Hopp til innhold
Vedtaksliste

Rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har tildelt støtte til 21 prosjekter i 2. tildelingsrunde 2016. Det ble behandlet 55 søknader, med en samlet søknadssum på om lag 25 millioner kroner.

Sentralt i vurderingen av søknader under Rom for kunst står mål og hovedsatsninger i fagområdeplanen for rom for kunst i 2016.

  • Rette særlig oppmerksomhet mot arenabehov for nye og ikke-institusjonaliserte uttrykksformer, tverrkunstnerisk praksis og tverrfaglig samarbeid 
  • Følge opp særlige arenautfordringer og infrastrukturbehov knyttet til de enkelte kunstområdene
  • Bidra til bruk og utvikling av eksisterende publikumsarenaer, og til at disse tilpasses endringene i kunst- og kulturfeltet
  • Stimulere til utvikling av arenaer for profesjonell, relevant og framtidsrettet kunstformidling for barn og ungdom
  • Stimulere til ressursutnyttelse av infrastruktur samt hensiktsmessige, stedstilpassede og bærekraftige løsninger når det gjelder arkitektur, teknikk og organisering
  • Arbeide for utprøving, kunnskapsutvikling, refleksjon og diskusjon på arenaområdet, både i kunst- og kulturfeltene internt og i et større samfunnsmessig perspektiv

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene, og en rekke faktorer og kriterier ligger samlet til grunn for tildelingene. Kunstnerisk og kulturfaglig innhold, kvalitet og aktivitet ved arenaene vektlegges sterkt i vurderingen av prosjektene. Det blir også lagt vekt på lokal/regional forankring og forankring i kunstmiljøene. I bygge- og ombyggingsprosjekter blir hensiktsmessige og gode arkitektoniske løsninger vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen er bl.a. driftsgrunnlag og profesjonalitet, gjennomføringsevne, overføringsverdi, publikums- og stedsbevissthet, samt geografisk fordeling.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2016 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrTilskudd
LENVIK KOMMUNE Forprosjekt, Visningsrom for visuell kunst Troms 2016 75000 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Renovering E&G Teater Nordland 2016 300000 KUNSTBOKHANDELEN AS Flytting og oppgradering nye lokaler Oslo 2016 200000 HEIMDAL KUNSTFORENING Utskiftning av vinduer i Lundemobakken 1 Sør-Trøndelag 2016 120000 Kristin Lindberg Kunstneropphold tekstilbasert kunst, Søndre Green Buskerud 2016 100000 DEN GAMLE BOKBYEN Den Gamle Bokbyen - Arenautvikling Østfold 2016 100000 Brit Dyrnes Etablering av fellesverksteder på Nyhavna, Trondhe Sør-Trøndelag 2016 300000 NYDANS OSLO AS Produksjonsfelleskap for dans og scenekunst Oslo 2016 278500 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Feriekolonien USF. Pop-up sommer kulturhus Hordaland 2016 225000 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Søknad om støtte til permanent etablering Sør-Trøndelag 2016 150000 DRIFT LIKSOM AS Oppgradring Oslo 2016 188000 TELEMARK KUNSTSENTER Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler Telemark 2016 30400 KNUT ÅSDAM STUDIO Mobil Egress Oslo 2016 36500 HARSTAD SKIPSINDUSTRI AS Støyperiet kulturscene Troms 2016 1500000 SURNADAL BILLAG AS Kunstsentret Surnadal billag Møre og Romsdal 2016 1000000 TEATER NOR AS Teater NOR - siste byggetrinn Nordland 2016 800000 NORSK BILLEDHOGGERFORENING Visningssted H5 Oslo 2016 2100000 ELECTRIC AUDIO UNIT Foreninga 3DA høyttalerrigg Akershus 2016 340000 ÅLESUND KOMMUNE Akustisk tiltrettelegging av ny arena Møre og Romsdal 2016 450000 CIRKUS XANTI AS Sirkuslandsbyen Rehab Akershus 2016 400000 FORMAT AS Oppgradering av lokaler Galleri Format Oslo Oslo 2016 115000