Hopp til innhold
Vedtaksliste

Rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er behandlet 60 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på nærmere 36 millioner kroner. Kulturrådet har tildelt 10,5 millioner til 24 prosjekter.

Søknadene kommer fra hele landet, med unntak av Oppland og Troms. De fleste er knyttet til ombygging, tilpasning og oppgradering av eksisterende lokaler og infrastruktur. Det er relativt få søknader om støtte til nybygg. Det søkes også om støtte til investeringer i teknisk utstyr og annen infrastruktur, forprosjekter og utprøvingsprosjekter samt mobil infrastruktur og uteromsprosjekter. Prosjektene omhandler utvikling ved både eksisterende virksomheter og helt nye etableringer. Over en tredjedel av søknadene er knyttet til prosjekter og arenaer med en tverrfaglig/tverrkunstnerisk profil.

Det er i møtet bl.a. gitt støtte til oppgradering av eldre visningsarenaer for kunst og kultur, som Kunsthall Stavanger og Folken i Stavanger, og Frogner kino i Oslo. Det er også gitt støtte til tilpasning av lokaler og investering i teknisk utstyr ved helt nye arenaprosjekter der samlokalisering og samarbeid på tvers av kunstområder står sentralt, som prosjektet Mottaket i Ålesund og Dale Samvirke i Fjaler.

Enkelte bevilgninger er gitt til arenaprosjekter utendørs, i det offentlige rom, for eksempel 1110, en permanent utendørsarena for lydkunst på Klosterøya i Skien. Arenaen skal være et visningsrom for avantgardistisk og eksperimentell elektronisk lyd og musikk, programmert av Spriten kunsthall og elever ved musikklinja ved Skien vgs. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er kunstner Eirin Støen, Rintala/Eggertson arkitekter, NOTAM og grunneier Steinar Moe.

Det høyeste tilskuddet i denne runden, på 1,5 millioner kroner, er gitt til byggetrinn 2 ved Sunde Kyst- og litteratursenter. Senteret skal bli en arena for formidling av litteratur og kystkultur fra Sunnhordland, og har tilhold i et gammelt båtbyggeri på Sunde i Kvinnherad.

9 av tilskuddene er gitt til arenaer som satser særskilt på produksjon og formidling rettet mot barn og unge. Blant disse er etablering av en et midlertidig produksjons- og visningsrom for scenekunst for barn og unge på Økern i Oslo. Prosjektet er en pilot for Kloden, som skal bli en kunstarena og programmerende scene for barn og unge i hele Oslo, og et ressurssenter for scenekunstfeltet for barn og unge nasjonalt. Lokalene skal være tilgjengelige for hele scenekunstfeltet fram til den permanente arenaen åpner i tilliggende lokaler i 2023.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg. Driftsgrunnlag samt konkrete program-/formidlings-/produksjonsplaner for arenaene har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet og geografisk fordeling.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 60

