Hopp til innhold
Vedtaksliste

Regionale kompetanse­sentra for dans (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for dans mener ordningen har vært og er helt avgjørende for å tilrettelegge for produksjon, visning og formidling av dansekunst. Siden opprettelsen av ordningen i 2010 er det vokst frem totalt elleve innovative kompetansesentre for dans. De ulike sentrene er spredt over hele landet og har lokale og regionale utspring. Resultatet av denne satsningen er at ordningen i dag bidrar til et variert spekter av organisasjonsmodeller og kunstneriske profiler. Denne dynamiske organiseringen og kontekstuelle forankringen vurderes som en positiv utvikling for scenekunsten, og fagutvalget ønsker at denne infrastrukturen sikres og styrkes.

I denne runden var det fem søknader til behandling, hvorav fire av disse allerede er inne på ordningen. De regionale kompetansesentrene, Scenekunst Sør og Bergen Dansesenter, fikk et noe økt tilskudd over tre år. Begge sentrene leverte gode søknader og kan vise til en sterk utvikling de senere år. Dette er to regioner som har manglet stabile kompetansesentre for det frie profesjonelle scenekunstfeltet, og et økt tilskudd vil bidra til å løfte scenekunsten i disse regionene.

Barn og unge

To av fem innkomne søknader har krysset av for at de har spesielle satsninger for barn og unge. Dette gjelder R.E.D og Bergen Dansesenter. Begge sentrene kan vise til pedagogiske aktiviteter rettet mot barn og unge, i tillegg til det arbeidet de tilbyr det profesjonelle scenekunstfeltet. Dette gjelder også andre kompetansesentre på ordningen uten at det redegjøres for dette arbeidet i søknaden til Kulturrådet. Årsaken til dette er at ordningens formål er bidra til økt kompetanseutvikling i profesjonelle dansemiljøer. Synergieffekten mellom kompetansesentrenes pedagogiske aktiviteter og aktiviteter rettet mot profesjonelle dansekunstnere har gitt positive resultater, og bidrar til å løfte frem dansekunsten også for barn og unge.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 5

Søknadssum: 7 190 000 kr

Antall tildelinger: 4

Tildelingssum: 3 000 000 kr

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 20. - 21.11.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtakTilskuddVedtaksdatohidden
DANSEKUNST I ØSTFOLD Dansekunst i Østfold - 2020-2022 Østfold 2020 600000 Bevilget 200000 20.11.2019 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Bergen Dansesenter - 2020-2022 Hordaland 2021 600000 Bevilget 500000 20.11.2019 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Bergen Dansesenter - 2020-2022 Hordaland 2022 600000 Bevilget 500000 20.11.2019 R.E.D. AS R.E.D. as - 2020-2022 Oppland 2020 330000 Bevilget 200000 20.11.2019 R.E.D. AS R.E.D. as - 2020-2022 Oppland 2021 330000 Bevilget 200000 20.11.2019 PS:DANCE AS DansINN - 2020-2022 Hedmark 2020 250000 Avslått 0 20.11.2019 PS:DANCE AS DansINN - 2020-2022 Hedmark 2021 300000 Avslått 0 20.11.2019 PS:DANCE AS DansINN - 2020-2022 Hedmark 2022 300000 Avslått 0 20.11.2019 SCENEKUNST SØR Scenekunst Sør - 2020-2022 Vest-Agder 2020 500000 Bevilget 400000 20.11.2019 SCENEKUNST SØR Scenekunst Sør - 2020-2022 Vest-Agder 2021 600000 Bevilget 500000 20.11.2019 SCENEKUNST SØR Scenekunst Sør - 2020-2022 Vest-Agder 2022 700000 Bevilget 500000 20.11.2019