.12.2018 Bevilget 300000 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Bergen Dansesenter - 2019-2021 Hordaland 2020 500000 13.12.2018 Bevilget 300000 DANSEKUNST I ØSTFOLD Dansekunst i Østfold - 2018-2021 Østfold 2019 600000 21.11.2018 Bevilget 200000 SCENEKUNST SØR Scenekunst Sør - 2019 Vest-Agder 2019 300000 21.11.2018 Bevilget 300000 R.E.D. AS R.E.D. as - 2019 Oppland 2019 330000 21.11.2018 Bevilget 200000 LEUG AS Fjelldansen - 2019-2021 Oppland 2019 400000 13.12.2018 Bevilget 300000 LEUG AS Fjelldansen - 2019-2021 Oppland 2020 400000 13.12.2018 Bevilget 300000