Søknadssum: kr 35 798 976

Antall tildelinger: 24

Tildelingssum: kr 10 522 000

Søknader som kommer inn til Rom for kunst – kunstarenaer og kulturbygg blir behandlet i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål: 7.3.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 2. - 3.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
HAVFERD AS SALT - Videreutvikle og oppgradere infrastrukturen på SALT ARENA. Visuell kunst Oslo 2019 350000 3.4.2019 Bevilget 250000 STIFTELSEN NYE FYLLINGSDALEN TEATER Fyllingsdalen Teater - Anskaffelse av teknikk, herunder lys, lyd og teknisk infrastruktur Scenekunst Hordaland 2019 600000 7.3.2019 Avslått 0 GRIMSTAD KULTURHUS KF Pan - Ombygging til flerbrukssal Musikk Aust-Agder 2019 2700000 7.3.2019 Avslått 0 Inger Johanne Rasmussen Store Vestre Krutthus, Hovedøya - Galleri, formidling av historie, rom for hendelser Tverrfaglig Oslo 2019 332600 7.3.2019 Avslått 0 Lars Henrik Molleklev Mobil Scene - Mobil scenetilhenger Scenekunst Aust-Agder 2019 270000 7.3.2019 Avslått 0 ATHLETIC SOUND AS Athletic Sound studio - Ombygging, tilpasning Musikk Østfold 2019 300000 7.3.2019 Avslått 0 I AM HVIDSTEN woodsie - visualisering Visuell kunst Akershus 2019 93750 7.3.2019 Avslått 0 DEN NORSKE BALLETTSKOLE AS Fagernes kulturhus - oppgradering av scene og gulv Scenekunst Oslo 2019 100000 7.3.2019 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Oppgradering av galleribelysning i 1. etasje Visuell kunst Trøndelag 2019 731250 7.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Greenlightdistrict 2019 - Stedsspesifikk prosjekt innen lydkunst NEDSTRØMS Visuell kunst Telemark 2019 170000 7.3.2019 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Oppgradering av formidlingsrom og verksted Tverrfaglig Vest-Agder 2019 1000000 7.3.2019 Avslått 0 HADSEL KOMMUNE Storheia Arena kunstneratelier - Kunstneratelier Tverrfaglig Nordland 2019 2500000 7.3.2019 Avslått 0 URIJAZZ JAZZKLUBB FOR TØNSBERGREGIONEN Støperiet - Urijazz 40 år - Utvikling av konsertarena Musikk Vestfold 2019 50000 7.3.2019 Avslått 0 Marius Engh MARS PROJECT SPACE - Prosjektrom for kunst Visuell kunst Oslo 2019 119000 7.3.2019 Avslått 0 KULTURFABRIKKEN Kulturfabrikken i Kristiansund - Støtte til realisering av Kulturfabrikken i Kristiansund Tverrfaglig Møre og Romsdal 2019 2000000 7.3.2019 Avslått 0 LADYBIRD FILM AS Finborudgården - Ombygging Visuell kunst Trøndelag 2019 600000 7.3.2019 Avslått 0 KAVIART AS Rune Johansen-huset - Visningsted over Rune Johansens kusntnerskap Tverrfaglig Nordland 2019 1000000 7.3.2019 Avslått 0 BIOTOPE NATURE AS Northern Exposure - Transformasjon av mekanisk verksted til kulturarena Tverrfaglig Finnmark 2019 622500 7.3.2019 Avslått 0 STOR-ELVDAL KOMMUNE Kulturhall Østerdalen - Nybygg med Kulturhall Tverrfaglig Hedmark 2019 1450000 7.3.2019 Avslått 0 SAMAN KAMYAB CARAVAN - visningsrom Visuell kunst Oslo 2018 77740 7.3.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Nyx - feministisk hus for kunst - Forprosjekt Tverrfaglig Oslo 2019 320000 7.3.2019 Avslått 0 LEVANGER KOMMUNE Film og Studie, LevArt - Arena for filmvisning og forskning. Tverrfaglig Trøndelag 2019 100000 7.3.2019 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Upgrade of ceiling and light system in the gallery space Visuell kunst Hordaland 2019 150000 7.3.2019 Avslått 0 SØRLANDETS KUNSTMUSEUM Sørlandets Kunstmuseum - Belysning Visuell kunst Vest-Agder 2019 100000 7.3.2019 Avslått 0 JANNE HÄGER ERAKER Dansens Haus - Renovering og oppgradering Scenekunst Oslo 2019 355000 7.3.2019 Avslått 0 TRONDHEIM KUNSTMUSEUM Trondheim kunstmuseum - Akustiske tiltak, Bispegata 7b Tverrfaglig Trøndelag 2019 200000 7.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN AKERSHUS FESTNING FOR KUNST OG KULTUR Karpedammen scene - Oppgradering av scenefront Tverrfaglig Oslo 2019 190000 7.3.2019 Avslått 0 ASTRID WOLDEN The curly girl's world - Galleribelysning Visuell kunst Trøndelag 2019 44092 7.3.2019 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA Studio Blikket - Investeringstøtte fase 2 Verksteder Visuell kunst Trøndelag 2019 450000 7.3.2019 Avslått 0 KRUTTHUSET OSLO SA Krutthuset Oslo SA (KOSA) - The Canyon Ceiling Visuell kunst Oslo 2019 1240000 7.3.2019 Avslått 0 LARS CUZNER Russebuss - Performance Visuell kunst Oslo 2019 570000 7.3.2019 Avslått 0 TIGERSTADSTEATRET AS TIGERBUSSEN - Nybygg av Expotrailer. Blackbox på hjul. Scenekunst Oslo 2019 2000000 7.3.2019 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - Upgrade of infrastructure Tverrfaglig Hordaland 2019 400000 7.3.2019 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Filmproduksjonsenhet, Oslobiennalen - Filmproduksjon for billedkunstnere Visuell kunst Oslo 2019 1620000 7.3.2019 Avslått 0 STRUSSHAMN KULTURSENTER Fargeriet - tilrettelegging som visningsrom Visuell kunst Hordaland 2019 500000 7.3.2019 Avslått 0 NESODDPARKEN AS Nesodden Kulturarena - Forprosjekt og utprøvingsprosjekt Tverrfaglig Akershus 2019 300000 7.3.2019 Avslått 0 Torje Sæbø Kiosken - Ombygging av butikk og formidlingslokale Tverrfaglig Hordaland 2019 150000 7.3.2019 Avslått 0 FLEKKEFJORD KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR Galleri Gulbrandsen Kirkegaten 56 - profesjonell belysning for å vise kunst Visuell kunst Vest-Agder 2019 351000 7.3.2019 Bevilget 351000 GRENLAND FRITEATER AS Telemark og Vestfold scenløsning - STØTTE TIL INNKJØP AV SCENELØSNING Scenekunst Telemark 2019 500000 7.3.2019 Bevilget 400000 SUNDE KYST- OG LITTERATURSENTER Sunde Kyst- og Litteratursenter - Delfinansiering, ombygging, byggetrinn 2. Tverrfaglig Hordaland 2019 1800000 7.3.2019 Bevilget 1500000 Kristin Lindberg Søndre Green (AiR Green) - Ombygging av Sommerfjøs til atelier Visuell kunst Buskerud 2019 537183 7.3.2019 Bevilget 250000 ANTIPODES CAFÉ RESHOW - konseptuelt utprøvingsprosjekt, etablering av plattform Tverrfaglig Oslo 2019 200000 7.3.2019 Bevilget 200000 DANSEKUNST I GRENLAND AS Dansekunst i Grenland - Mulighetsstudie for lokalisering av kompetansesenter i Telemark Scenekunst Telemark 2019 100000 7.3.2019 Bevilget 100000 KRAFT BERGEN AS KRAFT Bergen - Oppgradering av visningsrom, visningsteknisk utstyr Visuell kunst Hordaland 2019 160000 7.3.2019 Bevilget 160000 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - Investeringsstøtte kulturbygg Visuell kunst Hedmark 2019 331000 7.3.2019 Bevilget 331000 SKIEN KOMMUNE 1110 - arena for lydkunst - Teknisk infrastruktur Musikk Telemark 2019 304980 7.3.2019 Bevilget 300000 FROGNER KINO EIENDOM AS Frogner Kino - Montering og kjøp av Rockfon-akustikkplater Tverrfaglig Akershus 2019 550000 7.3.2019 Bevilget 400000 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Khartoum Contemporary Art Center - ombyggnation Tverrfaglig Oslo 2019 417712 7.3.2019 Bevilget 350000 PER VÆRINGSAASENS NATIONALFOND Sagtjernet Arena - Mobil scene Musikk Hedmark 2019 950000 7.3.2019 Bevilget 700000 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Kooperativet Kulturscene Vårbrudd - Oppusing backstagelokaler Musikk Finnmark 2019 250000 7.3.2019 Bevilget 250000 STIFTELSEN PAPIRHUSET Papirhuset Teater - Rehabilitering av stoler i plassbygd amfi Scenekunst Vestfold 2019 300000 7.3.2019 Bevilget 300000 OSLO TEATERSENTER Scenesal, Oslo teatersenter - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler Scenekunst Oslo 2019 50000 7.3.2019 Bevilget 50000 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - FASE 1: DRENERING Tverrfaglig Rogaland 2019 600000 7.3.2019 Bevilget 600000 KLODEN AS Kloden - Tilpasning og istandsetting Scenekunst Oslo 2019 1280000 7.3.2019 Bevilget 1000000 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER TEKS.STUDIO - Formidlingsrom. Tilrettelegging for visnings- og performancerom. Visuell kunst Trøndelag 2019 281169 7.3.2019 Bevilget 280000 STIFTELSEN FOLKEN Stiftelsen Folken - Akvariet Scene - Rehabilitering, oppgradering av lokale og scene Musikk Rogaland 2019 800000 7.3.2019 Bevilget 800000 MUSIKKBYEN TRONDHEIM SAMLOKALISERING Musikkbyen Trondheim - Studiokompleks for låtskrivere og komponister Musikk Trøndelag 2019 830000 7.3.2019 Bevilget 600000 PREFORM AS Dale Samvirke - Produksjons og visningsrom, Scene, Studio, Galleri Tverrfaglig Sogn og Fjordane 2019 800000 7.3.2019 Bevilget 800000 AGGREGAT ATELIERFELLESKAP Mottaket - Rom for tverrfaglig visning og produksjon av kunst Tverrfaglig Møre og Romsdal 2019 350000 7.3.2019 Bevilget 350000 ESPEN TOLLEFSEN PHOTOGRAPHY AS Atelier Nøss - Forprosjekt Tverrfaglig Nordland 2019 300000 7.3.2019 Bevilget 200000